Lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi vuonna 2023 viidenneksen, Pohjois-Suomen lentokentillä vilkasta

Suomen lentokenttien kautta matkusti vuonna 2023 yhteensä 18,5 miljoonaa matkustajaa. Matkustajia oli 2,9 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2022, mutta yhä 7,8 miljoonaa vähemmän kuin ennen koronapandemiaa 2019.

Muutamilla Pohjois-Suomen lentokentillä matkustajamäärät ohittivat kuitenkin jo koronapandemiaa edeltävät luvut, selviää ilmaliikenne-tilaston tiedoista.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi 15,4 miljoonaa ja muiden kotimaan lentoasemien kautta yhteensä noin 3,1 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 19 % ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä 17 %.

”Koronapandemiasta palautuminen on näkynyt kotimaan lentoasemista erityisesti Pohjois-Suomessa, kuten Enontekiön, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemilla, joiden kautta on talvikuukausina lentänyt jopa puolet enemmän matkustajia kuin vuonna 2019”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Kiia Lempinen.

Valtaosa eli 15 miljoonaa matkustajaa matkasi viime vuonna ulkomaanlennoilla. Ulkomaanlentojen matkustajamäärä myös kasvoi selvästi kotimaanlentoja enemmän, 22 % vuoteen 2022 verrattuna. Kotimaanlentojen kasvu jäi 6 %:iin.

”Viime vuosina ulkomaanlentojen osuus on ollut kasvusuuntainen, ja ne kattoivat viime vuonna jo yli 80 % kaikista lennoista. Kotimaanlentojen osuus taas on laskenut. Matkustajamäärät ulko- ja kotimaanlennoilla vaihtelevat kuitenkin vuodenaikojen mukaan niin, että talvikuukausina matkustajien määrä kotimaanlennoilla kasvaa ja vastaavasti ulkomaanlennoilla laskee”, Lempinen sanoo.

Vuotta 2019 käytetään tilastossa vertailuvuotena kuvaamaan ilmaliikenteen matkustajamääriä ennen pandemiaa.

”Jos tarkastellaan muuttunutta maailmantilannetta, esimerkiksi etätyön lisääntymistä sekä Suomesta Aasiaan suuntautuvien lentoaikojen pidentymistä, voidaan arvioida, etteivät lentoliikenteen matkustajamäärät mahdollisesti palaudu ennalleen lähiaikoina”, toteaa Lempinen.

Suomen lentokenttien kautta lensi 1,5 miljoonaa matkustajaa elokuussa 2023

Tilastokeskuksen mukaan Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä yli 1,5 miljoonaa matkustajaa elokuussa 2023. Matkustajia oli 6 % edellisvuotta enemmän, mutta kolmanneksen vähemmän kuin vuoden 2019 elokuussa. Kotimaanlentojen matkustajamäärä laski 8 %, kun taas ulkomaanlentojen matkustajamäärä kasvoi 9 % vuoden 2022 elokuuhun verrattuna.

Matkustajien määrä oli 66 % koronapandemiaa edeltäneestä tasosta

Elokuussa 2023 Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi 1,4 miljoonaa ja muiden kotimaan lentoasemien kautta yhteensä 150 000 matkustajaa. Vuoden 2022 elokuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat Helsinki-Vantaalla 7 % ja muilla kotimaan lentoasemilla prosentin suuremmat.

Lentoliikenteen matkustajista 86 % matkusti ulkomaan lennoilla ja 14 % kotimaan lennoilla. Ulkomaanlentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 93 % ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 34 %.

Matkustajien määrä oli yhä jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 33 % ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä 24 % alhaisempi kuin vuoden 2019 elokuussa. Vuotta 2019 käytetään tilastossa vertailuvuotena kuvaamaan ilmaliikenteen matkustajamääriä ennen pandemiaa.

Elokuussa 2023 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 12 893 tonnia. Tonneista 97 % kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 100 % kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 5 246 tonnia (41 %) oli saapuneita ja 7 647 tonnia (59 %) lähteviä.

Suomen lentokenttien kautta lensi 1,6 miljoonaa matkustajaa kesäkuussa 2023

Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 89 % kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä

  • Lentoliikenteen matkustajista 86 % matkusti ulkomaanlennoilla.
  • Matkustajien määrä oli kolmanneksen jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta.
  • Rahdin määrä pysytteli alkuvuoden tasolla.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä noin 1,6 miljoonaa matkustajaa kesäkuussa 2023. Matkustajia oli 7 % edellisvuotta enemmän, mutta kolmanneksen vähemmän kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Kotimaan lentojen matkustajamäärä laski 13 %, kun taas ulkomaanlentojen matkustajamäärä kasvoi 12 % vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna.

Ulkomaanlentojen osuus jatkaa kasvuaan

Kesäkuussa 2023 Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi 1,4 miljoonaa ja muiden kotimaan lentoasemien kautta yhteensä 175 000 matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 89 % kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Lentoliikenteen matkustajista 86 % matkusti ulkomaan lennoilla ja 14 % kotimaan lennoilla. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 92 % ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 36 %. Vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat Helsinki-Vantaalla 8 % ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteensä prosentin suuremmat.

Matkustajien määrä oli kolmanneksen jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 32 % ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 39 % alhaisempi kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Vuotta 2019 käytetään tilastossa vertailuvuotena kuvaamaan ilmaliikenteen matkustajamääriä ennen pandemiaa.

Kesäkuussa 2023 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 15 817 tonnia. Tonneista 97 % kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99 % kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 7 208 tonnia (46 %) oli saapuneita ja 8 610 tonnia (54 %) lähteviä.

Suomen lentokenttien matkustajamäärä edelliskuun tasolla helmikuussa 2022

ilma_2022_02_2022-03-24_tie_001_fi_001

Suomen lentokenttien matkustajamäärä kuukausittain 2020–2022

Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 829 174 matkustajaa helmikuussa 2022. Matkustajamäärä oli lähes sama kuin tammikuussa. Matkustajia oli moninkertainen määrä viime vuoteen verrattuna, mutta kuitenkin vain hieman yli 40 prosenttia vuoden 2020 helmikuun matkustajamäärästä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 614 427 ja muilla kotimaan lentoasemilla matkustajia oli yhteensä 214 747. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 74 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Helmikuussa 2022 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 59 prosenttia ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 49 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2020 helmikuussa. Vuoden 2021 helmikuuhun verrattuna matkustajamäärä oli sekä Helsinki-Vantaalla että muilla kotimaan lentoasemilla moninkertainen. Matkustajamäärän poikkeuksellisen suuri suhteellinen kasvu verrattuna viime vuoteen johtuu COVID-19-pandemian aiheuttamasta lentoliikenteen romahtamisesta vuoden 2020 maaliskuusta alkaen.

Lentoliikenteen matkustajista 67 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 33 prosenttia kotimaan lennoista. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 78 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 37 prosenttia.

Helmikuussa 2022 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 16 990 tonnia, mikä oli 42 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 98 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99,7 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 9 463 tonnia oli lähteviä ja 7 527 tonnia saapuvia.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Suomen lentokenttien matkustajamäärä edelleen kaukana pandemiaa edeltävästä tasosta syyskuussa 2021

Suomen lentokenttien matkustajamäärä kuukausittain 2019–2021

Suomen lentokenttien matkustajamäärä kuukausittain 2019–2021

Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 578 900 matkustajaa syyskuussa 2021, mikä oli 165 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, mutta kuitenkin 74 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 syyskuussa. Matkustajamäärän poikkeuksellisen suuri suhteellinen kasvu verrattuna edellisvuoteen johtuu COVID-19-pandemian aiheuttamasta lentoliikenteen romahtamisesta vuoden 2020 keväästä lähtien. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 480 023 ja muilla kotimaan lentoasemilla matkustajia oli yhteensä 98 877. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 83 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Syyskuussa 2021 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 75 prosenttia ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 71 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2019 syyskuussa. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna matkustajamäärän kasvu oli Helsinki-Vantaalla 196 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla 77 prosenttia.

Matkustajista 70 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 30 prosenttia kotimaan lennoista. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 82 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 10 prosenttia.

Syyskuussa 2021 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 15 367 tonnia, mikä oli 36 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 99,8 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99,6 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 8 349 tonnia oli lähteviä ja 7 018 tonnia saapuvia.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Suomen lentokenttien matkustajamäärä moninkertaistui huhtikuussa 2021

ilma_2021_04_2021-05-26_tie_001_fi_001

Suomen lentokenttien matkustajamäärä kuukausittain 2019–2021

Tilastokeskuksen mukaan Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 154 783 matkustajaa huhtikuussa 2021, mikä oli 512 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Matkustajamäärän poikkeuksellisen suuri suhteellinen kasvu johtuu vuodentakaisesta COVID-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä, joka sulki lentoliikenteen väliaikaisesti kokonaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 114 360 ja muilla kotimaan lentoasemilla matkustajia oli yhteensä 40 423. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 74 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.

Huhtikuussa 2021 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä kasvoi 433 prosenttia ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä kasvoi 968 prosenttia verrattuna vuoden 2020 huhtikuuhun. Suurista kasvuprosenteista huolimatta ilmaliikenteen matkustajamäärä oli edelleen noin 90 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2019 huhtikuussa.

Matkustajista 50 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 50 prosenttia kotimaan lennoista. Ulkomaan lentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 66 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna kolme prosenttia.

Huhtikuussa 2021 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 10 252 tonnia, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 99,7 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 5 344 tonnia oli lähteviä ja 4 908 tonnia saapuvia.

 

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus