Uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan ensimmäistä kertaa New Yorkiin öljynjakeluputkiston kautta

Uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitettiin turvallisesti New Yorkin LaGuardian lentoasemalle Colonial- ja Buckeye-öljynjakeluputkistojen kautta, jotka ovat keskeinen osa Yhdysvaltain energiainfrastruktuuria. Vähäpäästöistä lentopolttoainetta käytetään Delta Air Linesin lennolla. Kyseessä on mullistava hetki uusiutuvan lenttopolttoaineen kehitystyössä ja jakelussa Yhdysvaltain itärannikolla.

”Uusiutuva lentopolttoaine on tehokkain työkalu, joka meillä on käytettävissä alamme päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Pamela Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. ”Nämä toimet näyttävät, miten olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan hyödyntää uusiutuvan lentopolttoaineen kuljettamiseen itärannikon lentoasemille ja käyttää päästöjen vähentämiseen. Kyseessä on kriittinen askel matkalla kohti tulevaisuuden kestävämpää lentomatkustamista.”

Delta Air Linesin, Nesteen, Colonial Pipelinen ja Buckeye Partnersin välinen yhteistyö on osoitus uusiutuvan lentopolttoaineen elinvoimaisuudesta pitkällä aikavälillä ja ilmailualan matkasta kohti nettonollapäästöjä. Mikä tärkeintä, se osoittaa, että uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan toimittaa mihin tahansa paikkaan, jonne kulkee fossiilisen lentopolttoaineen kuljetukseen tarkoitettu putki.

Uraauurtavaa toimitusta ja lentoa tukee New Yorkin ja New Jerseyn satamavirasto, joka on ensimmäinen yhdysvaltalainen liikennevirasto, joka on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja vauhdittaa uusiutuvien polttoaineiden käyttöä edelläkävijänä.

”New Yorkin ja New Jerseyn satamavirasto tiedostaa, että uusiutuvan lentopolttoaineen käytön lisääminen ja tehostaminen on keskeinen osa lentomatkustuksen päästöjen vähentämistä, ja olemme sitoutuneet tukemaan lentoyhtiöitämme tässä siirtymässä”, sanoo Rick Cotton, satamaviraston johtaja. ”Jos haluamme saavuttaa nettonollapäästöt tulevaisuudessa, on välttämätöntä ryhtyä toimiin yhdessä ja mahdollistaa siirtyminen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön.”

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine -tuotteen viimeiset käsittelyvaiheet suoritettiin Texasissa öljynjalostamolla, jossa aiemmin tuotettiin kemikaaleja. Polttoaine lastattiin Colonial Pipelinen putkistoon ja kuljetettiin noin 2 400 kilometrin päähän 11 osavaltion halki New Jerseyhin. Siellä se siirrettiin Buckeye Pipelinen putkistoon ja toimitettiin LaGuardian lentoasemalle.

”Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsee osa Yhdysvaltain vilkkaimmista lentoasemista. Suurin osa näistä lentoasemista saa polttoaineensa Colonial Pipeline -järjestelmästä ja New Yorkin osalta Buckeye Pipeline -järjestelmästä” sanoo Chris Cooper, Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa vastaava johtaja. ”Osoitamme, että aivan nurkan takana on tulevaisuus, jossa matkustajat niin Atlantan Hartsfield-Jacksonilla, LaGuardialla, JFK:llä kuin EWR:lläkin voivat nousta koneeseen, jonka polttoaineena käytetään uusiutuvaa lentopolttoainetta.”

Uusiutuvalla lentopolttoaineella voidaan suoraan korvata perinteistä lentopolttoainetta tämänhetkisten sekoitusrajoitusten mukaisesti. Se valmistetaan uusiutuvista jätteistä ja tähteistä ja muusta biomassasta. Sellaisenaan käytettynä uusiutuva lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Sekoitettuna uusiutuva lentopolttoaine on kemiallisesti identtinen fossiilisten polttoaineiden kanssa, ja se toimii saumattomasti jo käytössä olevan polttoaineinfrastruktuurin ja lentokoneiden moottoreiden kanssa.

”Colonial Pipeline on tyytyväinen voidessaan vastata asiakkaidemme muuttuviin uusiutuvan polttoaineen kuljetuksen tarpeisiin ja ollessaan ensimmäinen toimija, joka hyväksyy uusiutuvan polttoaineen kuljetuksen perinteisessä putkiverkossa”, kertoo kaupallinen johtaja Dan Gordon. ”Putkemme on ihanteellisessa paikassa lentopolttoaineen toimittamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti Yhdysvaltain Gulf Coastin tuottajilta suoraan seitsemälle itärannikon kansainväliselle lentoasemalle sekä muille suurille ja keskikokoisille lentoasemille. Pidämme uusiutuvan lentopolttoaineen ja muiden uusiutuvien polttoaineiden kuljetuksia mahdollisuutena monipuolistaa tarjontaamme entisestään.”

”Buckeyen infrastruktuurin ja voimavarojen hyödyntäminen siihen, että asiakkaiden ja loppukäyttäjien saatavilla on enemmän uusiutuvaa lentopolttoainetta, perustuu sitoumukseemme tukea yhteistyökumppaneita, kuten Nestettä ja Delta Air Linesia, jotka ovat energia-alan kehittämisen eturintamassa”, sanoo Todd Russo, Buckeyen toimitusjohtaja. ”Yhteistyön vaikutukset tulevat lopulta olemaan avainasemassa ilmailualan päästöjen vähentämisessä ja vastuullisuuden parantamisessa.”

