Finnair neuvottelutulokseen lentäjien kanssa

Finnair ja Suomen liikennelentäjäliitto (SLL) ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen Finnairin kustannussäästöohjelmaan liittyvissä säästöneuvotteluissa.

Säästösopimuksen kokonaisarvo on 17 miljoonaa euroa pysyviä, vuosittaisia säästöjä. Säästöistä noin 11 miljoonaa toteutuu porrastetusti 2-vuotisen sopimuskauden aikana. Noin 3 miljoonaa euroa toteutuu lähivuosina kasvun myötä ja noin 3 miljoonaa tulevaisuudessa uusien lentäjien työehtoihin ja eläkkeisiin liittyvien muutosten kautta. Vastineeksi säästöistä Finnair tarjoaa lentäjille kahden vuoden irtisanomissuojan. Osana neuvottelutulosta on lisäksi sovittu, että Finnair ryhtyy selvittämään kannustinohjelmaa lentäjille. Sopimuksen lopullinen toteutuminen on ehdollinen syksyn aikana laadittavan kannustinohjelman toteutumiselle.

SLL:n kanssa sovitut säästöt muodostuvat pääasiassa lentäjien palkkaan ja työaikaan liittyvistä muutoksista. Kesäkuussa SLL:n kanssa sovittiin uuteen palkkamalliin siirtymisestä, mutta säästöratkaisu syntyi lopulta nykyisen palkkamallin pohjalta.

– On erittäin hienoa, että vaikeassa tilanteessa pääsimme lentäjien kanssa neuvotteluratkaisuun. Sopimukseen sisältyvä kannustinohjelma vaatii vielä jatkoselvitystä, jonka saamme päätökseen syksyn aikana. Säästöistä merkittävä osa toteutuisi nopealla aikataululla, mikä on olennaisen tärkeää Finnairin tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Haluan kiittää SLL:n jäseniä siitä, että he ovat vastuullisesti myötävaikuttaneet neuvotteluratkaisun syntymiseen. Tiedän, etteivät sovitut työehtosopimusmuutokset ole kenellekään helppoja. Neuvottelutulos on hieno osoitus lentäjien sitoutumisesta Finnairiin ja sen tulevaisuuteen, korostaa yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

– Olemme halunneet tarjota lentäjille irtisanomissuojan seuraaville kahdelle vuodelle säästöjen vastineeksi. Pitkä irtisanomissuoja tässä maailmantalouden ja alamme markkinatilanteessa on poikkeuksellista, Vauramo sanoo.

Finnair aloitti lokakuussa 2012 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelmansa elokuussa 2011 aloitetun 140 miljoonan säästöohjelman lisäksi. Ohjelman avulla se tavoittelee merkittäviä säästöjä pääasiassa henkilöstö- ja henkilöstösidonnaisissa kuluissa. Matkustamohenkilökunnan kanssa käydyt säästöneuvottelut 18 miljoonan euron säästöistä päättyivät tuloksettomina ja yhtiö joutuu siksi etenemään matkustamopalvelun alihankinnan lisäämisessä. Finnair olisi halunnut jatkaa oman, finnairilaisen matkustamohenkilöstönsä kanssa.

IAU:iin kuuluvien henkilöstöryhmien sekä ylempien toimihenkilöiden ja insinöörien kanssa Finnair on päässyt säästösopimuksiin. Finnair on leikannut myös hallintoa ja tukitoimintoja, ja lisäksi Finnair on vähentänyt johtajistoa sekä leikannut johdon kokonaisansioita sekä etuuksia.

Finnairin Elokuun 2014 Liikennetiedot

Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi elokuussa 0,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 84,8 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti laski elokuussa 3,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 1,0 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 10,7 prosenttia ja kapasiteetti 12,6 prosenttia edellisvuodesta.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 32,1 prosenttia ja kapasiteetti 26,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Rahtiliikenne kasvoi vertailukaudesta 0,5 prosenttia ja kapasiteetti laski 6,0 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 3,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 60,5 prosenttia.

