Finnair Pohjoismaiden parhaita yrityksiä joukossa ilmastonmuutokseen liittyvässä raportoinnissa

Kansainvälinen, riippumaton ympäristöraportointia edistävä CDP-järjestö on nimennyt Finnairin yhdeksi Pohjoismaiden johtavista yrityksistä ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon raportoinnissa sijoittajille ja muille sidosryhmille.

Finnair on listattu Nordic Disclosure Leadership Indexiin. Se koostuu niistä yrityksistä, jotka kuuluvat alueensa parhaaseen 10 %:iin ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon raportoinnissa. Finnairin pisteytystulos oli tänä vuonna  99/100. Yhtiö saavutti tuloksen raportoimalla korkeatasoista hiilidioksidipäästöihin ja energiankäyttöön sekä ilmastonmuutoksen riskeihin liittyvää dataa CDP:n ohjeistusten mukaisesti. Raportoidut tiedot on arvioitu riippumattomasti CDP:n pisteysjärjestelmän mukaisesti.

“Tämä tunnustus kertoo panostuksistamme ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon mittaamiseksi ja raportoimiseksi”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo. “Ilmailu on energia-intensiivinen ala, ja on tärkeää ymmärtää mikä vaikutus Finnairilla lentoyhtiönä on ilmastonmuutokseen. Näin voimme ottaa harkittuja ja tietoon perustuvia askeleita kohti kestävämpää ilmailua.”

Finnair on sitoutunut ilmailualan yhteiseen tavoitteiseen pitää hiilidioksidipäästöt vuoden 2020 tasolla hiilineutraalin kasvun avulla. Ilmailualan tavoitteena on myös globaalin markkinapohjaisen mekanismin luominen päästöjen edelleen vähentämiseksi. . Alan keskusjärjestöllä ICAO:lla on tässä työssä keskeinen rooli.

CDP:n puheenjohtaja ja perustajajäsen Paul Dickinson toteaa: “Maailma valmistautuu Pariisin ilmastonmuutosneuvotteluiden jälkeiseen aikaan ja matalien hiilidioksidipäästöjen tulevaisuuteen. Sen vuoksi luotettava tieto siitä, miten yritykset tähän siirtymään valmistautuvat, on entistäkin arvokkaampaa. Onnittelemme kaikkia CDP:n Climate Disclosure Leadership Indexiin päässeitä yrityksiä.”

CDP on riippumaton järjestö, joka tarjoaa ainoan maailmanlaajuisen ympäristötiedon raportointijärjestelmän. Taustalla on 822 sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on noin 86 biljoonaa euroa. Tuhannet yritykset tuottavat vuosittain ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa CDP:n raportointijärjestelmän mukaisesti. Korkea sijoitus pisteytyksessä kertoo ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon läpinäkyvyydestä. Se antaa sijoittajille hyvät mahdollisuudet arvioida yritysten vastuullisuutta ja valmiutta vastata markkinoiden ja päästösääntelyn muuttuviin vaatimuksiin.

CDP:n vuosittainen ilmastonmuutosraportti sekä kaikkien CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan julkisesti osallistuvien yritysten pisteytys on saatavilla CDP:n internet-sivuilla.