Finnair päivittää talven 2024 ja kesän 2025 tarjontaansa – lisää viikkovuoroja Japaniin ja Dallasiin; uusi reitti Norjan Kirkkoniemeen

Finnair on päivittänyt tarjontaansa kesäkaudelle 2025. Finnair lisää uuden viikkovuoron Tokion Naritaan, ja tarjoaa kesäkaudesta 2025 lähtien päivittäiset lennot sekä Tokion Hanedan että Tokion Naritan lentokentille. Myös Nagoya saa kolmannen viikkovuoron.

Lisäksi Finnair avaa kesäkaudella 2025 uuden reitin Pohjois-Norjan Kirkkoniemeen (Kirkenes), jonne yhtiö lentää Helsingistä Ivalon kautta kolme kertaa viikossa. Lento operoidaan 68-paikkaisella ATR-koneella. Uusi reitti palvelee suomalaisia ja kansainvälisiä matkailijoita, jotka haluavat vierailla Suomen Lapin lisäksi Pohjois-Norjassa ja kokea esimerkiksi kuuluisan Hurtigrutenin lauttareitin, jonka päätepiste on Kirkkoniemen kylä.

“Kirkkoniemen reitti vahvistaa jo ennestään laajaa verkostoamme pohjoisessa, ja mahdollistaa nopean ja sujuvan yhteyden Helsingistä Pohjois-Norjaan matkustaville asiakkaillemme”, kertoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér.

Finnair lisää lentoja kesäkaudella 2025 myös Tallinnaan, Riikaan ja Vilnaan. Tallinna ja Riika saavat viisi uutta viikkovuoroa ja Vilna kaksi.

Finnair päivittää lisäksi Malagan reitin aikatauluja. Kesäkaudella 2025 päivän ensimmäinen lento Helsingistä Malagaan lähtee klo 13.10 ja saapuu klo 16.55, ja paluulento Malagasta lähtee klo 17.40 ja saapuu Helsinkiin klo 23.15. Päivitetty aikataulu tarjoaa matkustajille miellyttävämmät matka-ajat ja mahdollistaa sujuvat yhteydet esimerkiksi muualle Suomeen. Päivitetyt lentoajat koskevat kaikkia muita viikonpäiviä paitsi lauantaita.

Finnair on lisäksi päivittänyt talven 2024 liikenneohjelmaansa ja lentää lokakuun 2024 lopulta alkaen Dallasiin päivittäin. Dallas on Finnairin kumppanin American Airlinesin kotikentttä, ja Finnairin Dallasin lennot tarjoavat sujuvan yhteyden American Airlinesin laajaan verkostoon Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

*Talvikausi 2024: 27.10.2024-29.3.2025; kesäkausi 2025: 30.3.2025-25.10.2025 

Finnair jatkaa ostoliikennettä Kajaaniin, Kokkolaan, Kemiin, Jyväskylään ja Joensuuhun 28.3.2026 saakka

Finnair voitti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämän julkisen tarjouskilpailun valtion tukemasta reittilentoliikenteestä Helsingin ja Kajaanin, Kokkolan, Kemin, Jyväskylän ja Joensuun välillä ja liikennöi näitä reittejä 29.4.2024–28.3.2026. Lennot ovat nyt ostettavissa Finnairin verkkosivuilta.

”Olemme iloisia, että voimme jatkaa ostoliikenneoperaattorina yhteyksien tarjoamista näistä viidestä kaupungista Helsinkiin ja Helsingistä sujuvasti eteenpäin kattavaan kansainväliseen verkostoomme”, Finnairin verkostosta vastaava johtaja Perttu Jolma sanoo.

Reitit lennetään Norran operoimilla ATR 72 -koneilla, joissa on 68/70 matkustajapaikkaa. Tyypillisellä viikolla Kajaaniin lennetään 10 viikkovuoroa, Jyväskylään, Joensuuhun ja Kokkolaan 11 viikkovuoroa ja Kemiin on 12 lentoa viikossa. Lentojen aikataulut voi tarkastaa Finnairin verkkosivuilta.

Finnair on liikennöinyt ostoliikennettä näillä viidellä reitillä syksystä 2022 alkaen.

Finnairin hallitus päätti johdon ja asiantuntijoiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta kaudesta

Johdon ja asiantuntijoiden suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä

Finnairin hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelmansa uudesta kaudesta, joka käsittää vuodet 2024–2026. Ohjelman osallistujilla on mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Järjestelmä on tarkoitettu Finnairin johtoryhmälle sekä muulle johdolle ja asiantuntijoille. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa osallistujia työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa heitä yhtiöön.

Vuosittain alkaviin ohjelmiin sisältyy kolmivuotinen suoritusjakso. Ohjelmasta mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot toimitetaan osallistujille yhtenä eränä suoritusjakson jälkeen, ja ne ovat vapaasti luovutettavissa. Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan osallistujille keväällä 2027.

Johtoryhmän jäsenten odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataa kahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Vuosia 2024–2026 koskevan osakeohjelman suoritusperusteina ovat osakekohtainen tulos, vapaa kassavirta sekä CO2-päästöt/myydyt tonnikilometrit (CO2/RTK) (polttoainetehokkuus).

