Nesteen ja All Nippon Airwaysin (ANA) yhteistyön avulla vastuullista lentopolttoainetta ensimmäistä kertaa Aasiaan

582d168cba6eb61b008b4c8a

  • ANA on perustanut hankintatoimitusketjun Nesteen kanssa ja Itochu Corporationin tuella. 
  • Tämän keskipitkän ja pitkän aikavälin yhteistyön edetessä, ANA ja Neste toimittavat ensimmäiselle Japanista lähtevälle lennolle Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ -tta. 
  • Huolimatta COVID-19 pandemian aiheuttamista häiriöistä, ANA noudattaa nykyisiä vastuullisuustavoitteitaan. 

Neste ja All Nippon Airways (ANA), Japanin suurin ja viiden tähden lentoyhtiö, allekirjoittavat vastuullisen lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) toimitussopimuksen. Tämä uraauurtava yhteistyö tekee ANA:sta ensimmäisen vastuullista lentopolttoainetta käyttävän lentoyhtiön Aasiassa Japanista lähteville lennoilleen. Yhteistyön avulla Neste toimittaa myös ensimmäistä kertaa vastuullista lentopolttoainetta aasialaiselle lentoyhtiölle. Yhteistyö alkaa lokakuussa 2020, kun ANA suunnittelee tankkaavansa vastuullista lentopolttoainetta Hanedan ja Naritan kansainvälisiltä lentokentiltä lähteville lennoille. Tiivis logistiikkayhteistyö ja koordinointi Nesteen ja japanilaisen trading house, Itochu Corporationin kanssa mahdollistaa vastuullisen lentopolttoaineen toimituksen.

“ANA on ylpeä johtoasemastaan ja on tunnistettu alan edelläkävijäksi vastuullisuudestaan. Sopimus Nesteen kanssa osoittaa kykymme palvella matkustajia samalla vähentäen hiilijalanjälkeämme”, sanoo Yutaka Ito, Executive Vice President, ANA overseeing Procurement. “Vaikka COVID-19 on pakottanut meidät tekemään muutoksia, olemme edelleen sitoutuneet vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen. Tunnistamme, että ympäristömme suojeleminen edellyttää sitä, että ihmiskunta työskentelee yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja olemme ylpeitä siitä, että teemme osamme suojellaksemme yhteistä kotiamme. Olemme myös iloisia voidessamme ilmoittaa, että ISCC:n Proof of Sustainability -sertifikaatin mukaan Japaniin toimitetun puhtaan Neste MY uusiutuvan lentopolttoaineen avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 90 % sen elinkaaren aikana fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna.

“Tunnistamme vastuullisen lentopolttoaineen tärkeän roolin lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän uuden yhteistyön avulla mahdollistamme vastuullisen lentopolttoaineen toimituksen ensimmäistä kertaa Aasiassa. Meillä on suuri kunnia tehdä yhteistyötä ANA:n kanssa ja tukea heitä kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa,” sanoo Thorsten Lange, Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminnan johtaja.

ANA ja Neste suunnittelevat laajentavansa yhteistyötä vuoden 2023 jälkeen monivuotisella sopimuksella. Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuinen kapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Singaporen jalostamon laajennuksen myötä ja mahdollisilla lisäinvestoinneilla Rotterdamin jalostamoon Neste pystyy valmistamaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2023 mennessä.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ on valmistettu vastuullisesti hankituista uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista. Pääsääntöisesti Nesteen uusiutuva lentopolttoaine voi puhtaassa muodossaan ja koko elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Polttoaine tarjoaa välittömän ratkaisun lentämisen suorien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan käyttää drop-in polttoaineena olemassa olevien lentokonemoottoreiden ja lentoaseman polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa ilman lisäinvestointeja. Ennen käyttöä tuote sekoitetaan fossiiliseen lentopolttoaineeseen, jonka jälkeen se täyttää lentopolttoaineiden ASTM-standardin tekniset vaatimukset. 

ANA on sitoutunut vähentämään lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2050 mennessä 50 % verrattuna vuoteen 2005. Tämän lisäksi, ANA pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä lentoyhtiön ulkopuolella olevasta toiminnasta toteuttamalla energiansäästötoimenpiteitä, kuten korvaamalla vanhempia laitteita uusilla tehokkailla ratkaisuilla asiaan kuuluvilla liiketoiminta-alueilla. Vaikka meneillään oleva COVID-19 pandemia on vaikuttanut merkittävästi ilmailualaan, ANA on sitoutunut säilyttämään nykyiset ympäristö-, sosiaali- ja hallintotavoitteensa (ESG) vuodelle 2050. ANA:n toimenpiteet ovat auttaneet lentoyhtiötä sijoittumaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin kolmena vuotena peräkkäin. Työskentelemällä Nesteen kanssa, joka on listattu myös Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä Global 100 -listalla, ANA toivoo parantavansa lentokoneissaan käytetyn polttoaineen laatua, vakiinnuttaen samalla johtoasemansa ympäristöystävällisenä lentoyhtiönä.

Ammattiliitto Pro: Hyvä sopimuskulttuuri on unohtunut Finnair Tekniikassa – ei halua noudattaa tehtyjä sopimuksia ja lakeja

jorma_malinen_0

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen

Ammattiliitto Pro vaatii, että Finnair noudattaa työntekijöiden kanssa tehtyjä sopimuksia irtisanomisjärjestyksestä ja lakia yhteistoimintaedustajan tiedonsaantioikeudesta.

