:FINNSONIC: Merkittävä ilmailualan toimitus lentokoneiden moottorikorjaamoon

FinnSonic_FPI_
FinnSonic Oy:n kaikkien aikojen suurin projektitoimitus on saatu onnistuneesti päätökseen. Suunnittelimme ja toimitimme Euroopan uusimpaan – maailman uudenaikaisimmaksikin mainittuun – lentokoneiden moottorikorjaamoon lähes kolmen miljoonan euron arvoisen osien pesuun ja tarkastukseen tarkoitetun kokonaisuuden. Toimitus piti sisällään täysin koteloidun särötarkastus- eli FPI-linjan sekä laakereiden huoltoon käytettävän ultraäänipesu- ja tarkastuslinjan.

”Olemme tehneet jo yhteensä 20 vastaavaa projektia ilmailualan asiakkaille eri puolille maailmaa. Tämä juuri valmistunut oli selvästi laajin tähän mennessä toimittamamme kokonaisuus”, kertoo myyntipäällikkö Olli-Pekka Arhosuo FinnSonicilta. Projektin suunnittelussa on huomioitu sekä moottorinvalmistajan että pääkäyttäjän uusimpia moottorityyppejä koskevat vaatimukset. Uusin laitoksessa käsiteltävä laajarunkokoneen moottorityyppi otetaan kaupalliseen käyttöön vasta vuonna 2020.

”Ilmailuteollisuus on viime vuosina noussut meillä merkittäväksi liiketoiminta-alueeksi. Asiakkaat arvostavat sitä, että samalta toimittajalta löytyy toimivat ja turvalliset ratkaisut sekä osien pesuun että tarkastukseen. Asiakkaille tärkeitä tekijöitä ovat myös automaattinen prosessinhallinta ja tiedon keruu, jotka takaavat ilmailun standardien mukaisen käsittelyn”, kommentoi FinnSonicin hallituksen puheenjohtaja Vesa Nurminen. 

ACE 19 -lentotoimintaharjoitus kerää yli 100 ilma-alusta pohjoisen taivaalle

D6HPHkmX4AAxvGW

Kuva: Ilmavoimat

Ruotsin, Suomen ja Norjan ilmavoimat järjestävät neljännen monikansallisen Arctic Challenge Excercise -harjoituksen 22. toukokuuta – 4. kesäkuuta.

ACE 19 on eräs vuoden suurimmista lentotoimintaharjoituksista Euroopassa. Harjoitukseen osallistuu yli sata ilma-alusta yhdeksän eri maan asevoimista. Monitoimihävittäjien lisäksi mukana on kuljetus- ja yhteyskoneita, ilmatankkauskoneita, valvonta- ja taistelunjohtokoneita sekä kuljetus- ja pelastushelikoptereita.

Harjoitusviikoilla lennetään maanantaista perjantaihin 2–3 lentokierrosta päivässä aikavälillä kello 9–18 Suomen aikaa (kello 8–17 Norjan ja Ruotsin aikaa). Lentotoimintaa on myös helatorstaina. Harjoituksen lentotoiminta-alue sijoittuu Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosiin. Harjoituksessa käytettävät tukikohdat ovat Rovaniemi, sekä Kallax Ruotsissa ja Bodö ja Örlanti Norjassa.

Harjoituksen johtaa tänä vuonna Ruotsin ilmavoimat.

Isäntämaiden lisäksi harjoitukseen osallistuvat Alankomaat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Tanska, Yhdysvallat sekä NATO AWACS-johtokeskuskoneella.

Vuodesta 2013 alkaen joka toinen vuosi järjestetyt harjoitukset ovat Suomen, Norjan ja Ruotsin välistä NORDEFCO-yhteistyötä. Maiden ilmavoimat järjestävät miltei viikoittain yhteisiä ilmataistelukoulutukseen keskittyviä Cross Border Training (CBT) -lentokierroksia, joiden osallistujat toimivat maiden pohjoisosien kotitukikohdistaan käsin. Kustannustehokasta yhteisharjoittelun mallia voidaan soveltaa myös laajoihin lentotoimintaharjoituksiin.

Harjoituksen kansainvälisenä tavoitteena on harjoituttaa osallistuvia yksiköitä toimimaan monikansallisissa ilmaoperaatioissa, harjoitella turvallista ja tehokasta eri hävittäjätyyppien keskinäistä ilmataistelua, harjoitella yhteistoimintakykyä käyttämällä NATO:n toimintamenetelmiä sekä isäntämaatuen antamista ja toteuttaa kustannustehokas harjoitus käyttäen Cross Border Training -konseptia.

Harjoituksen kansallisena tavoitteena on muun muassa kehittää hävittäjätaktiikkaa ja osaamista ilmaoperaatioiden eri tehtävissä sekä ilmataistelussa erilaisia hävittäjätyyppejä vastaan, kehittää yhteistoimintakykyä monikansallisissa ilmaoperaatioissa haastavassa uhkaympäristössä sekä harjoitella isäntämaatuen antamista Rovaniemen tukikohdassa.

Harjoituksen johtajana toimii Ruotsin ilmavoimista F21 komentaja eversti Claes Isoz. Harjoituksen apulaiskomentajina toimivat Norjan Ilmavoimista Bodön tukikohdan komentaja eversti Vegard Böthun ja Suomen ilmavoimista Lapin lennoston komentaja eversti Antti Koskela, joka toimii myös harjoituksen kansallisena johtajana Suomessa.

Harjoitukseen osallistuu varusmiehiä Rovaniemen tukikohdassa toimien normaaleissa päivittäisissä tehtävissään. Harjoitukseen ei osallistu reserviläisiä.

ACE 19:n harjoitussivusto on avattu osoitteessa ilmavoimat.fi/ace19

Harjoitusta voi seurata myös ilmavoimien sosiaalisen median kanavilla facebook.com/ilmavoimat, twitter.com/finnishairforce ja Instagramissa @ilmavoimat aihetunnisteella #ACE19.

Otkes aloittaa tutkinnan Jyväskylässä sattuneesta ilmavoimien lento-osaston ja toisen koneen yhteentörmäysvaarasta

ILMAVE_Hawk Mk 51_20140808

Kuva: Ilmavoimat

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan 5.4.2019 tapahtuneesta vakavasta vaaratilanteesta. Ilmavoimien Hawk -lento-osaston ja yleisilmailulentokoneen yhteentörmäysvaara tapahtui Jyväskylän lentoaseman lähialueella. Hawk -osasto lensi laskukierrokseen tehdäkseen osaston hajotuksen kiitotien päällä. Samaan aikaan laskukierroksessa oli yleisilmailulentokone, jota Hawk-osasto joutui väistämään tiukasti.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään lennonjohtaja (eläk.) Timo Heikkilä ja jäseniksi filosofian maisteri Ilona Hatakka, lennonjohtaja (eläk.) Tapani Simola sekä kauppatieteiden tohtori Riku Oksman. Tutkinnan johtaja on ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen

Oulun lentoaseman pysäköintialue laajenee kesällä 2019

9df9480820c76a19_800x800ar

Kuva: Finavia.

Oulun lentoasemalla on aloitettu uuden pysäköintialueen rakentaminen, jonka tarkoituksena on tarjota matkustajille entistä paremmat mahdollisuudet lentoasemalla asiointiin. Uusia pysäköintipaikkoja rakennetaan noin 300, minkä lisäksi pysäköinti- ja liikennejärjestelyitä sujuvoitetaan.

Investoinnilla lisätään pysäköintikapasiteettia nykytilannetta ja tulevia vuosia ajatellen sekä varmistetaan vaivaton pysäköinti asiakkaille. Rakennustyöt valmistuvat syyskuun lopussa 2019.

–Haluamme autolle paikan löytämisen olevan asiakkaalle mahdollisimman yksinkertaista, myös ruuhkaisina loma-aikoina. Uusien paikkojen lisäksi aluetta selkiytetään muodostamalla kaksi pysäköintivyöhykettä nykyisten P1-, P2, P3- ja pikaparkkialueiden sijaan, kertoo Oulun lentoaseman päällikkö Liisa Sallinen.

Lähellä terminaalia sijaitsevilla pysäköintialueilla on paikkoja yhteensä noin 1300, joten kesän jälkeen valmistuvat 300 uutta paikkaa helpottavat merkittävästi pysäköintiä. Uudet autopaikat rakennetaan nykyisen pysäköintialueen eteläiseen päähän. Uusille paikoille saadaan myös noin 100 uutta lämmitystolppaa. Sähköautoa on tällä hetkellä mahdollista ladata P1-alueella. Lämmitys- ja latauspalvelut kuuluvat pysäköintimaksun hintaan. Pikaparkki- ja P2-alueilla on puolestaan 20 minuuttia ilmaista pysäköintiaikaa matkustajien saattajia ja vastaanottajia varten.

Oulun lentoasema on tällä hetkellä matkustajamäärältään Suomen toiseksi suurin. Noin miljoona matkustajaa lentää aseman kautta vuosittain. Finavia on tehnyt suuria panostuksia Oulun lentoasemalle tällä vuosisadalla ja mahdollistanut osaltaan liikenteen kehittymisen Oulussa.

 

Finnairin huhtikuun 2019 liikennetiedot: Finnairin huhtikuun matkustajamäärä kasvoi 14,8 % vertailukaudesta ja kapasiteetti jatkoi vahvaa kasvuaan

airbus-2389715_1280

Finnair kuljetti huhtikuussa 1 227 400 matkustajaa eli 14,8 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 19,6 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 17,8 %, ja matkustajakäyttöaste laski 1,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 81,4 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018 ja helmikuussa 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 11,5 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Hong Kongiin, Tokioon ja Osakaan. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 140,7 %. Kapasiteetin kasvu on seurausta uuden Los Angelesin reitin avauksesta, liikennöinnin aloittamisessa Chicagoon ja San Franciscoon vertailukautta aiemmin sekä siitä, että Miamin lennot jatkuivat tänä vuonna huhtikuulle.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 17,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui useille eri reiteille ja se painottui etenkin uusille reiteille Bergeniin, Stuttgartiin ja Lissaboniin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 0,4 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 6,4 % Aasian-liikenteessä, 142,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 20,7 % Euroopan-liikenteessä ja 0,7 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,8 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 81,9 %, Euroopan-liikenteen 81,1 % ja kotimaan liikenteen 67,1 %.

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 6,2 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 116,7 %, Euroopan-liikenteessä 18,8 % ja kotimaan liikenteessä 0,5 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat huhtikuussa 27,0 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,3 % pääasiassa Norjan, Hong Kongin ja Kaakkois-Aasian hyvän markkinakehityksen vuoksi.

Finnairin lennoista 82,5 % (82,9%) saapui huhtikuussa aikataulussa.

Toukokuun liikennetiedote julkaistaan perjantaina 7.6.2019. 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2019

huhtikuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 1 227,4 14,8 4 375,2 7,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 923,1 19,6 14 592,9 12,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 3 193,8 17,8 11 549,5 7,7
Matkustajakäyttöaste % 81,4 -1,2p 79,1 -3,7p
Rahti ja posti tn 14 287,0 13,2 51 816,3 19,6
Tarjotut tonnikilometrit 570,6 19,1 2 142,8 11,9
Myydyt tonnikilometrit 376,2 16,8 1 362,0 10,3
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 207,9 6,2 801,2 2,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 911,2 11,5 7 358,5 9,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 582,2 6,4 6 080,8 2,0
Matkustajakäyttöaste % 82,8 -3,9p 82,6 -5,6p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 774,0 18,8 2 544,4 11,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 471,2 17,9 5 298,7 17,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 192,6 20,7 4 052,2 15,1
Matkustajakäyttöaste % 81,1 1,8p 76,5 -1,8p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 41,3 116,7 117,6 23,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 378,9 140,7 1 107,3 25,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 310,5 142,1 898,2 25,1
Matkustajakäyttöaste % 81,9 0,5p 81,1 0,0p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 204,3 0,5 912,0 -1,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 161,8 0,4 828,4 2,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 108,5 0,7 518,3 -1,4
Matkustajakäyttöaste % 67,1 0,2p 62,6 -2,4p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 845,9 57,4 10 151,3 79,2
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 169,9 73,1 3 244,0 38,4
– Asian rahtiliikenne tn 10 222,1 8,5 38 217,7 16,9
– Kotimaan rahtiliikenne tn 49,2 8,9 203,3 8,6
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 14 287,0 19,6 51 816,3 26,7
Rahtilento tn** 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 287,0 13,2 51 816,3 19,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 159,8 25,4 566,1 17,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 90,4 13,7 328,6 19,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 159,8 27,0 566,1 19,4
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 90,4 15,3 328,6 21,2
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,6 -5,8p 58,0 0,7p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 47,9 -4,9p 55,0 5,0p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,0 -8,2p 64,0 -0,5p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 56,6 -5,7p 58,0 0,9p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Suomen pohjoisin lentokenttä laajenee: Ivalon lentoasemalle uutta matkustajatilaa ja tuplasti lisää lentokonepaikkoja

HyperFocal: 0

Finavian rakennustyöt Ivalon lentoasemalla ovat hyvässä vauhdissa. Uudet tilat avataan puolen vuoden kuluttua. 