Jos ohjelmalle asetetut tavoitteet vuosina 2024–2026 saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella toimitettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään noin 118 000 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä toimitetaan osallistujille osakkeina.

Vuodet 2024–2026 kattavaan ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 75 henkilöä.

Finnairin vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu

Finnair Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 on julkaistu tänään 19.2.2024. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Finnair julkaisee erikseen Finnair Oyj:n hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävän Taloudellinen tieto 2023 -raportin myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Raportin formaatti on Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot sekä yhtiön tunnistetiedot on merkitty iXBRL-merkein. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Finnairin suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Finnair on tänään lisäksi julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Kaikki yllä mainitut selvitykset ovat tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostoina, ja ne löytyvät myös Finnairin verkkosivustolta osoitteesta https://investors.finnair.com/fi/reports-and-presentations.

Lisäksi Finnairin vuosikertomus 2023 on julkaistu tänään Finnairin verkkosivustolla. Vuosikertomus sisältää myös kaikki edellä mainitut julkaisut (ESEF-raporttia lukuun ottamatta) sekä GRI-standardeihin (Global Reporting Initiative) viitaten laaditut vastuullisuustiedot.

Finnair-konsernin tilinpäätös 1.1.–31.12.2023: Finnairin tulosparannus jäi ennustettua vaisummaksi

Hyvä päätös vahvalle vuodelle vahvan markkinan sekä myynti- ja säästötoimenpiteiden siivittämänä.

Tammi–joulukuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 26,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 988,5 miljoonaa euroa (2 356,6).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 184,0 miljoonaa euroa (-163,9) ja liiketulos oli 191,4 miljoonaa euroa (-200,6).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,022 euroa (-0,060**).
 • Kauden tulos sisälsi 145 miljoonan euron positiivisen laskennallisten verosaamisten kirjaamisen aiemmin kertyneistä tappioista.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta oli 472,3 miljoonaa euroa (259,0) ja investointien nettorahavirta -464,0 miljoonaa euroa (-75,5).*** Bruttoinvestoinnit olivat 484,2 miljoonaa euroa (199,6).
 • Matkustajamäärä kasvoi 20,8 prosenttia 11,0 miljoonaan (9,1).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 15,5 prosenttia 36 145,5 miljoonaan kilometriin (31 298,4). Tämä on noin 77 prosenttia vuoden 2019 tarjotuista henkilökilometreistä. Kun koneiden ulosvuokraukset miehistöineen (wet lease) lasketaan mukaan, kapasiteetti vuoteen 2019 verrattuna oli noin 81 prosenttia.
 • Matkustajakäyttöaste oli 76,4 prosenttia (67,6).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2023 jaeta osinkoa.

Väliaikainen toimitusjohtaja Jaakko Schildt:

Finnair kuljetti loka-joulukuussa 2,6 miljoonaa matkustajaa ja katsauskauden liikevaihto oli 727,2 miljoonaa euroa (687,3). Vertailukelpoinen liiketulos oli 22,5 miljoonaa euroa (17,9), joten jatkuneet kustannustentehostus- sekä myynninedistämistoimemme tuottivat suotuisan markkinan tukemina hyvää tulosta. Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen kuudennen neljänneksen ja nettotulos jo viidennen neljänneksen peräkkäin.

Katsauskaudella vallinneista haastavista sääolosuhteista huolimatta lentojemme saapumistäsmällisyys pysyi kohtuullisella tasolla ja oli 75 prosenttia. Toisin kun monet muut lentoyhtiöt, pystyimme operoimaan lähes kaikki lentomme joidenkin lentojen viivästymisestä huolimatta. Luotettavuutemme onkin ollut niin katsauskaudella kuin koko vuoden aikana maailmanlaajuisesti mitattuna huippuluokkaa. Tämä on tukenut asiakastyytyväisyyttä ja nettosuositteluindeksimme oli neljännellä vuosineljänneksellä 32, mikä on kansainvälisesti hyvä taso.

Toteutimme katsauskauden aikana onnistuneesti 570 miljoonan euron merkintäoikeusannin, joka oli merkittävä askel strategiassamme. Osakeannista saadut varat käytettiin Finnairin taseen ja taloudellisen aseman vahvistamiseen, jotta pystyisimme paremmin hallitsemaan rahoitusvelkojamme, tukemaan kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista ja varmistamaan kykymme toteuttaa investointeja tulevaisuudessa. Tahdon osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille vanhoille ja uusille osakkeenomistajille, jotka osallistuivat osakeantiimme.

Osakeannin jälkeen maksoimme muun muassa loput valtion myöntämästä 400 miljoonan euron pääomalainasta takaisin, minkä jälkeen Finnairilla ei enää ole oman pääoman ehtoisia velkainstrumentteja. Maksoimme myös ylimääräisen 120 miljoonan euron takaisinmaksuerän 600 miljoonan euron TyEL-lainastamme. Taseemme on näiden toimenpiteiden sekä vahvan koko vuoden tuloksen ja kassavirran myötä aiempaa terveempi. Myös rahoituskulumme pienenivät.

