Finnairin tammikuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi kaikilla liikennealueilla, yhteensä 9,4 prosenttia vertailukaudesta

Finnair_takeover_25_sek_firstFrame

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi tammikuussa 4,4 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä ja oli 77,9 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi tammikuussa 3,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,6 prosenttia. Kasvu johtui pitkälti A350-koneiden suuremmasta istuinkapasiteetista poistuneisiin A340-koneisiin verrattuna. Amerikan-liikenteessä kapasiteetin lievä supistuminen vertailukaudesta puolestaan johtui muun muassa siitä, että Finnair käytti osan kuukaudesta New Yorkin reitillä normaalia pienempää vuokrakalustoa. Samaan aikaan matkustajamäärä ja käyttöaste Amerikan reiteillä kasvoivat.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuorolisäysten ja uusien kohteiden myötä 5,5 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,5 prosenttia. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä vertailukauden jälkeen Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi tammikuussa 3,1 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,8 prosenttia. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 51,3 prosenttia (45,6). Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Tammikuussa Finnairin lennoista 74,2 prosenttia (81,4) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet, tammikuu 2016

Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 780,5 9,4 780,5 9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 732,0 4,4 2 732,0 4,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 127,2 6,3 2 127,2 6,3
Matkustajakäyttöaste % 77,9 1,4 p 77,9 1,4 p
Rahti ja posti tn 10 742,1 14,9 10 742,1 14,9
Tarjotut tonnikilometrit 400,2 3,3 400,2 3,3
Myydyt tonnikilometrit 255,2 8,9 255,2 8,9
Kokonaiskäyttöaste % 63,8 3,3 p 63,8 3,3 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 434,6 5,5 434,6 5,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 985,3 5,2 985,3 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 703,6 3,5 703,6 3,5
Matkustajakäyttöaste % 71,4 -1,2 p 71,4 -1,2 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 22,5 1,3 22,5 1,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 208,5 -1,4 208,5 -1,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 168,6 1,6 168,6 1,6
Matkustajakäyttöaste % 80,9 2,4 p 80,9 2,4 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 153,7 6,5 153,7 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 405,6 3,0 1 405,6 3,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 163,7 7,6 1 163,7 7,6
Matkustajakäyttöaste % 82,8 3,5 p 82,8 3,5 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 169,6 25,8 169,6 25,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 132,6 27,9 132,6 27,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 91,3 23,5 91,3 23,5
Matkustajakäyttöaste % 68,9 -2,5 p 68,9 -2,5 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 399,5 15,1 9 399,5 15,1
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 763,7 12,4 1 763,7 12,4
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 725,1 13,8 725,1 13,8
– Asian rahtiliikenne tn 6 757,9 16,0 6 757,9 16,0
– Kotimaan rahtiliikenne tn 152,9 13,9 152,9 13,9
Rahtilento tn** 1 342,6 13,8 1 342,6 13,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 742,1 14,9 10 742,1 14,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 120,5 2,5 120,5 2,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 64,8 17,4 64,8 17,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 112,8 3,1 112,8 3,1
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 57,9 15,8 57,9 15,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 53,8 6,8 p 53,8 6,8 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 41,0 6,5 p 41,0 6,5 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,8 6,5 p 54,8 6,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 51,3 5,7 p 51,3 5,7 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin marraskuun 2015 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 13,4 prosenttia vertailukaudesta

AAEAAQAAAAAAAAKqAAAAJGMwOTQ2MDA3LTZmNDItNDhiMC1hMzkxLTY0Y2Y1OWVhMmQyMg

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi marraskuussa 9,2 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 0,1 prosenttiyksikköä ja oli 76,2 prosenttia.

