Suomen Lentäjäliitto: Cityjet Oy vähentää rajusti henkilöstöä Suomessa

avro_1

Cityjet Oy on irlantilaisen Cityjet DAC:n tytäryhtiö, joka operoi Suomesta SAS -lentoyhtiön lentoja alihankintana ja jolla on toimipaikat Helsingissä ja Tukholmassa. YT-menettelyn myötä Yhtiö on irtisanomassa noin 80 prosenttia Suomen henkilöstöstä, kaksi kolmasosaa lentäjistä ja koko matkustamohenkilökunnan.  

YT-neuvotteluiden aikana Cityjet Oy esitti tarjoavansa suomalaisille lentäjille korvaavaa työtä Tukholman toimipaikassaan tai konsernin verkostoon kuuluvassa Kööpenhaminassa. Myöhemmin YT-neuvottelujen päätyttyä on käynyt ilmi, ettei tämä olekaan kaikkien kohdalla mahdollista, koska Yhtiö on jo palkannut uusia lentäjiä Tukholmaan.

Cityjet Oy:n tapa neuvotella on ollut epäonnistunutta. Aitoa yhteistoimintaa on haitannut, että neuvotteluiden lopputulema vaikuttaa olleen päätetty konsernitasolla etukäteen. Lentäjien luottamusta Yhtiöön heikentää myös vakavasti se, että lupauksia ei pidetä.

Cityjet Oy:n lentäjäyhdistys B1PA ja Suomen Lentäjäliitto FPA vaativat työnantajaa täyttämään uudelleensijoitusvelvollisuutensa lain edellyttämin tavoin, sekä järjestämään riittävää ja luotettavaa tietoa avoinna olevista tehtävistä.

Työpaikan vaihtaminen toiseen maahan, etenkin perheellisille, on suuri muutos ja vaatii harkintaa. Turvallisuuskriittisessä tehtävässä työskenteleville lentäjille tulee taata työrauha ja mahdollisuus harkita päätöstään työsuhteen jatkosta. Lentäjien työpäivät ovat useasti 10-12 h mittaisia, sisältäen aikaisia aamuja ja yötyötä. Työtä ei tule häiritä ylimääräisellä paineella.