Strategiatyömme jatkui kokonaisvaltaisesti katsauskauden aikana. Aloitimme muun muassa yhteistyömme oneworld-kumppanimme Qantasin kanssa vuokraamalla heille kaksi A330-lentokonetta Australian ja Kaakkois-Aasian välillä lennettäviin lentoihin. Tämä on jälleen yksi merkittävä askel, jolla varmistamme laivastomme tehokkaan ja kannattavan käytön, kun Venäjän ilmatila on kiinni.

Finnair täytti 1. marraskuuta 100 vuotta. Merkkivuotemme oli juhlallisuuksien täyttämä, mutta mikä tärkeintä, se oli käänteentekevä, sillä jätimme sen aikana kaksoiskriisin taaksemme. Syksystä 2022 lähtien toteutettu systemaattinen strategiatyö on kantanut hedelmää ja olemme palauttaneet liiketoimintamme tavoitellulle kannattavuustasolle vuositasolla.

Jatkamme edelleen strategiamme toteuttamista ja pidämme kannattavuuden lisäksi huolta operatiivisesta laadukkuudesta, luotettavuudesta ja niiden myötä asiakastyytyväisyydestä. Kiitokseni menestyksekkäästä juhlavuodesta ja Finnairin käänteen saavuttamisesta kuuluu koko Finnairin henkilöstölle. Kiitos myös asiakkaillemme ja kaikille sidosryhmillemme yhteisestä matkasta.

Osakkeenomistajien voitonjakopolitiikka ja hallituksen esitys voitonjaosta

Finnairin osakkeenomistajien voitonjakopolitiikan mukaisesti tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina tai pääomanpalautuksena. Tällaisesta varojenjaosta päättäessään Finnair pyrkii ottamaan huomioon kulloisenkin tuloskehityksen ja tulevaisuudennäkymät, rahoitustilanteen sekä pääoma- ja investointitarpeet. Mahdolliset tulevat varojenjaot voidaan suorittaa kahdessa vuosittaisessa erässä.

Finnair asetti marraskuussa toteutetun 570 miljoonan euron merkintäoikeusannin yhteydessä tavoitteen, jonka mukaan se pyrkii palauttamaan varojenjakokykynsä vuodesta 2025 alkaen vuoden 2024 tilinpäätökseen perustuen.

Vuonna 2023 osakekohtainen tulos oli 0,022 euroa (-0,060). Finnair Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 473 123 719,36 euroa 31.12.2023. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella ei jaettaisi osinkoa.

…..

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Yhtiö toteutti merkintäoikeusannin marraskuussa 2023 ja vertailukauden lukua on tämän vuoksi oikaistu.

*** Investointien nettorahavirta sisälsi vuoden neljännellä neljänneksellä 68,0 miljoonaa euroa lunastuksia (38,9 miljoonaa euroa sijoituksia) rahamarkkinarahastoista tai muista lyhytaikaisista rahoitusvaroista (maturiteetti yli kolme kuukautta). Vuonna 2023 niihin tehtiin sijoituksia 60,7 miljoonalla eurolla (12,8 miljoonaa euroa). Ne ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Kuluttaja-asiamies puuttui Finnairin epäselvään ympäristömarkkinointiin

Finnair Oyj:n markkinoinnissaan käyttämä ympäristöväittämä lentopolttoaineen kasvihuonekaasupäästöistä antoi harhaanjohtavan kuvan yrityksen lentomatkustamisen myönteisistä ympäristövaikutuksista. Finnair sitoutui korjaamaan markkinointiaan.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Finnairin markkinoinnissaan käyttämään ympäristöväittämään ”hankimme uusiutuvaa lentopolttoainetta, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % –tavoitteenamme on olla täysin hiilineutraali vuonna 2045”.

Mainosta esitettiin laajalti eri markkinointikanavissa, muun muassa Twitterissä (nykyisin X), Facebookissa, Helsingin Sanomissa sekä Finnairin Instagram-tilillä. Mainoskuvituksessa käytettiin ympäristöystävällisyyttä korostavaa kuvaa maapallosta ja lentokoneesta, jonka lentoreittiä seuraa vihreä juova.

Ympäristöväittämien oltava selkeitä ja tarkkarajaisia

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Finnairin ympäristöväittämän perusteella kuluttaja ei voi tietää, mikä merkitys markkinoinnin pääviestinä käytetyllä uusiutuvan lentopolttoaineen hankinnalla on Finnairin kokonaispäästöihin. Mainoksesta ei esimerkiksi käynyt ilmi, kuinka suuri hankinta on suhteellisesti, mihin väittämällä verrataan tai mihin ajanjaksoon se liittyy. Markkinoinnissa korostettu väite voitiin ymmärtää jopa niin, että Finnair olisi siirtynyt kokonaan uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön ja Finnairin päästöt kokonaisuudessaan vähenisivät 80 %. Finnairin selvityksestä kuluttaja-asiamiehelle ilmeni, että vuonna 2022 uusiutuvan lentopolttoaineen prosenttiosuus kaikista Finnairin käyttämistä polttoaineista oli kuitenkin vain noin 0,2 %.

