Kansainvälinen lentäjäliitto antoi merkittävän tunnustuksen suomalaiselle lentokapteenille

allonen-1_kuvaaja_petripitkanen

Kapteeni Matti Allonen (vas.)Kuvaaja: Petri Pitkänen

Kapteeni Matti Allonen palkittiin viikonloppuna liikennelentäjien kattojärjestö IFALPA:n vuosikokouksessa Montrealissa merkittävällä Scroll of Merit -tunnustuksella pitkästä kansallisesta ja kansainvälisestä työstään liikenneilmailun turvallisuuden eteen.

Matti Allosen lentäjänura ulottuu viidelle vuosikymmenelle. Hän aloitti ilmavoimissa 1970-luvulla, työskenteli Ilmailulaitoksessa 1980-luvulla ja jäi eläkkeelle Finnairista 2013. Valmistuminen Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta mahdollisti monipuolisen uran lentämisen rinnalla. Hänen merkittävimmät tehtävänsä olivat toiminta 11 vuotta Finnairin teknisenä ohjaajana sekä 5 vuotta kestänyt Suomen Lentäjäliitto FPA:n puheenjohtajuus.

Vuonna 2005 kapteeni Allonen valittiin Finnairin teknisen ohjaajan toimen jälkeen FPA:n puheenjohtajaksi ja hyvin nopeasti hänen laaja suhdeverkostonsa siirsi nuoren kattojärjestön uudelle tasolle. FPA:n turvatoimikunnan toiminta muodostui ilmailun ekosysteemin tunnustetuksi osaksi ilmailuviranomaisen, poliitikkojen ja lentoyhtiöiden johdon rinnalle. Allosen tekninen tietämys ja hyvät henkilöyhteydet yhdistettyinä FPA:n asiantuntijoiden laajaan asiantuntemukseen ovat luoneet vahvan perustan FPA:n arvostukselle niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Kapteeni Matti Allonen sai IFALPA:n Scroll of Merit -tunnustuksen työstään JAA-MMEL-työryhmässä vuosina 2001–2003 ja toiminnastaan IFALPA:n edustajana JAA-MMEL-ohjausryhmässä vuonna 2004 sekä Suomen edustajana IFALPA:n Safety-komiteassa vuosina 1986–89, Security-komiteassa 1987–89 ja Aircraft Design and Operations -komiteassa vuosina 2002–09.

Kansainvälinen lentäjäliitto IFALPA edustaa yli 100 00 lentäjää lähes 100 maassa ympäri maailman. IFALPA on perustettu vuonna 1948.

Suomen Lentäjäliitto: Malmin lentokenttä säilytettävä

Suomen Lentäjäliitto pitää Malmin lentokentän lopettamista virheenä suomalaisen ilmailun tulevaisuuden kannalta. Liitto tukee Lex Malmi -aloitetta, joka siirtyy torstaina eduskunnan lähetekeskusteluun. Liiton mukaan globalisoituva Suomi tarvitsee liikkuvuutta ja nopeita yhteyksiä, joita voidaan Malmille rakentaa. Nyt lakkauttaminen tukee vain pientä intressiryhmää rakennushankkeessa ja vaatii paljon Helsingin kaupungin taloudellista panostusta.

Ilmailu kuuluu Suomen harvoihin kasvualoihin. Malmin lentokentän rooli lentäjäkoulutuksessa on myös merkittävä. Opetuskäytössä pääkaupunkiseudun suuret liikennemäärät kouluttavat oppilaita toimimaan muun liikenteen seassa, eikä maakunnissa saa vastaavaa oppia. Malmin lentokenttää on kehitettävä liikeilmailun tarpeita ajatellen. Helsinki-Vantaan suuri kapasiteetti ei mahdollista joustavaa yksityiskonelentämistä tai minkäänlaista koulutuksen tarjoamista.