LaGuardialta lähtevän lennon kaltaisten innovaatioiden lisäksi Delta, Neste ja muut alan yhteistyökumppanit jatkavat työtä, jolla voidaan edistää poliittisia rakenteita ja toimitusketjun kannustimia Yhdysvalloissa. Näillä voidaan nopeuttaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa ja vähentää sen kustannuksia.

Yhdysvaltain uusiutuvan lentopolttoaineen Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotus, joka on teknologia- ja raaka-aineneutraali, tasoittaa tilannetta uusiutuvan lentopolttoaineen ja fossiilisten polttoaineiden välillä. Osavaltiotasolla Low Carbon Fuel Standard -ohjelmaan sisältyy vaihtoehtoinen mahdollisuus uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoon. Se luo poliittisen kehyksen, jonka avulla voidaan todistetusti kannustaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoon ja nopeuttaa puhtaamman infrastruktuurin kehittämistä, mikä auttaa tekemään yhteisöjemme ympäristöistä elinvoimaisempia.

Yhdysvaltain ilmailualan (lentoyhtiöt, yleinen matkailu ja liikematkailu sekä Yhdysvaltain armeija) osuus on tällä hetkellä 2,6 prosenttia kaikista Yhdysvaltain kasvihuonekaasupäästöistä ja 9 prosenttia Yhdysvaltain kuljetusalan päästöistä laajemmin. Uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuuden parantamisen myötä yhä useampi lentoyhtiö vaihtaa polttoainetta. Tämä tukee alaa sen pyrkiessä saavuttamaan presidentti Bidenin tavoitteen tuottaa kolme miljardia gallonaa uusiutuvaa polttoainetta ja vähentää lentoliikenteen päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

*) Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

Neste ja ITOCHU juhlistavat ensimmäistä uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusta Etihad Airwaysille Japanissa

Neste ja ITOCHU juhlistavat tänään ensimmäistä Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine -tuotteen toimitusta Arabiemiraattien lentoyhtiölle Etihad Airwaysille Japanissa. Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen toimitus Etihadille on ensimmäinen kerta Japanissa, kun uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan ulkomaalaiselle lentoyhtiölle japanilaisella lentoasemalla. Uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan Etihadin lentokoneisiin Naritan kansainvälisellä lentoasemalla.

Tämä saavutus perustuu Nesteen ja ITOCHUn hiljattain laajentuneeseen kumppanuuteen, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuutta Japanissa. ITOCHU jakelee Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta Japanissa, jossa polttoainetta on aluksi saatavilla kahdella suurimmalla kansainvälisellä lentoasemalla: Tokion Hanedassa ja Naritassa.

Uusiutuvalla lentopolttoaineella on keskeinen rooli ilmailualan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Neste ja ITOCHU ovat sitoutuneet tukemaan Japania sen maa-, infrastruktuuri-, liikenne- ja matkailuministeriön uusiutuvalle lentopolttoaineelle asettaman 10 prosentin käyttötavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

”Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen toimitus Etihadille on merkittävä askel uusiutuvan lentopolttoaineemme käytön lisäämisessä Japanin markkinoilla”, sanoo Sami Jauhiainen, Vice President APAC, Renewable Aviation, Neste. “Kumppanuutemme ITOCHUn kanssa pyrkii tukemaan japanilaisia ja kansainvälisiä lentoyhtiöitä sekä muita polttoainetoimittajia Hanedan ja Naritan kansainvälisillä lentoasemilla. Näin voidaan nopeuttaa uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa ja siten lentämisestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Olen iloinen nähdessäni, että tämä kumppanuus tuottaa jo konkreettisia tuloksia, ja odotan innolla, että voimme jatkossa tukea useampia lentoyhtiöitä Japanissa.”

”Tämä uusiutuvan lentopolttoaineen toimitus Etihad Airwaysille on Nesteen kanssa solmitun kumppanuuden tulosta, ja olemme iloisia saadessamme olla ensimmäinen yritys, joka toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta ulkomaiselle lentoyhtiölle Japanissa. ITOCHU jatkaa yhteistyötä Nesteen ja Japanin lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden kanssa ja edistää lentoyhtiöiden päästöjen vähentämistä toimittamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta luotettavasti”, sanoo Tsuyoshi Matsumoto, general manager, Petroleum Trading Department, ITOCHU.

“Etihad on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja vähentämään päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2035 mennessä verrattuna vuoteen 2019. Jotta uusiutuvasta lentopolttoaineesta tulisi käyttökelpoinen keskipitkän aikavälin ratkaisu ilmailuun liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, tarvitaan hallitusten, yritysten ja ilmailualan yhteistyötä uusiutuvan lentopolttoaineen tarjonnan lisäämiseksi lentokentillä laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Kumppanuutemme ITOCHUn ja Nesteen kanssa on esimerkki tarvittavasta yhteistyöstä, jotta uusiutuvan lentopolttoaineen laaja käyttö ilmailualalla mahdollistetaan. Olemme äärimmäisen ylpeitä saadessamme olla ensimmäinen kansainvälinen lentoyhtiö, joka hankkii ja käyttää Japaniin toimitettua uusiutuvaa lentopolttoainetta Japanista lähtevillä lennoilla”, sanoo Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group.

Neste on sitoutunut yhteistyöhön ilmailualan toimijoiden kanssa maailmanlaajuisesti päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Neste on parhaillaan laajentamassa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettia 1,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä. Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti Singaporen jalostamolla kasvaa jopa miljoonaan tonniin jalostamolla meneillään olevan tuotantokapasiteetin laajennuksen myötä. Laajennus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine vähentää lentoliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä välittömästi. Puhtaassa muodossa Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Nesteen tuottama uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti hankituista, 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä. Sitä voidaan käyttää drop-in-polttoaineena nykyisissä moottoreissa ja lentoasemien infrastruktuureissa ilman niihin tehtäviä lisäinvestointeja.

*) Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

Uusi suora lentoyhteys Yhdysvaltain toiseksi suurimpaan osavaltioon Teksasiin mahdollistaa uutta kasvua suomalaisille yrityksille

Energia-ja teknologiateollisuudestaan tunnettu Teksas on suomalaisille yrityksille lupaava vientimarkkina. Kasvupotentiaalista kertoo myös Finnairin uudet suorat lentoyhteydet Dallasiin. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari vierailee suomalaisen yritysvaltuuskunnan kanssa Teksasissa ja Washingtonissa 27.3.-1.4.2022.

Teksasin lähes 30 miljoonan asukkaan osavaltio tarjoaa paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Dallasista löytyy useita merkittäviä teknologiayrityksiä. Houston on tunnettu energiateollisuudestaan sekä maailman suurimpiin kuuluvasta satamastaan. Austinin yliopistokaupungista löytyy elinvoimainen start-upien, uusien teknologioiden ja osaamisen keskittymä. Matkan aikana Skinnarin johtama valtuuskunta tapaa mm. Teksasin kuvernöörin Greg Abottin, Dallasin pormestari Eric Johnsonin ja Austinin pormestari Steve Adlerin.       

“Teksas on kasvava markkina suomalaisyrityksille. Tavoitteemme on luoda yhdessä Teksasissa kunnianhimoinen tiekartta erityisesti vihreän teknologian, energiasektorin, digitaalisten ratkaisujen, liikenteen sähköistämisen, meriteollisuuden sekä satamien älykkäiden ratkaisujen toteuttamiseen, josta esimerkkinä Nokian 5G-teknologia. Lisäksi Finnairin uusi yhteys Dallasiin tarjoaa jatkossa suoran reitin Teksasiin”, toteaa ministeri Skinnari.

Vierailun aikana ministeri Skinnari keskustelee myös EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteista ja globaaleista kauppakysymyksistä Yhdysvaltain kauppaedustaja Katherine Tain kanssa. Lisäksi hän tapaa muita presidentti Joe Bidenin hallinnon edustajia ja kongressiedustajia. Asialistalla ovat erityisesti telekommunikaatioon ja huipputeknologian liittyvät kysymykset.

Ministeri Skinnarin Washingtonin-vierailu tarjoaa tilaisuuden käydä keskusteluja Yhdysvaltain hallinnon kanssa ja vahvistaa maidemme kauppa- ja taloussuhteita sekä edistää suomalaisten yritysten mahdollisuuksia Yhdysvaltain markkinoilla. Yhdysvallat on yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Huomioitaessa viennin ja tuonnin lisäksi myös investoinnit ja innovaatioyhteistyö, Yhdysvaltojen taloudellinen painoarvo on yksittäisistä maista Suomelle kaikkein tärkein.

Ministeri Skinnarin vierailulle osallistuu Suomesta kymmenen yritystä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Savonlinnan ja Helsingin välillä ei lentoja tällä viikolla

7257813

Savonlinnaan lennetään Transaviabaltikan 19-paikkaisilla potkuriturbiinikoneilla. Transaviabaltika

Savonlinnan ja Helsingin välinen reittilentoliikenne on keskeytynyt sunnuntaina 8.3. Reitillä liikennöivän Transaviabaltikan kone ei ole pystynyt laskeutumaan Savonlinnan kentälle sunnuntain ja tiistain välillä johtuen Itä-Suomen alueella havaituista GPS-häiriöistä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa tilannetta ja kerää siitä lisää tietoja.

– Tämän hetken tiedon mukaan Savonlinna-Helsinki-lennot tulevat olemaan pysähdyksissä ainakin ensi viikon alkuun saakka, kertoo vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme lisää ensi viikon alussa.

AKT:lta Finnairin matkustamohenkilökuntaa koskeva lakkovaroitus: Palta huolissaan hiihtolomista – Finnair toivoo ratkaisun löytyvän sovittelusta

white-finnair-airliner

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT antoi 7.2.2022 Finnairin matkustamohenkilöstöä koskevan lakkovaroituksen. Työnseisauksen on ilmoitettu alkavan 22.2.2022 klo 05:00 ja päättyvän 8.3.2022 klo 05:00.

Palvelualojen työnantajat Palta ja AKT ovat joulukuusta lähtien tuloksetta neuvotelleet Finnarin matkustamohenkilöstöä koskevan työehtosopimuksen uusimisesta. Työehtosopimuksen edellinen sopimuskausi päättyi 31.1.2022.

 

− Tilanne on valitettava ja AKT pahoittelee matkustajille koituvaa haittaa. Finnairin vaatimat leikkaukset palkkaukseen ja työehtoihin ovat kuitenkin niin kohtuuttomia, ettei niihin voida suostua. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa jäljellä kuin puolustaa jäsenistöä työtaistelulla, sanoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

AKT:n omat esitykset on pidetty maltillisina. Työt tulee voida tehdä työajalla ja palkallaan pitää tulla toimeen. AKT on myös vaihtoehtona esittänyt, että työehtosopimusta jatketaan entisin ehdoin, mutta sekään ei työnantajalle ole käynyt. Heikennyksiä vaaditaan joka tapauksessa.

