Finnair solmi myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen yhdestä omistamastaan A350-lentokoneesta

ezgif.com-gif-maker

ezgif.com-gif-maker

Finnair on osana uudelleenrakennusohjelmaansa tehnyt myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen yhdestä omistamastaan A350-lentokoneesta. Järjestelyssä Incline B Aviation Limited Partnership toimi vuokranantajan takaajana ja BBAM Aviation Services Limited järjestelijänä. Finnair myi huhtikuussa 2019 vastaanottamansa Airbus A350 -lentokoneen ja takaisinvuokrasi sen käyttöönsä. Vuokrakausi on 12 vuotta, ja siihen liittyy lisäksi jatko-optioita.

Järjestelyllä ei ole Finnairin vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen liiketulokseen merkittävää vaikutusta. Sillä on kuitenkin Finnairille välitön yli 100 miljoonan euron positiivinen kassavaikutus.

Finnair on tilannut yhteensä 19 Airbus A350-900 XWB -lentokonetta Airbusilta, ja se on vastaanottanut niistä 16 (viimeisin vastaanotettu 1.9.2020).

Finnairin operoimien ja/tai omistamien koneiden luettelo löytyy yhtiön internetsivuilta https://www.finnair.com/fi/fi/flights/fleet ja neljännesvuosittain päivitettynä yhtiön taloudellisista katsauksista.

Suomen valtio valmistautuu myöntämään enintään 400 miljoonan euron hybridilainan Finnairille

9ad94c8188f66458_800x800ar

Suomen valtio ja Finnair ovat valmistelleet rahoitusjärjestelyä, jossa valtio myöntäisi Finnairille vakuudettoman, enintään 400 miljoonan euron hybridilainan.  Lopullisen päätöksen mahdollisesta rahoitusjärjestelystä tekee valtioneuvoston yleisistunto, jolloin myös hybridilainan lopulliset ehdot vahvistetaan. Hybridilainan myöntäminen edellyttää EU-komission hyväksyntää.

Finnairin oma pääoma oli viimeksi julkaistun vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen mukaan 940 miljoonaa euroa ja sen kassavarat olivat tuolloin 725 miljoonaa euroa.

Finnair voisi nostaa lainaa, jos sen kassavarat tai oma pääoma laskisivat lainaehdoissa määriteltävien raja-arvojen alapuolelle.

”Finnair valmistautuu vuoteen 2021 ja sen jälkeiseen uudelleenrakennuksen aikaan varmistamalla, että se selviytyy yli koronakauden huolimatta siitä, mikä sen laatimista tulevaisuuden skenaarioista toteutuu. Lähdimme koronakauteen tilanteesta, jossa taseemme sekä kassavaramme olivat vahvat. Nyt haluamme varmistaa, että selviydymme yli poikkeusjakson ja että pystymme toteuttamaan Euroopan ja Aasian yhdistävää strategiaamme myös jatkossa sekä kehittämään Finnairia modernina laatulentoyhtiönä”, korostaa Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

”Suunniteltu hybridilaina on tärkeä askel taloudellisen vakautemme varmistamisessa siinäkin tapauksessa, että liikenne lähtisi toipumaan oletettua hitaammin”, toteaa Manner. ”Olemme vuoden 2020 aikana toteuttaneet jo useita rahoitustoimia taloutemme tasapainottamiseksi ja kustannusrakenteemme tehostamiseksi, ja näitä toimia jatkamme edelleen.”

Finnair siirtää kolmen A350-lentokoneen toimitusta osana uudelleenrakennusohjelmaansa

13-3-7918213

Airbus A350 XWB

Finnair on solminut Airbusin kanssa sopimuksen kolmen jäljellä olevan A350-900-lentokonetoimituksen siirtämisestä, kuten yhtiö ennakoi kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä. Sopimus on osa niitä kattavia toimenpiteitä, joilla Finnair pyrkii varmistamaan, että se selviää COVID-19-pandemiasta vahvana lentoyhtiönä. Lentokoneet oli tarkoitus toimittaa vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen ja vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen välillä, mutta nyt kunkin lentokoneen toimitus siirtyy keskimäärin 24 kuukautta alun perin suunniteltua myöhemmäksi.

Toimitusten siirtämisen vuoksi Finnairin investointien kassavirta on noin 200 miljoonaa euroa vähemmän vuonna 2021.

”Olemme neuvotelleet aktiivisesti kaikkien toimittajiemme kanssa COVID-19-pandemian aikana ja hakeneet kustannusten vähentämistä tukemaan suunnitelmaamme lentojen lisäämisestä, kun liikenne taas elpyy. Tämä sopimus tuo meille joustavuutta nykyisen laivastomme tehokkaaseen käyttöönottoon ja kassavirran hallintaan”, sanoo Finnairin rahoituksesta ja laivastosta vastaava johtaja Christine Rovelli.

Finnair on tilannut yhteensä 19 Airbus A350-900 XWB -lentokonetta Airbusilta, ja se on vastaanottanut niistä tähän mennessä 16.

Finnairin operoimien ja/tai omistamien koneiden luettelo löytyy yhtiön internetsivuilta https://www.finnair.com/fi/fi/flights/fleet ja neljännesvuosittain päivitettynä yhtiön taloudellisista katsauksista.