Suomen Lentäjäliitto FPA ry: EUROOPPALAINEN ILMAILU VAARASSA EPÄTERVEEN KILPAILUN VUOKSI

2014-12-02 15_22_10-the_case_for_fair_competition_in_eus_aviation_14_1125_online_f.pdf - Nitro Pro 9

Lentäjät vaativat päättäjien huomiota Euroopan liikenneministerien neuvoston kokouksessa huomenna. Ilmailun työpaikat ovat vakavasti uhattuina koko Euroopassa. Reilua ja tasapuolista kilpailua peräänkuuluttava, eurooppalaisia lentäjiä edustava ECA ja Suomen Lentäjäliitto vaativat konkreettisia toimia reilun kilpailun palauttamiseksi Euroopan taivaalle.

ECA listaa tuoreessa julkaisussaan ilmailumarkkinoita häiritseviä tekijöitä, joista haastavampia ovat vahingolliset liiketoiminta- ja palkkausmallit. Yhä useammat lentoyhtiöt hakevat kilpailuetua alentamalla työvoimakustannuksia, veroja ja sosiaalimaksuja. Lentäjiä pakotetaan yrittäjiksi, työsopimusten kanssa kikkaillaan ja säännöksiä haetaan sieltä, missä ne hyödyttävät kulurakennetta eniten. Mukavuuslippukäytäntö aiheuttaa suurta vahinkoa yhteiskunnallisella tasolla ja on uhka lentoturvallisuudelle. Eurooppalaisia ministereitä vaaditaan nyt kiinnittämään asiaan suurta huomiota ja priorisoimaan asia tulevissa kokouksissaan.

”Monien lentoyhtiöiden viime aikoina yleistynyt härski suhtautuminen työehtoihin on hyvin huolestuttavaa”, toteaa Sami Simonen, Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja. ”Lyhyellä tähtäimellä voi tuntua houkuttelevalta säästökonstilta rekisteröidä lentokone veroparatiisiin, sijoittaa miehistöt toiselle mantereelle tai edellyttää nuorten lentäjien maksavan lentokoneiden lentämisestä. Mutta nämä toimet rapauttavat eurooppalaisen työn, pienentävät EU-jäsenvaltioiden vero- ja sosiaalimaksukertymää ja vääristävät kilpailua huomattavasti. Silti moni yhtiö seuraa esimerkkiä, koska kilpailu on kovaa ja pärjätäkseen on leikattava kuluja samaan tapaan.”

”Monessa Aasian ja Lähi-idän maassa valtio tukee menestyviä lentoyhtiöitä, ja ilmailu on osa valtion kasvustrategiaa. Polttoaine on halpaa ja pääomaa riittää toiminnan pyörittämiseen. Toisaalta lainsäädäntö poikkeaa eurooppalaisesta, eikä yritystoiminnan läpinäkyvyys välttämättä ole tavallista. Eurooppalaiset yhtiöt eivät mitenkään voi kilpailla samalta viivalta näiden yhtiöiden kanssa, eikä toisaalta pidäkään”, täsmentää Sami Simonen. ”Täällä lentotoiminta voi olla kannattavaa vain, jos kilpailu pysyy reiluna ja tasapuolisena. Siksi me eurooppalaiset lentäjät esitämmekin EU:n komissiolle, parlamentille ja ministereille vaatimuksen ilmiön poiskitkemisestä Euroopan alueella ja reilun kilpailun nostamiseksi eurooppalaisen ilmailupolitiikan keskeiseksi tekijäksi.”

“Jotta suuntaus kohti epäreilua kilpailua saadaan pysäytettyä, tarvitaan konkreettisia toimia. Yhteistyön parantaminen sekä haitallisten liiketoimintamallien ja työehtosopimusten kiertämisen estäminen ovat näistä tärkeimmät. Kilpailu valtiorahoituksella toimivien lentoyhtiöiden kanssa pitää saada reiluksi”, summaa Simonen.

ECA:n aloite tasapuolisen kilpailun puolesta täällä.