Liitossa ymmärretään, että korona-pandemia on koetellut lentoyhtiöitä varsin kovasti, mutta työntekijät ovat jo kantaneet oman osuutensa mm. lomautusten muodossa. Osa matkustamohenkilökunnasta on edelleen määräaikaisesti lomautettuna.

− AKT toivoo, että sopimukseen päästään ennen työtaistelun alkua. Kyse on siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa Finnair haluaa harjoittaa. Me olemme oman osamme kantaneet lukuisten säästötoimenpiteiden muodossa, sanoo Kokko.

PALTA: AKT:n työtaistelu heijastaa täydellistä piittaamattomuutta alan selviytymiskamppailusta ja yhtiön vaikeasta tilanteesta koronan keskellä. Lentoliikenne on eniten koronasta kärsineiden alojen joukossa ja selvää on, että poikkeuksellisesta ajasta toipuminen kestää vielä pitkään. Työtaistelutoimenpiteiden sijaan kysymykset tulisi ratkaista neuvottelupöydässä, neuvottelujohtaja Pasi Vuorio Paltasta sanoo.

Juuri hiihtolomien ajankohtaan ajoitettu lakko osoittaa Paltan mukaan ikävää laskelmointia, josta lomalle matkustaville aiheutuu turhaa haittaa ja epävarmuutta.

”Toivomme ratkaisun löytyvän tulevassa sovitteluprosessissa, jotta lakolta vältyttäisiin”, sanoo Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt. ”Ilmoitetun lakon ajankohta on erityisen ikävä, koska se osuu keskelle vilkkainta hiihtolomakautta, jolloin monet perheet matkustavat talvilomille. Teemme kaikkemme, että lakolta vältyttäisiin ja löytäisimme yhteisen ratkaisun”.

”Olemme esittäneet tasapainoista mallia, joka huomioisi sekä Finnairin taloudellisen tilanteen että työntekijöiden tarpeet ja olisi samalla kustannusneutraali”, sanoo Jaakko Schildt.

Finnair on raportoinut lähes miljardin euron tappiot pandemian aikana, ja pandemian aikana otettu velka rasittaa yhtiön taloutta vielä vuosia. Muiden henkilöstöryhmien kanssa Finnair on löytänyt tähän taloudelliseen tilanteeseen soveltuvat ratkaisut eri keskusteluissa.

”Tällä hetkellä Finnairin lentomäärä on noin puolet pandemiaa edeltävästä ajasta, joten toipumisemme on vasta alussa”, sanoo Jaakko Schildt. ”Toivomme, että pääsemme sovittelussa yhteiseen ratkaisuun, ja asiakkaamme voisivat rauhassa suunnitella hiihtolomiaan.”

Mahdollisen lakon vaikutuksista lentoihin ei tässä vaiheessa ole tietoa. Jos lentoja jouduttaisiin perumaan, Finnair viestii siitä suoraan asiakkaille.

Pron työtaistelu alkaa lentokentän yrityksissä huomenna 17.1. klo 06.00 – Palta ihmettelee Pron häikäilemättömyyttä

Helsinki_vantaa

Andreas Faessler – Own work, CC BY-SA 3.0

Ammattiliitto Pro aloittaa laillisen lakon Helsinki-Vantaan lentokentän neljässä yrityksessä 17.1.2022 klo 06.00.  Lakkoon menevät noin 400 työntekijää, jotka työskentelevät seuraavissa yrityksissä: Finnair Technical Services Oy, GA Telesis Oy, Hub Logistics Oy, TRC Oy.

Työtaistelulla pyritään saamaan Prohon kuuluvan yhdistyksen, Ilmailualan tekniikan ITA ry:n noin 400 jäsentä irti vanhasta työehtosopimuksesta, joka on tehty Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä. Pro hakee lakolla oikeutta solmia ITAn jäsenille oma työehtosopimus ja valita oma luottamusmiesjärjestelmä.

Lakkoon menevien yritysten työntekijöistä noin 80 prosenttia on järjestäytynyt Prohon ja loput IAU:hun.

ITAn jäsenet irrottautuivat Ilmailualan Unionista (IAU) kesällä 2020 ja liittyivät Ammattiliitto Pron jäseniksi ja jäsenyhdistykseksi, koska kokivat, ettei heillä ollut vaikutusmahdollisuuksia IAU:ssa eikä IAU ajanut enää tekniikan yritysten työntekijöiden etua.

Työnantajia edustava Palta tai työntekijöitä edustava IAU eivät ole kumpikaan halukkaita antamaan ITAn jäsenille lupaa tehdä omaa työehtosopimusta tai osallistua muutoin ilmailualan tekniikan työntekijöitä koskeviin työehtosopimusneuvotteluihin.

IAU pitää ITAn tekniikan yritysten työntekijöiden enemmistöä väkisin kiinni omassa sopimuksessaan, eikä ole suostunut neuvottelemaan minkäänlaisista kompromisseista.

– Meille syyksi on ilmoitettu se, että IAU:n puheenjohtaja uskoo italaisten palaavan takaisin IAU:n jäseneksi, kun aikaa kuluu riittäväksi, ITA ry:n puheenjohtaja Jukka Korhonen kertoo

Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mielestä on ikävää, että työehtosopimuskentässä on toimijoita, jotka eivät aidosti kunnioita työtekijöiden järjestäytymis- ja sopimusvapautta.

Lakko olisi helposti ja nopeasti estettävissä.

– Jos Palta ja IAU myöntävät Pron jäsenyhdistykselle ja sen jäsenille luvan omaan sopimukseen, lakko loppuu välittömästi. Olemme yrittäneet kaikki sopuisat keinot asian ratkaisemiseksi, Malinen kertoo.