Finnairin reittilennoista 87,6 prosenttia (93,5) ja kaikista lennoista 87,1 prosenttia (93,1) saapui elokuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Elokuu 2014

Elokuu 2014    muutos, % Vuoden 2014 alusta    muutos, %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 883,0 2,9 6 514,7 3,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 789,8 0,2 20 849,1 -1,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 366,5 -0,3 16 906,9 -0,7
Matkustajakäyttöaste % 84,8 -0,4 p 81,1 0,3 p
Rahti ja posti tn 12 705,6 -3,3 99 696,0 4,3
Tarjotut tonnikilometrit 418,5 -2,1 3 147,8 -0,7
Myydyt tonnikilometrit 291,9 -0,1 2 122,6 0,8
Kokonaiskäyttöaste % 69,7 1,4 p 67,4 1,0 p
Reittiliikenne yhteensä
Matkustajat 1000 834,3 6,0 6 117,3 6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 641,0 2,2 19 071,6 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 239,8 2,4 15 359,4 3,6
Matkustajakäyttöaste % 84,8 0,1 p 80,5 1,2 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 521,0 9,7 3 732,0 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 991,1 12,6 6 993,5 8,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 760,2 10,7 5 488,3 11,3
Matkustajakäyttöaste % 76,7 -1,3 p 78,5 1,9 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 23,6 -6,1 137,1 -5,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 171,9 -6,2 1 032,3 -6,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 156,4 -5,7 907,5 -5,6
Matkustajakäyttöaste % 91,0 0,5 p 87,9 0,8 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 169,3 -1,8 1 115,7 -0,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 390,3 -3,2 10 177,7 -1,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 267,4 -1,0 8 383,0 -0,1
Matkustajakäyttöaste % 91,2 2,0 p 82,4 1,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 120,3 5,3 1 132,5 8,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 87,8 4,8 868,2 5,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 55,8 2,7 580,6 8,0
Matkustajakäyttöaste % 63,6 -1,3 p 66,9 1,8 p
Lomaliikenne
Matkustajat 1000 48,8 -31,4 397,4 -30,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 148,7 -26,3 1 777,5 -26,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 126,7 -32,1 1 547,5 -29,8
Matkustajakäyttöaste % 85,2 -7,4 p 87,1 -4,5 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 787,1 -1,0 75 802,8 1,7
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 891,6 -3,5 15 738,9 3,8
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 575,2 -9,4 5 114,2 1,4
– Asian rahtiliikenne tn 7 186,6 0,7 53 783,0 1,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 133,8 -11,8 1 166,7 -4,1
Rahti lomaliikenteessä tn 0,1 -49,6 75,4 -61,9
Rahtilento tn** 2 918,5 -10,3 23 817,7 14,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 705,6 -3,3 99 696,0 4,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 132,0 -6,0 966,6 0,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 79,9 0,5 608,8 4,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,5 3,9 p 63,0 2,6 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 42,9 -7,8 p 57,0 3,6 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 60,3 5,0 p 61,3 2,1 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

 

Norwegianin matkustajamäärä ja käyttöaste korkealla elokuussa

ql3drqajamsqrjtnpztl

Norwegianin matkustajamäärä jatkaa kasvuaan. Elokuussa yhtiö kuljetti yli 2,3 miljoonaa matkustajaa. Kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna oli 19 prosenttia. Käyttöaste oli vakaa 83,6 prosenttia, nousua 4,4 prosenttiyksikköä.

