Kysely: Malmi halutaan säilyttää lentokenttänä

Vain 15 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista haluaa Malmille asuntoja.
Tulos ilmenee Malmin lentokentän ystävien TNS Gallupilla teettämästä kyselystä.
Yli puolet pääkaupunkiseutulaisista haluaa säilyttää Malmin lentokenttänä.
Mikäli asuntorakentamisen tarpeet pystyttäisiin ratkaisemaan muutoin,
67 prosenttia vastaajista puoltaisi Malmilla lentämistä jatkossakin.
Kysely toteutettiin 23.6.–8.8. välisenä aikana ja siihen vastasi 1038 kansalaista Uudeltamaalta.

– Valtiovalta ajaa lentokentän muuttamista asuinalueeksi. Teetimme kyselyn kansalaisten päinvastaisen mielipiteen todistamiseksi.
Kysely kertoo sen minkä tiesimmekin: suurin osa pääkaupunkiseudun kansalaisista haluaa Malmin lentotoiminnan jatkuvan,
toteaa Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

– Helsingissä on sekä kaavoitettua että kaavoittamatonta varantoa moninkertaisesti Malmin alueen verran,
joten tilasta ei ole pulaa. Näyttää siltä, että päättäjät ovatkin toimineet virheellisten tietojen varassa, Hyvönen jatkaa.

Malmi on tapahtumien kenttä ja arvokas kulttuuriympäristö

Helsinki-Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema. Toiminnasta 80 prosenttia on koulutusta,
suurin osa ammattilentäjille suunnattuna. Lentoasema on myös Rajavartioston Helsingin vartiolentolaivueen
tukikohta sekä yleisilmailun monipuolinen keskus. Elokuun puolivälissä järjestetyssä ilmailutapahtumassa
Malmille kokoontui yli 51 000 maksanutta katsojaa.

– Malmin lentokenttä on kohtauspaikka, johon ilmailuharrastajien ja koulutettavien lisäksi kokoontuu kansalaisia
pääkaupunkiseudun ulkopuoleltakin. Lentokentän suosiosta kertoo osaltaan myös se, että Malmin lentokentän
säilyttämisen tueksi perustetun kansalaisadressin on allekirjoittanut jo 64 000 henkilöä, Hyvönen kertoo.

Vuonna 2009 Malmin kenttäkokonaisuus on luetteloitu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Lisäksi kenttä on valittu kaksi kertaa maailman sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle (World Monuments Fund 2004 ja 2006).

– Lentoaseman tilanne on nyt arvioitava uudelleen. Pääkaupunkiseudun liikelentojen palveleminen vapaalla aikataululla ei enää ole mahdollista,
jos Malmi suljetaan. Valtiovalta on toimimassa yleisen mielipiteen vastaisesti, ilmeisesti virheellisen tietojen pohjalta ja ilman todellista tarvetta
lentoaseman lakkauttamiselle. Kentän toimintojen siirtäminen muualle ei ole suurelta osin mahdollista, vaan toiminta loppuu, Timo Hyvönen sanoo.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n TNS Gallupilta tilaama kysely toteutettiin osana puhelinomnibus­tutkimusta 23.6.-8.8.2014 välisenä aikana.
Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville 15–79-vuotiaille vastaajille. Yhteensä tehtiin 1038 haastattelua.
Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Finavian johtamien ylilentojen määrä kasvoi alkuvuonna

aviation

Finavia Oyj johti tammi−heinäkuussa 8,5 prosenttia enemmän ylilentoja Suomen ilmatilassa kuin viime vuoden vastaavana aikana. Ylilentojen määrä on kääntynyt nousuun viime vuoden notkahduksen jälkeen. Kehitys parantaa Finavian mahdollisuuksia saavuttaa Euroopan ilmatilan yhtenäistämiseen liittyvät lennonvarmistuksen suorituskykytavoitteet.