Finnair vähentää noin 700 työpaikkaa, tuhansien finnairilaisten pitkäaikaiset lomautukset jatkuvat

FIN Airbus A330 high Resolution jpg_79

Finnair on päättänyt syyskuussa aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat suunnitelmaa vähentää noin 1 000 työpaikkaa, tehdä muita rakenteellisia muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi. Koronapandemian aiheuttamien dramaattisten markkinamuutosten vuoksi Finnair vähentää Suomessa noin 600 työpaikkaa. Henkilöstövähennykset toteutetaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä oli yhtiön koko henkilöstö Suomessa pois lukien matkustamopalveluhenkilöstö ja lentäjät, yhteensä noin 2800 työntekijää. Vastaavia keskusteluja on käyty samanaikaisesti myös Finnairin toiminnoissa Suomen ulkopuolella, joista vähenee nyt noin 100 työpaikkaa. Finnairilla on tällä hetkellä yhteensä 6500 työntekijää.

”Olen kiitollinen, että pystyimme yhdessä henkilöstön kanssa löytämään myös säästöratkaisuja, joiden ansiosta säästyi noin 150 finnairilaisen työpaikka. Siitä huolimatta tämä päivä on meille Finnairissa surullinen. Koronapandemia on ollut alallemme täysin epäreilu, ja valitettavasti nyt moni finnairilainen joutuu kokemaan sen taloudelliset vaikutukset henkilökohtaisesti”, sanoo toimitusjohtaja Topi Manner. ”Muutokset ovat kuitenkin välttämättömiä ja väistämättömiä, sillä Finnairin uudelleenrakentaminen edellyttää sitä, että olemme kilpailukykyisiä, kun lentoliikenne lähtee vähitellen elpymään. Sen vuoksi meidän on tehtävä jatkossa monia asioita toisin menestyäksemme kilpailluilla markkinoilla.”

Henkilöstövähennyksien lisäksi Finnair jatkaa lähes koko henkilöstönsä lomautuksia Suomessa. Suurella osalla henkilöstöä toistaiseksi voimassa olevat lomautukset saattavat jatkua pitkään, sillä toimialan arvioiden mukaan lentoliikenteen toipuminen kestää useampia vuosia.

Työllistymisen tukea työnsä menettäville

Finnair on rakentanut työnsä nyt menettäville NEXT-nimellä kutsuttavan työllistymisen tuen kokonaisuuden yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu koulutusmahdollisuuksia, uravalmennusta sekä polkuja uusiin työtehtäviin Finnairin ulkopuolella. Tiivistä yhteistyötä on tehty mm. TE-keskuksen, ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin sekä lukuisten oppilaitosten ja yritysten kanssa.

”On ollut hienoa, miten sujuvasti ja asiakaslähtöisesti muutosturvan toteuttaminen on lähtenyt liikkeelle niin eri viranomaisten kuin valittujen oppilaitoskumppaneidenkin kanssa.  Kaikki ovat olleet valmiita kehittämään juuri meidän työntekijöidemme tilanteeseen sopivia ratkaisuja, joissa otetaan selkeästi huomioon myös finnairilaisten nykyosaaminen ja sen laajentaminen. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia kumppaneita siitä asiantuntemuksesta ja yhteistyöhengestä, jota he ovat osoittaneet ohjelmaa suunniteltaessa”, sanoo Finnairin henkilöstöjohtaja Johanna Karppi. ”Tavanomaisen työstä työhön – sijoittumisavun lisäksi olemme kyenneet yhdessä rakentamaan koulutus- ja muuntokoulutuspolkuja sekä yrittäjyyteen tukevia toimenpiteitä niille finnairilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan tai harkitsevat yrittäjiksi ryhtymistä.”

Finnairin henkilöstölle ja johdolle pitkän aikavälin kannustinpalkkio-ohjelma – tavoitteena palkita yhtiön uudelleenrakentamistyöstä

Finnair_A350_detail_Tail_from_Below

Finnair_A350_detail_Tail_from_Below

Finnair on keskellä lentoliikenteen historian suurinta kriisiä, ja sen taloudellinen tilanne on koronan vaikutusten vuoksi haasteellinen. Kriisistä selviytyäkseen yhtiö on aloittanut yhtenä toimena mittavan sopeutus- ja kustannussäästöohjelman. Se pitää monien muiden toimien lisäksi sisällään yhdessä sovitut useiden henkilöstöryhmien kustannusleikkaukset. Yhtiön ylimmälle johdolle ei makseta palkan muuttuvia osia vuosina 2020 – 2022.

Finnairin uudelleen rakentaminen kestää vuosia, ja se vaatii kovaa työtä ja omistautumista. Tämä edellyttää finnairilaisilta pitkäjänteistä panosta yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi.

