Päivystyksen keskittäminen edellyttää ensihoidolle omaa lääkärihelikopteria Kaakkois-Suomen alueelle

6b7b21cb-c8b4-4c6d-8132-de17ce72f255-main_image

FinnHEMS FH10 lääkärihelikopterin sijoituspaikka on Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kuva: HUS/Matti Snellman

Ensihoidon kuljetusmatkat Kaakkois-Suomessa ovat pidentymässä päivystyksen keskittämisen vuoksi. Kriittisessä tilassa olevien potilaiden tehokkaaseen ensihoitoon tarvitaan kuitenkin usein lääkäriä. Ratkaisuksi ehdotetaan lääkärihelikopteria, joka avulla toteutuisi myös ensihoidon alueellinen tasa-arvo.

HUS, Carea ja Eksote ovat lähettäneet sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen Kaakkois-Suomeen sijoitettavasta lääkärihelikopterista. Hyks-erva –alueella toimii nykyisin yksi Helsinki-Vantaalle sijoitettu lääkärihelikopteri. Sen noin 2500 vuosittaisesta hälytyksestä kuitenkin vain alle 50 suuntautuu Carean ja Eksoten alueelle. Syynä on liian pitkä lentomatka.

– Ensihoidon tärkeimpiä kysymyksiä on kriittisesti sairaiden tai loukkaantuneiden potilaiden hoito ensimmäisen kahden tunnin aikana. Lääkärihelikopterin avulla saadaan tuotua laajempia tehohoitokeinoja nopeammin paikalle, sanoo Carean ensihoidon vastuulääkäri Petri Loikas.

Hyksin ensihoidon linjajohtaja, ylilääkäri Markku Kuisma muistuttaa, että lääkärihelikopterin käyttöönotolla on positiivisia vaikutuksia koko ensihoidon kehittymiseen:
– Henki ja asenne paranevat myös maayksiköiden kohdalla. Ei pidä myöskään unohtaa lääkärikopterin kautta tapahtuvan lääkärikonsultoinnin mahdollisuutta.

Helikopteri edullisin ratkaisu
Tulevan sote-uudistuksen myötä ollaan laajan tason päivystystoimintaa keskittämässä Suomessa 12 sairaalaan. Kaakkois-Suomen osalta se todennäköisesti merkitsee ensihoidon kuljetusmatkojen pidentymistä. Kriittisten potilaiden hoitamiseksi tarvitaan siis lisää lääkäriyksiköitä.

Pääkaupunkiseudun tiheästi asutulla alueella käytetään lääkärimaayksikköä, koska helikopteri ei voi laskeutua kaikkialle. Olisivatko uudet maayksiköt ratkaisu myös Kaakkois-Suomeen?

– Käytännössä ei, koska helikopterin lentoalueen peittämiseen tarvittaisiin noin neljä lääkärimaayksikköä ja se tulisi kalliimmaksi, koska jokaista yksikköä kohden tarvittaisiin ainakin viisi lääkärivakanssia, Petri Loikas sanoo.

Samasta logistisesta syystä olisi uuden lääkärihelikopterin järkevin sijoituspaikka Utin lentoasemalla, jolloin muun muassa Saimaan vesistöalue olisi helikopterin toiminta-alueella. Uuden lääkärihelikopterin toimintakuluista suurin osa syntyy lentotoiminnasta, josta vastaisi valtio. Hyks-ervan sairaanhoitopiirit maksaisivat puolestaan lääkäritoiminnan kulut.

Kaakkois-Suomeen esitetään omaa lääkärihelikopteria

HUS, Carea ja Eksote toivovat, että Kaakkois-Suomi saisi oman lääkärihelikopterin. Perusteluna on alueen ensihoitopalvelun turvaaminen myös tulevaisuudessa. Sairaanhoitopiirit ovat lähettäneet asiasta esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle.

Etelä-Suomessa Hyksin erityisvastuualueella (erva) toimii tällä hetkellä vain yksi HUS:n kustantama lääkärihelikopteriyksikkö. Kaikkiaan Suomessa on kuusi lääkärihelikopteria, viisi niistä toimii yliopistosairaaloiden yhteydessä ja kuudes on sijoitettu Rovaniemelle. Helikoptereiden lentotoiminnasta vastaa FinnHEMS Oy.