Finavian operoiman Suomen aluelennonjohdon johtamien ylilentojen määrä Suomen ilmatilassa kasvoi tammi−heinäkuussa 8,5 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Aluelennonjohdon johtamia ylilentoja oli yhteensä 19 246 kun niitä edellisvuoden tammi−heinäkuussa oli 17 744.

-Ylilentojen määrä on nyt lähtenyt nousuun viime vuoden notkahduksen jälkeen. Positiivinen kehitys voi kertoa orastavasta kansainvälisen talouden piristymisestä. Lentoyhtiöt ottavat kuitenkin lentoreittejä suunnitellessaan yhä enemmän huomioon kunkin maan ilmatilan käytöstä perimät palvelumaksut. Tavoitteenamme on tarjota Suomessa lennonvarmistuspalveluita kustannustehokkaasti, jotta myös ylilentomaksut lentoyhtiöille säilyvät kilpailukykyisinä ja tukevat näin Suomen asemaa kansainvälisessä lentoliikenteessä. Emme halua ajaa lentokoneita pois Suomen ilmatilasta nousevilla maksuilla, ja siksi jatkamme kustannustehokkuuden parantamista myös lähitulevaisuudessa, sanoo Raine Luojus , Finavian lennonvarmistuksesta vastaava johtaja.

Lennonvarmistusliiketoiminta on Finavian liiketoiminnasta tappiollisinta. Tehokkaasta ja laadukkaasta palvelutuotannosta huolimatta Suomen vähäiset liikennemäärät tekevät lennonvarmistuksen taloudellisen yhtälön haastavaksi. Tappiot katetaan Finavian sisäisellä subventiolla. Lennonvarmistusliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2013 putosi 3,6 % edellisestä vuodesta ollen 63,7 miljoonaa euroa.

– Ylilentojen määrän kasvu tukee oman liiketoimintamme ohella myös suomalaisen lentoliikenteen toimintaedellytyksiä ja lentolippujen kuluttajahintojen maltillista kehittymistä. Ylilennot muodostavat noin neljänneksen Finavian ylläpitämän Suomen lennonvarmistusjärjestelmän liikevaihdosta. Kuluvana vuonna kaikista Suomen ilmatilassa lentävistä ylilennoista syntyy Finavialle noin 17 miljoonan euron liikevaihto, toteaa Luojus.

Suomen ilmatila sopii hyvin ylilennoille Suomen suotuisan maatieteellisen sijainnin sekä ilmatilan mahdollistamien lyhyiden ja suorien lentoreittien ansiosta. Suomen ilmatilassa on myös hyvin tilaa ylilennoille. Finavia on ylilentoja lisätäkseen tarjonnut joulukuusta 2012 lähtien lentoyhtiöille mahdollisuuden lentää yöaikaan Suomen ilmatilassa suorinta ja lennon kannalta optimoitua reittiä, joka ei välttämättä kulje lentoväylien kautta. Lentoyhtiöt ovatkin tarttuneet mahdollisuuteen ja se näkyy kasvavana ylilentojen määränä.

Lennonvarmistuksen toimintoympäristössä tapahtuu isoja muutoksia, kun yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan muodostaminen etenee. Single European Sky (SES) -sääntely tuo tiukkoja suorituskykyvaatimuksia ja tiivistää yhteistyötä naapurivaltioiden kanssa. Vuonna 2015 ilmatilan käyttö Pohjois-Euroopassa tehostuu entisestään kun NEFAB maiden (Suomi, Viro, Latvia ja Norja) sekä Ruotsin ja Tanskan ilmatilassa otetaan käyttöön yhteinen vapaa reitityksen (Free Route Airspace) ilmatila.

SNOWBIRD SUUNNITTELEE ENERGIAKLUSTERIA PALVELEVIA LENTOYHTEYKSIÄ

1048690_577467889012925_551686998_o

Uuden, käynnistysvaiheessa olevan tilauslehtoyhtiö Snowbirdin edustajat vierailivat Vaasassa 19.8. tapaamassa Vaasan seudun matkailun, logistiikkakehittämisen ja elinkeinoelämän edustajia. Snowbird tarjoaa päätoimialansa tilauslentoliikenteen lisäksi säännöllisen epäsäännöllistä reittiliikennettä.