Finnairin konsernissa päättyneiden yt-neuvotteluiden seurauksena tekniikan yksikössä irtisanotaan kaikista henkilöstöryhmistä yhteensä enintään 160 henkilöä, joista on enintään 90 työntekijää.

Ilmailualan Unioni IAU ja ITA ovat tehneet Finnair tekniikkaa koskevan paikallisen sopimuksen, jonka mukaan irtisanomisen vähentämisjärjestys on se, että viimeksi tulleet työntekijät irtisanotaan ensin. Työnantaja haluaa kuitenkin valikoida irtisanottavia muilla perusteilla eikä aio noudattaa tekemäänsä voimassa olevaa irtisanomissuojasopimusta.

– Työnantaja kieltäytyy käyttämästä irtisanomisissa virkaikäjärjestystä. Vaarana on, että työnantaja haluaa päästä eroon vanhemmista, korkeampipalkkaisista tai muutoin hankaliksi katsomistaan työntekijöistä. Työnantaja kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja työntekijöiden työsuhteen alkamisajasta yhteistoimintaedustajalle, joka edustaa työntekijöiden selkeää enemmistöä. Tämän takia on mahdotonta valvoa, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan, ITAlaisten yhteistoimintaedustajana Finnairin Tekniikassa toimiva Jukka Korhonen kertoo.

Korhonen on myös pyytänyt työnantajalta IAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä työntekijöitä koskevaa säästösopimusta useamman kerran, eikä pyyntöön ole toistaiseksi vastattu.

Henkilöstö kokee, että ikäviä päätöksiä aiotaan toteuttaa epäreilussa ilmapiirissä, kun työnantajalta ei saada tarvittavaa tietoa. Irtisanomisen kuuluu olla aina viimeinen vaihtoehto, ensin työnantajan pitää miettiä kaikki muut keinot, joilla irtisanomiset on vältettävissä. Mutta nyt näyttää siltä, että työnantajan ilmoituksen mukaan yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella harkittavat päätökset sisältävät työntekijöiden osalta vain pelkkiä irtisanomisia, muita vaihtoehtoja ei ole.

– IAU teki Paltan kanssa säästösopimuksen meidän palkoistamme. Sopimuksen olisi pitänyt vaikuttaa työpaikkojen säästymiseen myös tekniikassa, mutta se ei ole vaikuttanut YT-neuvotteluiden aikana täsmennettyyn irtisanomisten määrään vähentävästi, Korhonen sanoo.

– Hyvä sopimiskulttuuri on unohtunut näissä yt-neuvotteluissa. Työnantaja ei lupauksistaan huolimatta kunnioita tekemiään sopimuksia. Työntekijöillä on oikeus luottaa työnantajan kanssa solmittuihin sopimuksiin ja siihen, että työnantaja noudattaa kaikissa tilanteissa työehtosopimuksia, työsopimuksia ja lakia, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen vaatii.

Pron jäseniä on Finnairilla useilla eri sopimusaloilla. ITA on Ilmailualan tekniikan ammattiyhdistys, joka kuuluu Ammattiliitto Prohon. ITA:n prolaiset ovat teknisissä tehtävissä työskenteleviä työntekijöitä kuten esimerkiksi mekaanikkoja ja heitä on yli 400. ITAlaisten työehdoissa noudatetaan IAU:n tekemää lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Tämän työehtosopimuksen sopivat Palvelualojen alan Palta ry sekä Ilmailualan Unioni IAU ry. Pro on neuvotellut työehtosopimukset Finnairin toimihenkilöille ja Finnairin teknisille toimihenkilöille.

Henkilöstöryhmä valitsee yhteistoimintaedustajan osallistumaan yt-neuvotteluihin. Finnair on tunnustanut työntekijöiden enemmistön valitseman yhteistoimintaedustajan ja hän on osallistunut yt-neuvotteluihin. Neuvottelujen jälkeen työnantaja kuitenkin on kieltäytynyt antamasta tietoja tehdyn säästösopimuksen sisällöstä yhteistoimintaedustajalle.

Ryanairin talvikauden lennot Lappeenrantaan perutaan koronapandemian vuoksi

ryanair-lpr-lentokentalla_minna-kivisto

Euroopan suurin halpalentoyhtiö Ryanair oli suunnitellut lentävänsä talvikaudella neljä reittiä Lappeenrantaan: Milanon Bergamosta, Berliinistä, Budapestista ja Münchenin lähellä sijaitsevasta Memmingenistä.

Koronapandemian ja muuttuvien rajoitusten takia nämä lennot perutaan, mutta ne aloitetaan uudelleen kesäkaudella 2021.
Lisäksi Wienin reitti avataan huhtikuussa.

– Koronapandemia ja varsinkin jatkuvasti muuttuvat matkustusrajoitukset tekevät tilanteesta hyvin vaikean niin lentoyhtiöille, lentokentille kuin matkustajillekin, sanoo Lappeenrannan lentoaseman toimitusjohtaja Eija Joro.

– Kun vapaa-ajan matkustus alkaa taas elpyä, uskomme, että matkustajat etsivät ennen kaikkea lomakohteita, joissa ei ole ruuhkaa tai suuria väkijoukkoja.

– Juuri sitä Saimaa, Euroopan neljänneksi suurin järvialue, voi tarjota. Me noudatamme kaikkia ohjeita ja suosituksia Lappeenrannan lentokentällä, jotta matkustaminen on miellyttävää sekä turvallista.

– Ryanairin edulliset hinnat kannustavat kokeilemaan jotain uutta, ja kaunis suomalainen järviseutu on juuri sitä. Lähin järvi on vain kahden kilometrin päässä Lappeenrannan lentokentältä, joten loman aloitus ilman ruuhkia on helppoa, Joro jatkaa.