Palta pitää Pron toimia häikäilemättöminä.

– Kyseessä on työntekijäjärjestöjen keskinäinen riita, jossa Pro jääräpäisesti pyrkii mukaan neuvottelupöytään, jossa se ei ole sopimusosapuolena. Viesteissään jäsenistölleen Pro väittää lakon koskevan kaikkea lakonalaista työtä. Lakossa ovat kuitenkin työntekijät, eivät työt. Toisin kuin Pro väittää, lakko ei koske ITA ry:hyn järjestäytymättömiä työntekijöitä. Pron lakko koskee pelkästään ITA:n jäseniä. Työtaistelussa jokaisella työntekijällä, järjestäytyneellä tai järjestäytymättömällä, on aina oikeus päättää itse, osallistuuko lakkoon vai ei, neuvottelujohtaja Pasi Vuorio Paltasta sanoo.

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen osapuolet ovat sopineet, etteivät ne irtisano työehtosopimusta, ja näin ollen se päättyy 15.3.2023. Työehtosopimuksen irtisanomisaika päättyi 15.1.

–  Koronapandemia vaikuttaa ilmailualaan edelleen poikkeuksellisella tavalla, ja on sekä työntekijöiden että työnantajien etu, että ala pystyy toipumaan mahdollisimman selkeässä työehtotilanteessa. Ilmailutekniikan alan työehdoista neuvotellaan siis seuraavan kerran työehtosopimustasolla Paltan ja IAU:n välillä ennen nykyisen sopimuksen päättymistä keväällä 2023, Vuorio toteaa.

 

Lupaavia tuloksia ensimmäisestä tutkimuksesta sataprosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä lennon aikana matkustajakoneessa

jet-airplane-in-the-sky-with-sun

Maailman ensimmäinen tutkimus, jossa lennon aikana käytetään sataprosenttista uusiutuvaa lentopolttoainetta kaupallisen lentokoneen molemmissa moottoreissa, on tuottanut lupaavia alustavia tuloksia.

ECLIF3-tutkimuksessa (Emission and Climate Impact of Alternative Fuels) ovat mukana eurooppalainen ilmailualan yritys Airbus, lentokoneiden moottoreita valmistava brittiläinen Rolls-Royce, saksalainen DLR-tutkimuskeskus ja uusiutuvaa lentopolttoainetta valmistava Neste. Tässä tutkimuksessa sataprosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen päästöjä mitataan ensimmäisen kerran samanaikaisesti kaupallisen matkustajakoneen molemmista moottoreista. Tutkimuksessa käytetään Airbusin A350-lentokonetta, jossa on Rolls-Roycen valmistamat Trent XWB -moottorit.

Lennon aikana tehtävät päästötestit ja niihin liittyvät maakokeet ECLIF3-ohjelmassa aloitettiin aiemmin tänä vuonna ja niitä on jatkettu hiljattain. Tutkimusta tekee monialainen työryhmä, jossa on mukana tutkijoita myös Kanadan kansallisesta tutkimusneuvostosta (National Research Council) ja Manchesterin yliopistosta. Työryhmä aikoo julkaista tuloksensa tieteellisissä julkaisuissa ensi vuoden lopulla ja vuonna 2023.

Tutkimuksen tulokset tukevat Airbusin ja Rolls-Roycen pyrkimyksiä varmistaa ilmailualan valmius uusiutuvan lentopolttoaineen laajamittaiseen käyttöön hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lentokoneissa saadaan tällä hetkellä käyttää seosta, jossa on perinteisen lentopolttoaineen lisäksi enintään 50 prosenttia uusiutuvaa lentopolttoainetta, mutta molemmat yhtiöt tukevat sataprosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen sertifiointia lentoliikenteen käyttöä varten.

Huhtikuussa 2021 A350-lentokone teki Välimeren yllä kolme lentoa, joiden aikana sitä seurasi DLR Falcon -lentokone. Testeissä verrattiin sekä kerosiinin että Nesteen vetykäsitellyistä estereistä ja rasvahapoista (HEFA, ”hydroprocessed esters and fatty acids”) tuotetun uusiutuvan polttoaineen päästöjä. Tutkimusryhmä toteutti myös määräysten mukaisuutta koskevia testejä sataprosenttisesti uusiutuvalla lentopolttoaineella. Näiden ensimmäisten lentotestien aikana ei ilmennyt toiminnallisia ongelmia.

Sataprosenttisesti uusiutuvan lentopolttoaineen ja HEFA/Jet A-1 -polttoainesekoitteen päästöjä mittaavat lentotestit jatkuivat tässä kuussa. Samalla maassa tehtiin päästöjä koskevia testejä, joissa mitattiin uusiutuvan lentopolttoaineen hyödyllisiä vaikutuksia paikalliseen ilmanlaatuun. Tutkimusryhmä havaitsi, että uusiutuvasta lentopolttoaineesta vapautuu vähemmän hiukkasia kuin perinteisestä kerosiinista kaikissa moottorin toimintaolosuhteissa. Tämä viittaa mahdollisuuteen parantaa ilmanlaatua lentoasemien ympäristössä ja pienentää ilmastovaikutuksia.

Lisäksi uusiutuvalla lentopolttoaineella on matalampi tiheys mutta korkeampi energiapitoisuus yhtä polttoainekilogrammaa kohti verrattuna perinteiseen kerosiiniin. Tämä mahdollistaa joitakin etuja lentokoneen polttoainetehokkuudessa, koska polttoainetta kuluu ja polttoainemassaa tarvitaan vähemmän samojen tehtävien hoitamiseksi. Työryhmä jatkaa tulosten tarkempaa analyysia.

