Suomen Liikennelentäjäliitto hakee SAK:n jäsenyyttä

airplane-cockpit

Finnairin lentäjien edunvalvonnasta vastaava Suomen Liikennelentäjäliitto ry (SLL) on hakenut SAK:n jäsenyyttä. SAK:n hallitus päättää jäsenyydestä 12.4.2021.

SLL haluaa jäsenyyden kautta vahvistaa Finnairin lentäjien asemaa edunvalvonnassa ja työehtosopimusneuvotteluissa. Jäsenyys lisäisi SLL:n vaikutuskanavia ilmailualaa koskevien yhteiskunnallisten asioiden käsittelyssä ja tarjoaa vahvan yhteistyöverkoston erityisesti kuljetus-, logistiikka- ja ilmailualoilla toimivien ammattiliittojen kanssa.

– SLL haluaa tarjota ammattiliittojen väliseen yhteistyöhön ilmailualan edunvalvonnan erityisosaamista ja osallistua kaikille liitoille yhteisten edunvalvontahaasteiden ratkomiseen. Lisäksi SLL tuo SAK:hon vuosikymmenten kokemuksen yrityskohtaisesta ja paikallisesta sopimisesta, SLL:n puheenjohtaja Pekka Erkama kertoo.

SAK on tyytyväinen, että kiinnostus SAK:laiseen edunvalvontaan on vahvaa. SAK:lainen kuljetussektori täydentyisi jäsenyydellä ulottumaan maalta ja mereltä myös vielä vahvemmin ilmaan.

– SAK on työtä tekevien etua ajava liike, jolla on ollut aina tärkeää tarjota konkreettista edunvalvontaa. Hienoa, että Finnairin liikennelentäjät kokevat meidän pystyvän tarjoamaan heidän jäsenilleen lisäarvoa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Ilmailualan globaalista toimintakentästä johtuen SLL:llä on vahvaa osaamista ja pitkä kokemus kansainvälisestä lentäjäjärjestöjen yhteistyöstä. Liitolle tärkeitä teemoja ovat kotimaisen lentoliikenteen elinvoimaisuuden tukeminen ja edistäminen sekä suomalaisten työpaikkojen ja erityisosaamisen säilyminen alalla, jonka vaikutus yhteiskunnalle on merkittävä.

Suomen Liikennelentäjäliitto on vuonna 1949 perustettu edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä̈ on vastata Finnairin liikennelentäjien työehtosopimuksen neuvottelemisesta ja edunvalvonnasta paikallisena sopijaosapuolena. Yhdistyksessä̈ on noin 1400 jäsentä̈, joista aktiivilentäjiä hieman yli 900. SLL:n järjestäytymisaste on lähes 97 prosenttia.