Elokuussa Norwegian kuljetti 2 344 253 matkustajaa, kasvua 19 prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Myytyjen henkilökilometrien määrä (RPK) kasvoi 44 prosenttia samalla, kun tarjottujen henkilökilometrien määrä (ASK) kasvoi 37 prosenttia elokuussa. Käyttöaste oli 83,6 prosenttia elokuussa, kasvua 4,4 prosenttiyksikköä.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että yhä useampi valitsee lentoyhtiökseen Norwegianin, ja että samaan aikaan merkittävän kapasiteetin kasvun kanssa käyttöaste nousi kokonaiset 4,4 prosenttiyksikköä. Se tosiasia, että yhä useampi Pohjoismaiden ulkopuolella oleva asiakas valitsee Norwegianin, osoittaa, että kansainvälistymisstrategiamme toimii. Elokuun lukuihin on vaikuttanut positiivisesti myös vilkas lomaliikenne Pohjoismaiden ulkopuolella, erityisesti Isossa-Britanniassa, jossa Norwegianilla on nyt merkittävää lentotoimintaa, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

Norwegian lensi elokuussa 99,8 prosenttia suunnitelluista lennoistaan, joista 84,8 prosenttia lähti aikataulussa.

Traffic AUG 2014(pdf)

 

Airbus rahoittaa etelä-afrikkalaista tutkimusta polttokennojen käytöstä matkustajakoneissa

Airbus ja Etelä-Afrikan National Aerospace Centre rahoittavat Hydrogen South African (HySA) tutkimusta polttokennojen käytöstä matkustajakoneissa. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on vähentää ilmailun ympäristövaikutuksia ja vähentää lentämisen kustannuksia.

Ilmailussa kysyntä kaksinkertaistuu aina 15 vuoden välein, minkä takia alalla tarvitaan miltei 30 000 uutta yli 100 paikan lentokonetta vuoteen 2032 mennessä. Polttoaineen korkea hinta ja sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen puolittamiseen vuoteen 2050 mennessä saavat alan etsimään vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille.

Airbusin mielestä vetypolttokennot voivat korvata tulevaisuudessa apumoottoreina käytettävät kaasuturbiinimoottorit, joilla tuotetaan sähköä ja lämpöä lentokoneen ollessa maassa. Apumoottori on ollut käytännössä kaikissa matkustajakoneissa jo 1950-luvulta lähtien.

HySA Systemsin johtaja professori Bruno G. Pollet sanoo, että “vaikka maaliikennevälineissä käytettävä polttokennoteknologia on edistynyt nopeasti, tämä uusi tutkimus pyrkii keräämään tietoa siitä, miten vetypolttokennot toimivat lentokoneen elinkaaren yli, vaikeissa ja nopeasti muuttuvissa ilmasto- ja ympäristöolosuhteissa”.

Polttokennot ovat päästöttömiä ja hiljaisia. Tämän lisäksi niiden avulla voidaan vähentää lentokoneen kokonaispainoa, mikä auttaa pienentämään polttoaineen kulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja koneen käyttökuluja.

Polttokennoista saadaan sivutuotteena vettä käytettäväksi lentokoneessa. Lisäksi ne voivat tuottaa suojakaasua, joka auttaa vähentämään polttoainetankkien syttymisherkkyyttä ja tukahduttamaan mahdollisia tulipaloja lastitilassa.

Polttokennot vaativat perinteisiä apumoottoreita vähemmän ylläpitoa, koska niissä ei ole liikkuvia osia. Niillä voidaan mahdollisesti korvata painavia akkuja ja perinteisiä polttoainetankkien suojausjärjestelmiä, jolloin ne auttaisivat keventämään konetta ja vähentämään polttoaineen kulutusta.

Airbus on jo tehnyt testilentoja, joilla polttokennoilla on tuotettu sähköä yksittäisiä turvasyöttöjärjestelmiä. Polttokennot eivät kuitenkaan vielä ole sillä tasolla, että kokonaisia sähköjärjestelmiä voitaisiin korvata niillä. HySAn hankkeessa tutkitaan polttokennojen suorituskykyyn ja vanhenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja selvitetään, miten polttokennoja voidaan käyttää lentokoneissa.

