Finnair: ICAO:n päätös lentoliikenteen päästövähennysjärjestelmästä historiallinen

a350-900_finnair_dec2014

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleiskokouksessa solmittiin merkittävä sopimus kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän avulla lentoliikenteen päästöjen kasvu jäädytetään vuoden 2020 tasolle.

Sopimus allekirjoitettiin ICAO:n (YK:n alainen siviililentoliikenneorganisaatio) 39. yleiskokouksen yhteydessä Montrealissa Kanadassa. ICAO:n 65 jäsenvaltiota on jo ilmoittanut osallistuvansa hyvitysjärjestelmään heti alusta lähtien. Ne vastaavat yhteensä noin 84 prosentista kansainvälistä lentoliikennettä.

“Finnair on osallistunut aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen jo vuosien ajan,” Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki kertoo. “Olemme työskennelleet yhdessä muiden lentoliikenteen toimijoiden kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi. Olemme luonnollisesti iloisia tästä upeasta lopputuloksesta.”

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) -sopimus täydentää muita lentoliikenteen päästövähennyskeinoja. Ympäristövaikutuksia vähennetään myös uuden teknologian ja vaihtoehtoisten polttoaineiden avulla, operatiivisin keinoin ja infrastruktuurin tehostamisella.

“Toiminnastamme aiheutuvien päästöjen vähentäminen on osa Finnairin arkea. Kaukoliikennelaivastomme uudistuu paraikaa uusien Airbus A350-koneiden myötä, mikä vaikuttaa olennaisesti polttoainetehokkuuteemme ja päästöihin. Lisäksi työskentelemme aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa Helsinki Green Hub -projektissa biopolttoaineiden käyttöönottamiseksi Helsinki Vantaan lentoasemalla,” Kati Ihamäki toteaa.