Finnairin toukokuun 2019 liikennetiedot: Toukokuussa koko liikenteen matkustajakäyttöaste hieman vertailukautta parempi

Finnair_A350_detail_winglet

Kuva: Finnair

Finnair kuljetti toukokuussa 1 295 300 matkustajaa eli 13,0 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi toukokuussa 14,3 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 14,7 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 0,3 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 79,8 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018, helmikuussa 2019 ja huhtikuussa 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 13,1 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui etenkin lisävuoroille Hong Kongiin, Osakaan, Nanjingiin ja Tokioon. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 36,7 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin reitin ja vertailukaudesta lisättyjen San Franciscon lentojen vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 12,5 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita ja keskimäärin pidemmät lentoreitit. Lisäkapasiteetti kohdistui lisävuoroille Pietariin, Lontooseen, Barcelonaan ja Moskovaan sekä uusiin kohteisiin Lissaboniin ja Hannoveriin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 0,8 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 10,1 % Aasian-liikenteessä, 38,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 16,4 % Euroopan-liikenteessä ja 3,8 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,9 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 85,4 %, Euroopan-liikenteen 80,7 % ja kotimaan liikenteen 64,8 %.

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 9,9 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 30,9 %, Euroopan-liikenteessä 15,2 % ja kotimaan liikenteessä 3,5 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat toukokuussa 20,5 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 16,8 % pääasiassa Norjan, ja Yhdysvaltojen hyvän markkinakehityksen vuoksi.

Finnairin lennoista 82,8 % (88,0%) saapui toukokuussa aikataulussa.

Kesäkuun liikennetiedote julkaistaan perjantaina 5.7.2019. 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2019

toukokuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 1 295,3 13,0 5 670,5 8,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 4 181,2 14,3 18 774,6 13,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 3 335,4 14,7 14 884,9 9,2
Matkustajakäyttöaste % 79,8 0,3p 79,3 -2,8p
Rahti ja posti tn 15 350,6 12,8 67 167,0 18,0
Tarjotut tonnikilometrit 613,5 13,7 2 756,3 12,3
Myydyt tonnikilometrit 395,8 14,7 1 757,8 11,2
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 216,0 9,9 1 017,3 3,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 2 066,5 13,1 9 425,0 9,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 630,8 10,1 7 711,6 3,6
Matkustajakäyttöaste % 78,9 -2,1p 81,8 -4,9p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 851,7 15,2 3 396,1 12,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 580,1 12,5 6 879,2 16,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 274,8 16,4 5 327,0 15,4
Matkustajakäyttöaste % 80,7 2,7p 77,4 -0,8p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 45,8 30,9 163,4 25,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 404,5 36,7 1 511,8 28,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 345,5 38,1 1 243,8 28,4
Matkustajakäyttöaste % 85,4 0,9p 82,3 0,3p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 181,7 3,5 1 093,7 -0,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 130,1 0,8 958,6 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 84,3 3,8 602,6 -0,7
Matkustajakäyttöaste % 64,8 1,9p 62,9 -1,8p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 981,2 56,2 13 132,4 73,4
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 470,9 55,5 4 714,9 43,3
– Asian rahtiliikenne tn 10 843,5 10,7 49 061,2 15,5
– Kotimaan rahtiliikenne tn 55,1 8,2 258,4 8,5
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 15 350,6 20,9 67 167,0 25,4
Rahtilento tn** 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 15 350,6 12,8 67 167,0 18,0
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 177,0 19,0 743,1 18,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 97,3 14,7 425,9 18,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 177,0 20,5 743,1 19,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 97,3 16,8 425,9 20,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 54,9 -2,1p 57,3 0,1p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 55,4 11,8p 55,1 7,2p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 58,5 -5,5p 62,7 -1,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 54,9 -1,8p 57,3 0,2p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä