Saskylle lupa lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt SASKY koulutuskuntayhtymälle (Saskylle) oikeuden järjestää lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon koulutusta. Päätös tulee voimaan 1.8.2024 ja koulutus on tarkoitus aloittaa vielä vuoden 2024 aikana.

Merkittävä lentokonetekniikan kouluttaja

Sasky Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on koulutettu lentokoneasennuksen eri tutkintomuotoja 1980 -luvulta lähtien aikuiskoulutuksena ja monimuotokoulutuksena. Syksystä 2023 lähtien lentokoneasennuksen perustutkintokoulutusta on annettu myös peruskoulunsa juuri päättäneille. Lentokonetekniikan koulutus Saskyssa tapahtuu Mänttä-Vilppulan Sassissa. Sasky on merkittävä lentokonetekniikan kouluttaja, sillä se kouluttaa lentokoneasentajia osastutkinnoista perustutkintoon ja ammattitutkintoon asti ja järjestämisluvan muutoksen myötä jatkossa myös alan erikoisammattitutkintoon.

Erikoisammattitutkinnon myötä joustava etenemispolku asiantuntijatehtäviin

Sasky perusteli hakemustaan mm. sillä, että lentokonetekniikan koulutuksilla halutaan työelämälähtöisesti vastata koulutetun henkilökunnan kysyntään. Lentokonetekniikan pitovoiman lisäämiseksi on tärkeää, että lentokoneasennuksen osatutkinnon tai perustutkinnon sekä lentokonetekniikan ammattitutkinnon suorittaneilla henkilöillä olisi joustava etenemispolku asiantuntijatehtäviin lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon myötä. Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon avulla lentokoneasentajia voidaan kouluttaa opetustehtäviin, tuotannon läheisiksi toimihenkilöiksi, tuotannon / huollon suunnittelijoiksi ja erityisteknologioiden sekä laadunvarmistuksen asiantuntijoiksi.

Ainoa alan erikoisammattitutkintokoulutuksen tarjoaja Pirkanmaalla

OKM katsoi, että lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon järjestämisluvan myöntäminen oli tarpeellista, kun otetaan huomioon alueellinen osaamistarve ja nykyinen koulutuksen tarjonta. Muilla koulutuksen järjestäjillä Pirkanmaalla ei ole kyseistä järjestämislupaa. OKM pyysi hakemukseen lausuntoa ilmailu- ja merenkulkualan työelämätoimikunnalta, joka puolsi Saskyn osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa haettavan tutkinnon osalta.

80 vuotta kadoksissa ollut lentäjä löydettiin Päijänteestä

Rajavartiolaitoksen sukellusryhmän ottama kuva hävittäjä VL Pyry PY-6:n moottorista

Laaja etsintäyhteistyö on tuottanut tulosta ja jatkosodan aikana kadonneen harjoitushävittäjän osia sekä lentäjä löytyivät Asikkalasta, Päijänteestä.

Asikkalasta, Päijänteen Asikkalanselältä, paikannettiin tiistaina 23.8.2022 jatkosodan aikaisen Ilmavoimien harjoitushävittäjän VL Pyry, tunnukseltaan PY-6, jäänteet. Havainnon lentokoneesta teki hämeenlinnalainen viistokaikuluotainyrittäjä Kari Ylönen.

Vänrikin ohjaama PY-6 oli noussut 9.9.1943 iltapäivällä Asikkalan Vesivehmaan lentokentältä suorittamaan toisen VL Pyry harjoitushävittäjän (PY-23) kanssa etsintä- ja taisteluharjoitusta. Harjoituksen aikana PY-6 syöksyi pystyssä noin 1000 metristä tuntemattomasta syystä Päijänteen pintaan. Tapahtumalle oli ainakin kaksi harjoituksen ulkopuolista silminnäkijää.

Ilmavoimat paikansi heti syyskuussa 1943 putoamispaikan ja siellä suoritettiin tutkimuksia sekä naaraamalla että myös kahden sukeltajan voimin yhdeksän päivän ajan. Tutkinnan tuloksena löydettiin mm. koneen runko ja kuomu. Lentäjää ei kuitenkaan vuoden 1943 etsinnöissä löydetty.