Venäjä suorittaa arviointikäynnin ja tarkkailulennon Suomessa

1920px-Open_Skies_members.svg

Avoin taivas -sopijamaat.

Venäjä suorittaa Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän arviointikäynnin Karjalan Lennostoon 30. syyskuuta 2020 ja toteuttaa kiintiön mukaisen Open Skies -tarkkailulennon Suomessa 30. syyskuuta – 1. lokakuuta 2020. Lento on Open Skies -sopimuksen mukainen.

Arviointikäynnin tarkoituksena on todentaa, kuinka Suomen Wienin asiakirjaan 2011 perustuvassa vuotuisessa sotilaallisessa tiedonvaihtoilmoituksessa raportoimat tiedot Karjalan lennoston osalta täsmäävät arviointiryhmälle esitettävien tämänhetkisten tietojen kanssa. Arviointiryhmässä on kolme venäläistä upseeria. Arviointikäynnin suomalaista isäntäryhmää johtaa majuri Arto Toivanen Pääesikunnasta.

Open Skies (Avoin taivas) on sopimus, jonka tavoitteena on edistää avoimuutta ja turvallisuutta Euroopassa. Sopimus mahdollistaa jäsenvaltioiden tarkkailu- ja kuvauslennot toistensa ilmatilassa ennalta laadittujen lentosuunnitelmien mukaisesti. Suomi liittyi sopimukseen helmikuussa 2003. Tarkkailuryhmään kuuluu 14 henkeä. Tarkkailulennon suomalaista isäntäryhmää johtaa majuri Antti-Ville Rusanen Pääesikunnasta.

Suomi tekee vastaavia toimia vuosittain, myös Venäjälle. Kaikilla vierailla on Suomessa diplomaattistatus.

Koronaviruksesta johtuen ehtona maahan saapuvilla henkilöillä on todistus negatiivisesta COVID19 PCR-testituloksesta, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen maahan saapumista. Suomeen saavuttaessa testi uusitaan Sotilaslääketieteen keskuksen toimenpitein, ja samalla testataan isäntäryhmään kuuluvat suomalaiset. Testin jälkeen molemmat ryhmät siirtyvät eristyksen kaltaisiin olosuhteisiin, kunnes testitulokset valmistuvat (noin 24 h).

Goodyear Blimp -ilmalaiva palaa moottoriurheilutapahtumiin Euroopassa

aiqiq17j7oo3tfqdd3md

  • Goodyear Blimp lentää Le Mansin ja Nürburgringin 24 tunnin kisoissa
  • Ensimmäinen esiintyminen kisoissa Euroopassa yli 35 vuoteen
  • Uusin Goodyear Blimp lensi ensilentonsa Euroopassa aiemmin tänä kesänä
  • Taustalla Goodyearin ja Zeppelinin satavuotinen yhteistyö

HELSINKI, syyskuu 2020 Hetki oli ikimuistoinen monille Formula 1- ja Le Mans -faneille, kun Goodyear Blimp ilmestyi taivaalle kisoissa 70- ja 80-luvulla. Siitä lähtien legendaarinen Goodyear Blimp on ollut säännöllisesti mukana NASCAR-kisoissa. Noin 35 vuotta viimeisen kisaesiintymisensä jälkeen Atlantin tällä puolella se nähdään jälleen tänä kesänä Euroopan arvostetuimpiin kuuluvissa moottoriurheilutapahtumissa. Se juhlistaa Goodyearin paluuta moottoriurheilun pariin Euroopassa ja kansainvälisesti. Goodyear Blimp mukana tapahtumien keskipisteessä, kun Goodyear tekee hartaasti odotetun paluun Le Mansin 24 tunnin kisaan. Le Mansin kisan jälkeen se lentää Nürburgringille, jossa se on mukana FIA:n vakioautojen maailmanmestaruussarjan (WTCR) -kisassa osana legendaarista Nürburgringin 24 tunnin ajon kisaviikonloppua.

Goodyear Blimp -ilmalaiva tunnetaan kaikkialla maailmassa ja se on toiminut Goodyearin lähettiläänä lähes sadan vuoden ajan. Se on ollut mukana historiallisissa urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja palasi pitkän odotuksen jälkeen Eurooppaan aiemmin tänä kesänä.

Goodyearin Mike Rytokoski, Chief Marketing Officer, Europe, kertoo: ”Goodyear Blimp on todellinen legenda, jonka kaikki tunnistavat välittömästi ja joka on lähes sadan vuoden ajan saanut kaikkialla maailmassa fanien ja kuluttajien mielikuvituksen lentämään. Sen paluuta Eurooppaan on odotettu pitkään, ja sen paluu on täydellinen tapa juhlistaa paluutamme eurooppalaisen ja kansainvälisen moottoriurheilun pariin.”

Euroopassa lentävä Goodyear Blimp on Goodyear-merkkinen puolijäykkä Zeppelin NT -ilmalaiva. Tämä malli on maailman suurin puolijäykkä ilmalaiva. Se on 75 metriä pitkä, 19,5 metriä leveä ja 17,4 metriä korkea.

Goodyear Blimp -ilmalaivan paluulla Euroopan moottoriurheilutapahtumiin nyt syyskuussa juhlistetaan Goodyearin paluuta eurooppalaisen ja kansainvälisen moottoriurheilun pariin, josta ilmoitettiin vuoden 2019 Le Mansin 24 tunnin kisoissa. Nyt Goodyear valmistautuu ensimmäiseen esiintymiseensä Le Mansissa sen jälkeen, kun se palasi mukaan huipputason kestävyysajokilpailuihin.