HUS:n, Carean ja Eksoten johtajat muistuttavat, että lääkärihelikoptereiden nykyiset määrä ja sijaintipaikat perustuvat vuonna 2009 – 2011 tehtyihin suunnitelmiin ja sen hetkisessä tilanteessa tehtyihin sosiaalipoliittisiin linjauksiin. Lähivuosina toteutettava sote-uudistus tulee kuitenkin merkittävästi muuttamaan tätä asetelmaa. Lisäksi päivystystoimintaa keskitetään Suomessa.

Tasa-arvoisen päivystystoiminnan turvaamiseksi Hyksin erva-alueella on alueen sairaanhoitopiirien mielestä perusteltua sijoittaa Kaakkois-Suomeen yksi uusi lääkintähelikopteriyksikkö tukemaan erityisesti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan ensihoitoa.

Lääkärihelikoptereilla vuoden vilkkain aika – heinäkuussa eniten hälytyksiä

979f2ed0ebc26793_800x800ar

Suomalaisten lomaillessa FinnHEMSin lääkärihelikoptereilla on meneillään vuoden kiireisin kuukausi. Päivystystiimejä työllistävät etenkin päihteidenkäytöstä aiheutuvat vammautumiset.

Viime vuosina (2013–2015) FinnHEMSin lääkärihelikopterit on hälytetty heinäkuussa keskimäärin 1 350 tehtävään. Määrä on yli 30 prosenttia enemmän kuin vuoden hiljaisempaan aikaan helmikuussa. Tiedot käyvät ilmi FinnHEMSin valtakunnallisesta tehtävätietokannasta.

– Nyt mennään lähes koko ajan maksimirajoilla. Juuri kun on ehditty palautua edelliseltä tehtävältä, tulee hälytys jo seuraavalle. Hiljaisia hetkiä ei ole käytännössä ollenkaan, kuvailee tutkimusjohtaja ja päivystävä lääkäri Ilkka Virkkunen .

Heinäkuussa FinnHEMSin yksiköt osallistuvat joka päivä keskimäärin kahdeksaan tiellä ja vesillä tapahtuvaan liikenneonnettomuuteen. Ensihoitolääkäriä tarvitaan myös mm. kaatumisten ja myrkytysten aiheuttamien vakavien vammojen hoidossa.

– Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö lisää kesällä tapaturmia, hukkumisia ja väkivallantekoja. Mökkiläisistä – toisin kuin usein luullaan – ei juuri ole lisätehtäviä. Pitkät kuumat jaksot aiheuttavat vanhuksille ongelmia, kuten lisääntyviä sydänoireita, Virkkunen kertoo.

Tehohoitotasoista ensihoitoa tienpientareella

Kiireisintä lomasesongin aikaan on Kuopion, Tampereen ja Turun tukikohdissa. Vantaalla vastaavasti on hieman rauhallisempaa, koska pääkaupunkiseudun väestö levittäytyy lomailemaan muualle Suomeen.

Lääkärihelikopteri tuo tehohoitotasoisen ensihoitotiimin sinne, missä lomalaisetkin ovat eli useimmiten moottoritien sivuun, pellon laidalle, saareen ja keskelle metsää. Maastossa tehdään samoja ensihoidon toimenpiteitä kuin sairaalan tehohoidossa.

FinnHEMSin kuudesta tukikohdasta hoidetaan vuosittain noin 14 000 hälytystä. Lääkärihelikopterin tärkein tehtävä on viedä ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito nopeasti apua tarvitsevan potilaan luo. Näin hoito pystytään aloittamaan välittömästi tapahtumapaikalla. FinnHEMSin yksikkö saapuu tapahtumapaikalle keskimäärin 15 minuutissa. Potilas kuljetetaan jatkohoitoon tilanteesta ja paikasta riippuen joko ambulanssilla tai lääkärihelikopterilla.

Pohjanmaalle esitetään lääkärihelikopteriyksikköä

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä) esittävät, että Pohjanmaalle perustetaan uusi FinnHEMS-lääkärihelikopteriyksikkö. Sen sijaintipaikaksi esitetään Seinäjokea. Taysin erityisvastuualue on tehnyt asiasta esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle ja FinnHEMSille.