Lentoliikenteessä siirryttiin lokakuun lopussa talvikauteen, jolloin Finnairin kesäliikennöinti muun muassa Chicagoon, Torontoon ja Xi’aniin asteittain päättyi. Samaan aikaan vuoroja lisättiin muun muassa Miamiin, Bangkokiin sekä Delhiin ja talviliikennöinti aloitettiin Phuketiin, Krabiin ja Etelä-Euroopan lomakohteisiin. Uusi A350-kone liikennöi marraskuun kolme ensimmäistä viikkoa lähinnä Euroopassa, kunnes se siirtyi Shanghain reitille 21. marraskuuta.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi marraskuussa 4,4 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 2,7 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat erityisesti edellä mainitut liikenneohjelman muutokset sekä A350:stä johtuva kapasiteetin kasvu. Amerikan-liikenteen voimakas kasvu johtui siitä, että viime vuodesta poiketen Finnair lensi marraskuussa 2015 New Yorkin lisäksi Miamiin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 8,4 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 10,5 prosenttia. Viikkovuorolisäysten ja uusien kohteiden ohella Euroopan-liikenteen kapasiteettia kasvattivat alkukuussa väliaikaisesti A350-laajarunkokoneella operoidut lennot. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi marraskuussa 31,6 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 7,1 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 62,5 prosenttia. Finnairin kapasiteettiin sisältyi kaksi IAG:n kanssa jaettua rahtilentoa viikossa Helsingin ja Lontoon välillä syyskuun puolivälistä lähtien.

Marraskuussa Finnairin lennoista 92,1 prosenttia (89,1) saapui aikataulussa.

Joulukuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 11.1.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet, marraskuu 2015

Marraskuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 807,3 13,4 9 502,8 6,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 526,8 9,2 29 236,4 2,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 925,4 9,0 23 594,2 2,9
Matkustajakäyttöaste % 76,2 -0,1 p 80,7 0,2 p
Rahti ja posti tn 12 160,0 -2,2 120 205,2 -12,8
Tarjotut tonnikilometrit 366,1 5,5 4 256,6 -0,6
Myydyt tonnikilometrit 244,2 4,2 2 834,8 -2,1
Kokonaiskäyttöaste % 66,7 -0,8 p 66,6 -1,0 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 473,8 11,1 5 946,7 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 984,8 8,4 11 956,8 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 739,5 10,5 9 399,3 4,9
Matkustajakäyttöaste % 75,1 1,4 p 78,6 -0,3 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 18,6 43,8 244,3 20,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 171,8 53,6 2 011,7 24,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 132,0 54,3 1 688,6 21,5
Matkustajakäyttöaste % 76,8 0,4 p 83,9 -2,0 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 128,1 3,5 1 549,9 -1,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 232,1 4,4 13 968,8 -2,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 963,3 2,7 11 628,2 -1,4
Matkustajakäyttöaste % 78,2 -1,3 p 83,2 1,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 186,9 25,4 1 761,9 13,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 138,1 21,5 1 299,0 9,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 90,7 24,8 878,0 12,2
Matkustajakäyttöaste % 65,6 1,7 p 67,6 1,6 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 438,1 7,1 104 844,3 -1,4
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 204,9 7,3 20 025,8 -9,2
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 724,9 6,7 7 400,8 6,0
– Asian rahtiliikenne tn 7 358,7 7,3 75 837,7 0,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 149,6 -4,9 1 580,0 -4,2
Rahtilento tn** 1 721,9 -35,8 15 360,9 -51,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 160,0 -2,2 120 205,2 -12,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 109,5 14,3 1272,5 -2,7
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 72,0 -5,6 723,9 -14,1
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 101,8 31,6 1188,1 11,8
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 63,6 7,1 647,6 -0,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,8 -13,9 p 56,9 -7,6 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 39,3 -18,2 p 39,5 -12,9 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 70,2 -12,9 p 59,0 -4,7 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,5 -14,3 p 54,5 -6,5 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin syyskuun 2015 liikennetiedot

Matkustajamäärä kasvoi 8,9 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi syyskuussa 2,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste parani 1,4 %-yksikköä ja oli 81,6 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti supistui syyskuussa 5,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna väheni 1,8 prosenttia vertailukaudesta. Kapasiteetin supistumiseen vaikuttivat vertailukauden jälkeen toteutetut laajarunkokoneiden matkustusmukavuutta parantaneet konfiguraatiomuutokset sekä Hanoin kausireitin lopettaminen kesäkuussa 2015, kun viime vuonna sen liikennöinti jatkui vielä syyskuussa. Samaan aikaan kesäkuussa aloitettu Chicagon kausireitti näkyy vastaavasti voimakkaana kasvuna Amerikan-liikenteessä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,6 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,4 prosenttia. Kapasiteetin kasvuun vaikuttivat muun muassa eräiden Euroopan lomalentojen muuttaminen reittilennoiksi ja uudet kesäkausireitit. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* kasvoi heinä-syyskuussa 5,8 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 5,94 eurosenttiä.