Tämän kaiken huomioarvoa nostaa entisestään korkean profiilin yhteistyö Eurosportin kanssa, josta ilmoitettiin viime vuoden joulukuussa. Siihen sisältyy televisio- ja digitaalista mainontaa kaikilla Euroopan markkinoilla.

Le Mansissa Goodyear Blimp kuvaa ilmasta ainutlaatuista suoraa televisiokuvaa radan tapahtumista, tarjoaa jännittäviä matkustajalentoja vieraille ja toimii Goodyearin tuotemerkkilähettiläänä, jota kukaan ei voi olla huomaamatta. Goodyear Blimp on mukana myös Nürburgringin 24 tunnin ajojen kisaviikonlopun tapahtumissa, jossa se myös kuvaa ilmasta suoraa televisiokuvaa FIA:n vakioautojen maailmanmestaruussarjan (WTCR) kisasta. WTCR edustaa vakioautoilla ajettavien kilpasarjojen maailman korkeinta tasoa, ja Goodyear toimittaa ainoana rengastoimittajana renkaat sarjan jokaiseen autoon.

Euroopassa lentävä Goodyear Blimp on samaa mallia kuin Goodyearin Yhdysvalloissa käyttämät kolme Goodyear Blimp -ilmalaivaa, jotka nähdään usein lentämässä suurissa urheilutapahtumissa, esimerkiksi NASCAR-kisoissa, joissa Goodyear on ainoa rengastoimittaja, sekä NBA-peleissä, amerikkalaisen jalkapallon yliopistosarjan peleissä ja PGA:n golftapahtumissa.

Goodyear Blimp -ilmalaivalla on maineikas menneisyys myös Euroopassa. Vuodesta 1972 vuoteen 1986 Europaksi nimetty Goodyear Blimp -ilmalaiva esiintyi useissa suurissa tapahtumissa, esimerkiksi huipputason urheilutapahtumista, kuten Le Mansin 24 tunnin kisoissa, Saksan Grand Prix -kisoissa ja Ranskan avoimissa, sekä tärkeissä kulttuuritapahtumissa, kuten kaksissa Ison-Britannian kuninkaallisissa häissä.

Goodyearin juhlava paluu moottoriurheiluun Euroopassa ja kansainvälisesti

Viimeisimmät 12 kuukautta ovat olleet kiireistä aikaa Goodyearin kisatiimille. Sen urakka FIA:n kestävyysajon maailmanmestaruussarjassa (WEC) alkoi Silverstonessa viime syyskuussa ja kulminoituu Bahrainissa marraskuussa Le Mansin jälkeen.

Goodyearia edustavat kaksi koko kauden mukana olevaa LMP2-luokan tallia, Jota Sport ja Jackie Chan DC Racing, jotka kumpikin ovat saavuttaneet useita palkintokorokesijoituksia Goodyear Eagle F1 SuperSport -kisarenkailla, muun muassa Jota Sport -tallin voiton Shanghain 4 tunnin kisassa viime marraskuussa. Euroopan Le Mans -sarjassa (ELMS) useat LMP2-luokan tallit kisaavat Goodyearin renkailla, kuten myös useat LMGTE-luokan autot. Vuodesta 2021 alkaen Goodyear on ainoa rengastoimittaja LMP2-luokassa sekä WEC- että ELMS-sarjassa.

”Kestävyysajokilpailuissa mukana oleminen on erittäin arvokasta Goodyearille johtavien rengasteknologioiden kehitystyön kannalta”, Rytokoski sanoo ja jatkaa: ”Eagle F1 SuperSport -mallistomme, jonka lanseerasimme vastikään, on hyvin lähellä kisarenkaita, joilla kisataan Le Mansissa ja Nürburgringillä, ja Goodyearin uusi EfficientGrip Performance 2 -rengas kanavoi kestävyysajon hengen autoilijoille tarjoamalla heille noin 50 prosenttia edeltäjäänsä[1] paremman kulutuskestävyyden ja 20 prosenttia testeissä lähimmäksi päässeitä kilpailijoita[2] paremman kulutuskestävyyden.”

Goodyear on nimitetty tänä vuonna vakioautokilpailujen jännittävässä maailmassa ainoaksi rengastoimittajaksi sekä kansainvälisen vakioautokilpailun ylintä tasoa edustavassa FIA:n vakioautojen maailmanmestaruussarjassa (WTCR) että Ison-Britannian vakioautojen mestaruussarjassa (BTCC), jossa kilpailu on erittäin kovaa. BTCC-kausi alkoi elokuun alussa, kun taas WTCR-kausi pääsee alkamaan viivästysten jälkeen syyskuussa.

Näiden lisäksi Goodyear on virallinen rengastoimittaja myös PURE ETCR-sarjassa. Tämä kiehtova uusi sähkövakioautojen sarja pääsee tositoimiin myöhemmin tänä vuonna muutaman esittelytapahtuman myötä. Tässä tulevaisuuden mestaruussarjassa ajetaan maailman tehokkaimmilla vakioautoilla. Goodyear on kehittänyt niitä varten Eagle F1 SuperSport -kilparenkaastaan ainutlaatuisen version, joka auttaa maksimoimaan näiden takavetoisten petojen suorituskyvyn.

