Lentoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat vauhdilla ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Finavian lentoasemien matkustajamäärät nousivat vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 5,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Helsinki-Vantaalla kansainvälinen matkustus kasvoi 6,4 prosenttia. Myös kotimaan lentomatkustus on jatkanut hyvää kasvuaan ja nousi 8,0 prosenttia erityisesti piristyneen Lapin matkailun ansiosta.

Finavian lentoasemilla oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 4 917 672 matkustajaa (4 644 491 matkustajaa 1−3/2015). Matkustajamäärät nousivat 5,9 % vuoden 2015 tammi−maaliskuuhun verrattuna.

Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentoliikenne jatkoi kasvuaan

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta matkusti tammi−maaliskuussa yhteensä 3 922 841 henkilöä (3 674 973), mikä oli 6,7 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Reittiliikenne kasvoi 7,3 %.

Finavialle strategisesti keskeinen kansainvälinen vaihtomatkustus kehittyi maltillisemmin alkuvuonna ja matkustajien määrä kasvoi 2,0 %. Aasian suunnasta suhteellisesti eniten kasvua nähtiin Kiinasta matkaavien kansainvälisten vaihtomatkustajien osuudessa.

”Lentoliikenteen alkuvuosi on ollut Suomessa vahva. Odotamme myös kansainvälisen vaihtoliikenteen kasvun vauhdittuvan vuoden loppua kohden, kun kaukoreiteille tulee uutta tarjontaa”, Finavian lentoasemaverkostosta sekä markkinoinnista ja myynnistä vastaava johtaja Joni Sundelin .

Kotimaassa Lapin vetovoima nostaa matkustajamääriä

Kotimaan lennoilla matkusti alkuvuonna 1 537 996 henkilöä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli 1 423 833. Matkustajamäärä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,0 %.

Hyvä nousu kotimaan liikenteessä on erityisesti Lapin vetovoiman kasvun ansiota. Lapin matkailulentoasemien matkustajamäärät kasvoivat yhteensä 13,5 %. Kansainvälinen matkustajamäärä Lapissa kasvoi 25,4 %. Uusien reittiavausten myötä Lappiin suuntautuvan matkailun odotetaan kasvavan myös seuraavana talvikautena. Matkustajia Lappiin tulee entistä enemmän reittiliikenteellä Helsinki-Vantaan kautta.

”Kotimaan lentoliikenteen määrät ovat vaihdelleet viime vuosina kilpailutilanteen ja taloustilanteen muutosten mukana. Kotimaassa on erottautumassa selvästi tiettyjä alueita, joissa lentoliikenne voi hyvin. Esimerkiksi Lapissa on nähty, mitä voidaan saavuttaa määrätietoisella yhteistyöllä. Lapin alueen matkailutoimijoiden kanssa tehdyt ponnistelut kantavat nyt hedelmää, kun liikenne kasvaa”, Sundelin toteaa.

Kotimaan liikenne kasvoi hyvin Lapin ohella myös Kokkola-Pietarsaaressa, Jyväskylässä, Turussa ja Oulussa.

Myös rahtiliikenteen määrä on kasvanut. Edelliseen vuoteen verrattuna rahtia liikkui taivaalla 5,8 % enemmän.

 

Finnairin maaliskuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 6,5 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi maaliskuussa 3,3 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 79,5 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti pysyi maaliskuussa vuodentakaisella tasolla ja liikenne kasvoi 0,1 prosenttia hieman korkeamman käyttöasteen ansiosta. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi maaliskuussa liikennöidyn Miamin-reitin myötä 21,9 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi peräti 30,1 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,6 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 16,1 prosenttia ja liikenne 14,5 prosenttia, mihin vaikutti erityisesti se, että Norran kaupalliselta riskiltä siirtyi vertailukauden jälkeen reittejä Finnairin ostoliikenteeksi.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* nousi tammi–maaliskuussa 0,5 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 5,17 eurosenttiä.

”Kaukoreittien matkustajaliikenteen yksikkötuotot nousivat hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Samaan aikaan yksikkötuottokehitys jäi hieman negatiiviseksi kotimaassa ja Euroopassa, jossa kapasiteettimme on kasvanut nopeasti ja käyttöasteen kehitys on ollut vaimeaa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi maaliskuussa 2,5 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,1 prosenttia. Reittiliikennerahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,5 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta Helsingin ja Lontoon välisestä rahtilennosta.

Maaliskuussa Finnairin lennoista 88,7 prosenttia (90,3) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet, maaliskuu 2016