”Uusiutuvaa lentopolttoainetta pidetään laajalti välttämättömänä ratkaisuna ilmailualan ilmastovaikutusten pienentämiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä”, sanoo Nesteen Renewable Aviation -yksikön Euroopan johtaja Jonathan Wood. ”Tässä hankkeessa selvitetään uusiutuvan lentopolttoaineen mittavia hyötyjä fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Hankkeen tuottamat tiedot tukevat uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä suuremmilla kuin 50 prosentin pitoisuuksilla sekä selventävät uusiutuvan lentopolttoaineen käytön lisähyötyjä.”

”Moottoreita ja polttoainejärjestelmiä voidaan testata maassa, mutta vain lennoilla todellisissa olosuhteissa voidaan kerätä kaikki päästötiedot, joita tämän ohjelman onnistuminen edellyttää”, sanoo Airbusin New Energy -ohjelman johtaja Steven Le Moing. ”A350-lentokoneella testaamisessa on hyötynä se, että lennon aikana voidaan määrittää moottorin suorat ja epäsuorat päästöt mukaan lukien hiukkaset lentokoneen takaa suurissa lentokorkeuksissa.”

”Tämä tutkimus täydentää kokeita, joita olemme jo tehneet moottoreillamme maassa ja ilmassa”, sanoo Rolls-Roycen siviili-ilmailun tuotekehitys- ja teknologiajohtaja Simon Burr. ”Emme ole löytäneet mitään teknistä estettä sataprosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käytölle moottoreissamme. Jos todella haluamme vähentää pitkän matkan lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä, sataprosenttinen uusiutuva lentopolttoaine on ratkaisevan tärkeä tekijä, jonka sertifiointia ja käyttöönottoa tuemme.”

DLR Falcon -seuraajalentokoneessa on useita antureita, jotka mittaavat A350-lentokoneen päästöjä lentokorkeudessa vain 100 metrin etäisyydeltä tieteellistä analyysiä varten.

”Uusiutuvalla lentopolttoaineella on osoitettu olevan huomattavasti pienempi hiilijalanjälki elinkaarensa aikana kuin perinteisellä lentopolttoaineella, ja nyt näemme sen hyödyt myös muiden kuin hiilidioksidivaikutusten vähentämisessä”, sanoo DLR-tutkimuskeskuksen ilmailualan johtoryhmän jäsen Markus Fischer. ”Tämän kaltaiset kokeet lisäävät ymmärrystämme sataprosenttisesta uusiutuvasta lentopolttoaineesta ja sen käytöstä lennoilla. Näemme myönteisiä merkkejä sen mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Odotamme innolla pääsevämme tutkimaan ECLIF3-lentojen toisen sarjan tietoja. Lentoja jatkettiin seurantalennolla Välimeren yläpuolella aiemmin tässä kuussa.”

DLR toteutti vuonna 2015 ECLIF1-ohjelman, jossa tutkittiin vaihtoehtoisia polttoaineita sen Falcon- ja A320 ATRA -tutkimuslentokoneilla. Nämä tutkimukset jatkuivat vuonna 2018 ECLIF2-ohjelmalla. Siinä A320 ATRA -lentokoneessa käytettiin seosta, jossa oli tavallista lentopolttoainetta ja enintään 50 prosenttia HEFA-tekniikalla tuotettua uusiutuvaa polttoainetta. Tutkimus osoitti, että enintään 50 prosenttia uusiutuvaa lentopolttoainetta sisältävillä seoksilla on päästöjä vähentävä vaikutus. Sen tulokset myös tukivat sataprosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä koelennoilla ECLIF3-ohjelmassa.

Kajaanin lentoaikatauluihin muutoksia, lentojen määrä kasvaa keväällä

119882557_1420410788158138_1343261778670348228_n

Kuva: DAT

Traficom kilpailutti alkuvuonna 2021 reittilennot Helsingistä viiteen maakuntakeskukseen: Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemi-Tornioon ja Kokkola-Pietarsaareen. Traficom on täydentänyt sopimuksiaan lentoyhtiöiden kanssa, ja maakuntien tuettu lentoliikenne voi jatkua 14.8.2022 asti. Jatkolennot toteutetaan sopimuksissa olevien optioiden avulla. Kajaanin reitillä jatkaa DAT A/S. Reittilentojen lisäksi Traficom hankkii lisälentoja alueiden tärkeimpien tapahtumien ympärille. Tavoitteena on, että tuetun kauden jälkeen lentoliikenne alueille jatkuu markkinaehtoisesti.

Lentovuorot ja aikataulut 1.1.2022–14.8.2022 (aikataulumuutokset mahdollisia):

