Finnair kommentoi iltapäivälehtien uutisointia: Vuoden 2002 sopimusta ei koskaan ole sovellettu sellaisenaan

766b4ed852935a1ba72c58edbc752e01

Suomalaisviranomaiset todenneet kiinalaisen vuokrahenkilöstömme palkkauksen asianmukaiseksi useaan otteeseen – muut sopimusehdot muuttuneet vuonna 2008 Kiinan työsopimuslain uudistuessa

Finnair kertoi eilen ulkoistavansa norjalaiselle OMS Aviationille Singaporen ja Hongkongin reittiensä matkustamopalvelun. Tähän ratkaisuun jouduttiin turvautumaan, koska yhtiö ei pitkään jatkuneista neuvotteluista huolimatta valitettavasti kyennyt sopimaan matkustamohenkilöstöään edustavan SLSY:n kanssa yhtiön tulevaisuuden kannalta välttämättömistä kustannussäästöistä. Eilen julkistetut uutiset eivät koske Manner-Kiinan reittejä.

Manner-Kiinan henkilöstön palkkauksen ovat suomalaisviranomaiset todenneet asianmukaiseksi

Tässä yhteydessä esille on kuitenkin jälleen noussut Finnairin Manner-Kiinan-lennoillaan käyttämän vuokratyövoiman palkkaus- ja muut työehdot, joita yhtiö on aikaisemminkin useasti kommentoinut (muun muassa tiedotteellahttp://www.finnairgroup.com/media/media_7.html?Id=rss_717721.html) . Iltapäivälehdet ovat nostaneet esiin heille toimitetun Finnairin ja Kiinan valtiollisen henkilöstövuokrausyhtiön Fascon vanhentuneen sopimuksen vuodelta 2002.

Finnair käyttää kiinalaista vuokratyövoimaa lennoillaan, sillä kiinankielinen palvelu Kiinan-lennoilla on ehdottoman välttämätöntä. Ulkomainen lentoyhtiö ei kiinalaisten säädösten mukaan voi suoraan palkata paikallista matkustamohenkilökuntaa. Kiinassa Fasco on siis ainoa vaihtoehto henkilöstön vuokraukseen ja sopimusehdot määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Finnairilla on kuitenkin oikeus soveltaa sopimusta työntekijän kannalta inhimillisemmällä tavalla ja näin yhtiö on myös toiminut alusta alkaen.

Suomalaiset viranomaiset ovat useaan otteeseen tarkastelleet Finnairin kiinalaisen matkustamohenkilöstön palkkausta ja todenneet sen asianmukaiseksi, vaikka suomalainen SLSY on toisin väittänyt. Viimeksi palkkatasoa on kattavasti arvioinut TE-toimisto tänä keväänä tarkastaessaan kaikkien Finnairin ulkomaalaisten vuokratyöläisten palkat viimeisen vuoden ajalta. Kiinalaisen matkustamohenkilökunnan palkka oli vuonna 2013 noin 1 600 – 2 000 euroa kuussa, mikä on Kiinassa erittäin korkea palkkataso. Palkkausta on kuvattu tarkemmin aiemmin mainitussa tiedotteessa.

Finnairilla on selkeät eettiset ohjeet

Iltapäivälehtien esiin nostamat muut sopimusehdot on muutettu Kiinan työsopimuslain uudistuessa vuonna 2008, eikä niitä Finnairin tietojen mukaan niitä ei koskaan ole Finnairin kiinalaiseen vuokrahenkilöstöön tosiasiallisesti sovellettu. Kiinalainen työmarkkinakäytäntö on viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi muuttunut ja työntekijän oikeuksia on kehitetty. Nyt Finnair ei vuoden 2002 sopimuksen kaltaista sopimusta voisi edes hyväksyä, sillä se olisi Finnairin nykyisen eettisen ohjeiston vastainen. Finnair on viimeksi uudistanut kiinalaisen matkustamohenkilökunnan työehdot ja palkkarakenteen Fascon kanssa vuonna 2012.