Finnair kommentoi iltapäivälehtien uutisointia: Vuoden 2002 sopimusta ei koskaan ole sovellettu sellaisenaan

766b4ed852935a1ba72c58edbc752e01

Suomalaisviranomaiset todenneet kiinalaisen vuokrahenkilöstömme palkkauksen asianmukaiseksi useaan otteeseen – muut sopimusehdot muuttuneet vuonna 2008 Kiinan työsopimuslain uudistuessa

Finnair kertoi eilen ulkoistavansa norjalaiselle OMS Aviationille Singaporen ja Hongkongin reittiensä matkustamopalvelun. Tähän ratkaisuun jouduttiin turvautumaan, koska yhtiö ei pitkään jatkuneista neuvotteluista huolimatta valitettavasti kyennyt sopimaan matkustamohenkilöstöään edustavan SLSY:n kanssa yhtiön tulevaisuuden kannalta välttämättömistä kustannussäästöistä. Eilen julkistetut uutiset eivät koske Manner-Kiinan reittejä.

Manner-Kiinan henkilöstön palkkauksen ovat suomalaisviranomaiset todenneet asianmukaiseksi

Tässä yhteydessä esille on kuitenkin jälleen noussut Finnairin Manner-Kiinan-lennoillaan käyttämän vuokratyövoiman palkkaus- ja muut työehdot, joita yhtiö on aikaisemminkin useasti kommentoinut (muun muassa tiedotteellahttp://www.finnairgroup.com/media/media_7.html?Id=rss_717721.html) . Iltapäivälehdet ovat nostaneet esiin heille toimitetun Finnairin ja Kiinan valtiollisen henkilöstövuokrausyhtiön Fascon vanhentuneen sopimuksen vuodelta 2002.

Finnair käyttää kiinalaista vuokratyövoimaa lennoillaan, sillä kiinankielinen palvelu Kiinan-lennoilla on ehdottoman välttämätöntä. Ulkomainen lentoyhtiö ei kiinalaisten säädösten mukaan voi suoraan palkata paikallista matkustamohenkilökuntaa. Kiinassa Fasco on siis ainoa vaihtoehto henkilöstön vuokraukseen ja sopimusehdot määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Finnairilla on kuitenkin oikeus soveltaa sopimusta työntekijän kannalta inhimillisemmällä tavalla ja näin yhtiö on myös toiminut alusta alkaen.

Suomalaiset viranomaiset ovat useaan otteeseen tarkastelleet Finnairin kiinalaisen matkustamohenkilöstön palkkausta ja todenneet sen asianmukaiseksi, vaikka suomalainen SLSY on toisin väittänyt. Viimeksi palkkatasoa on kattavasti arvioinut TE-toimisto tänä keväänä tarkastaessaan kaikkien Finnairin ulkomaalaisten vuokratyöläisten palkat viimeisen vuoden ajalta. Kiinalaisen matkustamohenkilökunnan palkka oli vuonna 2013 noin 1 600 – 2 000 euroa kuussa, mikä on Kiinassa erittäin korkea palkkataso. Palkkausta on kuvattu tarkemmin aiemmin mainitussa tiedotteessa.

Finnairilla on selkeät eettiset ohjeet

Iltapäivälehtien esiin nostamat muut sopimusehdot on muutettu Kiinan työsopimuslain uudistuessa vuonna 2008, eikä niitä Finnairin tietojen mukaan niitä ei koskaan ole Finnairin kiinalaiseen vuokrahenkilöstöön tosiasiallisesti sovellettu. Kiinalainen työmarkkinakäytäntö on viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi muuttunut ja työntekijän oikeuksia on kehitetty. Nyt Finnair ei vuoden 2002 sopimuksen kaltaista sopimusta voisi edes hyväksyä, sillä se olisi Finnairin nykyisen eettisen ohjeiston vastainen. Finnair on viimeksi uudistanut kiinalaisen matkustamohenkilökunnan työehdot ja palkkarakenteen Fascon kanssa vuonna 2012.