Uudet etsinnät aloitettiin 2021

PY-6 hylyn osia ja lentäjää on etsitty usean toimijan voimin ainakin 1970-luvulta saakka. Syyskuussa 2021 sukellusseura Lahden Pingviinit ry aktivoi etsinnät uudelleen, tällöin lentokoneen osia ei kuitenkaan paikannettu. Syyskuun 2021 etsinnöistä YLE:n tekemän radiouutisen myötä tapauksen selvittämisestä kiinnostui myös viistokaikuluotainyrittäjä Kari Ylönen Hämeenlinnasta. Ylönen on suorittanut itsenäisesti viistokaikuluotauksia ROV-kameralla marraskuusta 2021 elokuuhun 2022.

Tiistaina 23.8.2022 Ylönen ilmoitti Suomen Ilmailumuseon intendentti Matias Laitiselle löytäneensä lentokoneen ja lähetti hänelle vedenalaisia valokuvia. Ylösen valokuvista ja saaduista paikkatiedoista Laitinen vahvisti PY-6 hylyn jäänteiden löytyneen sekä vahvisti myös muita Ylösen tekemiä havaintoja. Paikalta löytyi mm. samanlaiset saappaat, joita tuon ajan hävittäjälentäjät ovat käyttäneet. Laitinen ilmoitti Hämeen poliisille löydöstä 25.8.2022 ja tapahtumasta aloitettiin kuolemansyyn tutkinta.

Etsinnöissä tehtiin laajaa yhteistyötä

Hämeen poliisin virka-apupyynnöstä Suomenlahden merivartioston vartiolaiva Turvan sukellusryhmä teki alueella 3. -5.9.2022 paikkatutkinnan, jonka tuloksena sekä koneen osia että konetta lentänyt vänrikki löytyivät. Operaation aikana vesistöön tehtiin useita sukelluksia ja lopuksi myös lentäjän jäänteet nostettiin ylös.

Hämeen poliisi haluaa kiittää etsinnät uudelleen aktivoitunutta Lahden Pingviinit ry:tä, yrittäjä Kari Ylöstä tekemästään löydöstä ja dokumentaatiosta, Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston vartiolaiva Turvan sulkeltajaryhmää tapahtumapaikkatutkinnasta, Hauhon VPK:ta kalustoavusta sekä Suomen Ilmailumuseon intendentti Matias Laitista historia- ja etsintätiedoista. Löytö on historian valossa poikkeuksellinen: kadonneena lähes 80 vuotta ollut lentäjä on löytynyt ja hän pääsee vihdoin viimeiseen leposijaansa lähelle omaisiaan.

Lentomatkailun ongelmista johtuvien vahinkojen määrä kasvoi 300 % heinäkuussa

Ifin vahinkotilastojen mukaan myöhästyneistä ja kadonneista matkatavaroista sekä myöhästyneistä lennoista johtuneet vahinkoilmoitukset kolminkertaistuivat kuluvan vuoden heinäkuussa verrattuna vuoteen 2019.

Lentomatkailu on palannut pandemiaa edeltäville tasoille kuluvana vuonna. Kesän aikana alalle iski henkilöstöpula, joka on johtanut peruuntuneisiin lentoihin, lentojen sekä matkatavaroiden myöhästymisiin. Tämä näkyy myös Ifin vahinkotilastoissa.

Kuluvan vuoden heinäkuussa Ifille tehtiin yli kolminkertainen määrä vahinkoilmoituksia myöhästyneistä tai kadonneista matkatavaroista sekä myöhästyneistä lennoista verrattuna vuoeteen 2019 eli pandemiaa edeltävään aikaan.

– Heinäkuu oli selvästi ongelmallisin kuukausi, mutta lentoalan haasteet näkyivät koko kesän ajan. Kesä-elokuussa vahinkoja ilmoitettiin 80 prosenttia enemmän vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Ifin matkavakuutusten tuotepäällikkö Jukka Heinämäki.

Samanlaisia ongelmia on ollut muissakin Ifin toimintamaissa. Ruotsissa myöhästyneisiin lentoihin tai matkatavaroihin liittyvät vahingot ovat kasvaneet 92 prosenttia kuluvana vuonna vuoteen 2019 verrattuna. Norjassa kasvua on ollut 23 prosenttia.

– On hyvä tarkistaa vakuutusturva ennen matkalle lähtöä. Kotivakuutus korvaa turvatasosta riippuen myös matkatavaroita, jos ne varastetaan tai rikkoontuvat. Matkatavaroiden myöhästyessä, kadotessa tai rikkoutuessa lennon tai kuljetuksen aikana on lentoyhtiö yleensä ensisijaisesti vastuussa aiheutuneesta vahingosta, Heinämäki muistuttaa.