Finnair korostaa, että

 • Finnairin aasialaisilla, samoin kuin muilla työntekijöillä on oikeus halutessaan osallistua työtaisteluun.
 • Perheenlisäys on iloinen ja tärkeä asia. Noudatamme alan säännöksiä, joiden mukaan lentotyössä 17. raskausviikon jälkeen ei voi terveyssyistä lentää pitkiä lentoja, joilla altistuu kosmiselle säteilylle.
 • Kiinalainen yhteistyökumppanimme noudattaa paikallisia perhevapaakäytäntöjä. Finnairin toiveesta käytäntönä on lisäksi, että työntekijä halutessaan voi palata töihin vasta, kun lapsi täyttää yhden vuoden. Käytännössä lähes kaikki kiinalaiset matkustamotyöntekijät ovat palanneet töihin perhevapaan jälkeen.
 • Työntekijän siviilisääty, puolison kansallisuus tai seksuaalinen suuntautuminen ovat yksityisasioita eivätkä kuulu työnantajalle.
 • Kiinalainen henkilökuntamme on erittäin sitoutunutta työhönsä ja työsuhteet ovat olleet pitkäkestoisia.

Finnairin nykyinen sopimus vuokratyövoimaa Kiinassa tarjoavan Fascon kanssa noudattaa edellä mainittuja periaatteita.  Yhtäkään työsuhdetta ei ole päätetty vuoden 2002 sopimuksessa listattujen ehtojen perusteella.

Kuten Finnair on aiemminkin julkisuudessa kertonut, Vantaan käräjäoikeus sekä valtiosyyttäjä ovat viimeksi vuonna 2012 todenneet, ettei kiinalaiseen työntekijään kohdistettu työsyrjintää palkkauksen tai muidenkaan työehtojen osalta hänen työskennellessään Finnairin vuokratyöntekijänä 2002-2008.

– On ikävää, että julkisuudessa on syntynyt valitettava väärinkäsitys Finnairin kiinalaisen vuokratyövoiman  nykyisistä palkka- ja muista työsuhde-ehdoista. Menneitä sopimusehtoja tai Kiinan lainsäädäntöä emme voi muuttaa, mutta nykyinen sopimuksemme on yhtiömme vuonna 2011 käyttöön otettujen eettisten periaatteiden mukainen. Olennaista ihmisoikeuksien kannalta kuitenkin on, ettei ketään todellisuudessa ole kohdeltu syrjivästi tai epäasiallisesti aiemminkaan, korostaa Finnair konsernin työsuhdejohtaja Petteri Huovinen.

 – On erittäin hyvä, että julkisuudessa keskustellaan vuokratyövoiman ja ulkomaisten työntekijöiden palkkauksesta ja oikeuksista. Finnairia kuitenkin pidetään erittäin haluttuna työnantajana myös kiinalaisten vuokratyöläisten keskuudessa, Huovinen sanoo.

– On kuitenkin valitettavaa, jos erittäin tärkeää perusoikeusnäkökulmaa käytetään viemään huomio pois niistä haasteista, joita joidenkin suomalaisten henkilöstöryhmien markkinatasoa korkeammat palkkamme aiheuttavat taloudellisessa ahdingossa painivalle Finnairille. Olisimme toivoneet, että olisimme saavuttaneet näiden ryhmien kanssa markkinatasoiset palkkaratkaisut ja siten välttäneet enemmät ulkoistukset. On surullista, että näin ei käynyt ja siksi joudumme turvautumaan ulkoistuksiin.

Finnair solmi sopimuksen norjalaisen OSM Aviationin kanssa matkustamopalvelun ostosta alihankintana

b47509f5525d31ccb24bfcbbbc752e01

Finnair on solminut sopimuksen norjalaisen miehistöpalveluyrityksen OSM Aviationin kanssa matkustamopalvelun ostosta alihankintana. Osapuolet ovat sopineet ensivaiheessa palvelun tuottamisesta Finnairin Hongkongin ja Singaporen reiteille. Reiteillä työskentelevä henkilökunta palkataan OSM Aviationin Aasian toimipisteisiin. Suunnitelmissa on laajentaa yhteistyötä tulevaisuudessa niin kauko- kuin lähiliikenteessä.

