Viiden maakuntakentän lentoliikenteen kilpailutus alkaa

aircraft-1573399343tMd

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt tarjouskilpailun aikataulunmukaisen reittilentoliikenteen hankkimiseksi viiteen maakuntakeskukseen. Kilpailutuksen tarkoituksena on turvata välttämättömät yhteydet.

Kilpailutukseen kuuluvat reitit, joille tukea on mahdollista myöntää, ovat reitit Helsingin ja Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemien välillä. Kilpailutuksen perusteella Traficomilla on tarkoitus hankkia lentoliikennettä joka alkaa aikaisintaan 19.4.2021 ja päättyy 31.12.2021 näille reiteille. Kilpailutettavat yhteysvälit on määritelty maakuntien lentoliikennettä selvittäneen työryhmän toimesta.

“Tarkoituksenamme on turvata välttämättömät yhteydet Helsingin ja maakuntakenttien välillä nykytilanteessa. Samalla haluamme edesauttaa markkinaehtoisen liikenteen palautumista ja varmistaa lentoliikenteen palveluiden tarjonta sekä auttaa yhteiskunnan elpymistä omalta osaltamme”, kertoo johtaja Pipsa Eklund.

“Lentoliikenteen elpymisestä saatujen ennusteiden mukaan paluu koronatilannetta edeltäneeseen aikaan tulee vielä viemään aikansa, joten lentoliikenteen tukeminen vallitsevassa tilanteessa auttaa tukemaan yhteyksiä maakuntaan myös jatkossa”, toteaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Kilpailutus perustuu eduskunnan lisämäärärahaan lentoliikenteen ostoihin

Kilpailutus perustuu eduskunnan marraskuussa hyväksymään 11,5 miljoonan euron määrärahaan, joka voidaan käyttää lentoliikenteen julkisen palveluvelvoitteen kustannusten kattamiseen. Traficomin asettama julkisen palvelun velvoite asettaa minimitason kilpailutukseen osallistuville lentoyhtiöille. Kaikilla EU:n alueelle sijoittuneilla lentoyhtiöillä, jotka täyttävät kilpailutuksen vähimmäiskriteerit, on mahdollisuus jättää tarjouksensa.

Kilpailutus pohjaa liikennöintimääriin, matkustajakapasiteettiin sekä muihin kyseistä reittiväliä koskeviin edellytyksiin, kuten erikoismatkatavaroiden kuljetuskykyyn. Yhteyksien vähimmäismäärä on kaksi päivittäistä edestakaista vuoroa arkipäivisin. Koneiden paikkamäärä on Joensuun ja ns. kolmioreittinä liikennöitävässä Kemi-Kokkola reitillä vähintään 50 henkilöä, muilla reiteillä vähintään 29 henkilöä.

Osana kilpailutusta Traficom on määritellyt lentolippujen kattohinnat sekä tietyt matkaketjun sujuvuuteen liittyvät, lentotoiminnan harjoittajan vastuulla olevat asiat. Yhdensuuntainen lippu voi maksaa korkeintaan 200 euroa, edestakainen 300 euroa. Näiden avulla varmistetaan hinnoittelun kohtuullisuus ja lentoyhteyksien kilpailukyky.

Traficom on käynyt tiivistä vuoropuhelua maakuntien edustajien kanssa maakuntien tarpeista ja toiveista. Esimerkiksi Kemi-Kokkola reitin liikennöintiä ns. kolmiolentona esittivät alueiden edustajat Traficomille.

Lisäksi Traficom on myös selvittänyt nyt hankittavien reittien osalta julkisen palvelun velvoitteen edellytysten täyttymisestä.
Hankintailmoitus on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä sekä Traficomin internet -sivuilla. Tarjouskilpailun materiaali sekä tiedot julkisen palvelun velvoitteesta ovat saatavilla Traficomin nettisivuilta. Kilpailutukseen voi osallistua 16.3.2021 asti.