Vinkkejä matkalle:

  • Älä matkusta vakuuttamatta itseäsi ja tavaroitasi ja varmista, että vakuutusturvasi on kattava.
  • Varmista aina, että saavut lentokentälle hyvissä ajoin. Jos myöhästyt lennoltasi myöhästymisen ja jonotuksen vuoksi lentokentällä, vakuutus ei yleensä korvaa sitä.
  • Jos lento tai matkatavarat viivästyvät (yli kuusi tuntia) ja sinulla on sen korvaava vakuutus, on tärkeää, että teet heti ilmoituksen matkanjärjestäjälle tai lentoyhtiölle. Säilytä kaikki viivästystä koskevat asiakirjat, sillä sitä voidaan tarvita vakuutusyhtiölle ilmoittaessasi.
  • Tiesitkö, että matkalla voit käyttää etälääkäriä? Se sopii hyvin vaivoihin, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimista. Saat palvelua suomeksi ja etälääkäri voi kirjoittaa reseptin EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin.
  • Älä unohda matkavakuutuskorttia. Digitaalinen kortti kulkee kätevästi mukana matkalla.
  • Lue lisää Ifin matkavakuutuksesta.

Rauman Energia Sähköverkko ja Vakka-Suomen Voima tekevät ilmajohtoverkon tarkastuksia helikopterilla

Helikopteritarkastukset suoritetaan Rauman Energia Sähköverkon ja Vakka-Suomen Voiman alueilla kahden viikon aikana, alkaen maanantaina 29.8.2022.

Helikopterilla tehtävän tarkastuksen tavoitteena on kartoittaa ilmajohtoverkon kunto ja sen myötä tehdä kunnossapito- ja raivaussuunnitelma toimitusvarmuuden parantamiseksi. Tarkastuslennolla tehdään ilmakuvaus ja puustokartoitus keski- ja suurjänniteverkolle. Tarkistettavaa sähköverkkoa on yhteensä noin 900 kilometriä. Lentotarkastukset toteuttaa yhteistyökumppani Comtiki Oy.

Helikopterin ääni saattaa häiritä ulkona olevia eläimiä, mutta pyrimme välttämään näitä alueita tai lentämään korkeammalla. Toivomme asiakkailtamme ja maanomistajilta yhteydenottoja, jotta tiedämme paikat, joita tulee erityisesti varoa. Lennot suoritetaan arkipäivisin klo 8-17 välisenä aikana säävarauksella.

Lisäksi VSV:n sähköverkossa tehdään helikopteriraivauksia 12.9. alkaen Laitilan ja Hinnerjoen välillä, sekä Kalannin ja Sannon välillä. Raivauksissa sahataan 20kV:n voimalinjojen reunapuustoa.

Raivauskartta löytyy VSV:n nettisivuilta: https://vsv.fi/sahkoverkko/saavarma-sahkoverkko

Uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan ensimmäistä kertaa New Yorkiin öljynjakeluputkiston kautta

Uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitettiin turvallisesti New Yorkin LaGuardian lentoasemalle Colonial- ja Buckeye-öljynjakeluputkistojen kautta, jotka ovat keskeinen osa Yhdysvaltain energiainfrastruktuuria. Vähäpäästöistä lentopolttoainetta käytetään Delta Air Linesin lennolla. Kyseessä on mullistava hetki uusiutuvan lenttopolttoaineen kehitystyössä ja jakelussa Yhdysvaltain itärannikolla.

”Uusiutuva lentopolttoaine on tehokkain työkalu, joka meillä on käytettävissä alamme päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Pamela Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. ”Nämä toimet näyttävät, miten olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan hyödyntää uusiutuvan lentopolttoaineen kuljettamiseen itärannikon lentoasemille ja käyttää päästöjen vähentämiseen. Kyseessä on kriittinen askel matkalla kohti tulevaisuuden kestävämpää lentomatkustamista.”

Delta Air Linesin, Nesteen, Colonial Pipelinen ja Buckeye Partnersin välinen yhteistyö on osoitus uusiutuvan lentopolttoaineen elinvoimaisuudesta pitkällä aikavälillä ja ilmailualan matkasta kohti nettonollapäästöjä. Mikä tärkeintä, se osoittaa, että uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan toimittaa mihin tahansa paikkaan, jonne kulkee fossiilisen lentopolttoaineen kuljetukseen tarkoitettu putki.

Uraauurtavaa toimitusta ja lentoa tukee New Yorkin ja New Jerseyn satamavirasto, joka on ensimmäinen yhdysvaltalainen liikennevirasto, joka on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja vauhdittaa uusiutuvien polttoaineiden käyttöä edelläkävijänä.