Seinäjoelle perustettava yksikkö turvaisi ensihoitolääkäripalveluiden saatavuuden Pohjanmaalla alueilla, joita nykyinen lääkärihelikopteriverkosto ei kata. Lääkärihelikopterin kustannuksia esitetään valtion rahoittamiksi muiden kuin ensihoitolääkärien palkkakustannusten osalta, kuten muidenkin FinnHEMS-lääkärihelikopterien yksiköiden kohdalla.

Tällä hetkellä Taysin erityisvastuualueella on yksi lääkärihelikopteriyksikkö, jonka asemapaikka on Pirkkala.

Esityksen taustalla on eduskunnan oikeusasiamiehelle Petri Jääskeläiselle tehty kantelu, jonka perusteella oikeusasiamies arvioi viime kesänä lääkärihelikopterin saatavuuden yhdenvertaisuutta Suomessa. Oikeusasiamies pitää tärkeänä, että ensihoitopalveluja järjestettäessä huolehditaan lääkärihelikopterien tasavertaisesta saatavuudesta eri puolilla maata.

Tehtyjen selvitysten mukaan nykyisellä viiden lääkärihelikopterin verkostolla ei kyetä tarjoamaan tasa-arvoista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille kaikissa osissa Suomea. Tällaisia alueita on ainakin Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa. Taysin erityisvastuualueen esityksessä todetaan myös, että lääkärihelikopteritarve tulee entisestään lisääntymään, mikäli sote-uudistus karsii päivystyspisteitä terveydenhuollossa ja lisää matkaa lähimpään lääkäripäivystykseen.

Lääkärihelikopteri tavoittaa eniten apua tarvitsevat yhä paremmin

97516a87e8914f70_800x800ar

– Kesä erityisen kiireistä aikaa

Lääkärihelikopteritoiminta kohdistuu yhä paremmin palvelua eniten tarvitseviin potilaisiin. Vertailtaessa kesäkuukausien tilastoja kahden vuoden ajalta hälytysten määrä väheni, mutta kriittisesti apua tarvitsevia potilaita kohdattiin aiempaa enemmän. Kesäaikaan lääkärihelikoptereiden tehtävät lisääntyvät huomattavasti.

FinnHEMS yhdessä hätäkeskusten kanssa on pystynyt parantamaan lääkärihelikopteritoiminnan kohdistamista palvelusta eniten hyötyviin potilaisiin. Kesällä 2015 lääkärihelikoptereiden hälytykset vähenivät kymmenellä prosentilla verrattuna vuoden 2014 kesään. Kaikkein kriittisimmin apua tarvitsevien potilaiden kohtaaminen kuitenkin lisääntyi 13 prosenttia. Luvut käyvät ilmi lääkärihelikopteritoimintaa valtakunnallisesti hallinnoivan FinnHEMSin tehtävätietokannasta.

– Tehtävätilastot osoittavat, että olemme matkalla oikeaan suuntaan. Hälytysmäärät vähenivät, mutta potilaita kohdattiin lähes saman verran. Toiminta kohdistuu kaikkein kriittisimpiin potilaisiin aiempaa paremmin, kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri .

Lääkärihelikopterin hälyttämisestä vastaa aina hätäkeskus hätäpuhelusta tehdyn riskinarvion perusteella. FinnHEMS ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat yhteistyössä hätäkeskusten kanssa täsmentäneet lääkärihelikopterin hälytysohjeita, jotta hälytysten perumiset vähenisivät. Perumisia tapahtuukin aiempaa vähemmän, mutta niitä on edelleen liikaa: esimerkiksi Pirkanmaalla noin 55 % hälytyksistä perutaan ennen kuin lääkäri ehtii tapahtumapaikalle. Työ hälytysohjeiden täsmentämiseksi jatkuu.

8f18b16f17fbdcb0_800x800ar

Kesä lisää lääkärihelikopterin tehtäviä

Kesä näkyy selvästi lääkärihelikoptereiden tehtävämäärissä. Valtakunnallisesti ajanjaksolla 1.6.-15.8.2015 hälytykset lisääntyivät noin 10 prosentilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon keväällä. Merkittävin ero on Turun seudulla, missä kesäkuukausien hälytysten määrä on noin 23 prosenttia korkeampi ja kohdattujen potilaiden määrä yli 26 prosenttia suurempi kuin keväällä.

– Kesät ovat aina kiireisempiä. Ihmiset liikkuvat enemmän, mikä valitettavasti lisää myös liikenneonnettomuuksien määrä. Tyypillisiä tehtäviä kesällä ovat erilaiset vammautumiset ja sydänpysähdykset, kertoo FinnHEMSin lääketieteen asiantuntija Ilkka Virkkunen.