  • Ennallaan säilyy nykyinen myöhäisiltapäivän lentovuoro HEL 16:25–17:50 KAJ, ja takaisin KAJ 18:20–HEL 19.40. Vuoro lennetään maanantaista perjantaihin sekä sunnuntaisin, ja se lennetään koko tuetun liikenteen ajan tammikuun alusta 14.8.2022 saakka.
  • Tammikuun alusta juhannukseen saakka jää pois yöpyvä arkipäivän lentovuoro torstailta ja perjantailta (HEL 21:00–22:25 KAJ ja aamulla KAJ 5:40–7:00 HEL). Sen sijasta lentää perjantaisin keskipäivän vuoro HEL 11:00–12:10 KAJ ja takaisin KAJ 12:50–14:00 HEL. Sama aikataulumuutos on myös elokuun alusta.
  • Pääsiäisviikolta 13.4.2022 alkaen juhannukseen saakka reitille tulee kaksi lentovuoroa lisää keskiviikkona ja torstaina. Vuorot lennetään keskipäivän aikataululla HEL 11:00–12:10 KAJ ja 12:50 KAJ–14:00 HEL.
  • Kesäkaudella juhannusviikolta elokuun alkuun 6.8.2022 saakka ei ole yöpyvää lentovuoroa, koska työmatkustus vähenee lomakaudella. Vuoden 2021 kesään verrattuna kesän 2022 lentojen määrä kuitenkin kasvaa, kun juhannuksesta elokuun alkuun lentää uusi keskipäivän vuoro HEL 11:00–12:10 KAJ ja KAJ 12:50–14:00 HEL maanantaista lauantaihin. Sen lisäksi myöhäisiltapäivän lentovuoro säilyy ennallaan kaikkina muina päivinä paitsi lauantaina.

Kajaanin reitille tulee myös tapahtumien myötä lisälentoja, eniten Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalia (EYOF) varten maaliskuussa sekä Kainuun Rastiviikon ja Kuhmon Kamarimusiikin tarpeisiin heinäkuussa.

Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen on tyytyväinen lentojen määrän kasvuun: ”Syksyn aikana Kajaanin lentomatkustajien määrä on kasvanut tasaisesti. Koronatilanteen uusi paheneminen voi vaikuttaa kasvuun hidastavasti tai jopa pysäyttää sen, se on tekijä, jolle emme itse voi mitään. Uskomme, että keväällä lentomatkustus jatkaa kasvuaan, ja loppukevään ja kesän lisävuorot ovat tarpeellista kapasiteetin lisäystä. Traficom ansaitsee jälleen tunnustuksen hyvästä työstä tukiessaan maakuntakenttiä kohti kaupallista lentoliikennettä.”

Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen: ”Varmuus lentojen jatkuvuudesta elokuuhun saakka on elintärkeää maakunnan yrityksille. Uudet keskipäivän lentovuorot eivät välttämättä palvele suoraan liike- ja työmatkustusta, mutta matkailulle ne ovat tervetulleita uusia yhteyksiä, samoin vapaa-ajan matkustukselle.”

Kainuun Liikunnan asiantuntija ja EYOF:n pääsihteeri Marita Kaipainen: ”Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalin saamat lisävuorot helpottavat suurten osallistujamäärien liikuttelua. Vilkkaimpina tulo- ja lähtöpäivinä tarvitaan silti myös muita ratkaisuja, koska silloin puhutaan nelinumeroisista matkustajaluvuista. Yhteistyö DAT:n ja Traficomin kanssa on sujunut hyvin ja saimme viestimme lisälentotarpeista mukaan ostoliikenteen hankintaan.”

Lakialoite suojelee Malmin lentokentän niityt ja edistää sähköistä lentämistä

EFHF_RWY_36_20160918_4Y1A0991

– Eduskunnan lähetekeskustelu tiistaina 19.10.2021 klo 14.00 alkavassa täysistunnossa

Malmin lentokentän yli 80 vuotta vanhojen niittyjen arvo on kiistämätön. Niittyjen ekosysteemi on poikkeuksellisen runsas. Biologi ja hyönteistutkija Jaakko Kullberg toteaakin perhostutkimukseensa perustuen Malmin lentokentän niityistä: “En ole missään muualla Suomessa nähnyt niin suuria perhosmääriä”

Toisin kuin Ruotsissa Suomesta puuttuvat laajat alueet, joilla suojellaan niittyluontotyyppejä, jotka ovat kaikkien uhanalaisimpia luontotyyppejä Suomessa. Malmin lentokentän uhanalaisia eläinlajeja ovat muun muassa erittäin uhanalainen viheryökkönen ja erityisesti suojeltu heinäkurppa sekä kaikki alueella tavattavat lepakkolajit. Ne kaikki ovat alueella laajan niittyluontotyypin myötä. Lakialoite esittää, että Malmin noin 100 hehtaarin niittyalueet liitettäisiin lähimmillään vain 5 km päässä sijaitsevaan Sipoonkorven kansallispuistoon, jolla myös sijaitsee pienempiä niittyalueita.

On mielenkiintoista nähdä, millaisen kannan lakialoitteeseen ottavat ne kansanedustajat ja puolueet, jotka ovat aiemmin ajaneet Malmin lentokentän ottamista kokonaan rakennuskäyttöön. Tämä tarkoittaisi käytännössä uhanalaisen niittyluontotyypin tuhoamista Malmin lentokentän alueella. Vain vähäisiä osia voitaisiin säästää. Lisäksi rakennustyö uhkaa aiheuttaa käsittämättömät yli 350.000 tonnin ylimääräiset hiilidioksidipäästöt. Tämä johtuu siitä, että Malmin lentokentän alla olevan Tattarisuon pehmeän savimaaperän rakentaminen edellyttää poikkeuksellisen suurta ja laajaa betonipaalutusta tai muuta massiivista maa-aineksen stabilointia.