Finnair on vuodesta 2011 lähtien pyrkinyt neuvottelemaan kustannussäästöistä matkustamohenkilöstönsä kanssa. Kun säästöneuvottelut kariutuivat lopullisesti keväällä 2014, kertoi Finnair kesäkuussa, että se etenee matkustamopalvelunsa ulkoistuksissa yhteistoimintamenettelyssä käsiteltyjen suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on tervehdyttää Finnair ja mahdollistaa kannattava kasvu, joka loisi uusia työpaikkoja.

– Olemme tehneet kaikkemme löytääksemme säästöratkaisut yhdessä matkustamohenkilöstömme kanssa, mutta pitkä neuvottelutie päättyi tuloksettomana. Matkustamohenkilöstömme työehdot ovat kustannuksiltaan huomattavasti korkeammat kuin SLSY:n yleissitovan työehtosopimuksen taso. Tappiollisena yhtiönä emme voi jatkaa Finnair-lisän maksamista, vaan meidän on kohtuullistettava kustannuksiamme kilpailukykyiselle tasolle. Neuvotteluteitse tämä ei valitettavasti onnistunut. Siksi joudumme nyt siirtymään tietyillä reiteillä palveluntuottajasta palvelunostajaksi, perustelee Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho.

– OSM Aviationilla on kokemusta lentoliiketoiminnasta ja kyky tarjota meille luotettavaa ja laadukasta palvelua kilpailukykyiseen hintaan, Ville Iho jatkaa.

– Keskusteluja jatketaan edelleen myös muiden kumppaniehdokkaiden kanssa. Pyrimme kumppanineuvotteluissa löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat työpaikkojen säilyttämisen Suomessa, Ville Iho kertoo.

Finnairin tavoitteena on aloittaa reittiulkoistukset vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Singaporen ja Hongkongin reittiulkoistusten henkilöstövaikutus Suomessa on yhteensä noin 100 henkilötyövuotta. Vähennykset toteutetaan tässä ensi vaiheessa lomauttamalla. Lisäksi reittien ulkoistaminen vaikuttaa noin 80 aasialaisen vuokratyöntekijän työhön, joka loppuu siinä vaiheessa, kun reitit ulkoistetaan.

Finnair on kertonut suunnittelevansa yhteensä noin 20 kauko- ja lähiliikennereitin matkustamopalvelun ostamista alihankintana tulevan kahden vuoden aikana. Toimet ovat osa Finnairin vuonna 2011 alkanutta 200 miljoonan euron säästöohjelmaa. Finnair tavoitteli 18 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia matkustamopalvelusäästöjä ensisijaisesti säästöneuvotteluista matkustamohenkilökuntansa kanssa, mutta neuvottelut jäivät tuloksettomiksi.

Malaysia Airlines irtisanoo kolmanneksen työntekijöistään

881910_548560058517976_1929656856_o

Malaysia Airlinesilla on mennyt taloudellisesti huonosti jo vuosia.

Lentoyhtiö Malaysia Airlines irtisanoo kolmanneksen työntekijöistään. Työnsä menettää jopa 6 000 ihmistä.

Malaysia Airlinesilla on mennyt taloudellisesti huonosti jo vuosia. Tänä vuonna yhtiön ahdinkoa on syventänyt kahden matkustajakoneen menetys.

Maaliskuussa yhtiön kone katosi matkalla Malesiasta Kiinaan. Viime kuussa toinen kone ammuttiin alas Itä-Ukrainassa. Tragedioissa kuoli yhteensä 537 ihmistä.

Malaysian Airlinesin matkustajamäärät ovat romahtaneet koneen alasampumisen jälkeen. Tällä viikolla yhtiö kertoi raskaista tappioista myös toisella vuosineljänneksellä.

Yhtiön pääomistaja on Malesian valtion sijoitusyhtiö Khazanah Nasional Berhad, jonka mukaan irtisanomiset ovat osa yhtiön laajaa rakenneuudistusta. Yhtiön odotetaan myös luopuvan kannattamattomista lentoreiteistä.

