Ruotsin ilmailualan toimijat tekevät yhteistyössä ensimmäisen alueellisen “täydellisen lennon”

83566315688d0f3e_800x800ar

  • Ruotsin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Nyt Braathens Regional Airlines on tehnyt yhteistyössä Air BP:n, ATR:n ja Nesteen kanssa ”täydellisen lennon” Halmstadin lentoasemalta Tukholman Bromman lentoasemalle.

  • Lento tehtiin alueellisesti liikennöivällä lentokoneella ATR 72-600, jonka ympäristöominaisuudet ovat erinomaiset. Sen polttoaineena käytettiin Nesteen valmistamaa ja Air BP:n toimittamaa uusiutuvaa lentopolttoainetta.

  • Kaikki lennonhallintaprosessin osat on optimoitu pienentämään lennon ympäristöjalanjälkeä ja pitämään hiilidioksidipäästöt minimissä.

Useat ilmailualan yhtiöt vastasivat tänään haasteeseen ja muuttivat tavanomaisen arkipalvelun Halmstadin lentoasemalta (HAD/ESMT) Tukholman Bromman lentoasemalle (BMA/ESSB) ”täydelliseksi lennoksi”.

Kaikki alueellisen lennon lennonhallintaprosessin osat on ensimmäistä kertaa optimoitu pienentämään ympäristöjalanjälkeä ”täydelliseksi lennoksi”. Tämä tehtiin Ruotsissa, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Braathens Regional Airlines -yhtiön ATR 72-600 -potkuriturbiinilentokone on alueellisesti liikennöivä lentokone, jonka ympäristöominaisuudet ovat erinomaiset. Matka määränpäähän kesti tunnin, ja kyydissä oli täydet 72 matkustajaa, muun muassa kansainvälisten tiedotusvälineiden edustajia.

ATR 72-600 -lentokoneella on muihin alueellisesti liikennöiviin suihkukoneisiin ja jopa muihin potkuriturbiinikoneisiin verrattuna ympäristön kannalta merkittävä etu, sillä se tuottaa 40 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä matkaa kohti alueellisesti liikennöiviin suihkukoneisiin verrattuna. Se tarkoittaa 4 000 tonnin hiilidioksidipäästösäästöjä lentokonetta kohti vuodessa. ATR-koneet voivat myös nousta ja laskeutua paikoissa, joissa muut lentokoneet eivät voi. Niillä päästään siis kaikille lentokentille, myös vaikeimmin saavutettaville. Näin pystytään yhdistämään entistä useampia yhteisöjä ja tarjoamaan ihmiselle enemmän mahdollisuuksia asuinpaikasta riippumatta.

“Täydellisellä lennolla” käytettiin Air BP:n toimittamaa ja Nesteen valmistamaa uusiutuvaa lentopolttoainetta. Polttoaine vähentää elinkaarensa aikana kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia tavanomaiseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Sitä valmistetaan uusiutuvista ja vastuullisista raaka-aineista ilman palmuöljyä. Halmstadin lentoasema on myös ollut vuodesta 2016 lähtien yksi Air BP:n yli 250 toimipaikasta, joissa sen toiminnot ovat saaneet sertifioinnin hiilineutraaliudesta.

Kaupallisen lentoliikenteen sähköistäminen on vielä kymmenien vuosien päässä. Siksi lentokoneiden tehon parantamisella ja uusiutuvan lentopolttoaineen käytöllä on todennäköisesti suuri merkitys ilmailualan tukemisessa, kun se pyrkii saavuttamaan kunnianhimoisen tavoitteensa puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoden 2005 tasoista vuoteen 2050 mennessä.

Lennon jälkeen Tukholman Bromman lentoasemalla järjestettiin vastuullisen ilmailun seminaari, jossa miehistö kertoi, miten ”täydellinen lento” saatiin aikaan. Useat asiantuntijat kertoivat näkemyksistään. Heitä olivat muun muassa Ruotsin alueellisten lentoasemien toimitusjohtaja Peter Larsson, Halmstadin kaupunginjohtaja Jonas Bergman, ATR:n ohjelmista ja asiakaspalveluista vastaava varajohtaja Tom Anderson, BRA:n vastuullisuuspäällikkö Anna Soltorp ja Air BP:n vähähiilisen kaupallisen kehityksen päällikkö Tom Parsons sekä Nesteen Pohjoismaiden uusiutuvasta liikenteestä vastaava johtaja Andreas Teir.

Parsons totesi seuraavaa: ”Air BP on sitoutunut tekemään kumppanien kanssa työtä, jotta ilmailualan kunnianhimoiset hiilidioksidin vähennystavoitteet saavutetaan. Tänään on osoitettu, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan, ja olemme ylpeitä siitä, että olemme toimittaneet vastuullisen lentopolttoaineen tälle ainutlaatuiselle lennolle. Etsimme jatkossakin tapoja vähentää toimintojemme päästöjä asiakkaidemme hyväksi.”

Soltorp puolestaan totesi näin: ”Koko yhteiskuntamme on ryhdyttävä toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja vähennettävä päästöjä jyrkästi. Ilmailualan on tehtävä tässä oma osansa. Tänään olemme osoittaneet, mitä lentämisen tehostamisella voidaan saada aikaan yhteyksiä vaarantamatta. Tämä on jälleen myönteinen askel eteenpäin.”

Anderson lisäsi: ”Tänään olemme laajentaneet rajoja yhä kauemmas käyttämällä olemassa olevaa teknologiaa ja käytettävissä olevia ratkaisuja. Tämä mahtava saavutus ei olisi ollut mahdollinen ilman ATR-lentokonetta, koska ATR 72-600 -versiossa käytetään 40 prosenttia vähemmän polttoainetta ja siitä aiheutuu 40 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin alueellisesti liikennöivästä suihkukoneesta. Olemme tyytyväisiä, että olemme päässeet vastaamaan tähän haasteeseen ja osoittamaan, mikä on mahdollista. Toivottavasti tämä toimii esimerkkinä muille yhteisöille koko maailmassa.”

Teir totesi: ”Ilmailun sidosryhmät Ruotsissa ovat ryhtyneet toimimaan ennakoivasti, mikä todistaa niiden sitoutuneen toimintojensa päästöjen vähentämiseen uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä edistämällä. Hiilen vähentäminen ilmailusta edellyttää tiivistä yhteistyötä ilmailun sidosryhmien välillä sekä vahvaa yhteistyötahtoa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme Air BP:n kumppanina tuomassa uusiutuvaa lentopolttoainetta Ruotsiin. Se lähettää vahvan viestin myös kansainväliselle ilmailuyhteisölle.”