Finnair on valmistellut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää niille henkilöstöryhmille, joiden kanssa se saa aikaan Finnairin elpymistä edistävät kustannussäästösopimukset pysyvistä säästöistä. Nyt julkaistu kannustinjärjestelmä alkaa vielä tänä vuonna ja päättyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

”Finnair on joutunut koronan vuoksi äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen. Se joutuu tekemään kipeitäkin päätöksiä selvitäkseen meneillään olevasta kriisistä, joka muokkaa uudelleen toiminta-alaamme. Tästä vaiheesta selviytyminen edellyttää yhtiön uudistumista, jotta Finnair olisi kilpailukykyinen tulevina vuosina, sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. “Finnair on nyt julkaissut henkilöstön ja johdon kannustinohjelman, jonka tavoitteena on palkita finnairilaiset aikanaan siitä työstä, jota he ovat Finnairin tulevaisuuden eteen tehneet. Ohjelmalle olemme asettaneet yhtiön edun mukaiset, kunnianhimoiset tavoitteet ja mittarit. Ne ovat myös osakkeenomistajiemme etujen mukaiset.”

Järjestelmä tuottaa siihen osallistuville ryhmille kannustinpalkkion, mikäli Finnair seuraavien kolmen vuoden kuluessa onnistuu elvyttämään liiketoimintansa sille asetettujen mittarien ja tavoitteiden mukaisesti. Maksimissaan kannustinpalkkio voi olla noin kahden kuukauden palkan suuruinen, ja se maksetaan vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä.

Johdon uuden kolmivuotisen kannustinpalkkiojärjestelmän mittarit ovat täsmälleen samat kuin mukana olevan henkilöstön kannustinpalkkion. Kannustinpalkkiota maksetaan vain, mikäli yhteiset tavoitteet saavutetaan. Johdon kannustinpalkkion yksityiskohdista Finnair on tänään julkaissut myös pörssitiedotteen:

Finnairin hallitus on päättänyt uudesta osakepalkkio-ohjelmasta, joka käsittää ajanjakson 1.7.2020-30.6.2023. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita ja rahaa pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen asettamat tavoitteet täyttyvät. Järjestelmä on tarkoitettu yhtiön johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa johtoa yhtiöön. Hallitus on samalla päättänyt peruuttaa yhtiön johtoryhmän osalta meneillään olevat 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022 osakeohjelmat.

Ohjelmaan sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso. Ohjelman suoritusperusteet määritetään vuosittain. Näiden lisäksi koko ohjelman suoritusjaksoon sovelletaan kynnysmittaria, joka on operatiivinen kassavirta. Ensimmäisen 12 kuukauden suoritusperusteet ovat vertailukelpoinen EBITDA, nettovelkaantumisaste, tapaturmataajuus sekä polttoainetehokkuus.

Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot toimitetaan osallistujille suoritusjakson jälkeen alkaen Q3 2023. Palkkioiden maksussa otetaan huomioon alla mainittu vuosikohtainen muuttuvan palkitsemisen maksimimäärä.

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet ajanjaksolla 1.7.2020-30.6.2023 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaisbruttomäärä on enintään noin 20 000 000 osaketta. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettava palkkio muodostuu 50-prosenttisesti osakkeista ja 50-prosenttisesti rahasta sekä palkkioiden yhteismäärästä menevän veron arvioitua määrää vastaavasta summasta ennakonpidätystä varten.

Johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataa kahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Ohjelman alkaessa siihen osallistumaan oikeutettuja johtoryhmän jäseniä on 9.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Finnair on varannut mahdollisuuden liittyä tähän kannustinjärjestelmään myös niille henkilöstöryhmille, joiden kanssa säästösopimusta pysyvistä säästöistä ei vielä ole solmittu. Mikäli sopimuksiin vielä lähiaikoina päästään, ovat kyseiset ryhmät mukana kannustinjärjestelmässä samoin ehdoin kuin muutkin.

Finnair lentää tulevalla talvikaudella 51 kohteeseen kotimaassa, Euroopassa ja Aasiassa, kesäkaudella 2021 kohteiden määrä kasvaa

Finnair_A350_Plane_Groud

Finnair on päivittänyt 25.10.2020 alkavan ja 31.3.2021 päättyvän lentoliikenteen talvikauden liikenneohjelmaansa kysyntätilanteen mukaisesti. Samalla liikenneohjelman ulkopuolelle jäävät lennot on peruttu. Päivitetyn liikenneohjelman mukaiset lennot näkyvät Finnairin varauskoneessa osoitteessa finnair.fi ja matkatoimistojen käyttämissä varausjärjestelmissä.

”Pidämme yllä talvikaudella Suomelle kriittisiä yhteyksiä, sillä suomalainen yhteiskunta ja vientiteollisuus tarvitsevat lentoyhteyksiä”, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér. ”Emme kuitenkaan voi lentää kaikkia alun perin suunnitelmassamme olleita lentoja, sillä matkustusrajoitukset ja koronatilanne ovat vaikuttaneet voimakkaasti lentojen kysyntään.”

Finnairin talvikauden liikenneohjelmassa on 45 kohdetta kotimaassa ja Euroopassa, mutta viikkovuoroja on jouduttu karsimaan lähes kaikilta reiteiltä. Kaukolennot keskittyvät Tokioon, Souliin, Hongkongiin, Shanghaihin, Nanjingiin ja Bangkokiin, jotka ovat myös tärkeitä rahtikohteita. Bangkokin reitti lennetään rahtilentona Helsingistä Bangkokiin ja matkustusrajoitusten vuoksi vain Bangkok-Helsinki-lennolla kuljetetaan matkustajia. Finnair jatkaa myös pelkästään rahtia kuljettavia lentoja Singaporeen ja New Yorkiin.