”Finnair jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä vakaata kasvua turbulentista markkinaympäristöstä huolimatta. Finnairin kolmas vuosineljännes on kausiluonteisesti vahva, ja matkustajaliikenteen yksikkötuotot ja matkustajakäyttöaste nousivat myös vuotta aiemmasta”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi syyskuussa 8,0 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit vähenivät 5,2 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 53,8 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Viime kuukausista poiketen Finnairin kapasiteettiin sisältyi kaksi IAG:n kanssa jaettua rahtilentoa viikossa Helsingin ja Lontoon välillä syyskuun puolivälistä lähtien.

Syyskuussa Finnairin lennoista 92,5 prosenttia (92,7) saapui aikataulussa.

Lokakuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 9.11.2015.

* Yksikkötuotto = lipputuotto/ASK

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Syyskuu 2015

Syyskuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 916,7 8,9 7 761,9 5,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 711,5 2,5 23 920,3 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 213,8 4,4 19 399,5 2,0
Matkustajakäyttöaste % 81,6 1,4 p 81,1 0,1 p
Rahti ja posti tn 10 937,9 -14,0 95 391,4 -15,1
Tarjotut tonnikilometrit 393,8 1,1 3 485,7 -1,5
Myydyt tonnikilometrit 264,5 0,7 2 313,0 -3,0
Kokonaiskäyttöaste % 67,2 -0,3 p 66,4 -1,1 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 575,2 7,2 4 880,8 5,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 118,4 4,6 9 778,8 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 871,2 5,4 7 708,3 4,2
Matkustajakäyttöaste % 77,9 0,6 p 78,8 -0,8 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 26,1 40,6 201,6 14,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 210,3 39,9 1 645,0 18,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 175,5 42,7 1 392,8 15,7
Matkustajakäyttöaste % 83,4 1,6 p 84,7 -2,0 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 144,1 -1,8 1 278,9 -1,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 251,8 -5,1 11 461,7 -3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 085,9 -1,8 9 591,1 -1,9
Matkustajakäyttöaste % 86,7 3,0 p 83,7 1,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 171,3 22,3 1 400,6 10,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 131,0 23,9 1 034,8 6,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 81,2 22,5 707,3 9,3
Matkustajakäyttöaste % 62,0 -0,7 p 68,3 1,9 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 596,6 -6,2 83 448,0 -3,1
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 756,4 -13,5 15 379,2 -13,6
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 711,6 9,3 5 932,3 2,9
– Asian rahtiliikenne tn 6 961,0 -5,9 60 885,2 -0,5
– Kotimaan rahtiliikenne tn 167,6 5,1 1 251,4 -5,6
Rahtilento tn** 1 341,3 -45,9 11 943,3 -54,6
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 937,9 -14,0 95 391,4 -15,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 118,9 -1,9 1041,6 -4,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 66,4 -15,1 577,3 -16,0
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 111,1 8,0 973,2 10,2
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 59,8 -5,2 518,1 -1,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 55,9 -8,7 p 55,4 -7,5 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 37,7 -7,5 p 39,5 -13,4 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 58,5 -6,7 p 57,3 -4,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 53,8 -7,5 p 53,2 -6,2 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin elokuun 2015 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 8,7 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi elokuussa 1,6 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste parani 1,5 %-yksikköä ja oli 86,3 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti supistui elokuussa 6,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna väheni 4,0 prosenttia vertailukaudesta. Kapasiteetin supistumiseen vaikuttivat vertailukauden jälkeen toteutetut laajarunkokoneiden matkustusmukavuutta parantaneet konfiguraatiomuutokset sekä Hanoin kausireitin lopettaminen kesäkuussa 2015, kun viime vuonna sen liikennöinti jatkui vielä syyskuussa. Samaan aikaan kesäkuussa aloitettu Chicagon kausireitti näkyy vastaavasti voimakkaana kasvuna Amerikan-liikenteessä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,7 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat muun muassa eräiden Euroopan lomalentojen muuttaminen reittilennoiksi ja uudet kesäkausireitit. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi elokuussa 6,6 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 5,1 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,0 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui elokuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Elokuussa Finnairin lennoista 91,9 prosenttia (87,1) saapui aikataulussa.