Sosiaalisessa mediassa mainosväittämien yhteydessä oli linkki Finnairin asiakaslehden taustoittavaan artikkeliin. Kampanjan printtimainoksissa väittämän lisätietoja avattiin pikkuprintissä.

”Ympäristöväittämää tukevat perustelut ja lisätiedot eivät voi olla usean klikkauksen ja linkin päässä itse väittämästä. Markkinointi on suunniteltava niin, ettei kuluttaja voi tulla huomaamattaan ohittaneeksi väittämää koskevaa täsmennystä.”

KULUTTAJA-ASIAMIES KATRI VÄÄNÄNEN
Kuluttaja-asiamies totesi, että Finnair ei esittänyt tekemänsä ympäristöväittämän laajuutta ja rajoja markkinoinnissaan selkeästi ja näin ollen jätti kertomatta kuluttajan kannalta olennaisia tietoja. Ympäristömarkkinoinnin on aina oltava paikkansapitävää, tarkkarajaista ja selkeää, jotta kokonaisvaikutelma ei muodostu kuluttajien kannalta harhaanjohtavaksi.

“Epämääräiset ympäristöväittämät eivät auta kuluttajia tekemään aidosti ympäristöystävällisiä valintoja. Viherpesun torjuminen on yhä tärkeämpää ja tätä tulee avittamaan myös valmisteilla oleva EU-lainsäädäntö.” Yleiset vastuullisuustavoitteet eivät riitä perustelemaan ympäristöväittämiä Finnairin selvityksen mukaan markkinoinnissa ilmoitettu kirjaus olla hiilineutraali vuonna 2045 perustuu Finnairin vuonna 2020 julkistamaan vastuullisuusstrategiaan ja siinä asetettuun hiilineutraaliustavoitteeseen. Kuluttaja-asiamies piti Finnairin ilmausta hiilineutraaliustavoitteesta alttiina muutoksille ja epävarmuudelle sekä kuluttajien kannalta vaikeasti arvioitavana.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan yrityksen verkkosivuillaan antamat täsmentymättömät ja yleiset vastuullisuuslausumat eivät sellaisinaan riitä perustelemaan elinkeinonharjoittajan esittämiä ympäristöväittämiä, vaan kuluttajan tulee löytää vaivatta väittämän tueksi esitetty luotettava näyttö ja perustelut.

Finnair sitoutui siihen, että se ei luo ympäristömarkkinoinnillaan harhaanjohtavaa kokonaisvaikutelmaa lentomatkustamisen ympäristövaikutuksista ja käyttää ympäristömarkkinoinnissaan vain sellaisia kasvihuonekaasupäästöjä koskevia ympäristöväittämiä ja ilmauksia, jotka ovat selkeitä ja tarkkarajaisia.

Kuluttaja-asiamies muistutti Finnairia myös siitä, että ympäristömarkkinointia koskeva sääntely ulottuu Finnairin kaikkeen markkinointiin markkinointikanavasta riippumatta.

Finnair peruu noin 550 lentoa poliittisen lakon vuoksi 1.–2. helmikuuta

 Pixabay/CC0 Public Domain

Finnair joutuu perumaan poliittisen lakon vuoksi valtaosan lennoistaan, yhteensä arviolta noin 550 lentoa 1.–2.2.2024, koska lakko vaikuttaa merkittävästi Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintoihin ja Finnairin lentotoimintaan.

Finnairin liikenneohjelmassa on normaalisti noin 280 lentoa päivässä, eli suurin osa helmikuun 1. ja 2. päivän lennoista tullaan perumaan. Finnairin tavoitteena on lentää lakkopäivien aikana joitain yksittäisiä lentoja ja Finnair viestii näistä suoraan kyseisten lentojen asiakkaille.

Finnair toteuttaa lentojen peruutukset järjestelmissään lento kerrallaan tiistaiaamusta 30.1.2024 lähtien ja tarjoaa samalla asiakkaille automaattisesti vaihtoehtoista reititystä. Asiakkaat saavat tiedon lennon peruutuksesta ja vaihtoehtoisesta reitityksestä sitä mukaa, kun peruutukset on järjestelmissä tehty.

Lakkopäivinä lennettävien yksittäisten lentojen maapalveluissa, kuten matkatavarakuormauksessa ja lentojen juoma- ja ruokatarjoilussa, voi esiintyä häiriöitä ja lennot saattavat viivästyä.

”Olemme antaneet asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa lentojaan Finnairin muiden päivien lennoille, ja yli 35 000 asiakasta on tämän mahdollisuuden hyödyntänyt. Laajemmin pääsemme tekemään uudelleenreitityksiä 30.1.2024 alkaen, sillä käytämme uudelleenreitityksissä myös muiden lentoyhtiöiden lentoja ja toimimme uudelleenreitityssopimusten aikajänteiden puitteissa”, sanoo Finnairin operatiivisen keskuksen johtaja Jari Paajanen.