Kotimaassa Finnair lentää talvikaudella 2020/2021 Ivaloon, Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin, Kittilään, Kokkolaan, Kuopioon, Kuusamoon, Maarianhaminaan, Ouluun, Rovaniemelle ja Vaasaan, mutta osa aiemmin julkistetuista viikkovuoroista joudutaan perumaan riittämättömiksi arvioitujen matkustajamäärien vuoksi. Lapin lentojen viikkovuoromäärät on kuitenkin päivitetty vain marraskuun loppuun asti, ja lopputalven tarjontaa tarkistetaan vielä lokakuun loppupuolella talven kysyntänäkymän mukaisesti. Tampereen ja Turun lennot ovat tauolla talvikauden loppuun asti.

Finnair viestii perutuista lennoista suoraan asiakkaille, joilla on varaus näille lennoille ja tarjoaa heille mahdollisuuksien mukaan korvaavan lennon. Asiakkaat voivat myös valita lipun hinnan takaisinmaksun, jos tarjottu lento ei sovi heille. Koronatilanteen ja matkustusrajoitusten aiheuttaman epävarmuuden vuoksi Finnair tarjoaa joustavan matkustuspäivien muutosmahdollisuuden 1.4.2020 – 31.3.2021 välillä varatuille lennoille.

Vähäisten matkustajamäärien vuoksi Finnair sulkee myös loungensa Helsinki-Vantaan lentoaseman Schengen-alueella toistaiseksi 12.10.2020 alkaen. Finnairin Non-Schengen-alueen lounge Helsinki-Vantaalla on ollut suljettuna maaliskuusta lähtien.

Finnair lentää marras-maaliskuussa noin 75 matkustajalentoa päivässä ja päivittää liikenneohjelmaansa kysyntätilanteen eläessä, koska muutokset matkustusrajoituksissa vaikuttavat suoraan lentojen kysyntään. Vuonna 2019 Finnair lensi noin 350 lentoa päivässä ja kohteita oli yli 100 Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Myös kesän 2021 alustava liikenneohjelma päivitetty

Finnair on päivittänyt myös alustavan liikenneohjelmansa 1.4.2021 alkavalle lentoliikenteen kesäkaudelle.

”Kohdevalikoimamme laajentuu ja viikkovuorojen määrä kasvaa keväällä”, kertoo Orvér. ”Seuraamme kuitenkin edelleen kysyntätilanteen kehittymistä ja päivitämme kesäkauden 2021 liikennesuunnitelmaa sen mukaisesti vielä alkuvuonna 2021. Toivomme tietysti matkustusrajoitusten ja koronan siihen mennessä hellittävän, jotta pääsisimme vähitellen lentämään hieman enemmän.”

Finnair suunnittelee myös avaavansa uuden Busanin-reitin Etelä-Koreaan kesäkaudella 2021. Alun perin Busanin reitin piti aueta tämän vuoden maaliskuussa. Finnair aikoo lisäksi aloittaa lennot Tokion Hanedan kentälle kesäkauden aikana. Sen sijaan verkostossa aiemmin olleet San Francisco Yhdysvalloissa sekä Xian ja Daxing Kiinassa ja Sapporo Japanissa eivät ole kesäkauden 2021 liikenneohjelmassa. Kuten Finnair on aiemmin kertonut, kotimaan lennoista Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan lennot päättyvät maaliskuussa 2021.

Nyt tehdyillä liikenneohjelman päivityksillä ei ole vaikutusta Finnairin puolivuosikatsauksen yhteydessä esittämiin arvioihin vuoden 2020 taloudellisesta tuloksesta.

Finnair-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Finnair 174 miljoonaa euroa tappiolla

Finnair_A350_detail_nose_and_wing

Toimitusjohtaja Topi Manner:

Finnairin toista vuosineljännestä kuvaa käytännössä vain yksi asia, COVID-19-pandemia. Kuten ennakoimme, kapasiteettimme laski sen vuoksi kolmeen prosenttiin, sillä ylläpidimme vain Suomen kannalta kriittisiä lentoyhteyksiä. Tämä heijastui vahvasti myös matkustajamääriin, liikevaihtoon ja tulokseen. Neljänneksen aikana teimme noin 2 miljoonan euron suuruisen päiväkohtaisen vertailukelpoisen liiketappion ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä antamamme ohjeistuksen mukaisesti.

Katsauskauteen sisältyi kuitenkin myös useita valopilkkuja. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen kysyntä oli vahvaa koko vuosineljänneksen, ja lensimme 602 yhdensuuntaista lentoa pääasiassa Suomen ja Aasian välillä. Rahti muodostikin poikkeuksellisesti yli 70 % vuosineljänneksen liikevaihdostamme, ja sen kannattavuus oli hyvällä tasolla. Rahtitoiminnalla oli myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska kuljetimme muun muassa suojatarvikkeita pandemian ehkäisemiseksi ja huoltovarmuuden takaamiseksi. Muutoin tuloksemme heijasti toiminnan lähes täydellistä pysähdystä.