Yhtiö on aloittamassa syksyllä lentoja Suomen eri maakuntakentiltä esimerkiksi Malagaan, Alicanteen ja Manner-Eurooppaan, ja nyt Pohjoismaiden energiakeskittymän ytimessä käydyissä keskusteluissa suunniteltiin, mitkä yhteydet palvelisivat Vaasan seutua ja sen energiaklusteria parhaiten.

VASEKin viestintäpäällikkö Suvi Markko esitteli Snowbirdin edustajille Vaasan seutua, ja logistiikka-asiantuntija Riitta Björkenheim Vaasan seudun lentoliikenteen nykytilannetta ja kehitystä sekä tulevaisuuden suunnitelmia.

– Lentoliikenne on ollut kovassa murroksessa ja sen muutos jatkuu edelleen. Nykyään matkustajat tekevät matkapäätöksensä nopeasti erityisesti vapaa-ajan matkustuksessa. Vaasan seudun lukuisat liikematkustajat ja korkeakoulukaupungin opiskelijamäärät tarjoavat Snowbirdille hyvän matkustajapotentiaalin, joka on tottunut nopeisiin käänteisiin ja edullisiin hintoihin, Björkenheim toteaa.

Snowbird on toimitusjohtajansa Marja Aallon mukaan seuraavan sukupolven lentoyhtiö, joka nojaa uuteen teknologiaan ja jättää hallinnon osuuden työntekijämäärästään pienemmäksi kuin perinteisemmät lentoyhtiöt.

– Pärjäämme matalalla organisaatiolla tehokkaiden sähköisten työkalujen avulla, Aalto kertoo.

– Haemme vankkaa alueellista yhteistyötä paikallisten matkanjärjestäjien, matkatoimistojen ja matkailuyrittäjien kanssa.

– Seudun asukkaat ensisijaisesti haluavat pois alueelta, mutta jotta lentoyhteys voi kestävästi kasvaa, tarvitaan myös alueelle tuleville syy tulla tänne. Eli paketoituja palveluja, esimerkiksi juuri ainutlaatuiseen luonnonperintökohteeseen, Aalto jatkaa.

Snowbird pitää alueiden kanssa tehtävää markkinointiyhteistyötä todella tärkeänä ja kuuntelee tarkasti seutujen toiveita kohteista.

Aallon vastaus Björkenheimin kysymykseen siitä, mitä Snowbird seuraavaksi toivoo ja odottaa Vaasan seudulta, saa tyytyväisen hymyn tapaamisen osallistujien huulille:

– Voisimme selvittää mahdollisuuksia avata reitit Zürichin ja Müncheniin, siihen tarvitsisimme hieman tilastoja. Ehkä myös osa suunnittelemistamme syksyn Malagan lennoista voidaan lentää Vaasan kautta, Aalto listaa.

Elinkeinoelämän edustajat ovat tyytyväisiä: energiaklusterin kansainväliset yhtiöt hyötyvät, vapaa-ajanmatkustajat hyötyvät.

:KATSO VIDEO: 4×4 Aviation: Brittiyhtiö kehittää hirviömäistä rahtikonetta: 16 turbiinia, 30 tonnin hyötykuorma

1511298_1498661830379238_3642773873021818809_n

Brittiyhtiö 4×4 Aviation kehittää VTOL-tavarankuljetuslentokonetta, joka pystyy kuljettamaan rekkakuorman verran lastia 320 kilometrin tuntivauhdilla.

Yhtiön mukaan uusi kone kuljettaa lastia kustannustehokkaammin kuin nykyiset tätä tehtävää varten suunnitellut moottoriajoneuvot. Lisäksi sen uskotaan helpottavan tavarankuljetuksia kehitysmaissa, joissa ei ole kattavia tieverkostoa tai se on huonossa kunnossa.