”New Yorkin ja New Jerseyn satamavirasto tiedostaa, että uusiutuvan lentopolttoaineen käytön lisääminen ja tehostaminen on keskeinen osa lentomatkustuksen päästöjen vähentämistä, ja olemme sitoutuneet tukemaan lentoyhtiöitämme tässä siirtymässä”, sanoo Rick Cotton, satamaviraston johtaja. ”Jos haluamme saavuttaa nettonollapäästöt tulevaisuudessa, on välttämätöntä ryhtyä toimiin yhdessä ja mahdollistaa siirtyminen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön.”

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine -tuotteen viimeiset käsittelyvaiheet suoritettiin Texasissa öljynjalostamolla, jossa aiemmin tuotettiin kemikaaleja. Polttoaine lastattiin Colonial Pipelinen putkistoon ja kuljetettiin noin 2 400 kilometrin päähän 11 osavaltion halki New Jerseyhin. Siellä se siirrettiin Buckeye Pipelinen putkistoon ja toimitettiin LaGuardian lentoasemalle.

”Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsee osa Yhdysvaltain vilkkaimmista lentoasemista. Suurin osa näistä lentoasemista saa polttoaineensa Colonial Pipeline -järjestelmästä ja New Yorkin osalta Buckeye Pipeline -järjestelmästä” sanoo Chris Cooper, Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa vastaava johtaja. ”Osoitamme, että aivan nurkan takana on tulevaisuus, jossa matkustajat niin Atlantan Hartsfield-Jacksonilla, LaGuardialla, JFK:llä kuin EWR:lläkin voivat nousta koneeseen, jonka polttoaineena käytetään uusiutuvaa lentopolttoainetta.”

Uusiutuvalla lentopolttoaineella voidaan suoraan korvata perinteistä lentopolttoainetta tämänhetkisten sekoitusrajoitusten mukaisesti. Se valmistetaan uusiutuvista jätteistä ja tähteistä ja muusta biomassasta. Sellaisenaan käytettynä uusiutuva lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Sekoitettuna uusiutuva lentopolttoaine on kemiallisesti identtinen fossiilisten polttoaineiden kanssa, ja se toimii saumattomasti jo käytössä olevan polttoaineinfrastruktuurin ja lentokoneiden moottoreiden kanssa.

”Colonial Pipeline on tyytyväinen voidessaan vastata asiakkaidemme muuttuviin uusiutuvan polttoaineen kuljetuksen tarpeisiin ja ollessaan ensimmäinen toimija, joka hyväksyy uusiutuvan polttoaineen kuljetuksen perinteisessä putkiverkossa”, kertoo kaupallinen johtaja Dan Gordon. ”Putkemme on ihanteellisessa paikassa lentopolttoaineen toimittamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti Yhdysvaltain Gulf Coastin tuottajilta suoraan seitsemälle itärannikon kansainväliselle lentoasemalle sekä muille suurille ja keskikokoisille lentoasemille. Pidämme uusiutuvan lentopolttoaineen ja muiden uusiutuvien polttoaineiden kuljetuksia mahdollisuutena monipuolistaa tarjontaamme entisestään.”

”Buckeyen infrastruktuurin ja voimavarojen hyödyntäminen siihen, että asiakkaiden ja loppukäyttäjien saatavilla on enemmän uusiutuvaa lentopolttoainetta, perustuu sitoumukseemme tukea yhteistyökumppaneita, kuten Nestettä ja Delta Air Linesia, jotka ovat energia-alan kehittämisen eturintamassa”, sanoo Todd Russo, Buckeyen toimitusjohtaja. ”Yhteistyön vaikutukset tulevat lopulta olemaan avainasemassa ilmailualan päästöjen vähentämisessä ja vastuullisuuden parantamisessa.”

LaGuardialta lähtevän lennon kaltaisten innovaatioiden lisäksi Delta, Neste ja muut alan yhteistyökumppanit jatkavat työtä, jolla voidaan edistää poliittisia rakenteita ja toimitusketjun kannustimia Yhdysvalloissa. Näillä voidaan nopeuttaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa ja vähentää sen kustannuksia.

