Suomen Lentoemäntä- Stuerttiyhdistys SLSY ry ei lähde neuvottelemaan kilpailukykysopimuksesta

Suomen Lentoemäntä- Stuerttiyhdistys SLSY ry:n hallitus on tänään päättänyt yksimielisesti, että se ei lähde neuvottelemaan kilpailukykysopimuksesta.

SLSY on syksyllä 2014 toteuttanut oman ”kilpailukykysopimuksensa” Finnairin ja Blue1:n säästösopimusten muodossa.  Säästösopimuksilla heikennettiin matkustamohenkilökunnan työ- ja lepoaikasäännöksiä tilanteessa, jossa mm. Finnair uhkasi korvata kaukoliikenteessään suomalaisen matkustamohenkilökunnan halvemmalla aasialaisella matkustamohenkilökunnalla.  Vaakalaudalla oli tuolloin yhtiön ilmoituksen mukaan n. 750 työpaikkaa, eli yli puolet yhtiön silloisesta suomalaisesta matkustamohenkilökunnasta.  Aktiivisessa työsuhteessa työskenteli tuolloin n. 1150 lentoemäntää ja stuerttia.

Finnairin säästösopimuksella saavutettiin n. 18 miljoonan euron säästö, joka vastasi lähes 20 prosenttia matkustamohenkilökunnan 60 miljoonan suuruisista henkilöstökuluista.  Sopimuksen myötä matkustamohenkilökunnan kokonaisansiot ovat pienentyneet 7 – 12 prosenttia ja vuotuinen työaika pidentynyt ilman erilliskorvausta 180 tunnilla.  Työajanpidennys vastaa lähes 23 kahdeksantuntista työpäivää.  Nyt kilpailukykysopimukseen sisältyvän 24 tunnin työajan pidennyksen myötä matkustamohenkilökunnan työajan pidennys kasvaisi jo 204 tuntiin vuodessa, joka vastaa lähes 26 kahdeksantuntisen työpäivän pidennystä.

SLSY:n hallituksen kanta on, ettei sillä ole edellytyksiä lähteä neuvottelemaan uusista työehtojen heikennyksistä ja tulonsiirroista työntekijän palkkapussista työnantajan hyväksi.  Finnair on ilmoittanut tehneensä vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä historiansa parhaan tuloksen ja yhtiön koko vuoden tulos on voitollinen.  Yhtiö on myös ilmoittanut historiansa suurimmasta matkustamohenkilökunnan rekrytoinnista.  SLSY:n hallitus katsoo, että yhdistys on osaltaan jo vaikuttanut suomalaisten työllisyyteen turvaamalla 750 matkustamohenkilökunnan jäsenen työsuhteen ja mahdollistamalla 450 suomalaisen matkustamohenkilökunnan jäsenen palkkaamisen.  SLSY:n valtuuston linjauksen mukaisesti säästöt ovat osaltamme säästetty.

SLSY:n hallitus jatkaa valmistautumistaan syksyn 2016 liittokierrokselle.  Jäsenkyselyn perusteella matkustamohenkilökunnan osalta suurimmat epäkohdat liittyvät työssä jaksamiseen ja palkkaukseen. Ratkaistavana on myös kysymys koskien Finnairin osakkuusyhtiön Norran työehtoja.  Norran matkustamohenkilökunnasta enemmistö on Suomen Lentoemäntä- Stuerttiyhdistys SLSY ry:n jäseniä ja yhdistys haluaa jatkossa olla sopimassa jäseniään koskevista työehdoista.

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistyy – Lentoemännät ja stuertit AKT:n yhteisöjäseniksi

aviation_1453935c

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY on AKT:n ensimmäinen yhteisöjäsen. AKT:n valtuusto hyväksyi yhteisöjäsenyyden kokouksessaan keskiviikkona 18.11. Jäsenyys astuu voimaan joulukuun 1. päivästä 2015 alkaen. SLSY:n valtuusto oli hyväksynyt sopimuksen jo aiemmin.

– Tämä on historiallinen päätös. SLSY:n yhteisöjäsenyys on tärkeä askel kuljetusliittojen yhteistyön tiivistämisessä. Laajemmassa rintamassa pystymme paremmin vastaamaan työnantajien koveneviin otteisiin, arvioi AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen.