Olen myös tyytyväinen toteuttamiimme rahoitustoimiin katsauskauden aikana. Ennen kaikkea menestyksellisesti toteutettu, ylimerkitty 500 miljoonan euron merkintäoikeusanti oli tulevaisuutemme kannalta tärkeä. Annissa vahva omistajarakenteemme säilyi olennaisilta osin ennallaan ja Suomen valtion omistusosuus säilyi ennallaan. Osakkeenomistajiemme tuki luo vahvan pohjan jälleenrakennukselle ja strategian toteuttamiselle. Haluankin lämpimästi kiittää kaikkia vanhoja ja uusia osakkeenomistajiamme, jotka osallistuivat osakeantiin. Luottamuksenosoituksenne merkitsee Finnairille ja sen työntekijöille paljon.

Nopeasti toteutettujen ja kattavien rahoitustoimien ansiosta kassamme on edelleen vahva ollen noin 970 miljoonaa euroa, kun saimme heinäkuun alussa osakeannin loputkin tuotot. Myös taseemme on terve, sillä omavaraisuusasteemme nousi samanaikaisesti lähes 28 %:iin.

Olemme myös jatkaneet kustannussäästöohjelman toteuttamista. Kuten toukokuussa tiedotimme, tavoittelemme lähes 80 miljoonan euron vuositason pysyviä kustannussäästöjä vuoden 2022 alusta alkaen verrattuna vuoteen 2019. Säästöjä haetaan muun muassa kiinteistökuluista, lentokoneiden vuokrauskuluista, palkka- ja palkitsemisrakenteista, myynti- ja jakelukuluista, IT-kustannuksista sekä hallintokuluista. Jatkamme myös strategiamme mukaisesti toimintojemme tehostamista ja digitalisointia sekä automatisointia. Näiden pysyviin säästöihin tähtäävien toimien osalta olemme saavuttaneet lupaavia ensimmäisiä tuloksia. Lisäksi sopeutamme volyymisidonnaisia kulujamme kysynnän mukaisesti, missä on auttanut muun muassa Suomen joustava lomautuskäytäntö.

Olemme maksaneet asiakkaille COVID-19-tilanteen vuoksi perutuista lennoista palautuksia helmi-kesäkuun aikana yli 270 miljoonaa euroa. Palautuspyyntöjä on neljässä kuukaudessa tullut saman verran kuin normaalisti kolmen vuoden aikana. Hakemuksista on nyt käsitelty noin kaksi kolmasosaa. Palautuksia maksetaan vielä arviolta noin 100 miljoonaa euroa. Tilanne on ollut täysin poikkeuksellinen ja siksi palautuksissa on ollut viivettä, jonka minimoimiseksi teemme kaikkemme. Olemme lisänneet merkittävästi henkilöstöä hakemusten käsittelyssä ja kehittäneet robotteja nopeuttaaksemme tätä käsittelyä. Tahdon esittää asiakkaillemme pahoittelut viiveestä ja kiitokseni siitä kärsivällisyydestä, jota he ovat osoittaneet. Me pidämme huolen siitä, että asiakkaamme saavat palautuksensa mahdollisimman pian.

Euroopassa ja Aasiassa valtiot ovat hiljalleen avanneet rajojaan ja poistaneet matkustusrajoituksiaan. Finnair puolestaan on aloittanut kattavamman reittiverkoston operoinnin ja lisäämme lentoja asteittain ja joustavasti kysynnän mukaisesti loppuvuotta kohden riippuen kuitenkin pandemiatilanteen kehityksestä ja matkustusrajoitusten poistamisen aikataulusta.

Asiakkaidemme ja työntekijöidemme terveys sekä turvallisuus ovat meille tärkeitä ja haluamme varmistaa, että he voivat lentää luottavaisin mielin. Siksi olemme ottaneet käyttöön useita turvallisuutta lisääviä toimia, jotka koostuvat muun muassa lisätystä lentokoneen siivouksesta, uusista järjestelyistä koneeseen nousussa ja koneesta poistumisessa sekä pakollisista kasvosuojuksista lennon aikana.

Toivon, että tapaamme pian lennoillamme ja toivotan kiitosten kera mukavaa kesää.

COVID-19 lähes pysäytti Finnairin matkustajaliikenteen ja liikevaihto muodostui pääosin pelkkää rahtia kuljettavista lennoista, kassa ja oma pääoma palautuivat pandemiaa edeltävälle tasolle

Huhti–kesäkuu 2020

 • Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (0,04).
 • Liikevaihto laski 91,3 prosenttia vertailukaudesta ja oli 68,6 miljoonaa euroa (789,1).*
 • Polttoainekustannukset laskivat 147,3 miljoonaa euroa (-81,6 %), koska kapasiteettia leikattiin COVID-19-vaikutusten vuoksi. Polttoaineen hinnan** vaikutus kuitenkin kumosi osan polttoaineen kulutuksen vähenemisen vaikutuksesta.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -174,3 miljoonaa euroa (47,2). Liiketulos oli -171,2 miljoonaa euroa (47,9).
 • Rahoituserien nettokulut kasvoivat merkittävästi ollen 46,0 miljoonaa euroa (19,7) ja 29 miljoonaa euroa kasvusta liittyi polttoaine- ja valuuttasuojauksiin, jotka uudelleen luokiteltiin tuloslaskelmaeräksi muista laajan tuloksen eristä.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -463,7 miljoonaa euroa (176,8) ja investointien nettorahavirta 262,1 miljoonaa euroa (-147,0).***
 • Matkustajamäärä laski 97,5 prosenttia 0,1 miljoonaan (3,9).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 97,2 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 33,1 prosenttia (-49,4 prosenttiyksikköä).