Koska peruttavia lentoja ja uudelleenreititettäviä asiakkaita on paljon, menee uudelleenreitityksiin yhteensä noin kaksi päivää.

”Teemme parhaamme tarjotaksemme sopivan lentovaihtoehdon mahdollisimman monelle asiakkaalle, mutta vaihtoehtoisia lentoja on rajatusti”, sanoo Paajanen. ”Pyydämme, että asiakkaat jaksaisivat odottaa meiltä tulevaa ehdotusta vaihtoehtoiseksi lennoksi, sillä asiakaspalvelukeskuksemme ovat valitettavasti ruuhkautuneet ja jonotusajat voivat venyä pitkäksi.”

”On todella ikävää, että poliittinen lakko vaikuttaa näin merkittävästi asiakkaidemme matkoihin. Tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa pyrimme varmistamaan, että saamme lentoliikenteen käynnistettyä mahdollisimman sujuvasti lakon jälkeen”, Paajanen sanoo.

Finnair tarjosi jo 19.1. asiakkailleen mahdollisuutta siirtää lentojaan pois lakkopäiviltä. Asiakkaat, joilla on varaus Finnairin lennolle ajalla 31.1.–3.2.2024 voivat aikaistaa matkaansa tai siirtää sitä myöhemmäksi niin, että matkustuspäivä on viimeistään 15.3.2024.  Jos asiakkaan lipputyyppi normaalistikin mahdollistaa muutokset, hän voi siirtää matkustuspäiviä itse Finnairin verkkosivujen Varaukseni-palvelussa. Jos asiakkaan lipputyyppi ei mahdollista muutoksia, kuluttoman muutoksen matkustuspäivään voi tehdä ottamalla yhteyttä lipun varanneeseen matkatoimistoon tai Finnairin asiakaspalveluun. Finnair on viestinyt tästä mahdollisuudesta suoraan asiakkaille, joilla on varaus lakkopäivien aikana.

Mikäli matkan ajankohdan siirtäminen ei ole asiakkaalle mahdollista, hän voi perua varauksensa ja hakea käyttämättömästä lipusta takaisinmaksua. Finnairilta lipun ostaneet asiakkaat voivat tehdä tämän Finnairin verkkosivujen Varaukseni-palvelussa tai ottamalla yhteyttä Finnairin asiakaspalveluun. Jos lippua ei ole ostettu suoraan Finnairilta, asiakkaan tulee olla yhteydessä lipun varanneeseen matkatoimistoon.

Finnair valitsi Rusanen Groupin Keravan uuden suurpesulan palvelemaan matkustajiaan

Finnair valitsi Rusanen Groupin Keravan uuden suurpesulan palvelemaan matkustajiaan

Elokuussa 2023 avatun suurpesulan toimintavarmuus, kapasiteetti, ihanteellinen sijainti lentokentän läheisyydessä sekä kustannustehokkuus saivat Finnairin valitsemaan Rusanen Groupin uudeksi pesulakumppaniksi. Viikoittain noin 200 rullakollista puhtaita matkustaja- ja tarjoilutekstiilejä lähtee Keravalta kohti Finnairia.

Rusanen Groupin Suomen uusin suurpesula Keravalla puhdistaa asiakkaiden tekstiilejä kotimaisesti, taloudellisesti ja kestävästi. Pesulalla riittää kapasiteettia 9 miljoonaan pyykkikiloon vuodessa. Pesulinjat pyörittävät yhteensä 2000 kiloa pyykkiä tunnissa. Yhdessä päivässä koneet ehtivät pestä 32 000 kiloa lakanoita, pyyhkeitä ja kylpytakkeja. Nyt Rusasen pesukoneisiin pääsevät myös Finnairin matkustaja- ja tarjoilutekstiilit, joita pestään kymmeniä tuhansia kappaleita viikossa.

Finnairin ja Rusanen Groupin yhteistyö alkoi tänä vuonna syys-lokakuun vaihteessa. Nyt on päästy vauhtiin ja yhteistyö rullaa 200 rullakon viikkovauhdilla.

– Vuoden 2022 aikana kilpailutimme kaikki ulkopuoliset palvelut, mukaan lukien pesulapalvelut. Tärkein kriteeri valinnoille kaikissa toiminnoissamme on aina matkustajien palveleminen ja heidän matka-aikansa viihtyvyyden varmistaminen. Rusanen Groupin pesulan valintaan Finnair päätyi toimintavarmuuden, kapasiteetin ja kustannustehokkuuden ansiosta. Lisäksi valintaan vaikuttava tekijä oli se, että Rusasen Keravan yksikön sijainti on logistisesti meille ihanteellinen, Finnair Oyj:n logistiikkapäällikkö Merja Kiiveri kertoo.