Nämä jännittävät kisaohjelmat Euroopassa ja muualla maailmassa ovat hyvä lisä Goodyearin pitkään jatkuneelle yhteistyölle NASCAR- ja NHRA-sarjojen kanssa Pohjois-Amerikassa. Goodyearin yhteistyö NASCARin kanssa alkoi jo 1950-luvulla, ja se on ollut ainoa rengastoimittaja NASCARin kolmessa ylimmässä kansallisessa kilpasarjassa vuodesta 1997 lähtien.

[1]Sisäinen testi. Verrattuna edeltäjään EfficientGrip Performance. Rengaskoko: 205/55R16 91V; auto: VW Golf 7; paikka: yleiset tiet Luxemburgissa ja Ranskassa

[2]20 % / 11 000 km seuraavaksi parasta testattua kilpailijaa parempi kilometritulos. Kilometritulos (eli ajomatka pinnan laillisen kulumisrajan saavuttamiseen asti) verrattuna kilpailijoiden neljään uusimpaan HP-segmentin kesärenkaaseen (Michelin Primacy 4, Continental PremiumContact 6, Bridgestone Turanza T005, Pirelli Cinturato P7 Blue). TÜV SÜD Product Service GmbH:n marraskuussa 2019 Goodyearin tilauksesta tekemä testi. Testattu rengaskoko: 205/55R16 91V; testiauto: VW Golf Mk7; testipaikka: yleiset tiet Saksan keskiosissa. Raportin numero: 713171748. Koko raportti on saatavilla osoitteessa https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-test-reports/tire-test-reports-summer.html.

Lähtevät ja saapuvat lennot löytyvät nyt Liikennetilanne-palvelusta

lahtevat_saapuvat_lennot_liikennetilanne_tmfg

Liikennetiedon hyödyntämisessä iso kasvupotentiaali

Nyt voit tarkistaa Traffic Management Finlandin Liikennetilanne-palvelusta kaikkien Suomen lentoasemien lähtevät ja saapuvat lennot. Palvelu tarjoaa kattavan liikenteen tilannekuvan maalla, merellä ja ilmassa. Reaaliaikaisen liikennetiedon kysyntä on kasvanut tänä vuonna.

Traffic Management Finlandin tuottaman liikennetiedon kysyntä on pysynyt korkeana. Liikennetilanne-palveluun tehdään kuukaudessa noin 160 000 käyntiä.

”Olemme todella iloisia, että saimme lentoliikenteen tiedot mukaan palveluun tieliikenteen, vesiliikenteen sekä raideliikenteen tietojen rinnalle. Tästä kiitos Finavialle, joka tarjoaa näitä tietoja avoimesta rajapinnasta. Oman matkaketjun suunnittelu helpottuu, kun lennolle lähtijät voivat ennen lentokentälle siirtymistä tarkistaa juna- ja tieliikenteen reaaliaikaisen liikennetilanteen yhdellä silmäyksellä. Tämä auttaa ottamaan huomioon muun muassa erilaisia poikkeustilanteita”, Traffic Management Finlandin kehittämispäällikkö Mika Ahvenainen sanoo.

Lentotietojen lisäksi Liikennetilanne-palvelusta löytyy nyt myös uusittu näkymä kelikamerakuvien katseluun. Erityisesti kuvien historian selailusta on tehty aiempaa sujuvampaa. Palveluun on lisätty myös linkki suoraan liikenteen Palauteväylälle, jossa voi antaa palautetta, esittää kysymyksiä tai jättää kehitysehdotuksia liittyen maantie-, rata- ja vesiväyläasioihin.

”Kehitämme liikennetilannepalvelua syksyn aikana aktiivisesti. Palvelun kehittäminen on tärkeä osa yhtiömme tavoitetta vauhdittaa älyliikenteen kehittämistä ja liikennetiedon hyödyntämistä”, Ahvenainen sanoo.

Maanteiden kunnossapitotiedot ja veneilyvaroitukset lisättiin kesällä palveluun

Ajokelin, ruuhkatietojen ja tietöiden lisäksi Liikennetilanne-palvelusta on voinut kesäkuusta lähtien tarkistaa myös maanteiden kunnossapitotiedot. Palvelu näyttää, missä pientareita on niitetty, hiekkateitä tasoiteltu ja missä asfaltoidaan. Nämä toiminnallisuudet ovat tulossa myös Liikennetilanne-mobiiliisovellukseen. Sovellus sisältää entuudestaan mahdollisuuden antaa palautetta teiden kunnosta, käyttäjä voi esimerkiksi jättää palveluun kuvan paikasta, jossa on asfalttivaurio.

Myös veneilijöille on tarjolla Suomen rannikkoalueilta ja Saimaalta entistä enemmän tietoa. Heinäkuusta lähtien vesillä liikkujat ovat nähneet palvelusta vesiliikenteen häiriöt sekä turvalaitteiden vikailmoitukset.

Junamatkustajat voivat tuttuun tapaan tarkistaa lähijunien ja kaukojunien reaaliaikaiset asemakohtaiset aikataulut.

Liikennetiedolla innovatiisia palveluja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Edellä kuvatut tieliikenteen, vesiliikenteen sekä raideliikenteen tiedot ovat saatavilla myös Traffic Management Finlandin tarjoamassa, kaikille sovelluskehittäjille avoimessa Digitraffic-palvelussa. Palveluun tehdään noin 10 miljoonaa rajapintakutsua päivässä.

Digitraffic* yhdistää liikennealan osapuolet, tarjoaa mahdollisuuden kerätä, yhdistää, jakaa ja laskuttaa liikennetietoa sekä edistää siten ekosysteemistä toimintaa. Liikennepalveluiden tuottajat saavat markkinapaikalta dataa kehitystyöhönsä. Samoin tuottajat voivat jaella palveluitaan Digitrafficin kautta.