Yhdysvaltain uusiutuvan lentopolttoaineen Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotus, joka on teknologia- ja raaka-aineneutraali, tasoittaa tilannetta uusiutuvan lentopolttoaineen ja fossiilisten polttoaineiden välillä. Osavaltiotasolla Low Carbon Fuel Standard -ohjelmaan sisältyy vaihtoehtoinen mahdollisuus uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoon. Se luo poliittisen kehyksen, jonka avulla voidaan todistetusti kannustaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoon ja nopeuttaa puhtaamman infrastruktuurin kehittämistä, mikä auttaa tekemään yhteisöjemme ympäristöistä elinvoimaisempia.

Yhdysvaltain ilmailualan (lentoyhtiöt, yleinen matkailu ja liikematkailu sekä Yhdysvaltain armeija) osuus on tällä hetkellä 2,6 prosenttia kaikista Yhdysvaltain kasvihuonekaasupäästöistä ja 9 prosenttia Yhdysvaltain kuljetusalan päästöistä laajemmin. Uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuuden parantamisen myötä yhä useampi lentoyhtiö vaihtaa polttoainetta. Tämä tukee alaa sen pyrkiessä saavuttamaan presidentti Bidenin tavoitteen tuottaa kolme miljardia gallonaa uusiutuvaa polttoainetta ja vähentää lentoliikenteen päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

*) Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

Neste ja ITOCHU juhlistavat ensimmäistä uusiutuvan lentopolttoaineen toimitusta Etihad Airwaysille Japanissa

Neste ja ITOCHU juhlistavat tänään ensimmäistä Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine -tuotteen toimitusta Arabiemiraattien lentoyhtiölle Etihad Airwaysille Japanissa. Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen toimitus Etihadille on ensimmäinen kerta Japanissa, kun uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan ulkomaalaiselle lentoyhtiölle japanilaisella lentoasemalla. Uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan Etihadin lentokoneisiin Naritan kansainvälisellä lentoasemalla.

Tämä saavutus perustuu Nesteen ja ITOCHUn hiljattain laajentuneeseen kumppanuuteen, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuutta Japanissa. ITOCHU jakelee Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta Japanissa, jossa polttoainetta on aluksi saatavilla kahdella suurimmalla kansainvälisellä lentoasemalla: Tokion Hanedassa ja Naritassa.

Uusiutuvalla lentopolttoaineella on keskeinen rooli ilmailualan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Neste ja ITOCHU ovat sitoutuneet tukemaan Japania sen maa-, infrastruktuuri-, liikenne- ja matkailuministeriön uusiutuvalle lentopolttoaineelle asettaman 10 prosentin käyttötavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä.

”Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen toimitus Etihadille on merkittävä askel uusiutuvan lentopolttoaineemme käytön lisäämisessä Japanin markkinoilla”, sanoo Sami Jauhiainen, Vice President APAC, Renewable Aviation, Neste. “Kumppanuutemme ITOCHUn kanssa pyrkii tukemaan japanilaisia ja kansainvälisiä lentoyhtiöitä sekä muita polttoainetoimittajia Hanedan ja Naritan kansainvälisillä lentoasemilla. Näin voidaan nopeuttaa uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa ja siten lentämisestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Olen iloinen nähdessäni, että tämä kumppanuus tuottaa jo konkreettisia tuloksia, ja odotan innolla, että voimme jatkossa tukea useampia lentoyhtiöitä Japanissa.”

”Tämä uusiutuvan lentopolttoaineen toimitus Etihad Airwaysille on Nesteen kanssa solmitun kumppanuuden tulosta, ja olemme iloisia saadessamme olla ensimmäinen yritys, joka toimittaa uusiutuvaa lentopolttoainetta ulkomaiselle lentoyhtiölle Japanissa. ITOCHU jatkaa yhteistyötä Nesteen ja Japanin lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden kanssa ja edistää lentoyhtiöiden päästöjen vähentämistä toimittamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta luotettavasti”, sanoo Tsuyoshi Matsumoto, general manager, Petroleum Trading Department, ITOCHU.

“Etihad on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja vähentämään päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2035 mennessä verrattuna vuoteen 2019. Jotta uusiutuvasta lentopolttoaineesta tulisi käyttökelpoinen keskipitkän aikavälin ratkaisu ilmailuun liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, tarvitaan hallitusten, yritysten ja ilmailualan yhteistyötä uusiutuvan lentopolttoaineen tarjonnan lisäämiseksi lentokentillä laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi. Kumppanuutemme ITOCHUn ja Nesteen kanssa on esimerkki tarvittavasta yhteistyöstä, jotta uusiutuvan lentopolttoaineen laaja käyttö ilmailualalla mahdollistetaan. Olemme äärimmäisen ylpeitä saadessamme olla ensimmäinen kansainvälinen lentoyhtiö, joka hankkii ja käyttää Japaniin toimitettua uusiutuvaa lentopolttoainetta Japanista lähtevillä lennoilla”, sanoo Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group.