Tämän lisäksi Traficom kilpailuttaa erillisenä lentoliikennettä Savonlinnan kentälle. Savonlinnaan julkisen palvelun velvoite on nelivuotinen. Savonlinnan tarjouspyyntödokumentit julkaistaan samalla nettisivulla kuin muutkin.

Neste ja Avfuel aloittavat uusiutuvaa lentopolttoainetta koskevan strategisen yhteistyön

9cf63d1c0e82f82f_800x800ar

Neste ja Avfuel Corporation aloittavat strategisen yhteistyön uusiutuvan lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) tehokkaiden ja jatkuvien toimitusten takaamiseksi Yhdysvalloissa. Neste toimittaa Avfuelille uusiutuvaa lentopolttoainetta sen asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin. Asiakkaisiin kuuluu kotikenttäyhtiöitä (fixed base operators, FBOs), lentoasemia, laitevalmistajia ja kaupallisia toimijoita. Avfuel on Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen jakelija, joka myy polttoainetta tuotenimellä Neste MY Sustainable Aviation FuelTM.

Strategisen yhteistyön myötä Avfuelista tulee ensimmäisiä yhdysvaltalaisia yrityksiä, jotka pystyvät takaamaan asiakkailleen uusiutuvan lentopolttoaineen jatkuvan toimituksen. Monterey Jet Center (KMRY) on Avfuelin tuotteita käyttävä kotikenttäyhtiö Kalifornian Montereyssä. Se on ensimmäinen asiakas, joka hyötyy näistä toimituksista. Ensimmäinen toimitus on suunniteltu vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle. Neste ja Avfuel pyrkivät varmistamaan Monterey Jet Centerin kanssa, että toimitusketju toimii tuotannosta laskutukseen asti sujuvasti ennen kuin se otetaan käyttöön laajemmalle asiakaskunnalle.

”Strateginen yhteistyö on jännittävä askel toimialan vastuullisuuskehityksen kannalta ja auttaa vastaamaan ilmailualan uusiutuvan lentopolttoaineen kasvavaan kysyntään. Yhteistyössä yhdistyvät Nesteen johtava asema uusiutuvan lentopolttoaineen valmistuksessa ja markkinoinnissa sekä Avfuelin brändäysosaaminen ja johtava asema jakelulogistiikassa, mikä hyödyttää koko kotikenttäyhtiöiden ja polttoaineasiakkaiden verkostoa. Yhdessä pystymme tukemaan ilmailualan vastuullisuustavoitteita ja edistämään toimitusten saatavuutta kaupallisessa mittakaavassa täyttämällä valtavan aukon alan toimitusketjussa. Avfuel on ylpeä kumppanuudestaan Nesteen kanssa, joka on sitoutunut ilmailualaan ja vastuullisuustoimiin puhtaamman maailman puolesta”, sanoi Avfuelin toimitusjohtaja Craig Sincock.

”Tässä yhteistyössä on kyse paljon muustakin kuin vain toimitusketjun luomisesta. Tarjoamme matkustajille keinon pienentää hiilijalanjälkeään matkustettaessa liike- tai yksityislentokoneilla”, sanoo Nesteen Renewable Aviation -liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa vastaava johtaja Chris Cooper. ”Avfuelin kaltaisten mahtavien kumppanien ansiosta maapallon hyvinvoinnista huolta kantavat matkustajat voivat valita uusiutuvaa lentopolttoainetta käyttävän vaihtoehdon.”

Neste on ollut uusiutuvan lentopolttoainetuotannon edelläkävijä lähes vuosikymmenen ajan. Yhtiö arvioi, että vuonna 2023 se pystyy tuottamaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti tuotetuista uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista. Se on drop-in-polttoaine, jonka avulla lentokoneen suoria kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää välittömästi. Sen käyttöönotto ei edellytä uusia investointeja tai muutoksia lentokoneeseen tai polttoaineen jakelutapoihin.