ILMAILUN UUSIN TRENDI: KOTIPAIKKAKIKKAILULLA HEIKKOA VALVONTAA JA KAUPALLISTA ETUA

Merenkulusta tuttu mukavuuslippukäytäntö on nyt saavuttanut ilmailun: rekisteröimällä yhtiö maahan, jossa valvonta ja lainsäädäntö ovat kevyempiä ja työntekijäoikeudet heikompia saavutetaan suurta kaupallista hyötyä. Vaikutukset ovat vakavat: kilpailu vääristyy, lentävän henkilökunnan työpaikat ja verotulot siirtyvät kolmansiin maihin, ja viranomaisvalvonta hankaloituu merkittävästi.

Mukavuuslippukäytäntö aiheuttaa suurta vahinkoa yhteiskunnallisella tasolla ja on uhka lentoturvallisuudelle. Ilmiö on laajalle levinnyt ja aiheuttaa uudenlaisia ongelmia esimerkiksi viranomaisvalvonnan osalta, kun lentoturvallisuutta valvovat viranomaiset ovat tulosvastuullisia ja kilpailevat keskenään lentoyhtiöasiakkaista.”Viranomaisvalvonta hankitaan yhdestä maasta, verojen maksu hoidetaan ehkä toiseen, työntekijät otetaan kolmannesta ja toiminta tapahtuu neljännessä. Haaste on iso ja vaatii suurta poliittista kannanottoa.”, sanoo Sami Simonen, Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja. “Euroopassa työsopimusshoppailu pakottaa perinteiset lentoyhtiötkin kokeilemaan rajojaan,” toteaa Simonen. ”EU:n vapaa markkina-alue aiheuttaa vakavia lieveilmiöitä alalla, jossa liikkuvuus on äärimmäistä. Pelisäännöt eivät ole selvät ja tuntuu siltä, että röyhkein yritys palkitaan.”  Jopa vapaan markkinatalouden Amerikassa on hyökätty ongelmaa vastaan. Työehtojen hankkiminen halvan tuotannon maista on uhka, jota siellä vastustetaan yli puoluerajojen. Suomessa ja Euroopassa asiasta ei juuri puhuta. ”Olisiko jo aika puolustaa oman alueen hyvinvointia, kunnes pelisäännöt sovittu?”, kysyy Simonen. ”Valtaosa suomalaisesta teollisuudesta on  karannut ulkomaille. Jäljelle on jäänyt lähinnä tytäryhtiöteollisuutta, josta raha ei jää Suomeen, vaan valuu muihin maihin. Annetaanko myös ilmailualalla virheen tapahtua?”

EU:ssa on nyt käynnistetty työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, jossa ovat mukana kaikki ilmailun eri osa-alueet. Lentomiehistöjen työryhmä on osoittanut EU:n parlamentille, ministerineuvostolle ja komissiolle vaatimuksen ilmiön poiskitkemisestä Euroopan alueella. Vaatimuksessa mm. esitetään lentoyhtiön kotipaikaksi soveltuvan vain sen, josta yhtiö operoi, ja josta sen miehistöt toimivat. Suomessa ilmailuala on jo pilkottu ja osittain myyty ulkomaille tai ulkoistettu. Mikäli mukavuuslippukäytäntö pesiytyy Eurooppaan, koko ilmailuala on vaarassa Suomessa ja jopa Euroopassa. Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan ilmailuala työllisti silloin suoraan tai välillisesti yli 100 000 ihmistä Suomessa. Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATAn tekemän tutkimuksen mukaan Suomen bruttokansantuotteesta yli kolme prosenttia tuli lentoliikenteestä. Alan yritykset maksoivat noin 900 miljoonaa euroa veroja ja sosiaaliturvamaksuja. 
”Uusi suuntaus on kestämätön ilmailulle ja Suomelle, Euroopasta puhumattakaan. Veroton palkka singaporelaisen henkilövuokrausyhtiön kautta saattaa houkutella  – ja on jo nykypäivää – mutta se ei saa olla tulevaisuutta. Nyt vaaditaan nopeaa reagointia, ennen kuin on liian myöhäistä.”, Sami Simonen toteaa.

Linkit