Neste on sitoutunut yhteistyöhön ilmailualan toimijoiden kanssa maailmanlaajuisesti päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Neste on parhaillaan laajentamassa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettia 1,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä. Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti Singaporen jalostamolla kasvaa jopa miljoonaan tonniin jalostamolla meneillään olevan tuotantokapasiteetin laajennuksen myötä. Laajennus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine vähentää lentoliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä välittömästi. Puhtaassa muodossa Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Nesteen tuottama uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti hankituista, 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä. Sitä voidaan käyttää drop-in-polttoaineena nykyisissä moottoreissa ja lentoasemien infrastruktuureissa ilman niihin tehtäviä lisäinvestointeja.

*) Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

Uusi suora lentoyhteys Yhdysvaltain toiseksi suurimpaan osavaltioon Teksasiin mahdollistaa uutta kasvua suomalaisille yrityksille

Energia-ja teknologiateollisuudestaan tunnettu Teksas on suomalaisille yrityksille lupaava vientimarkkina. Kasvupotentiaalista kertoo myös Finnairin uudet suorat lentoyhteydet Dallasiin. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari vierailee suomalaisen yritysvaltuuskunnan kanssa Teksasissa ja Washingtonissa 27.3.-1.4.2022.

Teksasin lähes 30 miljoonan asukkaan osavaltio tarjoaa paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Dallasista löytyy useita merkittäviä teknologiayrityksiä. Houston on tunnettu energiateollisuudestaan sekä maailman suurimpiin kuuluvasta satamastaan. Austinin yliopistokaupungista löytyy elinvoimainen start-upien, uusien teknologioiden ja osaamisen keskittymä. Matkan aikana Skinnarin johtama valtuuskunta tapaa mm. Teksasin kuvernöörin Greg Abottin, Dallasin pormestari Eric Johnsonin ja Austinin pormestari Steve Adlerin.       

“Teksas on kasvava markkina suomalaisyrityksille. Tavoitteemme on luoda yhdessä Teksasissa kunnianhimoinen tiekartta erityisesti vihreän teknologian, energiasektorin, digitaalisten ratkaisujen, liikenteen sähköistämisen, meriteollisuuden sekä satamien älykkäiden ratkaisujen toteuttamiseen, josta esimerkkinä Nokian 5G-teknologia. Lisäksi Finnairin uusi yhteys Dallasiin tarjoaa jatkossa suoran reitin Teksasiin”, toteaa ministeri Skinnari.

Vierailun aikana ministeri Skinnari keskustelee myös EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteista ja globaaleista kauppakysymyksistä Yhdysvaltain kauppaedustaja Katherine Tain kanssa. Lisäksi hän tapaa muita presidentti Joe Bidenin hallinnon edustajia ja kongressiedustajia. Asialistalla ovat erityisesti telekommunikaatioon ja huipputeknologian liittyvät kysymykset.

Ministeri Skinnarin Washingtonin-vierailu tarjoaa tilaisuuden käydä keskusteluja Yhdysvaltain hallinnon kanssa ja vahvistaa maidemme kauppa- ja taloussuhteita sekä edistää suomalaisten yritysten mahdollisuuksia Yhdysvaltain markkinoilla. Yhdysvallat on yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Huomioitaessa viennin ja tuonnin lisäksi myös investoinnit ja innovaatioyhteistyö, Yhdysvaltojen taloudellinen painoarvo on yksittäisistä maista Suomelle kaikkein tärkein.

Ministeri Skinnarin vierailulle osallistuu Suomesta kymmenen yritystä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Savonlinnan ja Helsingin välillä ei lentoja tällä viikolla

7257813

Savonlinnaan lennetään Transaviabaltikan 19-paikkaisilla potkuriturbiinikoneilla. Transaviabaltika

Savonlinnan ja Helsingin välinen reittilentoliikenne on keskeytynyt sunnuntaina 8.3. Reitillä liikennöivän Transaviabaltikan kone ei ole pystynyt laskeutumaan Savonlinnan kentälle sunnuntain ja tiistain välillä johtuen Itä-Suomen alueella havaituista GPS-häiriöistä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa tilannetta ja kerää siitä lisää tietoja.

