Vapaan reitityksen ilmatila käyttöön Suomessa

Lentoreitit lyhenevät, kun Suomessa, Norjassa, Virossa ja Latvian maissa otettiin 12. marraskuuta käyttöön vapaan reitityksen ilmatila, FRA (Free Route Airspace).

Vapaalla reitityksellä saadaan joustavuutta ja tehokkuutta ilmatilan käyttöön. Lentoyhtiöt voivat nyt entistä paremmin optimoida koneeseen tankattavan polttoaineen määrän ja ottaa paremmin huomioon sään ja muut ilmatilan käyttäjät suunnitellessaan lentoreittiään.

Viime syksynä Suomessa toteutettiin ilmatilauudistus, joka tähtäsi vapaan reitityksen käyttöönottoon. Toimintatapojen yhtenäistäminen eri maiden välillä auttaa saavuttamaan hyötyjä Pohjois-Euroopan tasolla.

– Eri maiden ilmatiloja yhteensovittamalla pyritään tehostamaan lentojen johtamista Euroopassa, jossa ilmatilanhallinta maksaa tuplasti enemmän kuin Yhdysvalloissa. Uudistukset vaikuttavat tavalliseen lentomatkustajaan pelkästään positiivisesti, lentoajat lyhenevät ja lentoyhtiöiden kustannukset alenevat. Tavoite on lentoliikenteen kilpailukyvyn tukeminen, sanoo Finavian lennonvarmistuksen johtaja Raine Luojus .

Koko Euroopan ilmatilan rakenneuudistusta vie eteenpäin EU:n SES (Single European Sky) -lainsäädäntö. Sen tarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja ja ilmatilaa koko Euroopan alueella. Isoa uudistusta on tehty asteittain ja nyt käyttöönotettu vapaan reitityksen ilmatila on merkittävä askel Pohjois-Euroopan maille. Seuraavassa vaiheessa vapaan reitityksen aluetta on tarkoitus edelleen laajentaa yhteistyössä Iso-Britannian ja Irlannin palveluntarjoajien kanssa.

Tuleva ilmailupaketti: Lentoliikenne kasvaa, turvallisuus taattava

20151111PHT02143_original

Lentomatkustus Euroopan unionissa, suurimmat lentokentät.

Ilmaliikenne on talouskasvun vetureita, jolla on suuri vaikutus EU:n talouteen ja EU-kansalaisten elämään. Jotta pysytään kehityksen mukana, sääntöjä on kuitenkin syytä päivittää. Niin kutsuttu “ilmailupaketti” eli ilmailulainsäädännön uudistaminen on yksi tänään keskiviikkona olevan täysistunnon pääaiheista. Keskustelun jälkeen mepit äänestävät päätöslauselmasta, jolla pyritään vaikuttamaan komissiolta vuoden lopussa tulevaan lainsäädäntöesitykseen.

Vuoteen 1990 saakka EU:n ilmaliikenne oli tarkoin säädeltyä, eikä kilpailulle juuri ollut sijaa. Muutos tapahtui ilmaliikenteen sisämarkkinoiden myötä, sillä ne poistivat kaupallisia rajoituksia, nostivat mahdollisten reittien ja yhteyksien määrää ja tekivät lentomatkoista selvästi halvempia.

Nykyään ilmailusektorilla työskentelee 5,1 miljoonaa ihmistä ja sen liikevaihto on 365 miljardia euro eli 2,4 prosenttia Euroopan BKT:stä. Globaali lentoliikenteen odotetaan kasvavan vuosittain noin 5 prosentin vauhtia vuoteen 2013 saakka.

Miksi olemassa olevia sääntöjä täytyy päivittää?

Lentoliikennesektorilla on monia riskejä, kuten öljyn hinnanvaihtelut, poliittiset kriisit ja äärimmäiset sääilmiöt. Samaan aikaan lentoliikenne kasvaa jatkuvasti ja uusia yrityksiä tulee markkinoille. Lentokentät ja ilmatila ruuhkautuvat sen seurauksena.