Syyskuun 2015 liikennetilasto julkaistaan keskiviikkona 7.10.2015.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Elokuu 2015

Elokuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 960,0 8,7 6 845,2 5,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 833,0 1,6 21 208,9 1,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 445,2 3,3 17 185,6 1,6
Matkustajakäyttöaste % 86,3 1,5 p 81,0 -0,1 p
Rahti ja posti tn 11 398,5 -10,3 84 453,5 -15,3
Tarjotut tonnikilometrit 411,7 -1,6 3 091,9 -1,8
Myydyt tonnikilometrit 290,4 -0,5 2 048,5 -3,5
Kokonaiskäyttöaste % 70,5 0,8 p 66,3 -1,2 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 619,8 8,8 4 305,6 5,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 201,6 5,4 8 660,4 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 955,6 7,7 6 837,1 4,0
Matkustajakäyttöaste % 79,5 1,7 p 78,9 -0,9 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 30,1 27,4 175,5 11,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 225,2 31,0 1 434,6 15,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 202,8 29,7 1 217,3 12,6
Matkustajakäyttöaste % 90,0 -0,9 p 84,8 -2,4 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 162,2 -4,2 1 134,8 -1,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 300,1 -6,5 10 209,9 -2,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 217,2 -4,0 8 505,2 -1,9
Matkustajakäyttöaste % 93,6 2,5 p 83,3 0,8 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 147,9 23,0 1 229,4 8,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 106,1 21,0 903,9 4,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 69,6 24,8 626,0 7,8
Matkustajakäyttöaste % 65,6 2,0 p 69,3 2,4 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 984,3 2,0 73 851,5 -2,7
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 615,2 -14,6 13 622,8 -13,6
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 720,2 25,2 5 220,7 2,1
– Asian rahtiliikenne tn 7 516,6 4,6 53 924,2 0,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 132,4 -1,0 1 083,8 -7,1
Rahtilento tn** 1 414,2 -51,5 10 602,0 -55,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 398,5 -10,3 84 453,5 -15,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 123,5 -7,7 922,7 -4,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 71,5 -10,5 510,9 -16,1
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 116,0 6,6 862,1 10,5
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 63,9 5,1 458,3 -0,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 57,9 -1,8 p 55,4 -7,4 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 35,5 0,0 p 39,8 -14,3 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 60,9 0,6 p 57,1 -4,2 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,0 -0,8 p 53,2 -6,0 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnia

Finnairin heinäkuun 2015 liikennetiedot

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 1,9 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 89,1 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti supistui heinäkuussa 6,8 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna väheni 5,5 prosenttia vertailukaudesta. Kapasiteetin supistumiseen vaikuttivat laajarunkokoneiden matkustusmukavuutta parantaneet konfiguraatiomuutokset vertailukauden jälkeen sekä Hanoin kausireitin lopettaminen aiemmin kuin viime vuonna. Vastaavasti Chicagon kausireitin avaaminen kesäkuussa viimevuotista aikaisemmin näkyy voimakkaana kasvuna Amerikan-liikenteessä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 5,5 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,9 prosenttia. Kasvuun vaikutti muun muassa eräiden Euroopan lomalentojen muuttaminen reittilennoiksi. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 8,9 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 4,1 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 56,3 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui heinäkuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Heinäkuussa Finnairin lennoista 89,3 prosenttia (85,7) saapui aikataulussa.

Elokuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 7.9.2015.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Heinäkuu 2015

Heinäkuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 979,8 8,7 5 885,3 4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 838,9 1,9 18 375,8 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 529,8 2,9 14 740,4 1,4
Matkustajakäyttöaste % 89,1 0,9 p 80,2 -0,3 p
Rahti ja posti tn 11 150,6 -16,2 73 055,0 -16,0
Tarjotut tonnikilometrit 410,8 -1,4 2 680,1 -1,8
Myydyt tonnikilometrit 295,7 -2,5 1 758,1 -4,0
Kokonaiskäyttöaste % 72,0 -0,8 p 65,6 -1,5 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 678,1 8,2 3 685,8 5,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 246,5 5,5 7 458,8 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 099,4 6,9 5 881,5 3,5
Matkustajakäyttöaste % 88,2 1,2 p 78,9 -1,4 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 29,6 37,1 145,4 9,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 218,8 41,0 1 209,4 13,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 199,4 39,5 1 014,5 9,7
Matkustajakäyttöaste % 91,1 -1,0 p 83,9 -2,8 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 156,4 -5,6 972,5 -1,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 296,2 -6,8 8 909,8 -2,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 174,0 -5,5 7 288,0 -1,6
Matkustajakäyttöaste % 90,6 1,2 p 81,8 0,6 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 115,7 31,9 1 081,5 6,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 77,4 31,8 797,7 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 57,0 27,1 556,4 6,0
Matkustajakäyttöaste % 73,7 -2,7 p 69,7 2,5 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 838,9 -6,4 63 867,1 -3,4
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 699,0 -19,6 12 007,6 -13,5
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 715,8 23,3 4 500,5 -0,8
– Asian rahtiliikenne tn 7 301,2 -4,9 46 407,6 -0,5
– Kotimaan rahtiliikenne tn 122,8 -8,9 951,4 -7,9
Rahtilento tn** 1 311,7 -53,1 9 187,9 -56,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 150,6 -16,2 73 055,0 -16,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 123,1 -5,5 799,2 -4,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 69,3 -16,7 439,3 -16,9
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 115,6 8,9 746,0 11,1
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 62,1 -4,1 394,4 -1,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,3 -7,6 p 55,0 -8,3 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 35,7 -15,4 p 40,5 -17,3 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 59,3 -4,6 p 56,6 -5,0 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 53,7 -7,3 p 52,9 -6,9 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin kesäkuun 2015 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 5,7 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laski kesäkuussa 0,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 84,7 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti laski kesäkuussa 7,1 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 2,3 prosenttia vertailukaudesta.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,7 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,2 prosenttia.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* kasvoi huhti-kesäkuussa 4,3 prosenttia ja oli 5.52 eurosenttiä.

”Matkustajaliikenteen yksikkötuotot kehittyivät vuoden toisella neljänneksellä positiivisesti kaikilla liikennealueilla Euroopan-liikennettä lukuun ottamatta. Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan Chigacon reitin avauksen 13.6. Reitti korvasi Hanoin kausireitin, ja sen myynti on lähtenyt käyntiin odotusten mukaisesti. Lisäksi liikematkustajien määrä on ilahduttavasti hienoisessa nousussa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Mika Stirkkinen.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi kesäkuussa 3,8 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 1,6 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikennerahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,4 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta: Finnair on luopunut NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne oli kesäkuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavaa rahtia.

Kesäkuussa Finnairin lennoista 86,5 prosenttia (87,1) saapui aikataulussa.

Heinäkuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 10.8.2015.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Kesäkuu 2015

Kesäkuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 945,1 5,7 4 905,5 3,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 675,4 -0,1 15 536,9 1,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 265,5 1,5 12 210,6 1,1
Matkustajakäyttöaste % 84,7 1,3 p 78,6 -0,5 p
Rahti ja posti tn 10 940,6 -15,0 61 904,5 -16,0
Tarjotut tonnikilometrit 385,6 -4,8 2 269,3 -1,9
Myydyt tonnikilometrit 269,7 -3,2 1 462,4 -4,2
Kokonaiskäyttöaste % 69,9 1,2 p 64,4 -1,6 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 626,8 4,4 3 007,7 4,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 168,0 4,7 6 212,3 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 978,9 3,2 4 782,2 2,7
Matkustajakäyttöaste % 83,8 -1,2 p 77,0 -1,9 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,3 8,4 115,8 3,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 177,8 12,7 990,6 8,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 163,1 9,8 815,1 4,3
Matkustajakäyttöaste % 91,7 -2,4 p 82,3 -3,4 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 140,2 -2,1 816,2 -0,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 224,7 -7,1 7 613,6 -1,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 051,6 -2,3 6 114,0 -0,8
Matkustajakäyttöaste % 85,9 4,3 p 80,3 0,6 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 153,8 20,3 965,8 4,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 104,9 22,4 720,4 -0,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 72,0 21,7 499,3 4,0
Matkustajakäyttöaste % 68,6 -0,4 p 69,3 2,8 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 576,6 -5,1 54 028,2 -2,8
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 727,6 -22,4 10 308,6 -12,4
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 623,9 -6,0 3 784,7 -4,4
– Asian rahtiliikenne tn 7 098,0 0,5 39 106,4 0,4
– Kotimaan rahtiliikenne tn 127,1 -7,9 828,6 -7,7
Rahtilento tn** 1 363,9 -51,1 7 876,2 -56,5
Kokonaisrahti-   ja posti tn 10 940,6 -15,0 61 904,5 -16,0
Tarjotut   rahtitonnikilometrit* milj. 115,3 -10,3 676,1 -4,2
Myydyt   rahtitonnikilometrit milj. 67,0 -14,7 370,0 -17,0
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 108,2 3,8 630,4 11,5
Myydyt reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit milj. 60,0 -1,6 332,4 -1,2
Rahtiliikenteen   kokonaiskäyttöaste* % 58,1 -3,0 p 54,7 -8,4 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 37,3 -27,0 p 41,6 -17,4 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 60,6 1,3 p 56,1 -5,0 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,4 -3,0 p 52,7 -6,8 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

Norwegianin käyttöaste ennätyskorkea kesäkuussa

print_Wkg46tUiKF

Norwegianin kesäkuun liikennetiedot kertovat, että matkustajamäärä kasvoi edelleen ja käyttöaste oli ennätyskorkea 88 prosenttia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun käyttöaste on näin korkealla kesäkuussa. Positiiviseen kehitykseen vaikuttivat hyvä kaukoliikenteen kasvu sekä matkustusinnokkuus Pohjoismaissa.

Kesäkuussa 2 463 239 matkustajaa lensi Norwegianilla, 7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myytyjen henkilökilometrien määrään (RPK) kasvoi 11 prosenttia samalla, kun tarjottujen henkilökilometrien määrä (ASK) kasvoi 4 prosenttia kesäkuussa. Käyttöaste oli 88 prosenttia, kasvua kaikkiaan 5,5 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna.

– On ilahduttavaa, että niin moni valitsee Norwegianin ja täytämme lähes yhdeksän kymmenestä paikasta koneissamme. Olemme erityisen tyytyväisiä kaukoliikenteen kehityksestä. Kesäkuussa saimme hieman vetoapua myös ilmojen haltijoilta, kun monet pohjoismaalaiset päättivät matkustaa lämpimämmille leveysasteille, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Björn Kjos.

Kesäkuussa Norwegian otti vastaan yhden uuden Boeing 737-800 -koneen. Norwegianin lentolaivasto on yksi Euroopan nykyaikaisimmista ja ympäristöystävällisimmistä. Kesäkuussa Norwegian palkittiin kahdella arvostetulla SKYTRAX-tunnustuksella, kun Norwegian valittiin maailman parhaaksi kaukolentoja tarjoavaksi halpalentoyhtiöksi ja jo kolmatta vuotta peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi. SkyTrax World Airline Awards -tunnustukset perustuvat matkustajien omiin arvioihin yli 200 lentoyhtiöstä ympäri maailmaa ja niitä pidetään ilmailualan arvostetuimpina tunnustuksina.