Lakialoitteeseen liittyy myös esitys tukea sähköisen ilmailun kehittymistä Suomessa. Perusajatus on, että sama pienlentokonetoiminta, joka niityt on synnyttänyt ja niitä ylläpitänyt vuosikymmenten ajan, säästää parhaiten ja kustannustehokkaimmin uhanalaiset niittyalueet. Lakialoitteessa esitetään, että siirtymäajan jälkeen Malmin lentokentällä saa operoida vain sähkölentokoneilla tai uusiutuvilla ilmailupolttoaineilla toimivilla lentokoneilla. Hiljaisten sähkölentokoneiden ennakoidaan aloittavat matkustajankuljetusoperaatiot tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä eli alle viiden vuoden sisällä. Aiempaa erittäin paljon hiljaisemmiksi suunnitellut sähköiset lentokoneet voisivat parhaiten hyödyntää lähellä asustuskeskuksia sijaitsevia lentopaikkoja.

Kehittyvissä maissa avustuslentotyötä tekevä MAF Suomi tukee niittyjen suojelua Malmin lentokentällä ja tukee kentän säilyttämistä sähköisille lentokoneille. MAF Suomi on yhdessä Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen kanssa järjestänyt kansainvälisen konferenssin Helsingissä liittyen ekologisen ja sähköisen lentämisen kehittymiseen jo kolmena vuonna peräkkäin. Myös Suomen Luonnonsuojeluliitto on ottanut kantaa 24.3.2021 Malmin lentokentän luontoarvojen suojelemiseksi.

Toivottavasti kansanedustajat ymmärtävät säilyttää Malmin niityt ja pienlentokentän, jotta luonto ja ilmasto voittaisivat myös sähköisen ilmailun kehityksen myötä. Lakialoitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on kansanedustaja Eva Biaudet ja, sen on allekirjoittanut yhteensä 56 kansanedustajaa. Lakialoitteen lähetekeskustelu käydään tiistaina 19.10.2021 klo 14.00 alkavassa täysistunnossa.

Lakialoite eduskunnan sivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_22+2021.aspx

MAF eli Mission Aviation Fellowship on 1945 perustettu kristillinen järjestö, joka operoi noin 130 lentokonetta kehitysmaissa alueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä, maantiet puuttuvat tai ne ovat vaikeakulkuisia ja turvattomia. Maailmanlaajuisesti MAF toteuttaa yli 50.000 avustuslento-operaatiota vuosittain. Suomen Lähetyslentäjät (MAF Suomi) ovat olleet mukana tekemässä totta näistä lennoista jo vuodesta 1976. Suomessa järjestämme muun muassa nuorten ilmailuleirejä, lentokoulutusta Malmin lentoasemalla sekä tuemme MAF:n lento-operaatiota sekä niissä palvelevia suomalaisia työntekijöitä. MAF:n työ auttaa ilmastonmuutoksesta kaikkein eniten kärsivien alueiden ihmisiä kehittyvissä maissa. Myös Suomessa MAF on aktiivinen ilmastokysymyksissä ja on toiminut ekologisen ja sähköisen lentämisen konferenssin pääjärjestäjänä Helsingissä vuosina 2019, 2020 ja 2021. Lisätietoja MAF Suomesta www.maf.fi

 

Osanna ACI Finland Oy vetäytyy Lakeside Airpark Finland -hankkeesta

koko_alue_havainnekuva.1308x0-is

Mänttä-Vilppulan ilmailupuistossa pienkoneen voisi parkkeerata oman talon lähistölle. Kuva: Airpark Lakeside Finland

Rahoittajana toimiva Osanna ACI Finland Oy on vetäytynyt Mänttä-Vilppulaan suunnitellusta Lakeside Airpark Finland -hankkeesta. Osanna ACI Finland oli hankkinut ilmailupuistohankkeelle rahoituksen kansainvälisistä lähteistä.

Rahoittajan edustajana toimiva Francesco Osanna kertoo kaupungin johdolle 22.9. lähettämässään kirjeessä, että syyt projektista luopumiseen johtuivat korona-ajan tuomista haasteista, hallinto-oikeudessa olevien valitusten pitkästä käsittelyajasta ja julkisesta paineesta, joka kohdistui häneen ja projektiin. Osanna myös korostaa, ettei hänen edustamallaan yrityksellä ole mitään vaateita Mänttä-Vilppulan kaupunkia tai sen kehitysyhtiötä Yrke Kiinteistöt Oy:tä kohtaan.

Yrke Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Otto Huttunen kertoo, että Sassi-projekti palaa nyt kaupungin ja kiinteistöyhtiön käsiteltäväksi puhtaalta pöydältä. Aiemmin tehdyt päätökset, joissa Osanna ACI Finlandin rahoitusjärjestely oli mukana, kumoutunevat.  -Olemme tehneet alueen kehittämiseksi paljon töitä ja se työ jatkuu tavalla tai toisella, Huttunen toteaa.

Mänttä-Vilppulan kaupunki on edistänyt Sassin alueen kehittämistä kaavoituksella ja maahankinnoin. 1990-luvulta alkaen useissa julkisesti rahoitetuissa kehittämishankkeissa on vahvistettu ilmailukeskuksen ja ilmailualan koulutuksen toimintaa. Osanna ACI Finland Oy:n tarjoaman kansainvälisen rahoituksen avulla oli tarkoitus toteuttaa lentopuistosta kansainvälisille yritys- ja yksityisasiakkaille suunnattu matkailun, koulutuksen ja yritystoiminnan kokonaisuus.

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hyväksyi hankeen toteutuksen osaltaan tammikuussa 2020 selvällä enemmistöllä. Hankkeesta jätettiin kolme valitusta hallinto-oikeuteen ja oikeus langetti käsittelyn ajaksi toimenpidekiellon. Osanna ACI Finland Oy:n vetäytymisilmoituksen saavuttua hallinto-oikeuden käsittely oli yhä kesken.