Muuttuneiden olosuhteiden vuosi komissio työskentelee parhaillaan uuden ilmailupaketin parissa ja esitystä aiheesta odotetaan vuoden loppuun mennessä. Uudistuksia odotetaan muun muassa siviililiikenteen sääntöihin, Euroopan lentoturvallisuusviraston mandaattiin sekä EU-sääntöihin miehittämättömien ilma-alusten käytöstä.

Parlamentin rooli

Parlamentti on vaatinut useita kertoja olemassa olevien sääntöjen päivittämistä, jotta Euroopan hyvät lentoturvallisuusstandardit voidaan pitää myös tulevaisuudessa kasvavien lentomarkkinoiden aikana. Mepit keskustelevat ja äänestävät aiheesta keskiviikkona Brysselin täysistunnossa.

 

Vinkan korvaavan koulukoneen hankinta keskeytetään

vinka_taivaalla

Sotilaslentäjien alkeis- ja peruskoulutus annetaan kotimaassa 1970-luvulla
suunnitellulla Valmet L-70 Vinka -tyyppisellä lentokoneella Kuva: Ilmavoimat

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on keskeyttänyt Ilmavoimien Vinka-kaluston korvaavan koulukoneen hankinnan. Keskeyttämisen peruste on riittävän kustannustehokkaan konevaihtoehdon puuttuminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitos jatkaa soveltuvan vaihtoehdon kartoittamista hankinnan vaatimuksia muuttamalla.

Vinkan korvaajahankinnan kuluessa on käynyt selväksi, että Ilmavoimien minimivaatimukset täyttäviä, mäntämoottorilla varustettuja ja edullisia sotilaskoulukonetyyppejä on tuotannossa hyvin vähän. Taistelulentäjien alkeis- ja peruslentokoulutuksessa on siirrytty aiempaa suorituskykyisempiin ja kalliimpiin potkuriturbiinikoneisiin. Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskoneen ominaisuudet mahdollistavat kuitenkin yksinkertaisen, mäntämoottorilla varustetun koulukoneen käytön. Hawk-kalusto tulee pysymään käytössä 2030-luvun puoliväliin.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos selvittää seuraavaksi muut mahdollisuudet hankkia riittävä lentokalusto budjetoidulla rahoituksella. Vaihtoehtona on esimerkiksi käytetyn kaluston hankkiminen. Hankintaan syntyvä mahdollinen viive saattaa edellyttää nykyisen koulutusjärjestelyn ja Vinkan käytön jatkamista 1 – 2 vuodella, mikä on teknisesti mahdollista.

 

Estonian Air lopettaa toimintansa

logo-Estonian-air

Virolainen lentoyhtiö Estonian Air joutui lopettamaan toimintansa. Yhtiö ei voinut jatkaa toimintaansa sen jälkeen, kun EU:n kilpailuviranomainen päätti lauantaina, että Viron valtio ei saa tukea yhtiötä.

Viro rahoitti Estonian Airia vuosina 2008-14 kaikkiaan noin 130 miljoonalla eurolla. Päätöksen mukaan yhtiö joutuu maksamaan rahat takaisin valtiolle.

Viro omistaa Estonian Airin lähes kokonaan, mutta SAS:llä on yhtiöstä muutaman prosentin omistusosuus. Yhtiö lensi vain muutamia reittejä.

Postimees-lehden mukaan Viron uusi, täysin valtio-omisteinen lentoyhtiö aloittaa toimintansa heti sunnuntaina.

Norwegianin kansainvälinen kasvu jatkui lokakuussa ja liikenne Pohjoismaissa pysyi vakaana

mxq8speaym46gssihkva

Norwegianin lokakuun liikenneluvuissa näkyy jo viime kuukausina nähtävissä ollut kansainvälinen kasvu, erityisesti kaukoliikenteessä. Pohjoismaissa kehitys on tasaista. Käyttöaste pysyi vakaana ja oli 88 prosenttia lokakuussa, kasvua 6,2 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Norwegian kuljetti noin 2,4 miljoonaa matkustajaa lokakuussa, kasvua kuusi prosenttia.