– Finnairin vaatimukset yhteistyökumppaneille ja meidän toimintamme periaatteet kulkevat täysin samoilla linjoilla. Asiakastyytyväisyys kokonaisuudessaan ohjaa tekemistämme, kun pesemme viikkotasolla Finnairille kymmeniä tuhansia matkahuopia, tyynyliinoja, serviettejä ja pöytäliinoja. Sanotaan, että puhtaus on puoli ruokaa. Puhtaus on iso osa myös matkustajan lentomatkan kokemusta ja elämystä, Rusanen Groupin toimitusjohtaja Jori Rusanen toteaa.

Rusanen Group on pesulatoimintaan ja tekstiilivuokraukseen keskittynyt yhtiö, joka rakentaa valtakunnallista pesulaketjua. Yli 3000 neliön uusi suurpesula Keravalla valmistui elokuussa 2023. Pesulan vuosikapasiteetti on 9 miljoonaa kiloa ja tekstiilien läpivirtaus 2000 kiloa tunnissa.

Rusasen Keravan pesulassa ympäristötekijät ovat kiinteä osa toimintaa. Vettä kierrätetään ja energiankulutusta vähennetään lämmöntalteenottojärjestelmillä, jotka keräävät lämpöä esimerkiksi jätevedestä ja kuivureista. Pesuaineille on automaattinen annostelujärjestelmä, joka mittaa ympäristömerkityt kemikaalit gramman tarkkuudella. Järjestelmä annostelee pesuainetta riittävän määrän kullekin pesuohjelmalle sekä tekstiilien likaisuusasteelle.

Finnairilla heinäkuussa yli miljoona matkustajaa

Yli miljoona matkustajaa ensimmäistä kertaa vuoden 2020 helmikuun jälkeen ja vahva matkustajakäyttöaste

Finnair kuljetti heinäkuussa 1 062 500 matkustajaa eli 6,3 % enemmän kuin vuoden 2022 heinäkuussa ja 6,5 % enemmän kuin kesäkuussa 2023. Edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska kesäkuussa oli yksi päivä vähemmän.

Heinäkuun matkustajaliikenneluvut paranivat vertailukaudesta koronapandemian vaikutusten pääosin väistyttyä, sillä Venäjän ilmatila oli jo vertailukaudella suljettuna. Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus näkyi katsauskaudella kuitenkin erityisesti Aasian-matkustajaliikenneluvuissa pandemiaa edeltäviin lukuihin verrattuna. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi heinäkuussa 12,0 % vertailukaudesta ja 3,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 9,8 % vertailukaudesta ja 9,2 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 84,8 % laskien 1,8 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta nousten 4,1 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 54,5 %, mikä johtui esimerkiksi Japanin ja Etelä-Korean lisäkapasiteetista sekä Mumbain-reitin avaamisesta elokuussa 2022. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 42,9 %, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun 2022 lopulla. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 1,8 %. Lähi-idän kapasiteetti kasvoi jopa 1 520,1 % marraskuussa 2022 alkaneen Qatar Airways -yhteistyön myötä sekä vuoden 2022 kesäkauden vähäisen liikenteen takia. Kotimaanliikenteen tarjonta kasvoi 10,6 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 65,9 % Aasian-liikenteessä, mutta laskivat 45,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne laskivat 1,2 %. Lähi-idän-liikenteessä myydyt henkilökilometrit nousivat 1 299,3 %, mutta laskivat kotimaanliikenteessä 0,4 %.

Heinäkuussa Aasian-liikenteessä matkustajakäyttöaste oli 85,0 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 87,0 %. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 86,0 %, Lähi-idän-liikenteen 77,6 % ja kotimaanliikenteen 69,6 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 64,2 %, mutta pienenivät Pohjois-Amerikan-liikenteessä 45,3 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 2,0 % ja Lähi-idän-liikenteessä 912,6 %, mutta pienivät kotimaanliikenteessä 0,1 %.

Monet heinäkuun rahtiluvut nousivat vertailukaudesta Qatar Airways -yhteistyön sekä Aasian-liikenteen kasvaneen kapasiteetin myötä, vaikka Ruotsin ja Yhdysvaltojen välisen liikennöinnin loppuminen leikkasi Pohjois-Amerikan rahtikapasiteettia. Finnair raportoi Lähi-idän-rahtiluvuissaan Qatar Airways -yhteistyöhön liittyvän rahdin, vaikka lentojen rahtikapasiteetti on allokoitu kokonaisuudessaan Qatar Airwaysille, joka vastaa myös sen myynnistä. Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 23,9 % ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 12,8 % vertailukaudesta. Kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 18,0 % vertailukaudesta, mutta laskivat 9,5 % edelliskuukaudesta.

Finnairin lennoista 81,3 % (75,2 %) saapui heinäkuussa aikataulussa.

Finnair-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Finnair siivitti tuloksensa pakkaselta reippaasti plussan puolelle

Toinen vuosineljännes oli vahva. Kuljetimme 2,8 miljoonaa matkustajaa ja matkustajakäyttöasteemme oli 76 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 66,2 miljoonaa euroa. Olen ylpeä siitä, miten Finnairin koko tiimi on tuonut yhtiön ulos pandemiasta ja sopeutunut Venäjän ilmatilan sulkuun uudella strategialla ja sen menestyksekkäällä toteutuksella.