Malaysia Airlines Welcomes Publication of “Rebuilding a National Icon: The MAS Recovery Plan”

Ilmavoimat osallistuu Merivoimien kansainväliseen Northern Coasts 2014 -harjoitukseen

Parilla2

Learjet-osasto maalilennolla edellisessä Suomessa järjestetyssä Northern Coasts -harjoituksessa 2010. Kuva: Puolustusvoimat

Northern Coasts 2014 (NOCO) -harjoitus käynnistyy elo-syyskuun vaihteessa ja jatkuu 11.syyskuuta saakka.

Suomen Ilma- ja maavoimien joukkojen lisäksi mukana on ilma-aluksia Saksasta, USA:sta, Tanskasta ja Ruotsista. Ilmavoimista lentotoimintaan osallistuvat Hornet-pari sekä Hawk- ja Learjet-osastot.

Harjoituksen ensimmäinen vaihe toteutetaan Pohjanlahdella Ahvenanmaan ja Kristiinankaupungin tasan välisellä merialueella 1.–6.9. Toinen vaihe toteutetaan Itämeren pohjoisosassa sekä Suomenlahden länsiosassa 7.–11.9.2014.

Mukana kaikki puolustushaarat sekä rajavartiolaitos

NOCO14 on Merivoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus, jonka tehtävänä on kehittää osallistuvien joukkojen monikansallista yhteistoimintakykyä. Suomen rannikon matalat ja karikkoiset vedet luovat vaativat olosuhteet harjoitukselle, jossa merivoimien toimintaa tuetaan ilma- ja erikoisjoukkojen operaatioilla.

Kriisinhallinnan suorituskykyjä kehitetään määrätietoisesti osallistumalla monipuolisesti erilaisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä kansainvälisiin harjoituksiin. Suomella on hyvä maine kriisinhallinnassa ja osallistuminen aktiivisesti operaatioihin tuo arvokasta kokemusta ja ammattitaitoa, jota hyödynnetään kansallisen puolustamisen vahvistamiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

Suomesta NOCO14 -harjoitukseen osallistuu yhteensä 1500 henkilöä, joista noin 900 palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa, noin 400 reserviläistä ja yli 200 varusmiestä. Kaikkiaan harjoitukseen osallistuu noin 3000 henkilöä. Osallistujia on kaikista puolustushaaroista sekä rajavartiolaitokselta. Harjoituksen johtaa Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Juha Vauhkonen.

Vuotuinen Northern Coasts -harjoitus on Saksan merivoimien komentajan omistama monikansallinen kutsuun perustuva sotaharjoitus, jonka isäntämaa vaihtuu vuosittain. NATO-, EU- ja PfP-maille suunnattu harjoitus on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Viime vuosina harjoitukseen on osallistunut 10–15 maata. Harjoitus on osa Suomen merivoimien vuosisuunnitelman mukaista harjoitustoimintaa. Edellisen kerran Suomi isännöi harjoitusta syksyllä 2010.

Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

Tammi–kesäkuu 2014 lyhyesti

 • Kansainvälinen vaihtomatkustus Helsingin kautta kasvoi edelleen
 • Kotimaan matkustuksessa positiivinen kehityssuunta
 • Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuodesta
 • Matkustajapalveluiden liikevaihto laski johtuen liiketoimintarakenteen muutoksesta sekä kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä
 • Kehitys- ja investointiohjelmat käynnistyivät Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla

Konsernin avainluvut:

594564375676576439

Toimitusjohtaja Kari Savolainen: 

– Finavian lentoliikenteelle tarjoamien palveluiden markkinatilanne on säilynyt kahtiajakautuneena. Kysyntää kasvattaa matkustajamäärien voimakas lisääntyminen etenkin kansainvälisessä vaihtoliikenteessä. Kotimaan liikenteessä kysyntä on edelleen melko alhaisella tasolla, joskin alkuvuonna matkustajamäärät ovat kääntyneet muutaman heikomman vuoden jälkeen kasvuun joidenkin reittien hyvän kehityksen ansiosta. Matkustajamäärien kasvusta huolimatta Finavian lentoasemilla käyvien lentokoneiden määrät ovat supistuneet alkuvuonna.