Lokakuun liikenneluvut osoittavat, että Norwegianin kehitys oli vakaa ja hyvä. Tämä koskee myös tulevia varauksia. Kaukoreittien kasvu jatkuu, erityisesti Lontoon Gatwickistä.

Lokakuussa 2 385 906 matkustajaa lensi Norwegianilla, kasvua kuusi prosenttia verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Myytyjen henkilökilometrien määrä (RPK) kasvoi kymmenen prosenttia samalla, kun tarjottujen henkilökilometrien määrä (ASK) kasvoi kaksi prosenttia lokakuussa. Käyttöaste oli 87,8 prosenttia, kasvua 6,2 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Kaukoreiteillä käyttöaste oli 96 prosenttia.

– Lokakuuta leimasi vakaa kasvu pohjoismaisilla markkinoilla, erityisesti Norjassa, jossa monet ovat ennustaneet lentoliikenteen laskua. Nykytilanteessa yritysten pitää säästää matkakustannuksissaan ja löytää edullisempia lentolippuja. Tämä on meille eduksi, koska voimme tarjota hyvälaatuisia lentoja edullisemmilla hinnoilla, sanoo Norwegianin toimitusjohtajaBjörn Kjos.

Norwegian lensi lokakuussa 99,7 prosenttia suunnitelluista lennoistaan, joista 85,3 prosenttia lähti aikataulun mukaisesti.

Neuvottelut Norran omistuksesta päätökseen: osakkaiksi StaffPoint ja Kilco

Finnair on aikaisemmin kertonut käyvänsä neuvotteluja Nordic Regional Airlines AB:n omistusjärjestelyistä. Finnair, StaffPoint Holding Oy (StaffPoint) ja Kilco Oy ovat nyt sopineet yritysjärjestelystä, jossa 60 prosenttia Nordic Regional Airlines AB:n osakkeista siirtyy StaffPointin ja Kilcon omistukseen. Neuvotteluissa aiemmin mukana olleen Oy G.W. Sohlberg Ab:n (GWS) asemesta osakkaaksi tulee Kilco Oy, joka on StaffPointin toimitusjohtajan Mika Kiljusen perheen sijoitusyhtiö ja myös yksi StaffPointin omistajista.

Kauppa edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sopimuksen toteutuessa StaffPointin omistusosuus yhteisyrityksestä olisi 45 %, Kilcon 15 % ja Finnairin 40 %. Kauppahinta on aiemmin ilmoitettu 1 euro.

– Olemme tyytyväisiä, että neuvottelut saatiin päätökseen ja nyt Norra ja sen hallitus voivat rauhassa jatkaa liiketoimintamallin kehittämistä ja alueellisen lentämisen kannattavuuden parantamista, toteaa Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

– Olemme jo pitempään analysoineet toimialaa ja näemme siinä potentiaalia. Haluamme henkilöstöalan osaamisellamme olla mukana vaikuttamassa alan elinkelpoisuuteen. Osakkaina pystymme omalla osaamisellamme tuomaan lisäarvoa myös Norralle, sanoo StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Mika Kiljunen.

Nordic Regional Airlines AB omistaa kokonaan suomalaisen tytäryhtiönsä Nordic Regional Airlines Oy:n (Norra) osakekannan. Norra operoi 26:lla ATR- ja Embraer-lentokoneella kotimaan ja Euroopan reiteillä. Yhtiö toimi aikaisemmin nimellä Flybe Finland Oy.

StaffPoint on suomalainen henkilöstöalan yritys, joka tuottaa henkilöstö- ja rekrytointipalveluja, valmennuspalveluja sekä innovatiivisia HR-ohjelmistoratkaisuja. Yritys työllistää vuosittain yli 15 000 osaajaa.

Finnair allekirjoitti 7.1.2015 StaffPointin ja GWS:n kanssa aiesopimuksen yritysjärjestelystä, jonka myötä StaffPoint ja GWS hankkisivat Flybe Ltd:ltä 60 prosentin enemmistöosuuden Finnarin ja Flybe Ltd:n yhteisyrityksenä toimineesta Flybe Nordicista (nyk. Nordic Regional Airlines AB). Neuvottelujen pitkittyessä Finnair osti Flybe Ltd:n osuuden 31.3.2015, jolloin Flybe Nordic siirtyi kokonaan Finnairin omistukseen. Finnair on julkaissut pörssitiedotteet Norra-järjestelyistä 12.11.2014, 7.1.2015, 29.1.2015, 31.3.2015 ja 6.8.2015.