Sopimuksen mukaan tavoitteena on yhteistyön kehittäminen niin, että sopijaosapuolten järjestö- ja edunvalvontatoiminta tiivistyy ja lähentyy. Järjestöllisiä ja toiminnallisia rakenteita yksinkertaistetaan sekä luodaan molempien osapuolten taholta edellytyksiä SLSY:n täysjäsenyydelle jatkossa.

– Viimeistään Sipilän hallituksen kaavailemien pakkolakien myötä on selvää, että SLSY:n kaltaiset melko pienet liitot ovat pakotettuja miettimään, miten ne jatkossa turvaavat parhaalla mahdollisella tavalla jäsentensä palkka- ja työehdot. SLSY tavoittelee yhteisöjäsenyydestä synergiaa ja sitä kautta nykyistä parempia resursseja varsinaiseen edunvalvontatyöhön ja sen kehittämiseen. Luonnollisesti tavoittelemme myös lisää neuvotteluvoimaa, sanoo SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne.

– SLSY:n yhteisöjäsenyys on pääavaus. Uskon, että vuonna 2018 päättyvällä edustajakokouskaudella näemme muitakin saman sisältöisiä ratkaisuja, ennakoi Marko Piirainen.

– Yhteisöjäsensopimus on pitkän prosessin tulos. SLSY aloitti yhteistyökumppanin kartoittamisen jo kymmenisen vuotta sitten. Selvitystyön pohjalta ensisijaiseksi yhteistyökumppaniehdokkaaksi valikoitui AKT. Matkan varrella on ollut monenlaisia vaiheita. Nyt yhteisöjäsenyyteen päättyneet neuvottelut käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä. On tärkeää, että sopimus hyväksyttiin kummankin liiton valtuustossa yksimielisesti. Tästä on hyvä syventää yhteistyötämme, sanoo puheenjohtaja Juha Kuurne.

AKT:n jäsenmäärä on yli 50 000. SLSY:ssä jäseniä on 1 650.

Lentoliikenteen työtaistelut voivat haitata kymmenien tuhansien matkoja ensi viikolla

TAIVAS_KONE_1

Ilmailualan Unioni IAU sekä Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ovat esittäneet, että ne toteuttavat jälleen työtaistelutoimia lentoliikenteessä 19.–20. toukokuuta.

Varsinaisten lakkojen piirissä on vain muutamia kyseisten järjestöjen jäseniä. Järjestöt ovat lisäksi ilmoittaneet laajoista myötätuntolakoista, joiden kohteena ovat Helsinki-Vantaalla toimivat lentoyhtiöt.

Työtaisteluilla IAU ja SLSY pyrkivät syrjäyttämään toisten liittojen solmiman työehtosopimuksen, joka on lainvoimainen ja voimassa vuoteen 2017 saakka.

Lakoilla merkittäviä vaikutuksia lentoliikenteeseen

Työtaistelun odotetut vaikutukset voivat näkyä lentomatkustajille muun muassa viivästyneinä matkatavaroiden toimituksina, lentojen myöhästymisinä tai lentojen peruuntumisina. Finavia arvioi, että työtaistelulla voi olla vaikutuksia jopa kymmenien tuhansien matkustajien matkoihin. Lentoyhtiöt tarkentavat parhaillaan suunnitelmiaan työtaistelun mahdollisista vaikutuksista.

Työtaisteluiden kohteena olevat maahuolintayhtiöt tekevät kaikkensa työtaistelun vaikutusten minimoimiseksi yhdessä lentoyhtiöiden ja lentoasemaoperaattori Finavian kanssa, jotta lentoja voitaisiin operoida mahdollisimman normaalisti.

Mikäli IAU ja SLSY eivät peru työtaisteluaikomuksiaan ja lakot lentoliikenteessä toteutuisivat 19.‒20. toukokuuta, matkustajia pyydetään seuraamaan lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien tiedotusta ja ohjeita.

Finavia tiedottaa lentoliikenteen muutoksista mahdollisen lakon aikana

Ajantasaiset lentotiedot voi tarkistaa myös Finavian verkkosivuilta. Finavia tehostaa tiedonjakoa lisäksi terminaaleissa ja sosiaalisessa mediassa.

Finavia pitää valitettavana, että työtaisteluilla aiheutetaan epätietoisuutta ja haittaa lentomatkustajille.

Työtaistelut vahingoittavat lentoliikenteen kilpailukykyä Suomessa

Suomen tavoite olla johtava lentoliikenteen solmukohta Euroopan ja Aasian välillä voi vaarantua, jos kansainvälisen liikenteen palveluvarmuus työtaisteluiden takia heikkenee. Tällä olisi laajoja heijastusvaikutuksia Suomessa käytössä oleviin lentoyhteyksiin sekä alan tarjoamiin työpaikkoihin.