Finavia on onnistunut parantamaan perusliiketoiminnan tehokkuutta. Toimintatapojen jatkuva uudistaminen ja tiukka kulukuri ovat tehostaneet konsernin toimintaa viime vuosina sekä vieneet meitä askeleen kohti entistä parempaa palveluyritystä. Lentoliikenteessä kysynnän ja tarjonnan vaihtelut ovat jatkuvia, joten olemme panostaneet toimintamme joustavuuteen ja tehokkaisiin toimintatapoihin. Sopeutuminen nopeasti muuttuvaan markkinatilanteeseen
on kilpailukykymme edellytys.

Finavian strategia nojaa vaihtomatkustuksen kasvattamiseen kansainvälisessä liikenteessä. Nyt käynnissä olevan kehitysohjelman päätavoitteena on edelleen varmistaa vahva kilpailuasemamme erityisesti Euroopan ja Aasian välisessä kasvavassa vaihtoliikenteessä. Meillä on hyvät edellytykset muun muassa viime aikojen toiminnan tehostumisen ansiosta ottaa kansainvälisessä kilpailussa seuraava askel ja kehittää Helsinki-Vantaan lentoasemaa johtavana vaihtokenttänä. Tavoitteemme on se, että matkustaja lentoa ostaessaan valitsee vaihtoasemakseen yhä useammin Helsinki-Vantaan.

Finavia seuraa lentoliikenteen toimintaympäristön kehittymistä tarkasti. Uskomme vaihtoliikenteen kasvun jatkuvan tulevina vuosina, ja Suomella on hyvät mahdollisuudet saada tästä kasvusta tuntuva osa. Arvioimme kuitenkin, että mahdolliset muutokset kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa, esimerkiksi EU:n ja Venäjän väliset talouspakotteet, voivat ainakin lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa vaihtoliikenteen kehitykseen ja Finavian liikevaihtoon ja tulokseen.

Finavian osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 

Finnair siirtyy käyttämään Länsi-Ukrainan ilmatilaa useiden muiden lentoyhtiöiden tavoin

Finnair aloittaa jälleen Länsi-Ukrainan ilmatilan käytön 27.8.2014 joillakin lennoillaan. Useat eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat jo palanneet Länsi-Ukrainan ilmatilaan, eikä alueella ole missään vaiheessa ollut viranomaisten asettamia lentorajoitteita. Länsi-Ukrainan ilmatilaa saatetaan siis jatkossa käyttää esimerkiksi Finnairin Bulgarian, Israelin, Kreikan, Kyproksen, Turkin ja Itä-Euroopan sekä Etelä-Euroopan lennoilla, silloin kuin se sääolosuhteiden ja muiden lentoreitin valintaan vaikuttavien tekijöiden kannalta on mahdollista.

Lentorajoitteet ovat edelleen voimassa Krimin niemimaan ja Itä-Ukrainan alueella. Finnair on keväästä lähtien kiertänyt näiden alueiden ilmatilan. Nämä lentorajoitealueet pitävät sisällään turvamarginaalin, eli ovat suuruudeltaan selvästi kriisialueita suurempia.

Finnair noudattaa Euroopan lentoreittien valinnassa Euroopan ilmatilaa säätelevän Eurocontrolin, European Aviation Safety Agencyn ja paikallisten viranomaisten suosituksia ja määräyksiä ja lisäksi se voi niin katsoessaan noudattaa tiukempia rajoitteita, kuten Länsi-Ukrainassa on viime viikkoina tehty.

Kiitotieremontti valmis – Lentoliikenne Ivalon lentoasemalle jatkuu

Finavia saa kiitotien päällystystyöt valmiiksi Ivalon lentoasemalla viikonloppuna. Lentoliikenne jatkuu Ivaloon normaalisti jälleen maanantaina 25. elokuuta.

Kiitotien kunnostustyöt sujuivat hyvin. Kiitotieremontti oli osa Finavian laajaa investointia, jonka arvo on kokonaisuudessaan 13,5 miljoonaa euroa. Kyse on Finavian verkostolentoasemien merkittävimmästä investointikokonaisuudesta tänä vuonna.

Kesän aikana Ivalossa on myös rakennettu pysäköintialuetta ja terminaalin laajennusosaa.