Ensimmäinen suomalainen kirja pallolentämisestä – julkistetaan Ilmailumuseossa lauantaina 7.11.

 

9789523151611

Olli Luoma: Ilmasta riippuen (toim. Hanna van der Steen)

Olli Luoma on lentänyt kuumailmapallolla viidellä mantereella, muun muassa Dubaissa, Boliviassa, Keniassa ja USAssa. Hänen saavutuksiinsa kuuluvat esimerkiksi arvostettu Harmon patsas ensimmäisestä kaasupallolennosta Euroopasta Afrikan mantereelle, Suomen ennätys kuumailmapallon korkeuslennossa sekä Millennium-yön yli lento vuosituhannelta toiselle.

Ilmasta riippuen kertoo näistä, mutta myös monista muista Ollin herkullisista seikkailuista kuumailmapalloilun ja kaasupalloilun parissa. Mukana on lisäksi yleisempi tietopaketti perinteikkäästä ilmailulajista.

Kirjassa on runsaasti värivalokuvia.

”Innostus ja heittäytyminen hetkeen ovat tarjonneet minulle monia riemukkaita elämyksiä. Niiden kautta olen myös saanut aina vain suuremman janon uusiin, upeisiin kokemuksiin!”  – Olli Luoma.

Ilmasta riippuen viihdyttää lukijaa kiehtovilla, tosielämän seikkailuilla.

Olli Luoma on hämeenlinnalainen ilmailualan yrittäjä.

Ilmasta riippuen julkistetaan Suomen ilmailumuseon ilmailukirjallisuuspäivänä la 7.11. klo 15-. (Karhumäentie 12, Vantaa.)

Kirjan tiedot

9789523151611 | kovak., valokuvia | 140 s. | KL 62.55 | 297x210mm |39,00 €

Neste ja Boeing näyttävät ilmailualalla tietä uusiutuvien lentopolttoaineiden kaupallistamisessa

93286

Maailman johtava uusiutuvan dieselin valmistaja Neste ja maailman johtava lentokonevalmistaja Boeing aloittavat yhteistyön uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistamisen edistämiseksi ja nopeuttamiseksi. Yritykset pyrkivät yhdessä saamaan American Society for Testing and Materials (ASTM) -hyväksynnän polttoainestandardille, joka mahdollistaa lentoyhtiöille korkean jäätymispisteen uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallisen käytön. Tavoitteena on myös saada laaja markkinahyväksyntä uusiutuville lentopolttoaineille sekä edistää vastuullisuuden varmistamista koskevia pyrkimyksiä.

Neste uskoo, että sen korkealaatuinen uusiutuva lentopolttoaine auttaa ilmailualaa saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjä koskevat vähennystavoitteet, jotka ovat hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 ja 50 prosentin nettovähennys hiilipäästöissä vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

“Lentoyhtiöt ja lentokonevalmistajat pyrkivät monin eri tavoin vähentämään toimialansa hiilijalanjälkeä, ja uusiutuva lentopolttoaine tulee olemaan tärkeä osa heidän pitkäaikaista ympäristöratkaisuaan”, sanoo Kaisa Hietala, Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtaja. “Teemme erittäin innoissamme yhteistyötä Boeingin kanssa, jotta voimme luoda kaupallisesti toimintakykyisen markkinan uusiutuvaa lentopolttoainetta varten.”

“Boeing on ylpeä yhteistyöstä Nesteen kanssa, joka on uusiutuvien polttoaineiden globaali johtaja. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme vastuullisen lentopolttoaineen tarjonnan laajentamiseksi ja kustannusten alentamiseksi”, sanoo Julie Felgar, Boeing Commercial Airplanes’ Managing Director of Environmental Strategy & Integration. “Ilmailuala on sitoutunut tekemään lentomatkustamisesta kestävämpää.”