Toimivalla lentoliikenteellä on Suomen kansantalouden kannalta erittäin painava merkitys – lentoliikenteen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noin 3,2 prosenttia ja se työllistää Suomessa noin 100 000 henkilöä.

Taustatietoa: http://bit.ly/1E8yQHu

SLSY perui Airprota koskevan lakon

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry on perunut lakon, jonka se oli suunnitellut toteuttavansa 26.3.2015 klo 07.00 – 16.00 Airpro Oy:ssä. Lakon perumisen syynä on, ettei SLSY ollut määräajassa tehnyt lain vaatimia ilmoituksia lakkoa koskien. Työriitalain mukaan lakosta on ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle

Finnair säästösopimukseen matkustamohenkilökunnan kanssa

Finnair ja Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys (SLSY) ovat päässeet sopimukseen säästöistä Finnairin kustannussäästöohjelmaan liittyvissä matkustamohenkilöstön säästöneuvotteluissa.

Säästösopimuksen kokonaisarvo on 18 miljoonaa euroa pysyviä, vuosittaisia säästöjä. Säästöistä noin 75 % toteutuu tällä, 15.11.2016 päättyvällä työehtosopimuskaudella ja noin 25 % tulevaisuudessa uuden matkustamohenkilökunnan työehtoihin liittyvien muutosten myötä. Vastineeksi säästöistä Finnair tarjoaa matkustamohenkilökunnalle kahden vuoden irtisanomissuojan, ulkoistussuojan sekä eläkekannustimen. Säästösopimus pitää sisällään jo sovittujen ulkoistusten säästövaikutuksen.

– Olen valtavan iloinen ja helpottunut, että saavutimme matkustamohenkilökunnan kanssa yhteisen neuvotteluratkaisun. Neuvottelutie on ollut pitkä ja monivaiheinen, mutta pääasia on se, että säästösopimus viimein syntyi. Neuvottelutulos on erittäin hieno osoitus neuvottelutiimien sitoutumisesta ja halusta rakentaa Finnairin tulevaisuutta yhdessä. Tästä kiitoksena olemme halunneet tarjota matkustamohenkilöstölle kahden vuoden irtisanomissuojan, kommentoi Finnairin toimitusjohtajaPekka Vauramo.

Nyt solmitun säästösopimuksen johdosta Finnair keskeyttää jatkoulkoistusten suunnittelun matkustamopalvelussaan. 1.9.2014 julkistetut Singaporen ja Hongkongin reittien matkustamopalvelun ulkoistukset toteutuvat suunnitellun mukaisesti.

– Säästösopimuksen syntyminen on merkittävä askel Finnairin kannattavuuden palauttamisessa ja koneinvestointien rahoituksen mahdollistamisessa. Sopimuksen ansiosta saamme suomalaisen matkustamohenkilöstömme henkilöstökulut kestävälle ja kilpailukykyiselle tasolle. Näin ollen voimme jatkaa palvelua suurimmalla osalla reiteistä oman miehistömme voimin, Vauramo sanoo.

Lokakuussa 2012 Finnair aloitti 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelmansa elokuussa 2011 aloitetun 140 miljoonan säästöohjelman lisäksi. Ohjelman avulla se tavoittelee merkittäviä säästöjä pääasiassa henkilöstö- ja henkilöstösidonnaisissa kuluissa. SLSY:n kanssa solmitun sopimuksen myötä Finnair on nyt saavuttanut säästösopimuksen lähes kaikkien henkilöstöryhmiensä kanssa. Säästötoimet jatkuvat niillä alueilla, joissa säästötavoitteeseen ei ole päästy.

Finnairin ja SLSY:n neuvottelukunnat saivat aikaan säästöratkaisuehdotuksen – vaatii SLSY:n valtuuston ja Finnairin hyväksynnät

Neuvottelukunnat ovat saaneet aikaan viime yönä ratkaisuehdotuksen Finnairin ja Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistyksen (SLSY) säästöneuvotteluissa, jotka liittyvät Finnairin kustannussäästöohjelmaan.

Ratkaisuehdotus vaatii vielä SLSY:n valtuuston ja Finnairin hyväksynnät.

Finnair ja SLSY tiedottavat sopimusehdotuksesta ja kommentoivat sen sisältöä tarkemmin maanantaina 6.10. iltapäivällä.