Norwegian lensi kesäkuussa 99,3 prosenttia suunnitelluista lennoistaan ja näistä 79,6 prosenttia lähti aikataulun mukaisesti. Uuden maahuolintayhtiön käyttöönottovaihe vaikutti omalta osaltaan täsmällisyyteen tässä kuussa.

Traffic_June_(pdf)

Finnairin toukokuun 2015 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 5,7 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 1,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 75,0 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti laski toukokuussa 2,4 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,1 prosenttia vertailukaudesta.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,1 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 6,0 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 6,2 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 51,9 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui toukokuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Toukokuussa Finnairin lennoista 91,0 prosenttia (89,3) saapui aikataulussa.

Kesäkuun 2015 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 7.7.2015.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Toukokuu 2015

Toukokuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 865,8 5,7 3 960,4 3,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 645,3 1,5 12 861,5 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 983,8 0,6 9 945,0 1,0
Matkustajakäyttöaste % 75,0 -0,7 p 77,3 -0,9 p
Rahti ja posti tn 10 301,1 -20,3 50 963,9 -16,2
Tarjotut tonnikilometrit 384,3 -2,6 1 883,7 -1,2
Myydyt tonnikilometrit 238,7 -6,4 1 192,8 -4,5
Kokonaiskäyttöaste % 62,1 -2,5 p 63,3 -2,2 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 562,0 4,3 2 380,9 4,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 143,7 4,1 5 044,4 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 858,6 3,1 3 803,3 2,6
Matkustajakäyttöaste % 75,1 -0,7 p 75,4 -2,0 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 15,2 1,7 91,5 2,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 116,3 5,5 812,8 7,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 100,6 2,5 652,0 3,0
Matkustajakäyttöaste % 86,5 -2,5 p 80,2 -3,7 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 127,3 -2,9 676,0 0,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 267,5 -2,4 6 388,9 -0,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 951,8 -3,1 5 062,3 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 75,1 -0,5 p 79,2 -0,1 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 161,3 20,1 812,0 1,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 117,8 20,4 615,4 -3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 72,7 21,2 427,4 1,5
Matkustajakäyttöaste % 61,7 0,4 p 69,4 3,3 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 064,9 -8,3 44 451,6 -2,3
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 784,8 -19,5 8 580,9 -10,1
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 500,1 -13,9 3 160,8 -4,1
– Asian rahtiliikenne tn 6 644,4 -4,4 32 008,4 0,3
– Kotimaan rahtiliikenne tn 135,6 -4,8 701,5 -7,7
Rahtilento tn** 1 236,2 -59,3 6 512,3 -57,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 301,1 -20,3 50 963,9 -16,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 114,5 -9,6 560,8 -2,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 61,3 -21,8 303,0 -17,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,1 6,0 522,2 13,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 55,6 -6,2 272,3 -1,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 53,5 -8,4 p 54,0 -9,6 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 44,1 -8,6 p 42,5 -15,6 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,9 -5,7 p 55,2 -6,4 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 51,9 -6,7 p 52,2 -7,6 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

Norwegianilla hyvä liikenteen kasvu ja korkea käyttöaste toukokuussa

q661sqhgvnyyofdqf1cn

Kaikkiaan lähes 2,4 miljoonaa matkustajaa lensi Norwegianilla toukokuussa 2015. Kasvua viime vuoden toukokuuhun verrattuna oli 13 prosenttia. Käyttöaste oli 84,9 prosenttia, kasvua 7,9 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Vahvaa kasvua pitää kuitenkin tarkastella viime vuoden toukokuun heikkoja liikennelukuja vastaan.