Finnair korostaa, että

 • Finnairin aasialaisilla, samoin kuin muilla työntekijöillä on oikeus halutessaan osallistua työtaisteluun.
 • Perheenlisäys on iloinen ja tärkeä asia. Noudatamme alan säännöksiä, joiden mukaan lentotyössä 17. raskausviikon jälkeen ei voi terveyssyistä lentää pitkiä lentoja, joilla altistuu kosmiselle säteilylle.
 • Kiinalainen yhteistyökumppanimme noudattaa paikallisia perhevapaakäytäntöjä. Finnairin toiveesta käytäntönä on lisäksi, että työntekijä halutessaan voi palata töihin vasta, kun lapsi täyttää yhden vuoden. Käytännössä lähes kaikki kiinalaiset matkustamotyöntekijät ovat palanneet töihin perhevapaan jälkeen.
 • Työntekijän siviilisääty, puolison kansallisuus tai seksuaalinen suuntautuminen ovat yksityisasioita eivätkä kuulu työnantajalle.
 • Kiinalainen henkilökuntamme on erittäin sitoutunutta työhönsä ja työsuhteet ovat olleet pitkäkestoisia.

Finnairin nykyinen sopimus vuokratyövoimaa Kiinassa tarjoavan Fascon kanssa noudattaa edellä mainittuja periaatteita.  Yhtäkään työsuhdetta ei ole päätetty vuoden 2002 sopimuksessa listattujen ehtojen perusteella.

Kuten Finnair on aiemminkin julkisuudessa kertonut, Vantaan käräjäoikeus sekä valtiosyyttäjä ovat viimeksi vuonna 2012 todenneet, ettei kiinalaiseen työntekijään kohdistettu työsyrjintää palkkauksen tai muidenkaan työehtojen osalta hänen työskennellessään Finnairin vuokratyöntekijänä 2002-2008.

– On ikävää, että julkisuudessa on syntynyt valitettava väärinkäsitys Finnairin kiinalaisen vuokratyövoiman  nykyisistä palkka- ja muista työsuhde-ehdoista. Menneitä sopimusehtoja tai Kiinan lainsäädäntöä emme voi muuttaa, mutta nykyinen sopimuksemme on yhtiömme vuonna 2011 käyttöön otettujen eettisten periaatteiden mukainen. Olennaista ihmisoikeuksien kannalta kuitenkin on, ettei ketään todellisuudessa ole kohdeltu syrjivästi tai epäasiallisesti aiemminkaan, korostaa Finnair konsernin työsuhdejohtaja Petteri Huovinen.

 – On erittäin hyvä, että julkisuudessa keskustellaan vuokratyövoiman ja ulkomaisten työntekijöiden palkkauksesta ja oikeuksista. Finnairia kuitenkin pidetään erittäin haluttuna työnantajana myös kiinalaisten vuokratyöläisten keskuudessa, Huovinen sanoo.

– On kuitenkin valitettavaa, jos erittäin tärkeää perusoikeusnäkökulmaa käytetään viemään huomio pois niistä haasteista, joita joidenkin suomalaisten henkilöstöryhmien markkinatasoa korkeammat palkkamme aiheuttavat taloudellisessa ahdingossa painivalle Finnairille. Olisimme toivoneet, että olisimme saavuttaneet näiden ryhmien kanssa markkinatasoiset palkkaratkaisut ja siten välttäneet enemmät ulkoistukset. On surullista, että näin ei käynyt ja siksi joudumme turvautumaan ulkoistuksiin.

Finnair solmi sopimuksen norjalaisen OSM Aviationin kanssa matkustamopalvelun ostosta alihankintana

b47509f5525d31ccb24bfcbbbc752e01

Finnair on solminut sopimuksen norjalaisen miehistöpalveluyrityksen OSM Aviationin kanssa matkustamopalvelun ostosta alihankintana. Osapuolet ovat sopineet ensivaiheessa palvelun tuottamisesta Finnairin Hongkongin ja Singaporen reiteille. Reiteillä työskentelevä henkilökunta palkataan OSM Aviationin Aasian toimipisteisiin. Suunnitelmissa on laajentaa yhteistyötä tulevaisuudessa niin kauko- kuin lähiliikenteessä.

Finnair on vuodesta 2011 lähtien pyrkinyt neuvottelemaan kustannussäästöistä matkustamohenkilöstönsä kanssa. Kun säästöneuvottelut kariutuivat lopullisesti keväällä 2014, kertoi Finnair kesäkuussa, että se etenee matkustamopalvelunsa ulkoistuksissa yhteistoimintamenettelyssä käsiteltyjen suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on tervehdyttää Finnair ja mahdollistaa kannattava kasvu, joka loisi uusia työpaikkoja.

– Olemme tehneet kaikkemme löytääksemme säästöratkaisut yhdessä matkustamohenkilöstömme kanssa, mutta pitkä neuvottelutie päättyi tuloksettomana. Matkustamohenkilöstömme työehdot ovat kustannuksiltaan huomattavasti korkeammat kuin SLSY:n yleissitovan työehtosopimuksen taso. Tappiollisena yhtiönä emme voi jatkaa Finnair-lisän maksamista, vaan meidän on kohtuullistettava kustannuksiamme kilpailukykyiselle tasolle. Neuvotteluteitse tämä ei valitettavasti onnistunut. Siksi joudumme nyt siirtymään tietyillä reiteillä palveluntuottajasta palvelunostajaksi, perustelee Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho.

– OSM Aviationilla on kokemusta lentoliiketoiminnasta ja kyky tarjota meille luotettavaa ja laadukasta palvelua kilpailukykyiseen hintaan, Ville Iho jatkaa.

– Keskusteluja jatketaan edelleen myös muiden kumppaniehdokkaiden kanssa. Pyrimme kumppanineuvotteluissa löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat työpaikkojen säilyttämisen Suomessa, Ville Iho kertoo.

Finnairin tavoitteena on aloittaa reittiulkoistukset vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Singaporen ja Hongkongin reittiulkoistusten henkilöstövaikutus Suomessa on yhteensä noin 100 henkilötyövuotta. Vähennykset toteutetaan tässä ensi vaiheessa lomauttamalla. Lisäksi reittien ulkoistaminen vaikuttaa noin 80 aasialaisen vuokratyöntekijän työhön, joka loppuu siinä vaiheessa, kun reitit ulkoistetaan.

Finnair on kertonut suunnittelevansa yhteensä noin 20 kauko- ja lähiliikennereitin matkustamopalvelun ostamista alihankintana tulevan kahden vuoden aikana. Toimet ovat osa Finnairin vuonna 2011 alkanutta 200 miljoonan euron säästöohjelmaa. Finnair tavoitteli 18 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia matkustamopalvelusäästöjä ensisijaisesti säästöneuvotteluista matkustamohenkilökuntansa kanssa, mutta neuvottelut jäivät tuloksettomiksi.

Malaysia Airlines irtisanoo kolmanneksen työntekijöistään

881910_548560058517976_1929656856_o

Malaysia Airlinesilla on mennyt taloudellisesti huonosti jo vuosia.

Lentoyhtiö Malaysia Airlines irtisanoo kolmanneksen työntekijöistään. Työnsä menettää jopa 6 000 ihmistä.

Malaysia Airlinesilla on mennyt taloudellisesti huonosti jo vuosia. Tänä vuonna yhtiön ahdinkoa on syventänyt kahden matkustajakoneen menetys.

Maaliskuussa yhtiön kone katosi matkalla Malesiasta Kiinaan. Viime kuussa toinen kone ammuttiin alas Itä-Ukrainassa. Tragedioissa kuoli yhteensä 537 ihmistä.

Malaysian Airlinesin matkustajamäärät ovat romahtaneet koneen alasampumisen jälkeen. Tällä viikolla yhtiö kertoi raskaista tappioista myös toisella vuosineljänneksellä.

Yhtiön pääomistaja on Malesian valtion sijoitusyhtiö Khazanah Nasional Berhad, jonka mukaan irtisanomiset ovat osa yhtiön laajaa rakenneuudistusta. Yhtiön odotetaan myös luopuvan kannattamattomista lentoreiteistä.

Malaysia Airlines Welcomes Publication of “Rebuilding a National Icon: The MAS Recovery Plan”

Ilmavoimat osallistuu Merivoimien kansainväliseen Northern Coasts 2014 -harjoitukseen

Parilla2

Learjet-osasto maalilennolla edellisessä Suomessa järjestetyssä Northern Coasts -harjoituksessa 2010. Kuva: Puolustusvoimat

Northern Coasts 2014 (NOCO) -harjoitus käynnistyy elo-syyskuun vaihteessa ja jatkuu 11.syyskuuta saakka.

Suomen Ilma- ja maavoimien joukkojen lisäksi mukana on ilma-aluksia Saksasta, USA:sta, Tanskasta ja Ruotsista. Ilmavoimista lentotoimintaan osallistuvat Hornet-pari sekä Hawk- ja Learjet-osastot.

Harjoituksen ensimmäinen vaihe toteutetaan Pohjanlahdella Ahvenanmaan ja Kristiinankaupungin tasan välisellä merialueella 1.–6.9. Toinen vaihe toteutetaan Itämeren pohjoisosassa sekä Suomenlahden länsiosassa 7.–11.9.2014.

Mukana kaikki puolustushaarat sekä rajavartiolaitos

NOCO14 on Merivoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus, jonka tehtävänä on kehittää osallistuvien joukkojen monikansallista yhteistoimintakykyä. Suomen rannikon matalat ja karikkoiset vedet luovat vaativat olosuhteet harjoitukselle, jossa merivoimien toimintaa tuetaan ilma- ja erikoisjoukkojen operaatioilla.

Kriisinhallinnan suorituskykyjä kehitetään määrätietoisesti osallistumalla monipuolisesti erilaisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä kansainvälisiin harjoituksiin. Suomella on hyvä maine kriisinhallinnassa ja osallistuminen aktiivisesti operaatioihin tuo arvokasta kokemusta ja ammattitaitoa, jota hyödynnetään kansallisen puolustamisen vahvistamiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

Suomesta NOCO14 -harjoitukseen osallistuu yhteensä 1500 henkilöä, joista noin 900 palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa, noin 400 reserviläistä ja yli 200 varusmiestä. Kaikkiaan harjoitukseen osallistuu noin 3000 henkilöä. Osallistujia on kaikista puolustushaaroista sekä rajavartiolaitokselta. Harjoituksen johtaa Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Juha Vauhkonen.

Vuotuinen Northern Coasts -harjoitus on Saksan merivoimien komentajan omistama monikansallinen kutsuun perustuva sotaharjoitus, jonka isäntämaa vaihtuu vuosittain. NATO-, EU- ja PfP-maille suunnattu harjoitus on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Viime vuosina harjoitukseen on osallistunut 10–15 maata. Harjoitus on osa Suomen merivoimien vuosisuunnitelman mukaista harjoitustoimintaa. Edellisen kerran Suomi isännöi harjoitusta syksyllä 2010.

Finavia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

Tammi–kesäkuu 2014 lyhyesti

 • Kansainvälinen vaihtomatkustus Helsingin kautta kasvoi edelleen
 • Kotimaan matkustuksessa positiivinen kehityssuunta
 • Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuodesta
 • Matkustajapalveluiden liikevaihto laski johtuen liiketoimintarakenteen muutoksesta sekä kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä
 • Kehitys- ja investointiohjelmat käynnistyivät Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla

Konsernin avainluvut:

594564375676576439

Toimitusjohtaja Kari Savolainen: 

– Finavian lentoliikenteelle tarjoamien palveluiden markkinatilanne on säilynyt kahtiajakautuneena. Kysyntää kasvattaa matkustajamäärien voimakas lisääntyminen etenkin kansainvälisessä vaihtoliikenteessä. Kotimaan liikenteessä kysyntä on edelleen melko alhaisella tasolla, joskin alkuvuonna matkustajamäärät ovat kääntyneet muutaman heikomman vuoden jälkeen kasvuun joidenkin reittien hyvän kehityksen ansiosta. Matkustajamäärien kasvusta huolimatta Finavian lentoasemilla käyvien lentokoneiden määrät ovat supistuneet alkuvuonna.

Finavia on onnistunut parantamaan perusliiketoiminnan tehokkuutta. Toimintatapojen jatkuva uudistaminen ja tiukka kulukuri ovat tehostaneet konsernin toimintaa viime vuosina sekä vieneet meitä askeleen kohti entistä parempaa palveluyritystä. Lentoliikenteessä kysynnän ja tarjonnan vaihtelut ovat jatkuvia, joten olemme panostaneet toimintamme joustavuuteen ja tehokkaisiin toimintatapoihin. Sopeutuminen nopeasti muuttuvaan markkinatilanteeseen
on kilpailukykymme edellytys.

Finavian strategia nojaa vaihtomatkustuksen kasvattamiseen kansainvälisessä liikenteessä. Nyt käynnissä olevan kehitysohjelman päätavoitteena on edelleen varmistaa vahva kilpailuasemamme erityisesti Euroopan ja Aasian välisessä kasvavassa vaihtoliikenteessä. Meillä on hyvät edellytykset muun muassa viime aikojen toiminnan tehostumisen ansiosta ottaa kansainvälisessä kilpailussa seuraava askel ja kehittää Helsinki-Vantaan lentoasemaa johtavana vaihtokenttänä. Tavoitteemme on se, että matkustaja lentoa ostaessaan valitsee vaihtoasemakseen yhä useammin Helsinki-Vantaan.

Finavia seuraa lentoliikenteen toimintaympäristön kehittymistä tarkasti. Uskomme vaihtoliikenteen kasvun jatkuvan tulevina vuosina, ja Suomella on hyvät mahdollisuudet saada tästä kasvusta tuntuva osa. Arvioimme kuitenkin, että mahdolliset muutokset kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa, esimerkiksi EU:n ja Venäjän väliset talouspakotteet, voivat ainakin lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa vaihtoliikenteen kehitykseen ja Finavian liikevaihtoon ja tulokseen.

Finavian osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 

Finnair siirtyy käyttämään Länsi-Ukrainan ilmatilaa useiden muiden lentoyhtiöiden tavoin

Finnair aloittaa jälleen Länsi-Ukrainan ilmatilan käytön 27.8.2014 joillakin lennoillaan. Useat eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat jo palanneet Länsi-Ukrainan ilmatilaan, eikä alueella ole missään vaiheessa ollut viranomaisten asettamia lentorajoitteita. Länsi-Ukrainan ilmatilaa saatetaan siis jatkossa käyttää esimerkiksi Finnairin Bulgarian, Israelin, Kreikan, Kyproksen, Turkin ja Itä-Euroopan sekä Etelä-Euroopan lennoilla, silloin kuin se sääolosuhteiden ja muiden lentoreitin valintaan vaikuttavien tekijöiden kannalta on mahdollista.

Lentorajoitteet ovat edelleen voimassa Krimin niemimaan ja Itä-Ukrainan alueella. Finnair on keväästä lähtien kiertänyt näiden alueiden ilmatilan. Nämä lentorajoitealueet pitävät sisällään turvamarginaalin, eli ovat suuruudeltaan selvästi kriisialueita suurempia.

Finnair noudattaa Euroopan lentoreittien valinnassa Euroopan ilmatilaa säätelevän Eurocontrolin, European Aviation Safety Agencyn ja paikallisten viranomaisten suosituksia ja määräyksiä ja lisäksi se voi niin katsoessaan noudattaa tiukempia rajoitteita, kuten Länsi-Ukrainassa on viime viikkoina tehty.