Lääkärihelikoptereiden toiminta-alueet ovat laajentuneet uusien EC145-kopterimallien ansiosta Oulun, Kuopion ja Rovaniemen alueilla. Kesällä 2014 yksiköt kohtasivat potilaita 177 kunnassa ja 2015 kesällä 193 kunnassa.

Lääkärihelikopterin tärkein tehtävä on viedä ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito nopeasti apua tarvitsevan potilaan luo. Näin hoito pystytään aloittamaan välittömästi tapahtumapaikalla. Tilanteen ja paikan mukaan potilas kuljetetaan jatkohoitoon ambulanssilla tai lääkärihelikopterilla.

OULUN FH50 -LÄÄKÄRIHELIKOPTERITUKIKOHDASSA VIETETTIIN AVAJAISIA

Keskiviikkona 25.3 vietettiin Oulun lentoasemalla Oulunsalossa FinnHEMSin FH50 –lääkärihelikopteritukikohdan virallisia avajaisia. Tilaisuutta isännöivät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Matti Martikainen ja FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri.

FinnHEMSin Oulun FH50 –lääkärihelikopteritukikohdan virallisia avajaisia vietettiin Oulunsalossa keskiviikkona 25.3. Iltapäivällä järjestettyyn tilaisuuteen oli kutsuttu lääkärihelikopteritukikohdan yhteistyökumppaneiden edustajia mm. Finavialta, poliisilta, pelastuslaitokselta ja hätäkeskuslaitokselta. Myös median edustajille tarjottiin tilaisuus osallistua avajaisiin. Tilaisuuden isäntinä toimivat ensihoidon vastuulääkäri Matti Martikainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sekä FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri.

Avajaistilaisuuden aikana vieraat saivat tietoa lääkärihelikopteritoiminnasta, sen toimintatavoista ja vaikuttavuudesta sekä mahdollisuuden tutustua tukikohdassa helmikuun lopussa käyttöön tulleeseen EC145T2 –helikopteriin. EC145T2 –helikopteri on aikaisemmin käytössä ollutta kopterityyppiä isompi ja nopeampi, minkä ansiosta FH50 –tukikohdasta käsin pystytään palvelemaan aikaisempaa isompaa aluetta.

FH50-lääkärihelikopteritukikohta muutti Oulun yliopistollisen keskussairaalan kupeesta Oulunsaloon helmikuun alussa. Muutto vaikutti ennen kaikkea yksikön toimintatapoihin Oulun keskustan alueella: aikaisemmin Oulun keskustan hälytyksiin lähdettiin maayksiköllä, nyt keskustan alueelle lennetään helikopterilla.

Oulunsalon tukikohta koostuu parakkirakenteisista miehistötiloista ja pressurakenteisesta helikopterihallista. Tukikohta on tarkoitettu tilapäiseksi ratkaisuksi kunnes Oulun kaupunki ja sairaanhoitopiiri pääsevät yhteiseen näkemykseen pysyvän tukikohdan sijoituspaikasta. Oulunsalossa toimitaan kuitenkin ainakin kolmen vuoden ajan.

Lääkärihelikopteri aloittaa lennot KYSillä torstaina

d8b849c7-319f-44b6-8ffe-f4e9880db5ae

Kuva: Riikka Myöhänen

Korotetun helikopterikentän avautuminen mahdollistaa potilassiirrot helikopterilla suoraan KYSiin.

Lääkärihelikopteri FinnHEMS 60 teki viime viikolla onnistuneet koelennot KYSin uudelle korotetulle helikopterikentälle ja kenttä voidaan ottaa käyttöön. Toiminta kentällä alkaa torstaina 26. maaliskuuta.

Kattokentän avautuminen mahdollistaa potilassiirrot helikopterilla suoraan KYSiin.

– Potilaiden lopullinen hoitoon pääsy nopeutuu. Varsinkin päähän vammoja saaneet potilaat, aivoverisuonipotilaat, kriittisen suonitukoksen saaneet potilaat ja potilaat, joilla on kriittinen verenvuoto hyötyvät nopeammasta kuljetuksesta, KYSin ensihoitokeskuksen apulaisylilääkäri Helena Jänttikertoo.