”Tavoitteenamme on luoda Suomesta liikennetiedon hyödyntämisen ja innovatiivisten liikennepalvelujen kehittämisen mallimaa. Digitraffic yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden dataa ja auttaa solmimaan uusia kumppanuuksia. Se luo innovatiivisuudessaan ja ominaisuuksiltaan pohjaa maailmanluokan liikennemarkkinoiden ja toimivan liikenteen ekosysteemin syntymiselle Suomeen”, Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala kertoo.

* Digitrafficin tiedot kattavat toistaiseksi tie-, rata- ja vesiliikenteen. Suurin osa tietolajeista saadaan Traffic Management Finlandin tytäryhtiöiden ylläpitämistä tiedonkeruujärjestelmistä. Finavian tarjoamat lentotiedot eivät ole Digitrafficin kautta hyödynnettävissä, mutta ne saa käyttöönsä rekisteröitymällä Finavia kehittäjäportaaliin https://developer.finavia.fi/.

:TRAFICOM: Skopjen lennot keskeytetään kahdeksi viikoksi

airplane-silhouette

Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välinen lentoyhteys keskeytetään kahdeksi viikoksi 28.8.2020 alkaen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saaman lausunnon mukaan lentoliikenteen tilapäinen keskeyttäminen on keinona tällä hetkellä oikeasuhtainen koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Traficom on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) näkemystä Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välisen lentoyhteyden vaikutuksista terveysturvallisuudelle ja siitä, onko lentoliikenteen keskeyttäminen oikea keino tässä tilanteessa. Traficomin saaman lausunnon mukaan lentoliikenteen tilapäinen keskeyttäminen on keinona oikeassa suhteessa tavoitteeseen suojella väestöä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämiseltä.

THL katsoo lausunnossaan, että testauksesta ja tehdyistä toimenpiteistä voi päätellä, että kyseisillä lennoilla on ollut poikkeuksellisen paljon henkilöitä, jotka voivat levittää koronatartuntaa ja päätös määrätä kaikki matkustajat karanteeniin on ollut perusteltu. Vaatimus matkustajien ennakkotestauksesta on vähentänyt muille matkustajille aiheutuvaa tartuntavaaraa, mutta ennakkotestauksen toteutumisesta ja sen tehokkuudesta ei kuitenkaan ole vielä riittävää näyttöä.

THL toteaa lausunnossaan, että koska Suomessa tehtävään testiin osallistuminen ei ole kattavaa ja matkustajien karanteenin toteutumista ei kyetä käytännössä valvomaan, on olemassa mahdollisuus siihen, että lentoyhteyden jatkuminen muodostaa nykyisistä toimenpiteistä huolimatta riskin tartuntojen leviämiseen väestössä.

THL:n lausunnon perusteella Traficom on päättänyt keskeyttää lentoyhteyden Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välillä kahdeksi viikoksi 28.8. – 10.9.2020. Lentoja on yksi viikossa. Päätös ei koske muita lentoyhteyksiä.

Traficom on tehnyt päätöksen ilmailulain 167 §:n nojalla ja ottaen huomioon lentoliikenneasetuksen 21 artiklan. Asetuksen mukaan lentoliikennettä on mahdollista estää tai rajoittaa ennakoimattomista ja väistämättömistä olosuhteista johtuen yllättävien ja lyhytaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Neste ja Air bp lisäävät vastuullisen lentopolttoaineen tarjontaa Euroopassa

air_bp_refuels_an_operators_aircraft_2000x1125.jpg.img.750.medium

  • Air bp ja Neste kasvattavat vastuullisen lentopolttoaineen tarjonnan viisinkertaiseksi.
  • Toimitukset alkavat tulevina viikkoina.

Neste, maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja, ja Air bp, kansainvälinen lentopolttoainetuotteiden ja -palvelujen toimittaja, ovat allekirjoittaneet sopimuksen vastuullisen lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) tarjonnan lisäämisestä lentoasema-asiakkaille vuosina 2020 ja 2021. Määrä on viisi kertaa suurempi kuin yritysten toimittamat määrät vuonna 2019. Air bp tuo Nesteen tuottaman vastuullisen lentopolttoaineen saataville valituille lentoasemille, kuten Tukholmaan (ARN) ja Osloon (OSL), joissa toimitusten odotetaan alkavan tulevina viikkoina.

Tämä vastuullisen lentopolttoaineen lisääntynyt tarjonta vastaa nykyisten ja uusien lentoyhtiöasiakkaiden kasvavaan kysyntään. Kysyntä on kasvanut myös Norjassa, jossa mandaatti edellyttää 0,5 prosentin kaikesta myydystä lentopolttoaineesta olevan vastuullista.

Nesteen uusiutuva lentopolttoaine on valmistettu 100 % uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista. Puhtaassa muodossaan polttoaine voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % elinkaarensa aikana verrattuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen. Uusiutuvalle polttoaineelle tehdään samat laatutestaukset kuin tavalliselle fossiiliselle polttoaineelle, ja sitä voidaan sekoittaa jopa 50% osuus fossiilisen polttoaineen sekaan lentokoneessa. Vastuullinen lentopolttoaine tarjoaa tällä hetkellä ainoan mahdollisen vaihtoehdon fossiilisille nestemäisille polttoaineille kaupallisten lentokoneiden voimanlähteenä.