Tammi–kesäkuu 2020

 • Osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (-0,02).
 • Liikevaihto laski 56,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 629,8 miljoonaa euroa (1 457,3).*
 • Polttoainekustannukset laskivat 148,6 miljoonaa euroa (-45,6 %), koska kapasiteettia leikattiin COVID-19-vaikutusten vuoksi. Polttoaineen hinnan** vaikutus kuitenkin kumosi osan polttoaineen kulutuksen vähenemisen vaikutuksesta.
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli -265,4 miljoonaa euroa (31,0). Liiketulos oli -266,8 miljoonaa euroa (30,3).
 • Rahoituserien nettokulut kasvoivat merkittävästi ollen 125,7 miljoonaa euroa (40,3) ja 84 miljoonaa euroa niiden kasvusta liittyi polttoaine- ja valuuttasuojauksiin, jotka uudelleen luokiteltiin tuloslaskelmaeräksi muista laajan tuloksen eristä.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -597,2 miljoonaa euroa (325,0) ja investointien nettorahavirta 194,8 miljoonaa euroa (-217,2).***
 • Matkustajamäärä laski 61,0 prosenttia 2,8 miljoonaan (7,1).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 56,4 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 71,3 prosenttia (-9,3 prosenttiyksikköä).

    Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Polttoaineen hinta valuutta ja suojaukset mukaan lukien.

*** Investointien nettorahavirta sisältää vuoden toisella neljänneksellä 322,1 miljoonaa euroa lunastuksia rahamarkkinarahastoista tai muista yli kolmen kuukauden päästä erääntyvistä rahoitusvaroista. Vuoden alkupuoliskolla nämä sijoitukset pienenivät nettomääräisesti 371,3 miljoonalla eurolla. Nämä sijoitukset ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Tulevaisuuden näkymät

29.4.2020 annettu ohjeistus: 

Finnairin tämänhetkinen oletus on, että se operoi koronavirustilanteen vuoksi nykyistä minimiverkostoaan koko toisen vuosineljänneksen ajan. Samalla yhtiö arvioi, että lentoliikenteen elpyminen alkaa vaiheittain heinäkuun 2020 alusta. Elpymisen nopeutta ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi arvioida, minkä vuoksi vuoden 2020 toisen puoliskon näkyvyys on edelleen heikko. Finnair varautuukin erilaisin skenaarioin siihen, että sillä on kyky nopeasti sopeuttaa kapasiteettiaan muuttuvan kysynnän mukaiseksi.

Finnair arvioi, että nykyisellä minimiverkostolla sen vertailukelpoinen liiketulos on kustannussopeutuksista huolimatta päivätasolla noin 2 miljoona euroa tappiollinen koko toisen vuosineljänneksen ajan.

Vallitsevan tilanteen vuoksi Finnairin liikevaihto tulee vuonna 2020 laskemaan olennaisesti vuoteen 2019 verrattuna. Kuten yhtiö tiedotti tulosvaroituksessaan 16.3.2020, vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan huomattava tilikaudella 2020. Lisäksi Finnairin kapasiteetti laskee olennaisesti kuluvana vuonna vuodesta 2019. Näiden seikkojen takia Finnair tulee myös päivittämään strategiakauttaan koskevia taloudellisia tavoitteita.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2020 toisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Uusi ohjeistus 24.7.2020:

Finnair kasvattaa kolmannella vuosineljänneksellä kapasiteettiaan portaittain siten, että se operoi heinäkuussa noin 25 % lennoista verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja nostaa osuutta tämänhetkisen oletuksen mukaisesti noin 50 %:iin syyskuussa. COVID-19-pandemiatilanteen kehitykseen ja matkustusrajoitusten purkamisen aikatauluun liittyy kuitenkin epävarmuuksia, minkä vuoksi liiketoiminnan näkyvyys on heikko eikä yhtiö anna liikevaihtoa koskevaa ohjeistusta kolmannen vuosineljänneksen osalta.

Koska liikenteen uudelleenkäynnistäminen on investointi, johon liittyy kustannuksia, ja koska Finnair operoi edelleen huomattavasti normaalia alemmalla kapasiteetilla, vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan kolmannella vuosineljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin toisella vuosineljänneksellä.