Ennen käyttöä Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta sekoitetaan fossiiliseen lentopolttoaineeseen ja tuote sertifioidaan ASTM-vaatimuksia vastaavaksi. Sellaisenaan käytettynä Nesteen uusiutuvalla lentopolttoaineella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko tuotteen elinkaaren aikana jopa 80 % fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna*.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Ison-Britannian matkustajalentojen keskeytys jatkuu

aircraft-1573399343tMd

Suomen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt jatkaa matkustajalentoliikenteen keskeytystä Isosta-Britanniasta Suomeen 18.1.2021 asti. Myös matkustajalentoliikenne Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen keskeytetään 11.-18.1.2021 väliseksi ajaksi. Päätöksen johdosta monen matkailijan paluu Suomeen hankaloituu edelleen tai voi estyä kokonaan.

Suomen suurlähetystöt sekä ulkoministeriö seuraavat tilannetta tarkasti ja neuvovat tarvittaessa matkailijoita kotiinpaluun järjestämisessä.  Suomeen paluu Isosta-Britanniasta ja Irlannista on mahdollista vaihtoyhteyksiä käyttäen. Lentoyhteyksiä Helsinkiin löytyy tämän hetkisen tiedon mukaan esimerkiksi Amsterdamin, Pariisin ja Brysselin kautta. Vaihtoehtoisia reittejä etsivien matkustajien tulee tarkistaa maahantulo- ja erityisesti kauttakulkuvaatimukset, esimerkiksi tarvittavat koronatestitulokset kohdemaan viranomaisilta ja omalta lentoyhtiöltä.

Ulkoministeriö on esittänyt, että Traficom olisi sallinut Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten, erityisesti alaikäisten ja heidän huoltajiensa/saattajiensa, kaupallisen suoran paluuliikenteen Isosta-Britanniasta Suomeen. Ulkoministeriö pyrkii edelleen siihen, että nämä henkilöt voisivat palata Isosta-Britanniasta Suomeen terveysturvallisesti suorilla lennoilla.

Suomen suurlähetystöt päivittävät tilannetietoa verkkosivuilleen ja sosiaalisen median kanaville. Koronapandemian takia tilanne voi missä tahansa maassa tai alueella muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Lentoyhteydet voivat muuttua tai peruuntua äkillisesti ja aiheuttaa siten matkaan pitkiäkin viivästymisiä. Jos matkasi on välttämätön, ole varautunut muutoksiin. Matkailijoilta vaaditaan edelleen sopeutumista tilanteeseen ja epätietoisuuden sietämistä. Pandemiatilanteessa ulkoministeriön kyky auttaa pulaan joutunutta on rajallinen. Suosittelemme aina tekemään matkustusilmoituksen osoitteessa matkustusilmoitus.fi.

Jos palaat Suomeen Isosta-Britanniasta, Irlannista tai Etelä-Afrikasta, huomioi THL:n ohjeistus.

Matkan peruuntumisesta tai siirtymisestä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista matkailijan tulee olla yhteydessä omaan matkanjärjestäjään, lentoyhtiöön tai vakuutusyhtiöön.

Kaikki Turun lentoasemalle saapuvat matkustajat saavat koronaan liittyvän ohjeistuksen

TKU_T1_entrance_02

Kuva: Jarteq – Oma teos, CC BY-SA 3.0

Turkuun saapuvia lentoja ollaan vastassa Turun lentoasemalla. Saapuville matkustajille jaetaan koronaan liittyvää ohjeistusta useilla eri kielillä.

– Teemme yhteistyötä SPR:n kanssa ja heidän vapaaehtoisensa ovat jakamassa koronaan liittyviä ohjeistuksia Turun lentoasemalle saapuville matkustajille, asiantuntijalääkäri Jane Marttila Turun kaupungilta toteaa.