– Käynnistimme huhtikuun lopulla Ivalon lentoaseman matkustajatilojen laajentamisen. Terminaalirakennuksen päädyssä on nyt iso kuoppa, mutta jo ennen vuoden vaihdetta avaamme lentoasemalle yli tuhat neliötä lisää tilaa, sanoo Finavian Lapin alueesta vastaava johtaja Veli-Pekka Pitkänen tyytyväisenä.

Pitkänen kertoo, että lentokentälle rakennetaan uusi matkatavara-aula odotustiloineen sekä tuplataan lentokoneiden seisontapaikkojen määrä. Neljä uutta konepaikkaa ehdittiin ottaa käyttöön viime syksynä, joten ne nostivat Ivalon lentoaseman liikennöintikapasiteettia tuntuvasti jo menneenä sesonkina. Ivalon lentoasemalla on nyt yhteensä kahdeksan konepaikkaa.

– Uutta tilaa saadaan kaikkiaan 1 200 neliötä, mikä on noin 18 prosentin lisäys terminaalin pinta-alaan. Saapuvien matkustajien käyttöön avataan avara matkatavara-aula uusine laitteistoineen. Uusi aula tuo väljyyttä myös muualle terminaaliin ja parantaa näin asiakaskokemusta koko lentoasemalla, sanoo Pitkänen.

Myös palveluiden kehittämiseen panostetaan. Lentoasemalla avataan uusi myymälä, jonka vetäjäksi on valittu paikallinen yritys Unique Design Finland Oy Ivalosta. Sen uudesta Design Center Shopista voi ostaa sekä lappilaisia matkamuistoja että tunnettuja suomalaisia design-tuotteita kuten Marimekkoa ja Iittalaa.

Pitkänen on ylpeä Suomen pohjoisimmasta lentokentästä. Eikä suotta, sillä Ivalon lentoasemaa pidetään myös Suomen kauneimpana kenttänä.

– Kenttä on elämys jo itsessään. Poikkeuksellisen hienon kentän ovat huomanneet myös turistit, sillä lentomatkustajien määrä Ivalon lentoasemalla jatkaa kasvua. Tammi-maaliskuussa kansainvälisten tilauslentojen matkustajia oli neljä prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Kaikkiaan matkustajamäärät kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä kaksi prosenttia, Pitkänen sanoo.

Ivalon lentoaseman laajennus on osa Finavian 55 miljoonan euron satsausta Lapin lentoasemiin. Ivalon osuus koko Finavian investointipotista on kymmenen miljoonaa euroa. Terminaalilaajennuksen on suunnitellut oululainen UKI Arkkitehdit Oy. Urakoitsijana toimii JoTa-Rak Oy Kittilästä. Asematasolaajennuksen on suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Finavia.

Ivalon lisäksi tuntuvia laajennuksia tehdään myös Rovaniemen ja Kittilän lentoasemille. Rakennustyöt käynnistyivät kaikilla lentoasemilla keväällä 2018 ja ne saadaan päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Suurinvestointi mahdollistaa Lapin matkailun kasvun ja edistää Suomen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Finavian lähivuosien investoinnit Lapin turismin eteen nousevat nyt käynnistyvän kehitysohjelman myötä lähes sataan miljoonaan euroon.

Norwegianin matkustajamäärä kasvoi ja täsmällisyys parani huhtikuussa

737 MAX_David Peacock_5

David Peacock

Yli 3,1 miljoonaa matkustajaa lensi Norwegianilla huhtikuussa. Kasvu oli kolme prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Pääsiäisen ajankohta vaikutti siihen, että huhtikuun luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia samaan ajankohtaan viime vuonna, mutta maaliskuu ja huhtikuu osoittavat yhdessä myönteisen kehityksen.

Kaikkiaan 3 137 608 matkustajaa valitsi huhtikuussa lentoyhtiökseen Norwegianin. Se on 88 359 matkustajaa enemmän kuin samana kuukautena viime vuonna. Myytyjen henkilökilometrien määrä (RPK) kasvoi 11 prosenttia ja tarjottujen henkilökilometrien määrä (ASK) seitsemän prosenttia. Käyttöaste oli 86,1 prosenttia, nousua 3,1 prosenttiyksikköä.