Kone nousee ilmaan 16 turbiinia pyörittävän polttomoottorin voimalla.

Kone pystyy muuttamaan turbiinien suuntaa, jolloin se voi nousta ilmaan helikopterin tavoin ilman vaakasuuntaan tapahtuvaa kiihdytystä. Lähtiessään liikkeelle se kääntää turbiinit vaakatasoon.Yhtiö kertoo patentoineensa turbiineita liikuttavan keinuripustinteknologian.

10497434_1496906000554821_5819021882958035946_o

Lentokoneen siipienväli on 15 metriä, ja se pystyy nostamaan jopa 30 tonnia painavan kuorman. Kone on suunniteltu kuljettamaan TEU-kokoisia standardikontteja, jotta se voi suoraan kilpailla tämän kokoluokan tiekuljetusten kanssa.

4×4 Aviation kertoo tällä hetkellä etsivänsä rahoitusta koneen jatkokehitykselle.

Lähde: Gizmag

Helsinki-Vantaalta voi varata pysäköintipaikan etukäteen netissä

Finavia on avannut uuden verkkopalvelun, jonka kautta matkustaja voi varata parkkipaikan lentoaseman pysäköintialueilta.

Kyseessä on Finavian ensimmäinen verkkomaksamispalvelu, jossa asiakas saa sähköisesti palvelua varauksesta aina maksamiseen asti verkkopankin kautta tai luottokortilla.

– Pysäköinnin varausjärjestelmä liittyy Finavian digitaalisten palveluiden strategiaan ja uudistuneen verkkopalvelumme kehittämiseen, sanoo lentoasemajohtaja Ville Haapasaari Finaviasta.

Palvelulla halutaan helpottaa matkalle lähtöä. Sen sijaan että matkustaja pohtisi parkkipaikan valintaa vasta lentokentälle saavuttuaan, hän voi nyt halutessaan ennakkoon varmistaa sopivan pysäköintipaikan.

Haapasaari kannustaa esimerkiksi lomamatkustajia hyödyntämään Finavian uutta verkkokauppaa. Verkkosivuilta voi varata parkkipaikan Helsinki-Vantaalta ennen lähtöä myös lomasesonkeina, jolloin paikat ovat kysyttyjä.

Ennakkovaraus on ollut mahdollista toukokuusta lähtien. Jo ensimmäiset neljä kuukautta ovat osoittaneet, että palvelu on tarpeellinen ja haluttu.

– Kesän aikana olemme saaneet matkustajilta useita kymmeniä varauksia päivässä. Palvelun suosio on jo käynnistysvaiheessa ylittänyt odotuksemme, Haapasaari sanoo.

Kuten Finavian verkkosivut, myös pysäköinnin online-varausjärjestelmä toimii responsiivisisesti. Palvelu on näin käytettävissä paitsi pöytätietokoneilla myös tableteilla ja älypuhelimilla.

Varausjärjestelmässä on mukana kaikkiaan 7 000 pysäköintipaikkaa lentoaseman 10 000 asiakaspaikasta. Paikkoja voi varata alueilta P1, P3 ja P4a ja P4b.

Näin online-varaus toimii

Kun varaus on tehty ja pysäköinti maksettu netissä, asiakas saa sähköpostiinsa ja matkapuhelimeensa QR-koodin. Sillä pääsee ajamaan sisään pysäköintialueelle.

Matkan jälkeen parkkialueelta ajetaan ulos syöttämällä parkkilippu puomilaitteeseen.

Palveluun pääsee Finavian verkkosivuilta tai suoralla nettiosoitteella https://pysakointi.helsinki-vantaa.fi . Myös Helsinki-Vantaan älypuhelinsovelluksista pääsee varaamaan parkkipaikan lentoasemalta.

Palveluiden sähköistämistä kehitetään edelleen

– Pysäköintipaikan varaaminen ja maksaminen Finavian nettisivujen kautta on ensimmäinen merkittävä etappi kohti sähköistä liiketoimintaa ja asiakasprosessien sähköistämistä, Haapasaari sanoo.