Päätökset Turun lentoasemalla tehtävistä matkustajien testauksista perustuvat lähtömaan ja Suomen epidemiologisen tilanteen arviointiin. Päätös tehdään rajatyöryhmässä, johon kuuluvat Turun kaupungin ohella, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Finavia, Aluehallintovirasto ja Rajavartiolaitos.

– Päätös siitä, menemmekö Turun lentoasemalle saapuvia lentoja viranomaisvoimin vastaan, riippuu aina lennon lähtömaan epidemiologisesta tilanteesta, Jane Marttila jatkaa.

Jos lähtömaassa on paljon koronavirustartuntoja verrattuna Suomen tilanteeseen, harkitaan aina matkustajien koronatestausta. Turkuun jääville matkustajille jaetaan kohdennettua informaatiota Turun toimintaohjeista.

Tänään 30.12. rajatyöryhmässä on linjattu, että Skopjesta lauantaina 2.1., tiistaina 5.1. ja lauantaina 9.1.2021 tulevia lentoja ollaan vastassa ja matkustajille tarjotaan koronavirustestausta. Tämän jälkeen Skopjesta saapuvat lennot jäävät ennakkotiedon mukaan tauolle.

Skopjen lennot jäivät tauolle marraskuun alussa ja jatkuivat lauantaina 19.12. Viranomaiset olivat vastassa tätä lentoa, jolla Turkuun saapui 42 matkustajaa. Heistä 41 testattiin ja heistä 4 henkilöllä oli koronavirus.

Joulukuun 22. päivä Skopjesta Turkuun saapui 21 matkustajaa ja Tapaninpäivänä 65 matkustajaa. SPR:n vapaaehtoiset jakoivat näillä lennoilla Turkuun saapuneille matkustajille koronaohjeistuksia.

Neste toimittaa DHL Expressille uusiutuvaa lentopolttoainetta San Franciscon kansainvälisellä lentoasemalla

bd14ea698712579b_800x800ar

Kuva: DHL kuvapankki

Neste, maailman johtava uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) tuottaja, on allekirjoittanut sopimuksen vastuullisen lentopolttoaineen toimittamisesta pikakuljetusyhtiö DHL Expressille. DHL Express kuuluu Deutsche Post DHL Group -konserniin, joka on maailman johtava posti- ja logistiikkayhtiö. Konserni tunnetaan vihreän logistiikan edelläkävijänä, joka asiantuntemuksellaan tekee asiakkaidensa logistiikasta vastuullisempaa. Sopimuksen myötä Neste on aloittanut vastuullisen lentopolttoaineen toimitukset DHL Expressille San Franciscon kansainvälisellä lentoasemalla (SFO).

Aiemmin tänä vuonna Neste aloitti vastuullisen lentopolttoaineen jatkuvat toimitukset SFO:llaNeste MY uusiutuva lentopolttoaineTM on kaikkien SFO:n kaupallisten, rahti-, liike- ja yksityisten ilmailualan toimijoiden käytettävissä, minkä lisäksi myös monet suuret kaupalliset ja liikelentoyhtiöt ovat sitoutuneet käyttämään vastuullista lentopolttoainetta. Sopimuksen johdosta DHL Expressistä tulee ensimmäinen rahtiyritys, joka käyttää vastuullista Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta SFO:lta lähtevillä lennoillaan. Sopimus auttaa DHL Expressiä saavuttamaan ilmastonsuojelutavoitteensa, jonka mukaan yhtiön logistiikasta johtuvat päästöt on vähennettävä nollaan vuoteen 2050 mennessä*.

”DHL on asettanut tavoitteekseen vähentää kaikki logistiikkaan liittyvät päästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä. Etsimme innovatiivisia ratkaisuja verkostomme kaikilla osilla saavuttaaksemme tämän kunnianhimoisen tavoitteen ja tukeaksemme asiakkaitamme saavuttamaan omat visionsa vastuullisemmasta toimitusketjusta tulevaisuudessa. Vastuulliset lentopolttoaineet voivat merkittävästi parantaa lentoliikenneverkostomme ympäristötehokkuutta entisestään, ja olemmekin innostuneita yhteistyöstä Nesteen kanssa San Franciscon kansainvälisellä lentoasemalla”, sanoo Mike Parra, toimitusjohtaja, DHL Express Americas.

