AirHelpin suurselvitys: EasyJet pidättää korvauksia asiakkailtaan

large_t7sT0zB84aFVEJsMJm57XoTvdlZKXugq__IV_8653

  • AirHelp analysoi yli 27 000 EasyJetille lentohäiriöiden johdosta tehtyä korvaushakemusta
  • EasyJet maksoi asiakkaille korvauksia vain alle 2%:ssa tapauksista, kun vaatimusta ei esittänyt asianajaja virallisella kirjeellä
  • Lentoyhtiöitä ei toistaiseksi rangaista viivytystaktikoinnista

Asiakkaiden on lähes mahdotonta saada lentoyhtiö EasyJetiltä korvauksia perutuista, ylibuukatuista tai merkittävästi myöhästyneistä lennoista ilman juridista apua, paljastaa lentokorvausyhtiö AirHelpin julkaisema analyysi. Keräämäänsä dataa käyttäen AirHelp on tutkinut yli 27 000 korvaushakemusta, jotka on tehty EasyJetin lentojen häiriintymisen seurauksena. Analyysin tulosten mukaan lentoyhtiö maksaa asiakkaalle kuuluvan korvauksen vain 2 %:ssa tapauksista, ellei asiaa viedä lakikäsittelyyn. EasyJet aloitti suorat reittilennot Helsinki-Vantaalta tämän vuoden maaliskuussa.

Lentokorvauksen saaminen ilman AirHelpin oikeusapua on asiakkaalle erittäin vaikeaa, mutta sen kanssa todennäköisyys kasvaa kahdeksankertaiseksi. Parannus oli selkeä myös lentoyhtiön vastausajassa silloin, kun korvausvaatimuksen esitti asianajaja. Ilman oikeusapua vastaaminen kesti 80 päivää, sen kanssa hieman yli 40 päivää. Tämän kaltainen viivytystaktikointi on tyypillistä monille lentoyhtiöille. AirHelpin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Henrik Zillmer kertoo, mistä siinä on kyse:

”Tapauksissa, joissa lentoyhtiön toiminnan vuoksi lento myöhästyy tai peruuntuu tai asiakas ei ylibuukkauksen takia pääse lennolle, yhtiö voi olla velvoitettu maksamaan jopa 600 euron matkustajakohtaisen korvauksen. Lain mukaan korvauksen saamiseksi tulisi riittää se, että asiakas ottaa yhteyttä vastuussa olevaan lentoyhtiöön kirjeitse. Valitettavasti asiat eivät suju noin jouhevasti käytännössä.”

“Monet lentoyhtiöt tarkoituksellisesti viivyttävät korvausprosesseja tai jättävät ne kokonaan huomiotta, eikä niitä rangaista tämänkaltaisesta toiminnasta. Ne tietävät, että matkustajat eivät hevillä ota yhteyttä asianajajaan ja lähde vaatimaan saataviaan oikeusteitse isoa yritystä vastaan. Monet eivät tunne oikeuksiaan ja pelkäävät, että oikeustaisteluista tulee pitkät ja kalliit. Sen sijaan lentoyhtiölle oikeuteen meneminen on helpompaa – se tarkoittaa vain, että niiden täytyy palkata vakituinen asianajaja. Epäreilut käytännöt on lopetettava, ja maksamisesta pidättäytyviä lentoyhtiöitä tulee rangaista.”

120 miljoonan euron korvausvelka viime vuonna

”Datamme osoittaa, että vuonna 2017 EasyJetin korvausvelka paisui yli 120 miljoonaan euroon, joten pöydällä on paljon jakamatonta rahaa, joka kuuluu häiriölennoista kärsineille matkustajille. Kannustamme EasyJetiä jakamaan oman datansa julkisesti, jos he eivät ole kanssamme samaa mieltä”, Zillmer patistaa.

Korvausvelalla tarkoitetaan laskennallista arvoa, joka saadaan, kun lasketaan yhteen kaikki vakiokorvaukset, joita matkustajat ovat EU:n EC 261 -asetuksen nojalla oikeutettuja saamaan lentoyhtiöltä.

KLM, SAS ja United Airlines saivat hyvät arvosanat

AirHelpin mukaan parhaat arvosanat korvaushakemusten käsittelyssä saavat muun muassa alankomaalainen KLM, yhdysvaltalainen United Airlines ja pohjoismaalainen SAS. Nämä yhtiöt vastaavat korvaushakemuksiin usein kymmenessä päivässä, mikä osoittaa, että lentoyhtiöiden on mahdollista toimia vastuullisesti ja lain edellyttämällä tavalla.

AirHelpin laskelmien mukaan lentolippujen hinnat nousisivat vain nimellisesti – alle yhdellä eurolla per matkustaja –, jos lentoyhtiöt maksaisivat korvausvelkansa täysimääräisesti.  EU DG Moven julkaiseman raportin mukaan pitkän matkan lentojen hinta nousisi tällöin vain 1,63 eurolla matkustajaa kohden.

Nämä ovat lentomatkustajan oikeudet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (engl. lyhenne EC 261) perusteella lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu maksamaan matkustajalle enintään 600 euron vakiokorvauksen. Korvausvelvoite astuu voimaan, jos lento on lentoyhtiön virheen takia myöhässä yli kolme tuntia, jos sen peruuntuminen aiheuttaa yli kahden tunnin myöhästymisen kohteeseen tai jos matkustajaa ei ylibuukkauksen takia päästetä lennolle ja saapuminen lopulliseen kohteeseen myöhästyy yli kolme tuntia.

Jotta EC 261 on sovellettavissa, lähtölentokentän täytyy olla EU-alueella, tai kyseessä olevan lentoyhtiön täytyy olla perustettu EU-alueella. Korvausvelvoite on voimassa kolme vuotta lennon jälkeen. Lentoyhtiöiden korvausvelvoite kuitenkin raukenee, kun häiriön syynä ovat poikkeusolosuhteet, joihin lukeutuvat esimerkiksi huonot sääolosuhteet tai terveyteen liittyvät hätätilanteet.

Tutkimuksesta

*Tutkimusdata on YouGov Deutschland GmbH:lta. Alkuvuonna 2018 toteutettuun tutkimukseen osallistui 7 103 vastaajaa. Tulokset on painotettu siten, että ne edustavat lentomatkustajia Saksan, Ison-Britannian, Ruotsin, Tanskan, Italian, Norjan ja Espanjan väestöissä (vastaajat vähintään 18-vuotiaita). Lennon häiriintymisellä tarkoitetaan sitä, että lento on ylivarattu, peruttu tai myöhästynyt yli 3 tuntia.