Terminaalin uudistamisessa keskitytään erityisesti turvatarkastuslinjastoon, porttialueen odotustiloihin, kahvila- ja myymäläalueeseen sekä tulli- ja passintarkastustiloihin. Lentoaseman uudistustöiden jälkeen matkustuskokemus on entistä sujuvampi ja mukavampi varsinkin sesonkiaikoina. Uudistuksilla Finavia myös valmistautuu kasvaviin liikennemääriin.

Muutostyöt tehdään vuosina 2014–15. Finavia pitää huolen siitä, että matkustaminen Ivalon lentoaseman kautta on mahdollisimman helppoa ja sujuvaa myös muutostöiden aikana.

Osa Finavian laajaa kehitysohjelmaa

Ivalon lentoaseman lisäksi Finavian verkostolentoasemainvestointien kohteina ovat tänä vuonna Tampere, Turku ja Rovaniemi. Lisäksi lukuisilla lentoasemilla tehdään pienempiä muutoksia viihtyvyyden ja palvelutarjonnan parantamiseksi. Verkostolentoasemiin investoidaan kuluvana vuonna noin 35 miljoonaa euroa.

Finavia pahoittelee kunnostustöistä matkustajille ja yhteistyökumppaneille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Norwegian avaa uuden kaukolentotoiminnan tukikohdan Lontoon Gatwickiin

print_uky4jWJpW7

Norwegian jatkaa kansainvälistä kasvuaan. Yhtiö on päättänyt perustaa uuden kaukolentotoiminnan tukikohdan Lontoon Gatwickin kentälle, jonne tulee sekä lentäjien että matkustamohenkilökunnan tukikohta. Norwegianista on tullut merkittävä toimija Gatwickin kentällä. Yhtiö on tällä hetkellä ainoa Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen välillä halpalentoja tarjoava yhtiö.

– Rekrytointimme Isossa-Britanniassa on saanut hyvän vastaanoton. Monet lentäjät ovat tyytyväisiä saadessaan työskennellä asemapaikkanaan Lontoo innovatiivisen ja tulevaisuuteen katsovan yhtiön palveluksessa, joka tarjoaa kilpailukyiset palkat ja työehdot sekä mahdollisuuden lentää tämän hetken teknologisesti kaikkein edistyksellisempää lentokonetta, 787 Dreamlineria, sanoo Norwegianin lentotoimintojen johtaja Torstein Hoås.

Gatwickin tukikohdan matkustamohenkilökunnan rekrytointi käynnistyy ensi vuoden alkupuolella. Norwegian rekrytoi lentäjiä myös New Yorkin JFK:n tukikohtaan, jossa on jo matkustamohenkilökunnan tukikohta.

Merkittävä toimija Lontoon Gatwickissä

Norwegianista on tullut nopeasti merkittävä toimija Lontoon Gatwickissä, josta yhtiö tarjoaa suoria lentoja suosittuihin kohteisiin. Aiemmin tänä vuonna Sky Scanner valitsi Norwegianin Isossa-Britanniassa“Best Value for Money” -lentoyhtiöksi. Tämän vuoden heinäkuussa Norwegian otti vastaan arvostelulta SKYTRAXiltä Euroopan paras halpalentoyhtiö -tunnustuksen jo toisena vuotena peräkkäin.

Norwegian avasi miehistön tukikohdan Lontoossa vuonna 2013. Yhtiöllä on tällä hetkellä lyhyen matkan reiteille 90 lentäjää ja 200 matkustamohenkilökunnan jäsentä Lontoon Gatwickissa. Norwegian kuljettaa vuoden 2014 aikana yli kolme miljoonaa matkustajaa Lontoon Gatwickin kautta. Yhtiö operoi tällä hetkellä 400 viikoittaista lentoa 41 eri reitillä Gatwickin kentällä.

Tämän vuoden heinäkuussa Norwegian juhli ensimmäistä lentoaan Lontoon Gatwickin kentältä kolmeen kaupunkiin Yhdysvalloissa; Los Angelesiin, New Yorkiin ja Fort Lauderdaleen. Kaukoreittien lanseeraaminen Lontoon Gatwickin ja Yhdysvaltojen välillä on myös tärkeä osa Norwegianin kansainvälistymisstrategiaa ja aseman vahvistamista globaaleilla markkinoilla.