Lähiaikoina on tarkoitus tuoda lisää palveluja verkkoon. Tällaisia ovat esimerkiksi lentoesteiden pystyttämiseen liittyvien lausuntopyyntöjen sekä ilmailuharrastajien kausikorttien tilaus- ja maksupalvelut.

Toisen maailmansodan lentäjäveteraani Max Lagoda vierailee Suomessa 27.9.2014

3952111005175802p

Toisen maailmansodan lentäjäveteraani, ylivääpeli Max Lagoda vierailee Suomessa. Hän puhuu Suomen Ilmailumuseolla lauantaina 27.9.2014 klo 14 alkavassa tilaisuudessa.

Vuonna 1920 syntynyt Max Lagoda toimi radistina Saksan ilmavoimissa vuosina 1940-1945. Hän toimi vuodesta 1941 Luftwaffen ylipäällikön tiedustelulaivueen 2. kaukotiedustelulentueessa Baltiassa, Ukrainassa ja Etelä-Venäjällä. Vuonna 1943 hän siirtyi koulutustehtäviin Ilmavoimien viestikoulu 5:n toiseen radistikoulutuskomppaniaan Erfurthiin ja vuonna 1944 Vogelsandin linnoitukseen Eifel-vuoristoon kouluttamaan Hitler-nuorten 15-17 vuotiaita poikia it-miehiksi. Sodan päättyessä hän oli joukkoineen Ruhrin alueella ja jäi amerikkalaisten sotavangiksi vapautuen jo heinäkuussa 1945.

Max Lagoda ehti lentää 340 lentoa, joista 154 sotalentoja. Sodan jälkeen Lagoda työskenteli vanginvartijana vuoteen 1980 saakka, jolloin jäi eläkkeelle.

Lagoda esiintyy Suomen Ilmailumuseolla järjestettävässä tilaisuudessa saksaksi ja puhe käännetään suomeksi. Auditoriossa järjestettävään tilaisuuteen mahtuu 200 henkilöä saapumisjärjestyksessä. Ei varauksia, ei pääsymaksua. Museolla on samaan aikaan syksyn lennokkipäivä. Lisätietoja lennokkipäivän ohjelmasta museon verkkosivuilta.

Lisätietoja: Ilmailumuseoyhdistys
Lisätietoja: Raimo Malkamäen kokoama Max Lagodan elämänkerta (PDF)
Lisätietoja: http://www.ilmailumuseo.fi/index.php?page=tapahtumat

Patria mukana Finland International Airshow 2014 -tapahtumassa

412961_373387736042214_99886499_o

Patria osallistuu 16.-17.8.2014 Helsinki-Malmin lentoasemalla järjestettävään Finland International Airshow  -tapahtumaan. Patria esittelee tapahtumassa yksityis- ja harrastelentäjäkoulutustaan. Patrian esittelypisteessä voi tutustua Malmilla sijaitsevan Patria Pilot Training –lentokoulun koulutustarjontaan ja opettajiin sekä moderneihin lentokoneisiin. Tapahtuma-alue on auki lauantaina klo 10.00-23.00 ja sunnuntaina klo 10.00-18.00.

Lauantaina 16.8. klo 11.00–15.00 yleisöllä on paikan päällä mahdollisuus osallistua veloituksetta ammattilentäjäkoulutuksen valintakokeiden ensimmäiseen osioon, joka sisältää englannin kielen sekä matematiikan ja fysiikan kokeet. Osallistuminen valintakokeeseen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Valintakokeet tähtäävät ensisijaisesti marraskuussa alkavalle ammattilentäjäkurssille, mutta valintakokeeseen voivat osallistua myös muut hakijat.

Korkeatasoinen koulukonekalusto

Patrialla on käytössään yksi Euroopan moderneimmista koulukonelaivastoista. Helsinki-Malmin lentoasemalla toimivalla koululla on yhdeksän peruslentokoulutukseen käytettävää Tecnam P2002 JF -lentokonetta sekä kolme Cirrus SR22-mittarikoulutuskonetta. Lisäksi käytössä on kaksi monimoottorista Diamond DA-42NG -lentokonetta.