Pääsiäisen ajankohta vaikuttaa aina kyseisen kuukauden lukuihin positiivisesti. Tänä vuonna pääsiäinen oli huhtikuussa, mikä merkitsee, että yksikkötuotto (RASK) on tänä vuonna viime vuoteen verrattuna korkeampi. Tämän vuoden maaliskuun ja huhtikuun yhteenlasketut luvut osoittavat, että käyttöaste nousi 1,8 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna ja tuotto 6,9 prosenttia. Matkustajamäärä nousi neljä prosenttia ja ASK yhdeksän prosenttia. RASK kasvoi kahdeksan prosenttia. Lentäjälakko Skandinaviassa nosti kysyntää huhtikuun viimeisellä viikolla.

Norwegian lensi 98,9 prosenttia aikataulun mukaisista lennoistaan huhtikuussa. Siitä huolimatta, että yhtiön Boeing 737 MAX -koneet ovat edelleen poissa käytöstä, on vaikutus matkustajiin ollut vähäinen. Yhtiö on muun muassa yhdistänyt lentoja ja tarjonnut vaihtoehtoisia lähtöjä niille matkustajille, joihin tilanne vaikuttaa. Huhtikuussa 83,4 prosenttia Norwegianin lennoista lähti aikataulussa.

– Olen erittäin tyytyväinen myönteiseen kehitykseen huhtikuussa sekä kahteen edelliseen kuukauteen yhdessä. Tämä koskee sekä matkustajamäärää, tuloja että täsmällisyyttä. Jatkamme työtämme kannattavuuden kasvattamiseksi samalla, kun tarjoamme matkustajillemme hyvää laatua edullisella hinnalla sekä ennen kaikkea toimialan uusimman ja ympäristöystävällisimmän lentolaivaston, sanoo Norwegianin konsernijohtaja Bjørn Kjos.

Yhtiö vastaanotti huhtikuussa yhden uuden Boeing 787-9 Dreamlinerin. Huhtikuussa Norwegianista tuli myös suurin ulkomainen lentoyhtiö New Yorkin alueella.

Suora lentoreitti Turusta Puolan Krakovaan avautui vapunpäivänä

wizz-air-a3218e7a3c5d7b3749ca819e56fddd9dd4bf_74d31fff

Lentoyhtiö Wizz Air jatkaa uusien lentoyhteyksien avaamista Turusta. Yhtiö aloitti vapunpäivänä 1.5. reittilennot Turusta Puolan Krakovaan. Reittiä operoidaan kahdesti viikossa, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.

Wizz Air on tehnyt viime aikoina useita avauksia Turusta Eurooppaan. Marraskuussa 2018 yhtiö aloitti lennot Turusta Liettuan Kaunasiin. Suora reitti Turusta Lontoon Lutonin lentoasemalle avataan 2.7.2019. ja Makedonian pääkaupunki Skopjeen 3.7.2019.

Turun lentoasemalla uutta yhteyttä juhlistettiin vapunpäivänä 1.5. avajaisjuhlalla, saapuvalle lennolle tehdyllä vesitervehdyksellä ja avajaisnauhan leikkauksella.

Ruuhkaton ja helppojen yhteyksien päässä oleva Turun lentokenttä on houkutteleva vaihtoehto Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Jokaisen Turun seudulta matkustavan kannattakin ehdottomasti tarkistaa Turun tarjoamat reittivaihtoehdot ennen matkalle lähtöään.

Kaupunki täynnä historiaa

Krakova on Puolan vanhimpia kaupunkeja. Krakovan asukasluku on noin 800 000 (esikaupunkeineen noin 1,2 miljoonaa) ja sen on Puolan toiseksi suurin kaupunki pääkaupunki Varsovan jälkeen.

Etelä-Puolassa sijaitseva Krakova on kaunis kaupunkikohde, jonka historia ulottuu aina keskiajalle asti. Krakova oli Puolan pääkaupunki 1500-luvun lopulle saakka. Historiallisen kaupungin arkkitehtuuri on poikkeuksellisen upea, ja Krakovan läpi virtaava Veiksel-joki tuo kaupunkiin oman tunnelmansa.

Viralliselta nimeltään Krakova Johannes Paavali II:n kansainvälinen lentoasema Krakova-Balice sijaitse reilun kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Lentokentältä on bussiyhteys keskustaan.