Vuonna 2014 Boeing testasi menestyksekkäästi Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta 15 prosentin seoksena Boeing ecoDemonstrator 787 -testikoneessa, jota käytetään ilmailualan ympäristöjalanjälkeä vähentävien teknologioiden arvioimiseen. Ensimmäisellä lennolla uusiutuvaa polttoaineseosta käytettiin vain toisessa moottorissa. Tämän jälkeen tehtiin muutama lento siten, että molemmat moottorit toimivat uusiutuvalla polttoaineseoksella. Testilentojen jälkeen Boeing raportoi, että “kone toimi uudella polttoaineella suunnitellusti eli yhtä hyvin kuin fossiilisella lentopolttoaineella.”

Nesteen uusiutuva lentopolttoaine, joka on tuotettu kokonaan uusiutuvista ja vastuullisista raaka-

aineista, mahdollistaa jopa 90 prosentin vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä tuotteen elinkaaren aikana. Polttoaine ei myöskään sisällä aromaattisia yhdisteitä eikä rikkiä, minkä pitäisi johtaa puhtaampiin turbiinipakokaasupäästöihin. Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen energiasisältö on korkea, ja sen hyvät lämmönkestävyysominaisuudet tekevät siitä erinomaisen seoskomponentin.

Finnair Pohjoismaiden parhaita yrityksiä joukossa ilmastonmuutokseen liittyvässä raportoinnissa

Kansainvälinen, riippumaton ympäristöraportointia edistävä CDP-järjestö on nimennyt Finnairin yhdeksi Pohjoismaiden johtavista yrityksistä ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon raportoinnissa sijoittajille ja muille sidosryhmille.

Finnair on listattu Nordic Disclosure Leadership Indexiin. Se koostuu niistä yrityksistä, jotka kuuluvat alueensa parhaaseen 10 %:iin ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon raportoinnissa. Finnairin pisteytystulos oli tänä vuonna  99/100. Yhtiö saavutti tuloksen raportoimalla korkeatasoista hiilidioksidipäästöihin ja energiankäyttöön sekä ilmastonmuutoksen riskeihin liittyvää dataa CDP:n ohjeistusten mukaisesti. Raportoidut tiedot on arvioitu riippumattomasti CDP:n pisteysjärjestelmän mukaisesti.

“Tämä tunnustus kertoo panostuksistamme ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon mittaamiseksi ja raportoimiseksi”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo. “Ilmailu on energia-intensiivinen ala, ja on tärkeää ymmärtää mikä vaikutus Finnairilla lentoyhtiönä on ilmastonmuutokseen. Näin voimme ottaa harkittuja ja tietoon perustuvia askeleita kohti kestävämpää ilmailua.”

Finnair on sitoutunut ilmailualan yhteiseen tavoitteiseen pitää hiilidioksidipäästöt vuoden 2020 tasolla hiilineutraalin kasvun avulla. Ilmailualan tavoitteena on myös globaalin markkinapohjaisen mekanismin luominen päästöjen edelleen vähentämiseksi. . Alan keskusjärjestöllä ICAO:lla on tässä työssä keskeinen rooli.

CDP:n puheenjohtaja ja perustajajäsen Paul Dickinson toteaa: “Maailma valmistautuu Pariisin ilmastonmuutosneuvotteluiden jälkeiseen aikaan ja matalien hiilidioksidipäästöjen tulevaisuuteen. Sen vuoksi luotettava tieto siitä, miten yritykset tähän siirtymään valmistautuvat, on entistäkin arvokkaampaa. Onnittelemme kaikkia CDP:n Climate Disclosure Leadership Indexiin päässeitä yrityksiä.”

CDP on riippumaton järjestö, joka tarjoaa ainoan maailmanlaajuisen ympäristötiedon raportointijärjestelmän. Taustalla on 822 sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on noin 86 biljoonaa euroa. Tuhannet yritykset tuottavat vuosittain ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa CDP:n raportointijärjestelmän mukaisesti. Korkea sijoitus pisteytyksessä kertoo ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon läpinäkyvyydestä. Se antaa sijoittajille hyvät mahdollisuudet arvioida yritysten vastuullisuutta ja valmiutta vastata markkinoiden ja päästösääntelyn muuttuviin vaatimuksiin.