”bp:n tavoitteena on olla hiilineutraali eli nettonollayhtiö viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja auttaa koko maailmaa pääsemään nettonollatasolle. Air bp:n tavoitteena on tukea asiakkaitamme ja laajempaa ilmailuteollisuutta saavuttamaan vähähiilisyystavoitteensa. Uskomme, että vastuullisella lentopolttoaineella on tärkeä rooli alan elpyessä COVID-19-pandemian vaikutuksista. Olemme tyytyväisiä, että pystymme Nesteen kanssa jatkuvan menestyksekkään yhteistyön ansiosta lisäämään huomattavasti asiakkaillemme tarjottavan vastuullisen lentopolttoaineen määrää, heidän pyrkiessä vähentämään päästöjään”, sanoo Air bp:n toimitusjohtaja Martin Thomsen.

”COVID-19-pandemia ja sen taloudelliset seuraukset eivät ole muuttaneet tavoitettamme. Olemme edelleen täysin sitoutuneita ilmastonmuutoksen torjuntaan. Teemme sen tarjoamalla konkreettisia ja heti saatavilla olevia ratkaisuja ilmailualan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Vastuullisen lentopolttoaineen käytön merkitys kasvaa ilmailualan jatkuvassa pyrkimyksessä vastata lentoliikenteen ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin. Odotamme tiiviin yhteistyön jatkamista Air bp:n kanssa ja entistä kestävämmän ilmailun edistämistä yhdessä”, sanoo Thorsten Lange, Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminnan johtaja.

Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen vuosikapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Nesteen Singaporen jalostamon meneillään oleva laajennus ja mahdollinen lisäinvestointi Rotterdamin jalostamolle nostavat Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen vuosikapasiteetin noin 1,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2023 mennessä.

Air bp on toimittanut vastuullista lentopolttoainetta vuodesta 2010 lähtien. Tähän mennessä se on vastannut toimituksista yli 20 asiakkaalle ja 16 lentoasemalle maailmanlaajuisesti, mukaanlukien Norjan Oslon lentoasema, jossa se toimitti ensimmäisenä Nesteen tuottamaa vastuullista lentopolttoainetta lentoaseman olemassa olevan polttoainejakelun infrastruktuurin kautta yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Vuonna 2018 Neste ja Air bp ilmoittivat suunnitelmistaan tutkia ja kehittää toimitusketjuratkaisuja vastuullisen lentopolttoaineen toimittamiseksi lentoasemille ja lentoyhtiöille. Yhteistyön seuraavassa vaiheessa huhtikuussa 2019 Neste ja Air bp kehittivät yhdessä ratkaisun toimitusketjulle vastuullisen lentopolttoaineen toimittamiseksi Ruotsin markkinoille. Tällä yhteistyöllä saadaan lisättyä vastuullisen lentopolttoaineen saatavuutta eri lentoasemilla, hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla Nesteen ja Air bp:n asiantuntemusta tuotannossa, polttoaineiden sekoittamisessa, tarjonnassa ja toimintojen turvallisuudessa.

Urho Kekkosen kansallispuiston helikopterin laskeutumispaikat raivataan laskeutumiskuntoon

niilanpaa-urho-kekkosen-kansallispuisto-helikopterin-laskeutumispaikka_kuva-ari-kukkala-metsahallitus

Metsähallituksen Luontopalvelut aloittaa tällä viikolla Urho Kekkosen kansallispuistossa lähes 50 helikopterin laskeutumispaikan raivauksen viime vuosien aikana kasvaneesta laskeutumista vaikeuttavasta kasvillisuudesta. Laskeutumispaikkoja on kansallispuiston tupien sekä muutamien laavujen lähistöllä. Työn arvioidaan valmistuvan reilussa viikossa.

Keskiviikosta 19.8. lähtien reilun viikon verran kansallispuistossa liikkuvat saattavat kiinnittää huomiota alueella pörräävään helikopteriin. Kyseessä on helikopterin laskeutumispaikkojen raivaustyö. Pientä iskujoukkoa lennätetään raivaamaan viime vuosien aikana kasvaneesta kasvillisuudesta laskeutumispaikkoja, jotta helikopteri pääsee tarvittaessa niille turvallisesti jatkossakin.

Urho Kekkosen kansallispuisto on maamme toiseksi suurin kansallispuisto, ja se on pinta-alaltaan 2550 km2. Välimatkat ovat siellä hyvin pitkiä. Helikopterien tulee pystyä laskeutumaan alueelle, jos esimerkiksi retkeilijä on loukkaantunut, eikä pysty omin voimin hakeutumaan avun piiriin.

Laskeutumispaikat on merkitty maastoon, ja niiden koordinaatit ovat pelastuslaitoksen tiedossa. Kopteri löytää paikalle myös tuvan koordinaateilla.

Myös muualla Lapin kansallispuistoissa ja muilla retkikohteilla on pelastushelikopterien laskeutumispaikkoja.

Urho Kekkosen kansallispuisto https://www.luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto

Neste toimittaa vastuullista lentopolttoainetta kolmelle suurelle yhdysvaltalaiselle lentoyhtiölle

8f54e4ddbd4d127c_800x800ar

Neste, maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja toimittaa Alaska AirlinesilleAmerican Airlinesille ja JetBlue Airwaysille vastuullista lentopolttoainetta (Sustainable Aviation Fuel, SAF) San Franciscon kansainväliseltä lentoasemalta (SFO) lähteville lennoille. Vähähiilinen ja korkealaatuinen polttoaine tukee kunkin lentoyhtiön pyrkimyksiä saavuttaa ilmastotavoitteensa.