– Tämän hetken tiedon mukaan Savonlinna-Helsinki-lennot tulevat olemaan pysähdyksissä ainakin ensi viikon alkuun saakka, kertoo vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme lisää ensi viikon alussa.

AKT:lta Finnairin matkustamohenkilökuntaa koskeva lakkovaroitus: Palta huolissaan hiihtolomista – Finnair toivoo ratkaisun löytyvän sovittelusta

white-finnair-airliner

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT antoi 7.2.2022 Finnairin matkustamohenkilöstöä koskevan lakkovaroituksen. Työnseisauksen on ilmoitettu alkavan 22.2.2022 klo 05:00 ja päättyvän 8.3.2022 klo 05:00.

Palvelualojen työnantajat Palta ja AKT ovat joulukuusta lähtien tuloksetta neuvotelleet Finnarin matkustamohenkilöstöä koskevan työehtosopimuksen uusimisesta. Työehtosopimuksen edellinen sopimuskausi päättyi 31.1.2022.

 

− Tilanne on valitettava ja AKT pahoittelee matkustajille koituvaa haittaa. Finnairin vaatimat leikkaukset palkkaukseen ja työehtoihin ovat kuitenkin niin kohtuuttomia, ettei niihin voida suostua. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa jäljellä kuin puolustaa jäsenistöä työtaistelulla, sanoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

AKT:n omat esitykset on pidetty maltillisina. Työt tulee voida tehdä työajalla ja palkallaan pitää tulla toimeen. AKT on myös vaihtoehtona esittänyt, että työehtosopimusta jatketaan entisin ehdoin, mutta sekään ei työnantajalle ole käynyt. Heikennyksiä vaaditaan joka tapauksessa.

Liitossa ymmärretään, että korona-pandemia on koetellut lentoyhtiöitä varsin kovasti, mutta työntekijät ovat jo kantaneet oman osuutensa mm. lomautusten muodossa. Osa matkustamohenkilökunnasta on edelleen määräaikaisesti lomautettuna.

− AKT toivoo, että sopimukseen päästään ennen työtaistelun alkua. Kyse on siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa Finnair haluaa harjoittaa. Me olemme oman osamme kantaneet lukuisten säästötoimenpiteiden muodossa, sanoo Kokko.

PALTA: AKT:n työtaistelu heijastaa täydellistä piittaamattomuutta alan selviytymiskamppailusta ja yhtiön vaikeasta tilanteesta koronan keskellä. Lentoliikenne on eniten koronasta kärsineiden alojen joukossa ja selvää on, että poikkeuksellisesta ajasta toipuminen kestää vielä pitkään. Työtaistelutoimenpiteiden sijaan kysymykset tulisi ratkaista neuvottelupöydässä, neuvottelujohtaja Pasi Vuorio Paltasta sanoo.

Juuri hiihtolomien ajankohtaan ajoitettu lakko osoittaa Paltan mukaan ikävää laskelmointia, josta lomalle matkustaville aiheutuu turhaa haittaa ja epävarmuutta.

”Toivomme ratkaisun löytyvän tulevassa sovitteluprosessissa, jotta lakolta vältyttäisiin”, sanoo Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt. ”Ilmoitetun lakon ajankohta on erityisen ikävä, koska se osuu keskelle vilkkainta hiihtolomakautta, jolloin monet perheet matkustavat talvilomille. Teemme kaikkemme, että lakolta vältyttäisiin ja löytäisimme yhteisen ratkaisun”.

”Olemme esittäneet tasapainoista mallia, joka huomioisi sekä Finnairin taloudellisen tilanteen että työntekijöiden tarpeet ja olisi samalla kustannusneutraali”, sanoo Jaakko Schildt.

Finnair on raportoinut lähes miljardin euron tappiot pandemian aikana, ja pandemian aikana otettu velka rasittaa yhtiön taloutta vielä vuosia. Muiden henkilöstöryhmien kanssa Finnair on löytänyt tähän taloudelliseen tilanteeseen soveltuvat ratkaisut eri keskusteluissa.

”Tällä hetkellä Finnairin lentomäärä on noin puolet pandemiaa edeltävästä ajasta, joten toipumisemme on vasta alussa”, sanoo Jaakko Schildt. ”Toivomme, että pääsemme sovittelussa yhteiseen ratkaisuun, ja asiakkaamme voisivat rauhassa suunnitella hiihtolomiaan.”

Mahdollisen lakon vaikutuksista lentoihin ei tässä vaiheessa ole tietoa. Jos lentoja jouduttaisiin perumaan, Finnair viestii siitä suoraan asiakkaille.