Lisäksi yhtiö toistaa aiemmat ohjeistuksensa ja toteaa, että liikevaihto tulee vuonna 2020 laskemaan olennaisesti vuoteen 2019 verrattuna ja että vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan huomattava tilikaudella 2020. Samoin Finnairin kapasiteetti laskee olennaisesti kuluvana vuonna vuodesta 2019.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2020 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Finnair aloittaa taas lennot Kiinan Shanghaihin

Finnair A350 XWB Test Flight Takeoff 02_49

Kuva: Airbus

Finnair on saanut Kiinan viranomaisilta luvan aloittaa viikoittaiset lennot Helsingin ja Shanghain välillä. Heinäkuun 23. päivästä lähtien Finnair lentää Shanghaihin kerran viikossa Airbus A350-koneella. Työhön liittyvän ja muun välttämättömän matkustamisen vapautuminen Kiinasta Suomeen odottaa vielä EU-tason päätöstä vastavuoroisuuden toteutumisesta.

Finnair tarjoaa Kiinasta tuleville matkailijoille hyvät jatkoyhteydet Helsingistä jo 24 Euroopan kohteeseen.

”Shanghain lentojen aloittaminen on hyvä uutinen asiakkaillemme ja tärkeä avaus meille, koska Aasialla on edelleen keskeinen rooli Finnairin strategiassa,” sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér. ”Toivomme pääsevämme pian lisäämään lentojamme Kiinaan.”

Finnair lentää heinäkuussa yli 30 kohteeseen 80-90 lentoa päivässä, ja lisää kohteita ja reittejä liikenneohjelmaansa elo-syyskuussa. Liikenneohjelmaa päivitetään viikoittain kysynnän mukaan, ja Finnairilla on valmius lisätä lentoja nopeastikin, kun matkustusrajoituksia poistetaan ja matkailukysyntä elpyy. Myös rahtikysyntä Aasiaan tukee kaukolentojen käynnistämistä.

Finnairin kesäkuun 2020 liikennetiedot: COVID-19-pandemia näkyi yhä selvästi liikenneluvuissa kesäkuussa, mutta matkustajamäärä yli kaksinkertaistui toukokuusta 2020 ja pelkkää rahtia kuljettavien lentojen kysyntä pysyi vahvana

airbus-2389715_1280

Finnair kuljetti kesäkuussa 55 200 matkustajaa eli 96,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 107,2 % enemmän kuin toukokuussa 2020.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski kesäkuussa 96,9 % vertailukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 98,4 %. Matkustajakäyttöaste laski 42,4 prosenttiyksikköä 43,8 %:iin. COVID-19-pandemiasta aiheutuneet huomattavat kapasiteettivähennykset heikensivät yhä kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja merkittävästi, mikä näkyi erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta, koska Aasiaan ei lennetty yhtään reittiliikennettä kesäkuussa ja Pohjois-Amerikkaankin lennettiin vain yksi reittilento.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 100,0 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 99,5 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 93,1 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 88,7 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 100,0 % Aasian- ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 96,7 % Euroopan-liikenteessä ja 89,4 % kotimaanliikenteessä.

Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 8,1 %, Euroopan-liikenteen 41,9 % ja kotimaanliikenteen 67,1 %. Aasian osalta matkustajakäyttöastetta ei ollut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja kesäkuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian- ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 95,7 % ja kotimaanliikenteessä 91,0 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kesäkuussa 99,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 99,4 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 79,2 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 70,2 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian välillä. Finnair lensi kesäkuussa 215 yhdensuuntaista lentoa, joissa kuljetettiin ainoastaan rahtia (laskua 18,3% toukokuusta 2020) ja kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 7,3 % toukokuusta 2020, koska rahdin tarjonta lisääntyi markkinoilla. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 96,6 % (76,8 %) saapui toukokuussa aikataulussa.

Heinäkuun 2020 liikennetiedote julkaistaan perjantaina 7.8.2020.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet kesäkuu 2020

kesäkuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 55,2 -96,0 2 753,5 -61,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 129,4 -96,9 10 015,4 -56,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 56,7 -98,4 7 139,2 -61,4
Matkustajakäyttöaste % 43,8 -42,4p 71,3 -9,3p
Rahti ja posti tn 4 084,3 -72,5 40 518,7 -50,6
Tarjotut tonnikilometrit 99,9 -83,6 1 688,6 -49,8
Myydyt tonnikilometrit 33,1 -92,1 899,4 -58,7
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 466,9 -62,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 4 684,8 -59,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 3 577,4 -62,0
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,4 -5,9p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 40,3 -95,7 1 587,9 -63,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 115,1 -93,1 3 874,0 -54,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 48,2 -96,7 2 548,3 -62,5
Matkustajakäyttöaste % 41,9 -45,1p 65,8 -13,5p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,3 -61,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 2,0 -99,5 848,9 -55,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,2 -100,0 647,1 -59,9
Matkustajakäyttöaste % 8,1 -86,9p 76,2 -8,7p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 14,9 -91,0 616,4 -51,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 12,3 -88,7 607,7 -43,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 8,3 -89,4 366,4 -46,2
Matkustajakäyttöaste % 67,1 -4,3p 60,3 -3,4p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 216,9 -92,5 7 284,9 -54,5
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 29,0 -98,0 2 542,2 -58,6
– Aasian rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 20 716,3 -65,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 21,4 -57,9 165,2 -46,6
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 267,4 -98,2 30 708,7 -62,6
Rahtilento tn** 3 816,9 100,0 9 810,1 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 4 084,3 -72,5 40 518,7 -50,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 34,6 -79,2 456,9 -49,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 28,1 -70,2 260,9 -49,8
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 1,0 -99,4 365,4 -59,8
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 0,6 -99,4 190,4 -63,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 81,3 24,7p 57,1 -0,1p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 100,0 39,0p 66,3 9,9p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 55,8 -6,4p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 56,4 -0,2p 52,1 -5,1p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
 • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
 • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
 • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
 • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
 • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
 • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnair tekee muutoksia palveluihinsa heinäkuussa lentomatkustuksen elpyessä vähitellen

a0aee5d45b29b797_800x800ar

Uusi puhdistuspakkaus asiakkaille

Finnair on tehnyt kevään aikana lukuisia muutoksia palveluihinsa lentoasemalla ja lennon aikana suojatakseen niin asiakkaiden kuin henkilöstön terveyttä lentoasemalla ja lennoilla. Lentoliikenteen vähitellen elpyessä, Finnair lisää palveluaan avaamalla Finnair Loungen Schengen-alueella ja laajentamalla lennonaikaista tarjoilua.

“Lentomatkustaminen voi tuntua erilaiselta kuin ennen, kun palveluissa on muutoksia ja voimassa on uudenlaisia käytäntöjä, kuten maskin pakollinen käyttäminen lennoillamme. Iloitsemme kuitenkin siitä, että voimme palauttaa joitakin tuttuja elementtejä asiakkaidemme lentomatkaan pitäen edelleen hyvää huolta hygieniasta ja asiakkaidemme ja henkilökuntamme turvallisuudesta”, sanoo Karim Al-Soufi, joka johtaa Finnairin asiakaskokemusta lentoasemilla.

Finnair Lounge avaa ovensa Schengen-puolella

Helsinki-Vantaan lentoaseman Schengen-puolen Finnair Lounge avautuu asiakkaille 1.7.2020. Lounge on avoinna kello 6-10 ja klo 14-20 rajoitetulla tarjoiluvalikoimalla. Asiakkaat, jotka ovat lähdössä matkalle lentoaseman non-Schengen-puolelta ja ovat oikeutettuja lounge-sisäänpääsyyn, voivat käyttää Schengen-puolen loungea. Finnairin lounget lentoaseman non-Schengen-puolella ovat edelleen suljettuina.

Lennon aikainen tarjoilu laajenee heinä-elokuussa

Heinä-elokuussa kotimaassa ja Euroopan lyhyimmillä reiteillä, kuten Tukholman Arlandaan, tarjoilemme economy-luokassa kahvia ja teetä, mehua ja vettä, ja pidemmillä Euroopan lennoilla lisäksi keksin tai juustoleivän, reitin pituudesta riippuen. Kaukolennoilla tarjoilumme palaa lähemmäksi tavanomaista sekä economy- että business -luokissa. Erikoisaterioiden ja alkoholijuomien valikoima on kuitenkin edelleen rajattu. Tarkemmat kuvaukset tarjoilusta löytyvät täältä.

Uusi puhdistuspakkaus asiakkaille

Finnairille matkustajien terveys ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.  Lentokoneiden siivousta on tehostettu ja lennoilla on jaettu puhdistuspyyhkeitä. Heinäkuun alkupuolelta alkaen matkustajille jaetaan henkilökohtainen Clean kit –pakkaus, joka sisältää puhdistuspyyhkeen, infosivun ja Kyrön käsidesiä.

Kestävästi ja vastuullisesti tuotettu Clean kit on kuvitettu suomalaisen taiteilijan Reeta Ekin taiteella. Paperituotteet on valmistettu kestävästä suomalaisesta metsäkuidusta, ja puhdistuspyyhkeen ja käsidesin on toimittanut Kyrön tislaamo, joka tunnetaan palkitusta ginistä. Kyrö alkoi valmistamaan käsidesiä terveydenhuollon tarpeisiin pandemian alkaessa.

Lennon aikana on edelleen pakollista käyttää suu-nenäsuojusta. Suojaimen voi ottaa pois ruokailun ajaksi. Suosittelemme, että asiakkaat hankkivat itselleen sopivat maskit hyvissä ajoin ennen matkaa ja varaavat niitä tarpeeksi mukaan.

Käsimatkatavaran koon väliaikainen pienennys

Finnair muuttaa väliaikaisesti käsimatkatavaran sallittua kokoa. Käsimatkatavaran uudet mitat ovat 55x40x23cm (vanha mitta 56x45x25cm). Economy-luokassa mukana voi olla yksi käsimatkavara ja pieni henkilökohtainen tavara, jonka mitat ovat 40x30x15cm.  Käsimatkatavaran ja henkilökohtaisen tavaran yhteispaino voi olla enintään 8 kg. Business-luokassa voi olla mukana kaksi käsimatkatavaraa ja yksi henkilökohtainen tavara, kuten käsilaukku, kokonaispainon ollessa enintään 10 kg.