Vahvan neljänneksen taustalla olivat pirteänä jatkunut matkustuskysyntä ja Finnairin strategian onnistunut toteutus. Vastasimme hyvin kysyntään tasapainoisella verkostollamme ja hinnoittelu- ja myyntipanoksemme olivat onnistuneita. Myös kustannustenhallintatoimet ovat tuottaneet tulosta. Toisen neljänneksen nettotulos nousi 138,6 miljoonaan euroon. Tulosta paransi aiemmin alaskirjattujen laskennallisten verosaamisten palauttaminen selvästi parantuneiden tuloskunnon sekä liiketoiminnan pidemmän aikavälin näkymien myötä.

Esittelimme uuden Superlight-lipputyypin ja muutoksia matkatavarakiintiöihin samalla tehostaen käsimatkatavarasääntöjen valvontaa. Muutokset tukevat lentojen lähtötäsmällisyyttä ja lisämyyntiä sekä laajentavat asiakkaiden valinnanvaraa. Uusi lipputyyppi on osa Finnairin strategiaa tarjota kattava valikoima tuotteita ja hintapisteitä eri asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi saimme päätökseen strategiamme mukaisen laivaston optimoinnin, kun teimme pitkäaikaisen A330-koneiden vuokrasopimuksen oneworld-kumppanimme Qantasin kanssa. Näin saamme kannattavaan käyttöön A330-koneitamme, joiden kantama rajoittaa niiden käyttöä Finnairin omassa kaukoliikenteessä nykytilanteessa.

Toisella neljänneksellä Finnairin nettosuositteluindeksillä mitattu asiakastyytyväisyys oli 35, mikä on hyvä taso kansainvälisessä vertailussa. Asiakastyytyväisyyden keskeinen tekijä, lentojen täsmällisyys, pysyi hyvänä ollen 85 %, ja uudistetut kaukoliikennematkustamomme saivat edelleen erinomaista palautetta asiakkailta. Lisäksi kotikenttämme Helsinki-Vantaa valittiin omassa kokoluokassaan Euroopan parhaaksi lentoasemaksi. Finnair valittiin 13. kertaa peräkkäin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi asiakkaiden näkemyksiin perustuvassa Skytrax-arvioinnissa.

Pandemian pitkä häntä näkyy globaalissa lentoliikenteessä kapasiteetin pullonkauloina: lentokoneista, varaosista, lentäjistä ja muusta henkilökunnasta on globaalisti pulaa. Globaalit kapasiteettihaasteet vaikuttivat Finnairiin kahdella tavalla: toisaalta ne tarjosivat mahdollisuuksia lentokoneiden ja miehistön vuokrauksiin, toisaalta ne pidensivät koneiden huoltoaikatauluja, mikä on johtanut suunniteltua vähäisempään kapasiteettiin joillakin reiteillä ja joidenkin lentojen perumiseen kesäkauden lopulta.

Kuluneen vuoden aikana Finnair on edistynyt hyvin strategiansa toteutuksessa ja markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien aktiivisessa hyödyntämisessä. Olemme muun muassa tehneet onnistuneita verkostovalintoja ja allokoineet kapasiteettia tuottavasti, tehostaneet myyntiä kasvattamalla merkittävästi suoran jakelun osuutta ja parantaneet kustannustehokkuutta samalla säilyttäen operatiivisen laadukkuuden. Tämän takia myös Finnairin pidemmän aikavälin näkymä on parantunut ja samalla liiketoimintaympäristöön liittyvät erityiset riskit ovat normalisoituneet pandemian aiheuttamien vaikutusten hälvennyttyä ja Finnairin sekä markkinoiden sopeuduttua Venäjän ilmatilan sulkuun.  Kerroimme kesäkuussa saavuttavamme aiemman strategisen kannattavuustavoitteemme eli vähintään 5 %:n vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin 12–18 kuukautta aiemmin arvioitua aikaisemmin. Olemme nyt tilanteessa, jossa voimme nostaa strategista kannattavuustavoitettamme 6 %:iin vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi suunnittelemme lunastavamme 200 miljoonan euron hybridilainan syyskuun alussa. Samalla olemme tehneet joitain päivityksiä strategiamme painotuksiin. Tiedostamme, että emme ole valmiita ja strategiamme toteutustyö jatkuu määrätietoisesti.

Kesän vilkkaimmat matkustusviikot ovat näkyneet täysinä koneina ja kiireisinä päivinä lentoasemilla. Haluan kiittää asiakkaitamme siitä, että saamme olla osa heidän matkaansa myös tänä kesänä. Samalla erityiset kiitokset kaikille finnairilaisille erinomaisesta työstä ja sitoutuneisuudesta huolehtia asiakkaidemme sujuvasta matkanteosta ja lentojen turvallisesta operoinnista joka päivä.

UUSI OHJEISTUS 21.7.2023

Finnair toistaa 27.4.2023 antamansa kapasiteettiohjeistuksen, jonka mukaan se arvioi lentävänsä vuoden 2023 aikana 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna.