”Olemme sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme saavuttamaan ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteensa ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvalla lentopolttoaineella. Vaikeasta nykytilanteesta huolimatta ilmailuala on sitoutunut yhä vahvemmin investoimaan uusiutuvaan lentopolttoaineeseen,” sanoo Jonathan Wood, Nesteen Renewable Aviation Europe -liiketoimintayksikön johtaja. ”Lentorahtisektori on välttämätöntä globaalille liiketoiminnalle, sillä se luo kasvua ja helpottaa talouden elpymistä. Koska tavaroiden kuljetus on olennainen osa vahvaa taloutta, tarvitsemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat sekä sen kasvun että päästöjen vähentämisen välittömästi. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tehdä yhteistyötä DHL Expressin kanssa ja tukea heitä heidän kunnianhimoisissa päästövähennystavoitteissaan.”

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine 

Nesteen uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti tuotetuista, uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista. Käyttämällä Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta sellaisenaan voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko tuotteen elinkaaren aikana jopa 80 % fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna**.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine mahdollistaa lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen välittömästi. Sitä voidaan käyttää drop-in-polttoaineena nykyisissä lentokonemoottoreissa ja lentokenttäinfrastruktuurissa ilman lisäinvestointeja. Ennen käyttöä Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta sekoitetaan fossiiliseen lentopolttoaineeseen ja tuote sertifioidaan ASTM-vaatimuksia vastaavaksi.

Nesteen uusiutuvan  lentopolttoaineen vuotuinen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Singaporen jalostamon laajennuksen myötä ja mahdollisilla lisäinvestoinneilla Rotterdamin jalostamoon Nesteen vuotuinen kapasiteetti kasvaa noin 1,5 miljoonaan tonniin uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2023 mennessä. Neste työskentelee aktiivisesti toimitusketjukumppaniensa kanssa kasvattaakseen uusiutuvan n lentopolttoaineen saatavuutta ilmailualalle maailmanlaajuisesti. Polttoaine on jo saatavilla ja käytössä markkinoilla. Sitä toimitetaan useille kaupallisille lentoyhtiöille, liikelentoasiakkaille ja useille lentokentille Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

*) DHL: Mission 2050 – Zero emissions (englanniksi)
**) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni 91 prosenttia marraskuussa 2020

ilma_2020_11_2020-12-29_tie_001_fi_001

Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 170 703 matkustajaa marraskuussa 2020, mikä oli 91 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 122 426 ja muilla kotimaan lentoasemilla matkustajia oli yhteensä 48 277. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 72 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Marraskuussa 2020 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä väheni 92 prosenttia ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä väheni 85 prosenttia verrattuna vuoden 2019 marraskuuhun.

Matkustajista 48 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 52 prosenttia kotimaan lennoista. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 64 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna seitsemän prosenttia.

Tammi-marraskuussa 2020 Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 6,3 miljoonaa matkustajaa, mikä oli 74 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Matkustajista 69 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 31 prosenttia kotimaan lennoista. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 4,9 miljoonaa ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteensä 1,3 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 79 prosenttia kotimaan kenttien matkustajamäärästä.

Tammi-marraskuussa 2020 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 118 926 tonnia, mikä oli 43 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 98 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 64 785 tonnia oli lähteviä ja 54 141 tonnia saapuvia.