– Jos potilaan kuljetuksessa päädytään siihen, että ensihoitolääkäri saattaa potilaan KYSille ambulanssin mukana, tulee helikopteri myös noutamaan ensihoitolääkärin KYSin katolta, Jäntti lisää.

Helikopterin käyttö parantaa ensihoidon resursseja. Jos ensihoitolääkäri saattaa potilaan sairaalaan ambulanssin mukana, tehtävään kiinnittyvät sekä lääkäriyksikkö että ambulanssi. Jos taas kuljetus tapahtuu helikopterilla, vapautuu kyseisen kunnan ambulanssi toimimaan alueella.

Kaarisairaalan korkeus vaikutti

Päivystyksen yläpuolella olevaa helikopterikenttää korotettiin lähes kuusi metriä Kaarisairaalan takia. Viisikerroksinen uudisrakennus on niin korkea, ettei helikopteri olisi päässyt laskeutumaan päivystyksen katolle turvallisesti.

Helikopterikentän korotukseen liittyvät myös päivystysosaston uudet tilat. Kentän alapuolelle, kokonaan uuteen kerrokseen, rakennetaan parhaillaan osastolle uusia tiloja. Päivystysosaston tilat otetaan käyttöön toukokuussa 2015.

FINNHEMSIN POHJOISEN ALUEEN LÄÄKÄRIKOPTEREIDEN TOIMIALUE LAAJENEE

FinnHEMSin pohjoisen alueen lääkärihelikopteritukikohdissa otetaan käyttöön uudet EC 145 -helikopterit. Uusien koptereiden myötä toiminta-alue laajenee merkittävästi Kuopiossa ja Oulussa tarjoten yhä useammalle alueen asukkaalle nopean avun.

FinnHEMSin Kuopion, Oulun ja Rovaniemen tukikohtiin saadaan uudet Eurocopter EC 145 -helikopterit. Kopterit otetaan käyttöön porrastetusti vuoden 2015 alkuun mennessä.

– Uusien koptereiden myötä lääkärihelikopterin toimialue laajenee Oulussa ja Kuopiossa merkittävästi ja tehohoitotasoinen ensihoito tavoittaa nopeasti yhä useamman alueen asukkaan. Rovaniemellä jo aiemmalla kopterilla pystyttiin kattamaan vastaava alue. Lapissa potilaskuljetuksia tehdään eniten, noin 150 vuodessa ja siellä uuden kopterin merkittävin parannus on suurempi hoitotila, kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

Pohjoisen alueen lentotoiminnasta vastaava Scandinavian MediCopter kouluttaa tukikohtien lentäjät uuteen kopterimalliin. Harjoituslennot aloitettiin syyskuussa Saksassa, ja ne jatkuvat Suomessa Malmin lentokentällä lokakuun puolivälistä alkaen.

Ouluun rakenteilla tilapäinen tukikohta

FinnHEMS on aloittanut tilapäisen lääkärihelikopteritukikohdan rakennustyöt Oulunsalon lentokenttäalueella.  Nykyisestä tukikohdasta joudutaan muuttamaan, sillä se jää Oulun yliopistollisen keskussairaalan laajennustöiden alle. Tilapäinen tukikohta rakennetaan Finavialta vuokratulle tontille nopealla aikataululla, jotta muuttamaan päästään vuodenvaihteessa. Pysyvän tukikohdan aikataulusta tai sijainnista ei ole vielä tietoa.

Tilapäinen tukikohta koostuu parakeista koottavista miehistötiloista ja nosto-ovella varustetusta helikopterihallista. Tukikohdan yhteyteen tulee myös oma polttoainesäiliö, mikä parantaa polttoaineen saatavuutta merkittävästi. Muutto tapahtuu vuodenvaihteessa.

TURUN LÄÄKÄRIHELIKOPTERITUKIKOHDAN RAKENTAMINEN KÄYNNISTYY

3_Kopteri_kaupunki

Turun uuden lääkärihelikopteritukikohdan rakentaminen käynnistyy heinäkuussa. Turun lentoaseman alueelle sijoittuva tukikohta on suunniteltu vastaamaan ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeita. Tavoitteena on päästä muuttamaan uusiin tiloihin kesäkuussa 2015.

FinnHEMSin uuden FH 20 -lääkärihelikopteritukikohdan rakennustyöt käynnistyvät 28. heinäkuuta.  Tukikohta sijoittuu Turun lentoaseman alueelle Finavialta vuokratulle tontille. Uuden tukikohdan yhteyteen tulee myös oma polttoainesäiliö, mikä parantaa polttoaineen saatavuutta merkittävästi. Tavoitteena on päästä muutamaan uusiin tiloihin kesäkuussa 2015.

– Turun uusi tukikohta on ensimmäinen FinnHEMSin suunnittelema ja rakennuttama pysyvä tukikohta. Saamme tilat, jotka on suunniteltu palvelemaan aiempaa paremmin lääkärihelikopteritoiminnan ja ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeita, kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

Uusi tukikohta on 900 neliömetriä ja koostuu kaksikerroksisesta miehistötilasta sekä siihen liittyvästä kalustohallista. Miehistötilassa on päivystys- ja oleskelutilojen lisäksi myös koulutus-, toimisto- ja varastotiloja. Lisäksi tukikohdan yhteyteen rakennetaan polttoainesäiliö. Rakennusprojektin kokonaisarvo on noin 2,4 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana rakennushankkeessa on SRV. Maarakennustyöstä vastaa SalKaTi Oy, LVI-töistä Calto Oy ja sähkötöistä Calto Service Oy. Rakennussuunnittelun on tehnyt Insinööritoimisto Markku Posti Oy.

– Kyseessä on merkittävä ja mielenkiintoinen rakennushanke. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme olla mukana rakentamassa pysyvää tukikohtaverkostoa lääkärihelikopteritoimintaan, kertoo SRV:n Lounais-Suomen aluejohtaja Heikki Kallio

Turun FinnHEMS 20 -tukikohta päivystää ympäri vuorokauden ja kussakin päivystysvuorossa on yksi lääkäri, lentäjä ja lentoavustaja. Hälytyksiä tulee keskimäärin yhdeksän vuorokaudessa ja vuodessa noin 3200.

Turun lääkärihelikopteritukikohdan rakentaminen käynnistyy

9da0cd74ae0c97ba

Turun uuden lääkärihelikopteritukikohdan rakentaminen käynnistyy heinäkuussa. Turun lentoaseman alueelle sijoittuva tukikohta on suunniteltu vastaamaan ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeita. Tavoitteena on päästä muuttamaan uusiin tiloihin kesäkuussa 2015. 

FinnHEMSin uuden FH 20 -lääkärihelikopteritukikohdan rakennustyöt käynnistyvät 28. heinäkuuta.  Tukikohta sijoittuu Turun lentoaseman alueelle Finavialta vuokratulle tontille. Uuden tukikohdan yhteyteen tulee myös oma polttoainesäiliö, mikä parantaa polttoaineen saatavuutta merkittävästi. Tavoitteena on päästä muutamaan uusiin tiloihin kesäkuussa 2015.

– Turun uusi tukikohta on ensimmäinen FinnHEMSin suunnittelema ja rakennuttama pysyvä tukikohta. Saamme tilat, jotka on suunniteltu palvelemaan aiempaa paremmin lääkärihelikopteritoiminnan ja ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeita, kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri .

Uusi tukikohta on 900 neliömetriä ja koostuu kaksikerroksisesta miehistötilasta sekä siihen liittyvästä kalustohallista. Miehistötilassa on päivystys- ja oleskelutilojen lisäksi myös koulutus-, toimisto- ja varastotiloja. Lisäksi tukikohdan yhteyteen rakennetaan polttoainesäiliö. Rakennusprojektin kokonaisarvo on noin 2,4 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana rakennushankkeessa on SRV. Maarakennustyöstä vastaa SalKaTi Oy, LVI-töistä Calto Oy ja sähkötöistä Calto Service Oy. Rakennussuunnittelun on tehnyt Insinööritoimisto Markku Posti Oy.

– Kyseessä on merkittävä ja mielenkiintoinen rakennushanke. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme olla mukana rakentamassa pysyvää tukikohtaverkostoa lääkärihelikopteritoimintaan, kertoo SRV:n Lounais-Suomen aluejohtaja Heikki Kallio .

Turun FinnHEMS 20 -tukikohta päivystää ympäri vuorokauden ja kussakin päivystysvuorossa on yksi lääkäri, lentäjä ja lentoavustaja. Hälytyksiä tulee keskimäärin yhdeksän vuorokaudessa ja vuodessa noin 3200.