Finavian vuosikertomus vuodelta 2014 julkaistu

2015-03-27 14_27_07-Finavia-2014-fi-f.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Finavian vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus kokoaa yhteen katsauksen päättyneeseen vuoteen, yritysvastuuraportin, selvityksen hallinnoinnista sekä tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi osoitteessa http://vuosikertomus.finavia.fi .

”Lentoliikenne on paljon esillä julkisessa keskustelussa. Finavian vuosikertomus tarjoaa sidosryhmillemme helposti pureskeltavaa tietoa lentoasemien ja lennonvarmistuksen toiminnasta sekä koko toimialan kansainvälisestä logiikasta. Uskon, että vuosikertomuksemme sisältää tietoa, joka voi viedä lentoliikennekeskustelua Suomessa eteenpäin. Ala on globaali, ja siksi on tärkeää, että kansainvälisen kilpailun vaatimukset ymmärretään riittävän hyvin, kun lentoliikennettä pyritään Suomessa kasvattamaan”, viestintäjohtaja Mikko Saariaho Finaviasta toteaa.

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtion omistamilta yhtiöiltä edellytetään yritysvastuuraportin laatimista. Finavian vuosikertomus noudattaa Global Reportin Initiativen (GRI) raportointiohjetta. Yhtiö on raportoinut ohjeiston mukaan vuodesta 2012 lähtien ja vuonna 2014 yritysvastuusta raportoidaan G4 core-tasolla. Lisäksi raportoinnissa on käytetty lentokenttäoperaattoreille tarkoitetun lisäosan (Airport Operators Sector Supplement, AOSS) tunnuslukuja.

Finavia on kehittänyt vastuullisuusraportointiaan määrätietoisesti jo usean vuoden ajan. Vuoden 2013 vastuullisuusraportti voitti julkisten toimijoiden sarjan FIBSin järjestämässä vastuullisuus-raportointikilpailussa. Finavia raportoi raadin mukaan kiitettävästi muun muassa lentoasemien ympäristövaikutuksista sekä toimenpiteistä näiden vaikutusten vähentämiseksi.

Vuosikertomuksen tai sen osia voi tulostaa verkkovuosikertomussivuilta PDF-muodossa. Verkko-vuosikertomus on responsiivinen, ja se on käytettävissä myös mobiililaitteilla.