 

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

THL suosittaa Iso-Britanniasta Suomeen suuntautuvan matkustajalentoliikenteen keskeyttämistä kahdeksi viikoksi

heathrow_175811081243986

Kuva: Heathrow Airport

Koronavirus Covid-19 -tapausten määrä on viime viikkojen aikana lisääntynyt voimakkaasti Iso-Britanniassa maassa toteutetuista rajoitustoimista huolimatta. Ilmaantuvuuden kasvu on ollut voimakkainta Iso-Britannian kaakkoisosissa muun muassa Lontoon seudulla. Uusi Covid-19-muunnos (SARS-CoV-2 VUI 202012/01) selittää noin 50 prosenttia tapausmäärien kasvusta.

Tietoa uuden Covid-19-muunnoksen ominaisuuksista on vielä vähän, mutta virusmuunnos voi olla aiempaa tehokkaampi leviämään. Ei ole näyttöä siitä, että virusmuunnos aiheuttaisi aiempaa vakavampia infektioita tai lisäisi tapauskuolleisuutta.

Suomessa ei ole havaittu uuden virusmuunnoksen aiheuttamia Covid-19-tapauksia. THL katsoo, että Iso-Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeyttäminen välittömästi kahdeksi viikoksi on tällä hetkellä kuitenkin välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden oikeasuhtaista.

Päätöksen lentojen mahdollisesta keskeyttämisestä tekee liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti tilannetta arvioidaan jatkuvasti, kun uutta tutkimustietoa virusmuunnoksen aiheuttamasta epidemiauhasta saadaan.

Airpron yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

aircraft-1573399343tMd

Airprota ja sen tytäryhtiötä RTG Ground Handling Oy:tä koskettavat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen 16.12.2020. Yhtiöissä jatketaan lomautuksia ensi vuoden loppuun ja alkuvuoden aikana tehdään päätökset irtisanomisista.

– Koronapandemia on ajanut ilmailualan vakavaan kriisiin. Olemme monen muun toimijan tavoin joutuneet tarkastelemaan kriittisesti toimintojamme suhteessa tulevaisuuden näkymiimme. Tilanne on vakava ja joudumme valitettavasti tekemään rankkoja sopeutustoimenpiteitä, kertoo Airpron toimitusjohtaja Janne Hattula.

Koronakriisin vuoksi jo keväällä käynnistettiin Airprolla mittavat säästötoimenpiteet. Kokonaisuudessaan haetaan 45 miljoonan euron säästöjä vuoteen 2023 mennessä. Käydyt yhteistoimintaneuvottelut ovat osa tätä kokonaisuutta.

Yhteistoimintaneuvotteluiden alussa vähennystarve oli 350 työtehtävää. Neuvotteluiden aikana vähennystarve on pienentynyt maksimissaan 298 tehtävään. Neuvotteluiden päättyessä tiettyjä liiketoimintaan merkittävästi vaikuttavia tekijöitä on avoinna, joten päätöksiä tehtävien lakkaamisesta päästään tekemään vasta alkuvuoden aikana. Lomautukset jatkuvat vuoden 2021 loppuun asti. Lentoliikenteen volyymien kasvaessa puretaan asteittain lomautuksia.

– Joudumme valitettavasti odottamaan vielä tietojen tarkentumisia mm. verkostokentillä toimintamme tulevaisuudesta. Tämä odottelu on valitettavaa henkilöstömme suuntaan, mutta emme halua tehdä irtisanomispäätöksiä ennen kuin olemme saaneet kaiken tarvittavan tiedon, kertoo Hattula.

Airpro on rakentanut Muutosturvaohjelman, jonka tarkoituksena on tukea henkilöitä uudelleen työllistymisessä. Tarjolla on laajamittainen Uuden edessä -muutosturvaohjelma, yhteistyötä rekrytointiyritysten kanssa sekä uudelleen kouluttautumismahdollisuuksia yhdessä TE-toimiston kanssa.

– Tämä kriisi koskettaa meidän koko henkilöstöämme, olemme halunneet tukea irtisanottavia uudelleen työllistymisessä mahdollisimman hyvin. Haluamme myös tarjota koko henkilöstölle työterveyspalveluita muutostilanteessa jaksamiseen, summaa Hattula.

