Pelastushelikopteri Ilmarin tukiyhdistyksen historiikki julkaistiin

ilmarin historiikki

 

Historiikin julkaisija on Ilmarin Tuki ry ja sen kirjoitti Tiina Toivakka.

15 vuotta työtä korkealaatuisen ensihoitopalvelun toteuttamiseksi Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Ilmarin Tuki ry:n historiikki julkaistiin 23.6.2015 Mikkelissä.

Lääkäri- ja pelastushelikopteri Ilmari oli ainoa Itä- ja Keskisuomessa 24/7 toimiva ensihoitolääkärillä miehitetty yksikkö, joka oli välittömässä lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden. Ilmarin tärkein tehtävä oli yhdessä alueen muun ensihoitopalvelun kanssa tarjota väestölle korkealaatuisia ensihoitolääkärin palveluja äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Ilmarin tuki ry:n tarkoituksena oli kehittää ensisijaisesti pelastus-, sammutus-, etsintä- ja ensihoitopalveluja Itä-Suomen sekä Keski-Suomen alueella. Yhdistyksen toiminta alkoi vuonna 1997 ja lääkärit saatiin toimintaan mukaan 2002. Ilmari-kopterin tukikohta oli ensin Varkauden keskustassa, josta se vuonna 2008 siirrettiin Joroisten lentokentälle.

Ilmari auttoi 15 toimintavuotensa aikana tuhansia ihmisiä laajalla ja osin vaikeakulkuisella toimialueellaan. Merkittävä osa Ilmarin budjetista tuli yksityisiltä lahjoittajilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä. Ilman tätä merkittävää tukea Ilmari ei olisi pysynyt ilmassa. Suurkiitos kaikille Ilmarin toiminnan tukemiseen osallistuneille.

Vuonna 2012 Ilmari siirtyi valtio omistukseen. Samalla Rissalan lentoasemasta tuli sen kotikenttä.

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry VaLa ry:n jäseneksi ja osaksi sen laajaa yhteistyöverkostoa

Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:n hallitus on hyväksynyt Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n jäsenekseen. VaLa on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa. 

Vastuullinen Lahjoittaminen – Ansvarsfullt Donerande rf perustava kokous pidettiin toukokuussa 2004. 
Suomalaisten varainhankintaa harjoittavien järjestöjen keskuudessa tunnistettiin tarve yhteistoiminnan lisäämisestä 2000-luvun alkupuolella. Yhteisöjen edustajat järjestivät vuoden 2003 aikana aiheen ympärillä tapaamisia, joiden pohjalta muodostui perustamistyöryhmä. Työryhmään tuli jäseniä 11 yleishyödyllisestä järjestöstä. Ryhmä valmisteli yhteistyöelimen perustamista sekä linjausta varainhankinnan eettisiksi säännöiksi. Tämän työn tuloksena oli keväällä 2004 käytettävissä Valan toimintasuunnitelma, talousarvio, säännöt, koulutussuunnitelma, yhteiset pelisäännöt ja eettiset ohjeet sekä suunnitelma varainhankinnan toimintaedellytysten parantamiseksi. 

Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLa on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä. VaLan visio on olla Suomen kolmannen sektorin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on, että: 

– yleishyödylliset yhteisöt noudattavat hyvän hallinnon periaatteita 

– varainhankinnan ammattikunnan osaaminen on erinomaista 

– Suomessa on kehittynyt lahjoituskulttuuri ja yhteiskunnan eri toimijoiden roolit on määritetty kestävällä ja selkeällä tavalla. 

VaLa:n jäsenyhdistyksiä ovat muun muassa Maailman luonnonsäätiö Suomen rahasto, SOS-lapsikyläsäätiö, Suomen lasten ja nuorten säätiö, Suomen Sydänliitto ry, Kirkon Ulkomaanavun Säätiö, Plan Suomi Säätiö, Liikunnan Kehitysyhteistyö Liike ry, Suomen Eläin suojeluyhdistysten liitto sekä lukuisia muita kansalaisjärjestöjä. 

Tutustu VaLa ry:n kotisivuihin www.vala.fi 

Pelastushelikopteri Aslakin käyttö tehostuu

Pelastushelikopterin kuvia  Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry - Google Chrome_2014-07-08_14-11-01
Lapin sairaanhoitopiiri ja Aslak neuvottelivat yhteistyöstä

Lapin sairaanhoitopiirin, Lapin pelastushelikopteri Aslakin sekä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ja FinnHEMS Oy:n edustajat tapasivat perjantaina 4.7.2014 Rovaniemellä. Kokouksessa keskusteltiin pelastushelikopteri Aslakin käytöstä ensihoitotehtävissä. Kokouksen osallistujat tutustuivat myös sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ja kenttäjohdon tiloihin. Siellä todettiin, että Aslak näkyy yksikkönä sairaanhoitopiirin kenttäjohtojärjestelmässä. Lapin sairaanhoitopiiri ja OYS:n erityisvastuualueen ensihoitokeskus ovat täsmentämässä ohjeita pelastushelikopteri Aslakin käytöstä ensihoidon tehtävissä.

Aslakin käyttö tehostuu
Pelastushelikopteri Aslak on Lapin pelastuslaitoksen sopimusyksikkö. Miehistöön kuuluu tarvittaessa myös lääkäri ja sairaanhoitaja. Ensihoitotehtäviä pelastushelikopteri Aslak hoitaa tarvittaessa sairaanhoitopiirin kenttäjohtajan pyynnöstä. Näissä tilanteissa Aslak toimii ensihoidon kenttäjohtajan alaisuudessa. Pelastushelikopterin käytöstä pelastustehtävissä määrää pelastusviranomainen. Sairaanhoitopiirin ensihoidon päivystävä kenttäjohtaja voi pyytää pelastustoiminnan johtajalta helikopteria ensihoidon käyttöön, esim. kiireellisen hätätilapotilaan siirtoon ilmateitse sairaalaan tai lääkärin saamiseksi kohteeseen. Helikopterin käytön tulee olla lääketieteellisesti perusteltua. Aslak ja samalla tehtävällä toimivat ensihoitoyksiköt toimivat Lapin sairaanhoitopiirin ja OYS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen sekä muiden viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kela korvaa ensihoitopalvelusta aiheutuneita kustannuksia sairausvakuutuslain mukaisesti.

Neuvottelut käytiin rakentavassa hengessä.
Jatkossa osapuolet tapaavat säännöllisesti muutamia kertoja vuodessa ja keskustelevat yhteistyön sujumisesta käytännössä. Lapin sairaanhoitopiirin tavoite on käyttää Aslakia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti myös tulevaisuudessa.