Suomen Lentäjäliitto FPA:n turvatoimikunta: Dronet Helsinki-Vantaan ilmatilassa

drone-1142182_1280

Viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoaseman ilmatilassa tehtiin viisi havaintoa droneista(1) eli kauko-ohjatta-vista ilma-aluksista/lennokeista lentokoneiden lähestymis- ja lähtölinjojen lähellä (2). Drone-lennättäjät paitsi häiritsivät merkittävästi lentoliikennettä, myös vaaransivat alueella liikkuneiden matkustajakoneiden ja pelastushelikoptereiden turvallisuuden.

Suomen Lentäjäliiton Turvatoimikunta pitää kehitystä huolestuttavana. Kauko-ohjattavien ilma-alusten määrä kasvaa koko ajan. Tapausten valossa näyttää, että myös laitteiden vastuuton ja vaarallinen lennättäminen lisääntyy. Näin on tapahtunut myös muissa maissa. Suomen drone-lainsäädäntö on Euroopan kevyimpiä eikä velvoita drone-lennättäjiä rekisteröitymään tai kouluttautumaan ilmatilan käyttöön ja rajoituksiin. Myös viranomaisten mahdollisuus puuttua ilmailua vaarantavaan lennätykseen on hyvin rajallinen.

Maailmalla on julkaistu tutkimuksia (3, 4)  dronejen törmäyksen vaikutuksesta ilma-aluksiin. Matkustajalentokoneet on sertifioitu kestämään yksittäiset lintutörmäykset, mutta tutkimusten mukaan dronen osuminen ilma-aluksen rakenteisiin, moottoreihin tai tuulilasiin aiheuttaa huomattavasti samanpainoista lintua vakavamman vahingon. Helikopterit ovat jopa lentokoneita haavoittuvampia niiden heikompirakenteisten tuulilasien sekä ulkoisille iskuille hyvin herkän roottorimekanismin vuoksi. Pelastuskopterit lentävät myös matalalla, mikä lisää törmäysriskiä. Lentäjät kokevat dronet erittäin vaikeiksi havaita ilmasta ennen kuin ne ovat liian lähellä.

Loppuvuodesta 2016 Suomen Lentäjäliiton Turvatoimikunta julkaisi kuusi keinoa (5), joilla kauko-ohjattavien ilma-alusten väärinkäytöstä aiheutuvaa vaaraa voisi pienentää. 2021 voimaan tulevat yleiseurooppalaiset drone-määräykset tuonevatkin ehdotetuista keinoista mm. rekisteröinti- ja koulutusvaatimukset Suomeen.

Miehittämättömät ilma-alukset ovat tulleet jäädäkseen, ja niillä on lukuisia erinomaisia käyttökohteita. Tulevaisuuden visioissa ne integroituvat saumattomasti nykyisen miehitetyn ilmailun kanssa samaan ilmatilaan. Tätä me ammattilentäjät emme vastusta.

Haluamme kuitenkin voimakkaasti peräänkuuluttaa drone-lennättäjiltä vastuullisuutta. Lentoturvallisuus ei saa kyseenalaistua. Kaikessa drone-toiminnassa laitteen koosta riippumatta tulisi hyödyntää Trafin erinomaista droneinfo.fi -sivustoa ja mobiilisovellusta, jotka kertovat missä dronen lennättäminen on luvallista ja turvallista. Kannatamme myös lakimuutoksia, joilla viranomaisille taattaisiin nykyistä paremmat valtuudet ja keinot toimittaa väärässä paikassa lentävä ja turvallisuutta vaarantava drone maahan.

1 Drone: kauko-ohjattava kuvauskopteri, miehittämätön ilma-alus (massa 100g – 7000kg), drooni, lennokki

2 http://lentoposti.fi/uutiset/helsinki_vantaan_lentoaseman_ymp_rist_ss_entist_enemm_n_drone_havaintoja_5_raporttia_viikossa

3 https://www.gov.uk/government/publications/drones-and-manned-aircraft-collisions-test-results

4 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-28/faa-warns-of-drone-collision-risks-with-airplanes-as-use-grows

5 https://fpapilots.fi/system/files/Julkilausuma%20FPA-RPAS%202016.pdf