Kaikkiaan 2 376 151 matkustajaa lensi Norwegianilla toukokuussa. Tämä on 272 674 matkustajaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myytyjen henkilökilometrien määrään (RPK) kasvoi 19 prosenttia samalla, kun tarjottujen henkilökilometrien määrä (ASK) nousi 8 prosenttia toukokuussa. Käyttöaste oli erittäin korkea, lähes 85 prosenttia. Voimakasta kasvua pitää kuitenkin tarkastella viime vuoden heikkoja liikennelukuja vastaan, jolloin ammattiyhdistysliike Paratin matkustamohenkilökunta oli lakossa. Nyt matkustajat ovat joka tapauksessa palanneet myös aiemmin tänä vuonna olleen lentäjälakon jälkeen, jolla oli voimakas negatiivinen vaikutus varauksiin.

– On ilahduttavaa, että liikenneluvut ovat hyvät, vaikkakin erityisen voimakasta kasvua pitää tarkastella viime vuoden toukokuun heikkoja liikennelukuja vastaan. Siitä huolimatta liikenneluvut osoittavat, että yhä useampi matkustaja valitsee Norwegianin. Kesän varaustilanne on niin ikään hyvä, mihin vaikuttavat panostuksemme Euroopan markkinoille sekä Norwegianin hyvä kasvu kaukoliikenteessä, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Björn Kjos.

Norwegian lensi toukokuussa 99,8 prosenttia suunnitelluista lennoistaan ja näistä 85,2 prosenttia lähti aikataulun mukaisesti.

Finnairin huhtikuun 2015 liikennetiedot

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laski huhtikuussa 0,3 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 77,5 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti laski huhtikuussa 2,9 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,3 prosenttia vertailukaudesta.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,3 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi huhtikuussa 2,7 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 4,2 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,1 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua Nordic Global Airlinesilta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui huhtikuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Huhtikuussa Finnairin lennoista 90,6 prosenttia (93,2) saapui aikataulussa.

Toukokuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 8.6.2015.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Huhtikuu 2015

Huhtikuu 2015     muutos %   Vuoden 2015 alusta   muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 811,3 1,1 3 094,6 2,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 501,7 -0,3 10 216,2 2,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 939,0 -2,6 7 961,3 1,1
Matkustajakäyttöaste % 77,5 -1,9 p 77,9 -0,9 p
Rahti ja posti tn 10 233,1 -19,2 40 662,8 -15,1
Tarjotut tonnikilometrit 365,9 -3,5 1 499,4 -0,9
Myydyt tonnikilometrit 234,8 -8,2 954,0 -4,0
Kokonaiskäyttöaste % 64,2 -3,3 p 63,6 -2,1 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 514,4 3,2 1 818,9 4,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 047,7 5,4 3 900,7 5,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 802,3 0,3 2 944,7 2,4
Matkustajakäyttöaste % 76,6 -3,9 p 75,5 -2,4 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 13,7 -14,7 76,4 2,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 110,8 -5,8 696,5 8,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 90,7 -14,7 551,4 3,1
Matkustajakäyttöaste % 81,9 -8,5 p 79,2 -3,9 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 129,4 -3,2 548,7 0,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 234,1 -2,9 5 121,4 0,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 968,6 -3,3 4 110,5 0,1
Matkustajakäyttöaste % 78,5 -0,3 p 80,3 0,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 153,8 -0,4 650,6 -1,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 109,1 -12,6 497,6 -7,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 77,4 -7,1 354,7 -1,7
Matkustajakäyttöaste % 71,0 4,2 p 71,3 4,2 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 166,3 -5,8 35 386,7 -0,6
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 840,2 -14,1 6 796,1 -7,2
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 480,0 -29,3 2 660,7 -2,0
– Asian rahtiliikenne tn 6 705,5 -0,7 25 363,9 1,7
– Kotimaan rahtiliikenne tn 140,6 -8,1 565,9 -8,4
Rahtilento tn** 1 066,7 -63,7 5 276,1 -57,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 233,1 -19,2 40 662,8 -15,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 108,5 -12,2 446,3 -1,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 61,4 -21,0 241,7 -16,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 101,6 2,7 415,1 15,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 56,0 -4,2 216,8 0,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,6 -6,3 p 54,2 -9,9 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 45,7 -11,8 p 42,2 -17,1 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 58,2 -2,5 p 55,2 -6,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,1 -4,0 p 52,2 -7,8 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä