Rajavartiolaitoksen Dornierit turvallisuuden takeena 25 vuotta

1e8f6594b864563f271cf3187176e5a9d8cb2778

Vartiolentolaivue vastaanotti ensimmäisen kahdesta Dornier 228-valvontakoneestaan 12.5.1995, kun se laskeutui Turkuun Saksan Oberpfaffenhofenista alkaneelta siirtolennolta. 25 vuoden aikana OH-MVO ja OH-MVN -koneilla on lennetty yhteensä yli 20000 lentotuntia toteuttaen maa- merivartiostojen lentotehtävien lisäksi virka-apulentoja monille viranomaisille tehtävissä, joissa Dornierin ja sen valvontalaitteiston suorituskyvyt ovat korvaamattomia.

Poikkeusoloista johtuen 25-vuotispäivää vietettiin Turun tukikohdassa erityisjärjestelyin, mutta suurin osa kaluston kanssa nykyisellään operoivasta henkilöstöstä onnistui kuitenkin juhlistamaan sitä tavalla tai toisella. Tähtäin on asetettu jo 30-vuotisjuhliin, jotka toivotaan voitavan toteuttaa perinteisemmin menoin.

Pääosa ”Novemberin” ja ”Oscarin” tunneista on lennetty merellä raja- ja ympäristövalvonnan merkeissä. Missään muissa suomalaisissa ilma-aluksissa ei ole erityisesti öljypäästöjen havaitsemiseen, mittaamiseen ja dokumentointiin soveltuvaa laitteistoa sekä siihen koulutettua miehistöä. Näillä ainutlaatuisilla suorituskyvyillä voidaan toteuttaa tehokkaasti myös rajavalvontaa maa-alueilla, etsintä- ja pelastustehtäviä maalla ja merellä, kalastuksenvalvontaa, henkilökuljetusta sekä luoda meritilannekuvaa kriittisiltä alueilta. Rajavartiolaitoksen ilmailuhistorian ensimmäiset lentotehtävät liittyivät pirtusalakuljettajien jahtaamiseen. Nykyään Dornierit kohtaavat salakuljettajia lähinnä Välimerellä osallistuessaan rajaturvallisuusvirasto Frontexin yhteisoperaatioihin. Silloinkin pyritään pysymään huomaamattomina mahdollisimman kaukana, ettei tapahtuisi kuten 30-luvulla, jolloin käytiin salakuljettajien kanssa jopa tulitaisteluja! Harvinaisempia, mutta sitäkin mielenkiintoisempia tehtäviä ovat olleet mm. harmaahylkeiden laskentalennot, vaelluskalojen kutupaikkojen kartoitukset sekä muutamat sairaankuljetuslennot, vaikkei koneessa edes ole erityisvarustusta juuri siihen tarkoitukseen.

Tulevat 30-vuotisjuhlat vuonna 2025 voivat olla myös jäähyväisjuhlat. Tehokkaat työjuhdat ovat 2010-luvun alkupuolella toteutetusta valvontalaiteuudistuksesta huolimatta elinkaarensa ehtoopuolella. Kaikilta osin koneet ja varustus eivät vastaa enää nykypäivän vaatimuksia. Vanheneva kalusto vaatii paljon aikaavievää ja kallista huoltoa, mikä syö resursseja ja heikentää käytettävyyttä. Myös varaosien saatavuudessa on ongelmia, koska kyseessä on kuitenkin harvinainen konetyyppi hyvin erikoisin varustein. Tulevaisuudessakin Rajan on oltava turvana kaikissa oloissa, joten vuonna 2019 käynnistettiin hanke Dornierien suorituskykyjen korvaamiseksi, joka on nimetty MVX-hankkeeksi. Hanke tähtää viimeisimmän hallitusohjelman mukaisesti korvaamaan ajoissa vanhenevat lentokoneet, joiden suorituskyvyt ovat Rajavartiolaitoksen toiminnan kannalta strategisesti merkittävät. MVX-hankkeesta tiedotetaan tarkemmin sen edetessä.