Neste toimittaa vastuullista lentopolttoainetta SFO:n kansainväliselle lentoasemalle olemassa olevan polttoainejakelun kautta. Tätä virstanpylvästä lentoasema kutsuu nimellä “ilmastoharppaus”. Kun Nesteen SAF saapuu San Franciscon kansainvälisen lentoaseman polttoainesäilöön, se on lentokentällä toimivien kaupallisten-, rahti- tai liikelentotoimintojen käytettävissä. Alaska Airlines, American Airlines ja JetBlue Airways ovat ensimmäiset suuret yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt, jotka sitoutuvat ottamaan Nesteen SAF:in käyttöön San Franciscon kansainvälisellä lentoasemalla jatkaen näin vahvaa panostustaan vastuullisuuteen. Kaikki kolme lentoyhtiötä ovat jo vastaanottaneet  ensimmäiset toimituksensa Nesteen vastuullista lentopolttoainetta.

“Viemme yhdessä ilmailualaa eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta,” sanoo Thorsten Lange, Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminta johtaja. “Ilmailuala, kuten monet muutkin alat, pyrkii vähentämään päästöjä ja lisäämään vastuullisia käytäntöjä. Viime kädessä näiden muutosten tekeminen, tämänkaltainen yhteistyö ja kumppanuudet ovat välttämättömiä pitkän aikavälin muutokselle. Olemme ylpeitä siitä, että työskentelemme näiden suurten yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden kanssa, jotka Nesteen lailla asettavat vastuullisuuden etusijalle.”

Vuonna 2018 Neste liittyi SFO:n, Alaska Airlinesin, American Airlinesin ja muiden lentoyhtiöiden sekä polttoainetuottajien kanssa uraauurtavaan sopimukseen vastuullisen lentopolttoaineen käytön lisäämiseksi. Nyt Neste ja kumppaniyhtiöt toteuttavat lupauksensa.

”Alaska Airlines oli ensimmäinen pohjoisamerikkalainen lentoyhtiö, joka sitoutui edistämään ja ottamaan käyttöön vastuullisen lentopolttoaineen ja yksi ensimmäisistä lentoyhtiöistä, joka käytti polttoainetta matkustajalennoilla, joita on lennetty jopa 80 lentoa viimeisen 10 vuoden aikana”, sanoo Diana Birkett Rakow, Alaska Airlinesin sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja. “Kun palaamme lentoliikenteeseen ja sen laajentamiseen, otamme innolla tämän seuraavan askeleen kohti kaupallisesti kannattavaa SAF:n toimitusta ja käyttöä. Meillä on vielä pitkä tie kuljettavana. Lentoyhtiömme vastuullisuus on tärkeää työntekijöillemme, asiakkaillemme, yhteisöille ja tulevaisuudellemme – ja SAF:n käyttö on keskeinen osa strategiaamme vähentää hiilidioksidipäästöjä.”

“Näissä vaikeissakin olosuhteissa toimintamme kehittäminen entistäkin vastuullisemmaksi on tärkeää meille, työntekijöillemme ja asiakkaillemme”, sanoo American Airlinesin toimitusjohtaja David Seymour. ”Yhtiömme tulevaisuuden visio sisältää lupaavimpien vaihtoehtojen edistämisen lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, ja vastuullinen lentopolttoaine on keskeisimpiä niistä. Olemme tehneet yhteistyötä vastuullisten polttoaineiden johtajan Nesteen kanssa useita vuosia, ja olemme ylpeitä siitä, että voimme ottaa tämän askeleen vahvistaaksemme vastuullisen lentopolttoaineen markkinoita.”

”Lentomatkailu yhdistää ihmisiä ja kulttuureja ja tukee globaalia taloutta. Toimialana työskentelemme yhdessä rajoittaaksemme vaikutustamme ilmastomuutokseen”, sanoo JetBlue Airwaysin puheenjohtaja ja operaatioista vastaava johtaja Joanna Geraghty. ”Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on tärkeä osa JetBlue Airwaysin liiketoimintasuunnitelmaa. Keskitymme edelleen pitkän aikavälin mahdollisuuksiin vähentämällä erityisesti suurinta ympäristövaikutustamme – lentämisen hiilidioksidipäästöjä. Lentoliikenne on yksi harvoista toimialoista, joka on yhdessä sitoutunut päästöjen vähentämistä koskevaan kansainväliseen tavoitteeseen. Nyt enemmän kuin koskaan, meidän on tuettava myös muita koko toimialan laajuisia parannuksia ympäristön hyväksi, kuten kestävää lentopolttoainetta vähähiilisten polttoaineiden markkinoiden käynnistämiseksi.”

Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan käyttää drop-in polttoaineena olemassa olevien lentokonemoottoreiden ja lentoaseman polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa ilman lisäinvestointeja. Puhtaassa muodossaan polttoaine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % sen elinkaaren aikana fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Polttoaine on valmistettu vastuullisesti hankituista, 100 % uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista.

Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia (34 miljoonaa gallonaa). Singaporen jalostamon laajennuksen myötä ja mahdollisilla lisäinvestoinneilla Rotterdamin jalostamoon Neste pystyy valmistamaan vuodessa noin 1,5 miljoonaa tonnia (515 miljoonaa gallonaa) uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2023 mennessä.

Nesteen uusiutuva lentopolttoaine sekoitetaan ennen käyttöä fossiiliseen lentopolttoaineeseen, ja se täyttää sen jälkeen lentopolttoaineiden ASTM-standardin tekniset vaatimukset. Sen lisäksi, että Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, Neste on sitoutunut tekemään tuotannostaan hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.