Maaliskuu 2016 muutos % Vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 905,8 6,5 2 501,1 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 788,8 3,3 8 120,6 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 216,5 4,2 6 400,4 6,3
Matkustajakäyttöaste % 79,5 0,6 p 78,8 0,8 p
Rahti ja posti tn 11 638,2 3,0 32 930,1 8,2
Tarjotut tonnikilometrit 408,2 3,3 1 188,3 4,8
Myydyt tonnikilometrit 268,9 4,6 771,3 7,2
Kokonaiskäyttöaste % 65,9 0,9 p 64,9 1,4 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 512,4 5,0 1 388,9 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 050,7 2,6 2 998,6 5,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 825,8 3,6 2 228,8 4,0
Matkustajakäyttöaste % 78,6 0,8 p 74,3 -0,8 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,6 26,0 68,3 8,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 219,2 21,9 632,4 8,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 181,2 30,1 508,6 10,4
Matkustajakäyttöaste % 82,7 5,2 p 80,4 1,8 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 142,8 -1,0 439,3 4,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 341,3 0,0 4 021,5 3,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 081,3 0,1 3 328,5 5,9
Matkustajakäyttöaste % 80,6 0,1 p 82,8 1,9 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 226,0 13,8 604,7 21,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 177,7 16,1 468,2 20,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 128,2 14,5 334,5 20,6
Matkustajakäyttöaste % 72,1 -1,0 p 71,4 0,1 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 093,9 5,6 28 530,2 8,8
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 972,7 10,0 5 515,3 11,3
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 691,4 -10,3 2 027,0 -7,0
– Asian rahtiliikenne tn 7 277,6 6,3 20 524,2 10,0
– Kotimaan rahtiliikenne tn 152,3 -2,2 463,7 9,0
Rahtilento tn** 1 544,3 -11,0 4 399,8 4,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 638,2 3,0 32 930,1 8,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 120,3 2,2 354,0 4,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 70,7 6,1 198,8 10,2
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 112,0 2,5 330,5 5,4
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 62,1 6,1 175,6 9,2
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,8 2,2 p 56,1 2,8 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 42,9 -3,0 p 41,4 -0,1 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 59,5 3,0 p 56,8 2,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,5 1,9 p 53,1 1,8 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Finnair tuo Sasu Laukkosen ja kiinalaisen keittiömestarin Steven Liun menut kaukolentojensa business-luokkaan

cdf4039457023232c04ad190bc752e01

Finnair Signature Menu by Steven Liu

Finnair kertoi tänään Signature Menu -yhteistyöohjelman uusista yhteistyösopimuksista: Huhtikuun 6. päivästä lähtien Finnairin kaukolentojen business-luokan asiakkaat saavat nauttia helsinkiläisen Chef & Sommerlierin keittiömestari Sasu Laukkosen ja tunnetun kiinalaisen keittiömestarin Steven Liun suunnittelemista aterioista.

Lisäksi Finnair tuo Helsingistä lähtevien kaukolentojensa business-luokkaan myös suomalaisen Jymy-luomujäätelön.

“Haluamme tarjota idän ja pohjolan keittiöiden parhaat palat business-luokan asiakkaillemme”, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Juha Järvinen. “Nyt nimikkomenun on suunnitellut ensimmäistä kertaa kiinalainen huippukokki. Steven Liun menu tuo Finnairin pohjoismaiseen asiakaskokemukseen aasialaisen twistin. Uskomme, että asiakkaamme ihastuvat hänen ateriakokonaisuuteensa.”

c5367a8c570236414e4a962dbc752e01

Signature Menu by Sasu Laukkonen: Spring Menu

Steven Liu on tunnettu kiinalainen keittiömestari, joka on tehnyt uraa niin Aasiassa kuin Euroopassa. Hänen aterioitaan on tarjottu muun muassa The Savoy ja The Dorchester -ravintoloissa Lontoossa ja Le Cordon Bleu-ravintoloissa. Liu toimii myös tuomarina suosituissa Master Chef China-, Master Chef Celebrity China- ja Top Chefs Challenge -TV-ohjelmissa Kiinassa.

Steven Liun East Meets West -nimikkomenu yhdistää länsimaisia ja itämaisia makuja modernilla tavalla ja sitä tarjoillaan Finnairin Pekingin ja Shanghain lentojen business-luokassa tämän viikon keskiviikosta lähtien. Muille Finnairin Kiinan-reiteille menu tulee myöhemmin.

Chef & Sommerlierin keittiömestarin ja osakkaan Sasu Laukkosen nimikkomenu tuo pohjoismaisen keittiön herkut Finnairin Helsingistä lähtevien kaukolentojen business-luokkaan. Sasu Laukkosen menut ovat kunnianhimoisia ja perustuvat puhtaisiin makuihin ja pohjoisiin juuriin. Laukkosella on yli 15 vuoden kokemus alalta, ja hänen Chef & Sommerlier -ravintolallaan on ollut Michelin-tähti vuodesta 2014.

Uusien nimikkomenuiden lisäksi Finnair tarjoaa Suomesta lähtevien kaukolentojansa business-luokassa suomalaista Jymy-luomujäätelöä 6. huhtikuuta alkaen. Jymy käyttää jäätelössään vain luomuraaka-aineita ja hankkii maitonsa Auran tehtaansa lähellä olevalta luomutilalta.

“Laadukkaat ateriat ovat olennainen osa asiakkaan matkustuskokemusta”, sanoo Finnairin ruokakonsepteista vastaava Maarit Keränen. “Uskon näiden uusien kumppanuuksien vastaavan hienosti asiakkaidemme toiveisiin.”

Finnair aloitti Signature Menu -yhteistyöohjelmansa vuonna 2013, ja se on siitä lähtien tarjoillut suomalaisten huippuravintoloiden keittiömestareiden suunnittelemia aterioita Helsingistä lähtevien kaukolentojensa business-luokassa. Helmikuussa 2016 Finnair toi hongkongilaisen FINDS-ravintolan keittiömestarin Jaakko Sorsan ateriat Hong Kongin -reitilleen.