Perusvaatimuksena ammattiopinnoille on normaali terveys, ylioppilas- tai vastaava peruskoulutus sekä miehillä asevelvollisuuslain mukaisesti suoritettu palvelus. Perusvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan valintakokeisiin, joissa pääpaino on ammattiin liittyvissä soveltuvuustesteissä. Kurssien aloituspäivämäärät, hakuohjeet ja muut lisätiedot löytyvät osoitteesta www.patria.fi. Patria Pilot Training on osa Patria-konsernia.

Tutustu Finland International Airshow’n ohjelmaan osoitteessa www.finlandairshow.fi

Suomen Ilmailuliitto ry:n Tour de Sky 9.-10.8.2014 onnistui odotusten mukaisesti

Suomi_Hurricanen_ensilento_16072014_2_kuva_Phil_Lawton

Kuvaaja: Phil Lawton

Päälentonäytöksessä kävi 18 000 katsojaa ja ennakkolippuja tapahtumaan myytiin yli 8000 kappaletta. Näytteilleasettajia oli tapahtumassa ennätykselliset 64, sekä kotimaasta että mm. USA:sta ja Hollannista. Näytteilleasettajina oli mm. Lockheed Martin, Textron, Ilmavoimat, Rajavartiolaitos, lento- ja mekaanikkokoulut, Ojan Rauta, FinnHems, Ilmatieteen laitos, Aviation Shop ja moni muu yritys ja yhteisö.  Lento-ohjelmaan osallistui 37 lentokonetta sekä helikopteria ja kaikkiaan tapahtumassa oli esillä maassa ja ilmassa 68 konetta. Näistä sotilaskoneita oli 40 Suomesta, Britanniasta, Hollannista, Saksasta, Italiasta, Puolasta, Tanskasta ja Ruotsista.

Tour de Sky oli kesän ainoa lentonäytös jossa yleisöllä oli mahdollista tutustua ilmailun kaikkiin osa-alueisiin ja myös ainoa lentonäytös jossa suihku- ja sotilaskoneet, niin kotimaasta kuin ulkomailta, olivat esillä maassa ja ilmassa. Suomen Ilmailuliitto ry oli näyttävästi paikalla ja Oulun alueen lentokehot esittelivät toimintaansa laajasti. Tapahtuma saavutti myös taloudellisen tavoitteensa.

Päälentonäytöksen kirkkain tähti oli Italian Ilmavoimien Frecce Tricolori osastotaitolentoryhmä joka lensi suoraan suomalaisten sydämiin. Osaston upea lähes puoli tuntia kestänyt esitys ei jättänyt ketään kylmäksi ja monet pitävät Frecce Tricoloria maailman parhaana sotilasosastotaitolentoryhmänä.

Upean viikonlopun huipensi Suomen Ilmavoimien toisen maailmansodan aikaisessa maalauksessa lentäneen Hawker Hurricanen ja Ilmavoimien suorituskyvyn kärjen Hornetin ohilento Finlandian soidessa taustalla jatkosodan päättymisen ja veteraanien kunniaksi.

  • Kun Hurricane ja Hornet tekivät ohilennon – tippa tuli silmään, oli usean katsojan kommentti ja tunnetila näytöksen päätyttyä sunnuntaina. Hurricanen ensiesiintyminen Suomessa tapahtui Tour de Sky päälentonäytöksessä.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä First Event Oy kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita sekä yhteistyökumppaneita.

  • Yleisöltä saamamme palautteen perusteella olemme tarjonneet uskomattoman elämyksen monille, varsinkin niille jotka olivat lentonäytöksessä ensimmäistä kertaa, toteaa tapahtumajohtaja Kimmo Piispanen.