Norwegianilla on tällä hetkellä seitsemän 787 Deamlinerin kaukolentolaivasto ja kymmenen 787 Dreamlineria tilauksessa.

Trafi seuraa Islannin Bardarbunga-tulivuoren tilannetta

Islannissa Bardarbunga-tulivuori osoittaa aktivoitumisen merkkejä. Purkauksella ja siitä mahdollisesti seuraavalla tuhkapilvellä voi olla vaikutusta myös Suomen lentoliikenteeseen. Trafi seuraa Bardarbunga -tulivuoren tilannetta ja tiedottaa asiasta tarvittaessa.

Vuoden 2010 tuhkakriisin, joka käytännössä pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen, jälkeen lentoyhtiöiden riskinarviointimenettely on kehittynyt eikä Suomen, kuten ei muidenkaan valtioiden, ilmatilaa todennäköisesti enää suljeta mahdollisen tuhkapilven takia. Ennustekarttojen pohjalta määritellään tarvittaessa vaara-alueita, joilla tuhkapitoisuus on niin suuri, että lentoyhtiöiden tulee ottaa se huomioon lentoreittejä suunniteltaessa. Lentoyhtiöt tekevät omalta osaltaan turvallisuusarvion, jonka perusteella päätökset lentoreiteistä tehdään.

Trafi käsittelee suomalaisten lentoyhtiöiden turvallisuusarviot ja lentotoiminnan ohjeistukset. Tuhkapilvi ei vaaranna lentoturvallisuutta, kun riskit tunnetaan ja arvioidaan jo etukäteen ja toimintaa ohjataan tilanteen mukaisesti.

Trafi valvoo Suomen lentoliikenteen turvallisuutta.

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry VaLa ry:n jäseneksi ja osaksi sen laajaa yhteistyöverkostoa

Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:n hallitus on hyväksynyt Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n jäsenekseen. VaLa on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa. 

Vastuullinen Lahjoittaminen – Ansvarsfullt Donerande rf perustava kokous pidettiin toukokuussa 2004. 
Suomalaisten varainhankintaa harjoittavien järjestöjen keskuudessa tunnistettiin tarve yhteistoiminnan lisäämisestä 2000-luvun alkupuolella. Yhteisöjen edustajat järjestivät vuoden 2003 aikana aiheen ympärillä tapaamisia, joiden pohjalta muodostui perustamistyöryhmä. Työryhmään tuli jäseniä 11 yleishyödyllisestä järjestöstä. Ryhmä valmisteli yhteistyöelimen perustamista sekä linjausta varainhankinnan eettisiksi säännöiksi. Tämän työn tuloksena oli keväällä 2004 käytettävissä Valan toimintasuunnitelma, talousarvio, säännöt, koulutussuunnitelma, yhteiset pelisäännöt ja eettiset ohjeet sekä suunnitelma varainhankinnan toimintaedellytysten parantamiseksi. 

Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLa on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä. VaLan visio on olla Suomen kolmannen sektorin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on, että: 

– yleishyödylliset yhteisöt noudattavat hyvän hallinnon periaatteita 

– varainhankinnan ammattikunnan osaaminen on erinomaista 

– Suomessa on kehittynyt lahjoituskulttuuri ja yhteiskunnan eri toimijoiden roolit on määritetty kestävällä ja selkeällä tavalla. 

VaLa:n jäsenyhdistyksiä ovat muun muassa Maailman luonnonsäätiö Suomen rahasto, SOS-lapsikyläsäätiö, Suomen lasten ja nuorten säätiö, Suomen Sydänliitto ry, Kirkon Ulkomaanavun Säätiö, Plan Suomi Säätiö, Liikunnan Kehitysyhteistyö Liike ry, Suomen Eläin suojeluyhdistysten liitto sekä lukuisia muita kansalaisjärjestöjä. 

Tutustu VaLa ry:n kotisivuihin www.vala.fi