Finavia-konsernia koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden tarve oli vähentää Finaviasta ja sen tytäryhtiö Airprosta yhteensä enintään 480 työpaikkaa, tehdä uudelleenjärjestelyjä sekä jatkaa lomautuksia. Finavian osalta neuvottelut saatiin päätökseen 8. joulukuuta 2020.

Linkki uutiseen: https://www.finavia.fi/fi/uutishuone/2020/finavia-vahentaa-110-tyopaikkaa-ja-jatkaa-lomautuksia

Liikennöintivelvoite viidelle kotimaan lentoreitille

aircraft-1573399343tMd

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt julkisen palvelun velvoitteen asettamisesta viidelle kotimaan lentoreitille. Liikennöintivelvoitteet koskevat reittejä Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille 1.4.-31.12.2021 välisenä aikana.

Julkisen palvelun velvoitteella on tarkoitus varmistaa Helsingin ja näiden viiden alueen saavutettavuus nykytilanteessa. Myös Savonlinnaan tullaan asettamaan liikennöintivelvoite. Kotimaan lentoliikenteen tukeminen ja palveluvelvoitteen asettaminen on mahdollista EU:n lentoliikenneasetuksen nojalla.

“Olemme Traficomissa katsoneet, että liikennöintivelvoitteen asettaminen näiden viiden yhteysvälin osalta on tällä hetkellä välttämätöntä, jotta alueiden taloudellinen ja sosiaalinen kehitys voidaan turvata”, sanoo johtaja Pipsa Eklund.

Traficomin tarkoituksena on kilpailuttaa näille yhteysväleille lentoliikennetoimija, jolle on mahdollista asettaa julkinen palveluvelvoite.  Kilpailumenettelyyn on mahdollista osallistua kaikkien EU:n lentoliikenteen harjoittajien, jotka katsovat voivansa pystyä tarjoamaan julkisen palveluvelvoitteen kriteerien mukaisia yhteyksiä. Traficom on toimittanut tarvittavat tiedot kilpailutuksesta Euroopan komissiolle ja tiedottaa välittömästi, kun tarjouspyynnöt on julkaistu.

Kilpailutus perustuu eduskunnan lisätalousarvion 11,5 miljoonan euron lisämäärärahaan lentoliikenteelle

Julkisen palveluvelvoitteen valmistelun aikana Traficom on käynyt tiivistä keskustelua maakuntien edustajien kanssa ja maakuntien erityispiirteet matkustajaprofiilissa sekä matkustustarpeissa on huomioitu. Hankittava palvelutaso on määritelty näiden pohjalta ja se on suhteutettu käytettävissä olevaan määrärahaan.

Lentoliikenne tärkeä osa tulevaisuuden matkaketjuja

“Tulevaisuuden liikkuminen digitalisoituu ja palveluistuu entistä enemmän ja uskomme, että tässä kehityksessä ilmailulla on vahva asema. Tulevaisuuden matkaketjujen kehittyminen tulee varmasti toimivalla tavalla yhdistämään nykyisten lentoasemien sekä uusien innovaatioiden, kuten lentotaksien, roolit vaivatta muihin liikkumismuotoihin”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Digitalisaation ansiosta lentoliikenteessä pystytään mm. parantamaan ilmatilan käyttöä turvallisesti, vaikka ilmatilan käyttäjiä on yhä enemmän, mikä luo kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös entistä tarkempi paikannus edistää miehittämättömän ilmailun lisäksi perinteisemmän lentoliikenteen toimintaedellytyksiä mm. huonon sään olosuhteissa. Tekniikan kehittyminen puolestaan tuo taivaalle vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia lentokoneita.