Lentonäytöksen johtaja Perttu Karivalo jatkaa;

  • Monipuolinen lento-ohjelmamme oli ainutlaatuinen Suomessa eikä vastaavaa ohjelmaa ole nähty sitten edellisen Oulun lentonäytöksen 1997. Teimme monessa suhteessa historiaa Oulun taivaalla.

www.tourdesky.fi

Flybe Finland uudistaa ilmeensä ja palvelunsa

Flybe Finlandin brändi-ilme ja palvelut uudistuvat. Uuden ilmeen myötä lentoyhtiö vaihtaa vaaleansinisen tunnusvärinsä violetiksi. Uudella brändi-ilmeellä ja Lennosta etumatkaa -sloganilla Flybe haluaa muistuttaa, että pitkien välimatkojen Suomessa lentäminen on nopea, vaivaton ja kustannustehokas matkustusmuoto.

Osana muutosta lentoyhtiö uudistaa lipputyyppejään ja kotisivujaan. Jatkossa Flyben lennoille voi ostaa lippuja entistä edullisemmin ja niiden varaaminen on uudistettujen kotisivujen myötä aiempaa vaivattomampaa.

Myös Flyben lentolipputyypeistä tehtiin selkeämmät. Lipputyypit jakautuvat kolmeen hintaluokkaan. Edullisimman Just Fly-vaihtoehdon perushinta sisältää lennon sekä yhden enintään 8 kilon painoisen käsimatkatavaran. Lisäpalvelut on mahdollista ostaa erikseen tarpeen mukaan. Get More -lipulla matkustavan palveluihin kuuluu lisäksi enintään 20 kilon painoinen ruumaan menevä matkalaukku, mahdollisuus varata istumapaikka koneesta etukäteen sekä mahdollisuus muuttaa varausta tarpeen mukaan ilman erillistä maksua. Kattavin ja joustavin All In -lippuvaihtoehto soveltuu erityisesti kiireisille liikematkustajille. All In -lipuissa on täysi vaihto- ja peruutusoikeus ja lippuun sisältyvät muun muassa loungepalvelut ja pikaturvatarkastus.

”Tavoitteenamme on tarjota kaikille matkustajillemme mutkaton matkustuskokemus. Tulemme jatkossa korostamaan täsmällisyyttämme ja korkealaatuista asiakaspalveluamme”, kertoo Flybe Finlandin markkinointipäällikkö Tytti Haaga.

Flybe Finlandin brittiläinen emoyhtiö Flybe uudisti ilmeensä aiemmin keväällä 2014. Jatkossa Flybe Finlandin ilme on yhteneväinen emoyhtiön kanssa. Yhtiön uusi ilme lanseerataan Helsinki-Malmin lentoasemalla järjestettävässä Finland International Airshow’ssa 16.–17. elokuuta. Flybe Finland on yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista.

Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014

10259082_662973617073762_2238023512883646005_o

Parantunut matkustajakäyttöaste ja kustannussäästöjen eteneminen eivät riittäneet kompensoimaan heikkoa yksikkötuottokehitystä, toiminnallinen liiketulos -19,6 miljoonaa euroa huhti–kesäkuussa