Pron työtaistelu alkaa lentokentän yrityksissä huomenna 17.1. klo 06.00 – Palta ihmettelee Pron häikäilemättömyyttä

Helsinki_vantaa

Andreas Faessler – Own work, CC BY-SA 3.0

Ammattiliitto Pro aloittaa laillisen lakon Helsinki-Vantaan lentokentän neljässä yrityksessä 17.1.2022 klo 06.00.  Lakkoon menevät noin 400 työntekijää, jotka työskentelevät seuraavissa yrityksissä: Finnair Technical Services Oy, GA Telesis Oy, Hub Logistics Oy, TRC Oy.

Työtaistelulla pyritään saamaan Prohon kuuluvan yhdistyksen, Ilmailualan tekniikan ITA ry:n noin 400 jäsentä irti vanhasta työehtosopimuksesta, joka on tehty Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä. Pro hakee lakolla oikeutta solmia ITAn jäsenille oma työehtosopimus ja valita oma luottamusmiesjärjestelmä.

Lakkoon menevien yritysten työntekijöistä noin 80 prosenttia on järjestäytynyt Prohon ja loput IAU:hun.

ITAn jäsenet irrottautuivat Ilmailualan Unionista (IAU) kesällä 2020 ja liittyivät Ammattiliitto Pron jäseniksi ja jäsenyhdistykseksi, koska kokivat, ettei heillä ollut vaikutusmahdollisuuksia IAU:ssa eikä IAU ajanut enää tekniikan yritysten työntekijöiden etua.

Työnantajia edustava Palta tai työntekijöitä edustava IAU eivät ole kumpikaan halukkaita antamaan ITAn jäsenille lupaa tehdä omaa työehtosopimusta tai osallistua muutoin ilmailualan tekniikan työntekijöitä koskeviin työehtosopimusneuvotteluihin.

IAU pitää ITAn tekniikan yritysten työntekijöiden enemmistöä väkisin kiinni omassa sopimuksessaan, eikä ole suostunut neuvottelemaan minkäänlaisista kompromisseista.

– Meille syyksi on ilmoitettu se, että IAU:n puheenjohtaja uskoo italaisten palaavan takaisin IAU:n jäseneksi, kun aikaa kuluu riittäväksi, ITA ry:n puheenjohtaja Jukka Korhonen kertoo

Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mielestä on ikävää, että työehtosopimuskentässä on toimijoita, jotka eivät aidosti kunnioita työtekijöiden järjestäytymis- ja sopimusvapautta.

Lakko olisi helposti ja nopeasti estettävissä.

– Jos Palta ja IAU myöntävät Pron jäsenyhdistykselle ja sen jäsenille luvan omaan sopimukseen, lakko loppuu välittömästi. Olemme yrittäneet kaikki sopuisat keinot asian ratkaisemiseksi, Malinen kertoo.

Palta pitää Pron toimia häikäilemättöminä.

– Kyseessä on työntekijäjärjestöjen keskinäinen riita, jossa Pro jääräpäisesti pyrkii mukaan neuvottelupöytään, jossa se ei ole sopimusosapuolena. Viesteissään jäsenistölleen Pro väittää lakon koskevan kaikkea lakonalaista työtä. Lakossa ovat kuitenkin työntekijät, eivät työt. Toisin kuin Pro väittää, lakko ei koske ITA ry:hyn järjestäytymättömiä työntekijöitä. Pron lakko koskee pelkästään ITA:n jäseniä. Työtaistelussa jokaisella työntekijällä, järjestäytyneellä tai järjestäytymättömällä, on aina oikeus päättää itse, osallistuuko lakkoon vai ei, neuvottelujohtaja Pasi Vuorio Paltasta sanoo.

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen osapuolet ovat sopineet, etteivät ne irtisano työehtosopimusta, ja näin ollen se päättyy 15.3.2023. Työehtosopimuksen irtisanomisaika päättyi 15.1.

–  Koronapandemia vaikuttaa ilmailualaan edelleen poikkeuksellisella tavalla, ja on sekä työntekijöiden että työnantajien etu, että ala pystyy toipumaan mahdollisimman selkeässä työehtotilanteessa. Ilmailutekniikan alan työehdoista neuvotellaan siis seuraavan kerran työehtosopimustasolla Paltan ja IAU:n välillä ennen nykyisen sopimuksen päättymistä keväällä 2023, Vuorio toteaa.