Lentoliikenteen hankinnat

The Nordic Drone Initiative kokoaa pohjoismaisen osaamisen tutkimaan matkustajien ja tavaroiden kuljettamista drooneilla

a0dcfce307549918_800x800ar

Kuva: Katla Aero

Pohjoismaat yhdistävät voimansa edistääkseen miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvaa tavaroiden ja matkustajien kuljetusta. Pohjoismainen The Nordic Drone Initiative (NDI) raivaa tietä uusille kestäville liiketoimintamalleille. Kyse voi olla lentotakseista, autonomisista kuriiripalveluista tai uusista konsepteista matkailualalla.

– Pohjoismaissa olosuhteet ovat hyvin samanlaiset sään, infrastruktuurin, markkinoiden ja säädösten osalta. Yhdessä voimme olla kehityksen kärjessä ja mahdollistaa yrityksille drooneilla toteutettavien kestävien liikenneratkaisujen kehittämisen, sanoo Tor Skoglund Ruotsin RISE-tutkimuslaitoksesta.

NDI-hankkeen tavoitteena on edistää miehittämättömillä ilma-aluksilla toteutettavien vähäpäästöisten liikennepalvelujen kehittämistä Pohjoismaissa ja tukea Pohjoismaiden tavoitetta olla digikauden johtava kestävien liiketoimintamallien kehittäjä. Matkustaja- ja pakettitoimituksiin tarkoitettuja drooneja koskevat ennusteet osoittavat, että markkinat tulevat kasvamaan merkittävästi seuraavien kymmenen vuoden aikana.

VTT tuo projektiin jäätymisen estoon, parannettuun akkutekniikkaan sekä polttokennoihin liittyviä teknisiä ratkaisuja koskevan asiantuntemuksensa. Projektiin liittyy myös alailmatilan lennonjohtomääritelmä U-Spacen ratkaisujen edistäminen Pohjoismaissa, mikä luo edellytyksiä tehokkaaseen ja turvalliseen droonien hyödyntämiseen erilaisissa  ilmatiloissa.

– VTT on hyvin innostunut The Nordic Drone Intiative -hankkeesta, joka kokoaa yhteen droonien kestäviä liikkumisratkaisuja kehittäviä toimijoita. Voimme yhdessä ottaa teknologiakehityksessä huomioon Pohjoismaille tyypilliset maantieteelliset, väestö- ja sääolot, kertoo VTT:n erikoistutkija Robin Berglund.

NDI:llä on viisi yleistä tavoitetta:

  • Määrittää ja arvioida, miten miehittämättömiä ilma-aluksia voitaisiin käyttää kuljetussektorilla mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi yhteiskunnalle, liiketoiminnoille ja ympäristölle.
  • Kartoittaa miehittämättömien ilma-alusten pohjoismainen ekosysteemi ja tämän teknologian tarjoamat mahdollisuudet.
  • Osallistua miehittämättömien ilma-alusten teknologian kehittämiseen pohjoismaisissa sääolosuhteissa.
  • Ehdottaa sellaisia laki- ja asetusmuutoksia, jotka mahdollistavat miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvat kuljetukset ja sekä laajan mittakaavan toiminnot.
  • Luoda pohja jatkuvalle tutkimukselle ja innovoinnille sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämiselle.

The Nordic Drone Initiative -hanketta johtaa RISE, ja siihen kuuluu 16 kumppania neljästä Pohjoismaasta.
Ruotsista: RISE, Katla Aero, Flypulse, Kista Science City, Mainbase, LFV ja Region Östergötland
Suomesta: VTT, Bell Rock Advisors, Robots Expert ja Business Tampere
Norjasta: NORCE, Nordic Edge, UAS Norja ja Drone Nord
Tanskasta: Gate21
Hankkeen viiteryhmään kuuluvat Norjan Avinor ja Suomen ANS.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Nordic Network for Electric Aviation -hankkeen kanssa, jonka puitteissa suunnitellaan sähkötoimisilla ilma-aluksilla toteutettavia lyhyitä ja pitkiä kuljetuksia.