CDP:n vuosittainen ilmastonmuutosraportti sekä kaikkien CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan julkisesti osallistuvien yritysten pisteytys on saatavilla CDP:n internet-sivuilla.

Finnair, Finavia ja Reaktor haastavat sovelluskehittäjät keksimään uusia palveluja lentomatkustajille

Ohjelmoijat pääsevät kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja ilmailualalle Finnairin, Finavian ja Reaktorin järjestämässä hackathon-tapahtumassa.

Finnair, Finavia ja Reaktor järjestävät yhdessä ”Future of Travel” -hackathonin kasvuyritys- ja sijoittajatapahtuma Slushin yhteydessä 6.‒8. marraskuuta. Future of Travel -kilpailuun osallistuvien joukkueiden tehtävänä on kehittää uudenlaisia palveluja lentomatkustajille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lentoyhtiö, lentoasemayhtiö ja teknologiayritys osallistuvat hackathoniin yhteisellä tehtävänannolla.

Hackathon on avoimen innovaation tapahtuma, jossa sovelluskehittäjät kokoontuvat 48 tunniksi kehittämään viiden hengen tiimeinä uusia ideoita ja digitaalisia innovaatioita yritysten avoimen datan ja järjestelmärajapintojen (API) päälle. Suvilahdessa Helsingissä järjestettävään Slush Hackjunction -tapahtumaan odotetaan yhteensä noin 500 kehittäjää, joista osan Finnair lennättää Helsinkiin.

Finnair on ottanut merkittäviä askeleita digitalisaatiossa yhdessä Reaktorin kanssa. Tästä tuoreimmat asiakkaille näkyvät uudistukset ovat Finnairin mobiilisovellus Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille, mukaan lukien Apple Watch, sekä uuden A350-laajarunkokoneen Nordic Sky -viihdejärjestelmä.

‒ Finavian ja Finnairin asiakkaat ovat pitkälti yhteisiä, ja koemme, että tässä on oiva tilaisuus yhdistää erilasta dataa niin Finnairin kuin Finavian asiakasrajapinnoista ja innovoida uusia palveluja lentomatkan eri vaiheisiin, kertoo Jouni Oksanen, Finnairin digitalisaatiosta vastaava johtaja.

‒ Finavialle ja Helsinki-Vantaan menestymiselle kansainvälisessä kilpailussa on tärkeää, että lentoasemakokemus on sujuva ja elämyksellinen. Tavoitteenamme on kehittää lentomatkustamiseen aivan uudenlaisia palveluita, jotka hyödyntävät esimerkiksi personointia ja paikannusta. Osallistuminen ainutlaatuiseen hackathoniin on osoitus siitä edelläkävijyydestä, josta meidät tunnetaan, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja Heikki Koski Finaviasta.

‒ Reaktorille on luontevaa avata eri toimialoja niiden ulkopuolelta tulevalle osaamiselle. Ilmailualalta olemme löytäneet kaksi erinomaista yhteistyökumppania. Finnair ja Finavia uskovat palvelusuunnittelun voimaan sekä nopeaan, kokeilukeskeiseen kehittämiseen yhtä paljon kuin mekin. Ilmailuala kaipaa enemmän tällaista toimintaa, sanoo Reaktor.aero:n evankelista Fernando Leon.

”Future of Travel” -hackathon huipentuu sunnuntaina 8.11. kello 15 alkavaan Demo Expoon, jossa sovelluskehittäjät esittelevät ideointinsa tuloksia. Se tiimi, joka on luonut uuden palvelun parhaalla käyttäjäkokemuksella ja nopealla jatkokehitysmahdollisuudella, vie voiton hackathonissa.

Finnair ja Finavia ovat marraskuun 11.‒12. päivänä järjestettävään kasvuyritys- ja sijoittajatapahtuma Slushin pääyhteistyökumppaneita. Reaktor on Slushin avainyhteistyökumppani.

http://hackjunction.com/
http://futureoftravel.co/