Finnair Oyj Osavuosikatsaus 15.8.2014 klo 9:30

Huhti­–kesäkuu 2014

  • Liikevaihto laski 7,2 % ja oli 565,7 miljoonaa euroa (609,7).
  • Toiminnallinen liiketulos oli -19,6 miljoonaa euroa (7,5).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 69,2 miljoonaa euroa (101,2) ja investointien nettorahavirta -92,2 miljoonaa euroa (-46,5). Investointien nettorahavirta sisältää kaudella toteutuneet lentokoneiden myynnit ja takaisinvuokraukset sekä ensimmäisten A350-lentokoneiden ennakkomaksuja.
  • Yksikkökustannus tarjottua tuolikilometriä kohti ilman polttoainetta, (CASK excl. fuel) laski 2,4 prosenttia vertailukaudesta.
  • Yksikkötuotto tarjotulta tuolikilometriltä, (RASK) laski 5,8 %.
  • Finnair päivittää tulosnäkymiään ja arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 jää selvästi edellisvuodesta ja että sen vuoden 2014 toiminnallinen liiketulos on selvästi tappiollinen.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Vuoden 2014 toinen neljännes oli vaikea. Finnairin liikevaihto laski 7,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta 565,7 miljoonaan euroon. Liikevaihdon heikkenemiseen vaikuttivat matkustajaliikenteen yksikkötuottojen voimakas lasku, lentotoimintapalveluiden rakennemuutoksesta johtunut ulkoisen liikevaihdon poistuminen sekä Aurinkomatkojen heikko kehitys. Yksikkötuottoja laskivat Suomen epävarmojen talousnäkymien vaikutus kotimaiseen kysyntään sekä kiristynyt kansainvälinen kilpailu etenkin kaukoliikenteessä. Euron vahvistuminen suhteessa muihin tärkeimpiin tuottovaluuttoihimme on edelleen heikentänyt matkustajaliikenteen yksikkötuottoja. Haastava toimintaympäristö on näkynyt myös alan muiden toimijoiden tuottokehityksessä.

Matkustajakäyttöasteemme paranivat huhti–kesäkuussa vertailukaudesta, ja samanaikaisesti etenimme kustannussäästöohjelmassamme. Olen tyytyväinen, että säästötavoitteemme ja sen markkinalähtöiset perusteet ovat saaneet ymmärrystä myös henkilöstömme keskuudessa ja että pystyimme sopimaan joidenkin henkilöstöryhmien kanssa tarvittavista säästöistä. Nämä edistysaskeleet eivät kuitenkaan riittäneet kompensoimaan tuottojen laskua, ja toiminnallinen tuloksemme putosi reilusti tappiolliseksi -19,6 miljoonaan euroon meille perinteisesti vahvalla jaksolla.

Tavoittelemiemme säästöjen saavuttaminen ja kustannustasomme saaminen markkinatasolle kaikissa kuluerissä on tässä taloudellisessa tilanteessa ehdottoman välttämätöntä. Finnair onkin vahvasti sitoutunut kilpailukykyisen kustannustason ja -rakenteen saavuttamiseen.

Tulevaisuuden näkymät

Tulosnäkymä 15.8.2014:

Kotimaan, Euroopan ja Aasian epävarmoina jatkuvat talousnäkymät heikentävät kuluttajakysyntää päämarkkina-alueillamme. Lentoliikenteen odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Finnair ei kuitenkaan pääse hyötymään tästä kasvusta, ellei se etene kustannussäästöohjelmassaan ja saavuta tavoittelemaansa kustannusrakennetta.

Finnair arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 jää selvästi edellisvuodesta. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeina. Henkilöstökustannuksiin liittyvien säästöneuvottelujen viivästymisen ja epäsuotuisasta kilpailutilanteesta johtuvan yksikkötuottojen voimakkaan laskun vuoksi Finnair arvioi, että sen vuoden 2014 toiminnallinen liiketulos jää selvästi tappiolliseksi. 

2.6.2014 annettu tulosnäkymä:

Kotimaan, Euroopan ja Aasian epävarmoina jatkuvat talousnäkymät heikentävät kuluttajakysyntää päämarkkina-alueillamme. Lentoliikenteen odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Finnair ei kuitenkaan pääse hyötymään tästä kasvusta, ellei se etene kustannussäästöohjelmassaan ja saavuta tavoittelemaansa kustannusrakennetta.

Finnair arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 jää selvästi edellisvuodesta. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeina. Koska meneillään olevien yhteistoiminta- ja säästöneuvottelujen lopputulos vaikuttaa Finnairin vuoden 2014 taloudelliseen kehitykseen merkittävästi, Finnair harkitsee uudelleen koko vuotta koskevan tulosennusteen antamista säästöneuvotteluiden päätyttyä.

Taloudellinen raportointi 2014

Finnairin osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2014 perjantaina 31.10.2014