Finnair toistaa aiemman ohjeistuksensa, jossa yhtiö arvioi, että koko vuoden 2023 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuodesta 2022, mutta se ei vielä yllä vuoden 2019 tasolle (3 097,7 miljoonaa euroa).

Yhtiö tarkentaa 13.6.2023 julkaisemansa positiivisen tulosvaroituksen yhteydessä antamaansa ohjeistusta koko vuoden 2023 vertailukelpoisesta liiketuloksesta ja arvioi nyt sen olevan 150–210 miljoonan euron välillä.

Finnairin toimintaympäristöön liittyvät erityiset riskit ovat normalisoituneet pandemian vaikutusten hälvettyä ja markkinoiden sopeuduttua Venäjän ilmatilan sulkuun. Riskit liittyen inflaation ja korkotason nousun vaikutuksista kysyntään ja kustannuksiin ovat kuitenkin edelleen koholla aiheuttaen toimintaympäristön epävarmuutta. Yhtiön arvio vertailukelpoisesta liiketuloksesta perustuu tämänhetkiseen polttoainehintaan ja valuuttakurssiin.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2023 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Vahva neljännes vahvan kysynnän ja onnistuneen strategian toteutuksen tuloksena. Yhtiö nostaa pidemmän aikavälin kannattavuustavoitettaan.

Huhti–kesäkuu 2023

 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,20)*. Kauden tulos sisälsi 99 miljoonan euron positiivisen kertaluonteisen tuloverokirjauksen.
 • Liikevaihto kasvoi 36,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 749,2 miljoonaa euroa (550,3).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 66,2 miljoonaa euroa (-84,2). Liiketulos oli 65,8 miljoonaa euroa (-92,9).
 • Kassavarat olivat 1 530,6 miljoonaa euroa (31.12.2022: 1 524,4) ja omavaraisuusaste oli 13,1 prosenttia (31.12.2022: 9,9).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta oli 175,8 miljoonaa euroa (182,0) ja investointien nettorahavirta -187,7 miljoonaa euroa (2,8).** Bruttoinvestoinnit olivat 62,5 miljoonaa euroa (34,1).
 • Matkustajamäärä kasvoi 19,4 prosenttia 2,8 miljoonaan (2,4).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 17,5 prosenttia 9 212,8 miljoonaan kilometriin (7 841,2).
 • Matkustajakäyttöaste oli 76,3 prosenttia (67,3).

Tammi–kesäkuu 2023

 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,36).
 • Liikevaihto kasvoi 52,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 443,9 miljoonaa euroa (950,1).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 67,1 miljoonaa euroa (-217,1). Liiketulos oli 74,1 miljoonaa euroa (-257,8).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta eli operatiivinen kassavirta oli 382,6 miljoonaa euroa (217,3) ja investointien nettorahavirta -331,4 miljoonaa euroa (-20,8).** Bruttoinvestoinnit olivat 136,2 miljoonaa euroa (100,3).
 • Matkustajamäärä kasvoi 39,8 prosenttia 5,4 miljoonaan (3,9).
 • Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 20,4 prosenttia 17 763,0 miljoonaan kilometriin (14 756,4).
 • Matkustajakäyttöaste oli 75,7 prosenttia (57,9).

*     Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

**   Investointien nettorahavirta sisälsi vuoden toisella neljänneksellä 128,1 miljoonaa euroa sijoituksia (4,8 miljoonaa euroa lunastuksia) rahamarkkinarahastoihin tai muihin lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin (maturiteetti yli kolme kuukautta). Vuoden alkupuoliskolla näitä sijoituksia tehtiin 191,9 miljoonalla eurolla (2,9 miljoonaa euroa). Ne ovat osa konsernin maksuvalmiuden hallintaa.

Finnair valittiin jälleen Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi

Lentomatkustajat ovat jälleen valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytraxin World Airline Awards 2022 -tutkimuksessa. Tämä on 12. peräkkäinen kerta, kun Finnair saa tämän tunnustuksen.

”Olemme otettuja tästä tunnustuksesta, joka kertoo jokaisen finnairilaisen vahvasta sitoutumisesta sujuvan matkustuskokemuksen tuottamiseksi asiakkaillemme”, Finnairin asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Tiina Tissari sanoo. ”Toimintaympäristömme ei ole ollut helppo kuluneiden kahden vuoden aikana, mutta huomiomme on aina ollut asiakkaissa. Haluan kiittää koko Finnair-tiimiä ja kumppaneitamme eri puolilla verkostoamme upeasta työstä asiakkaidemme hyväksi.”

Finnair panostaa jatkossakin asiakaskokemukseen ja keskittyy erityisesti operatiiviseen luotettavuuteen, digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja valinnanvaran tarjoamiseen asiakkaille.

World Airline Awards on maailman suurin, vuosittainen lentomatkustajien tyytyväisyyttä mittaava tutkimus. Tutkimuksessa mukana olleiden lentoyhtiöiden asiakaspalvelua arvioitiin kokonaisvaltaisesti niin lennon aikana kuin myös lentoasemilla.