Hawk ajautui ulos kiitotieltä Tikkakosken tukikohdassa – ei henkilövahinkoja

ILMAVE_Hawk Mk 51_20140808

Hawk-suihkuharjoituskone Kuva: Ilmavoimat

Ilmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41:n Hawk-suihkuharjoituskone ajautui rengasrikon vuoksi ulos kiitotieltä Tikkakosken tukikohdassa Jyväskylässä. Tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä merkittäviä kalustovaurioita.

Koululennolla olleen Hawk-suihkuharjoituskoneen rengas rikkoontui laskun yhteydessä jarruvian takia noin kello 13.10. Kone ajautui hiljaisella nopeudella ulos kiitotieltä. Hawkissa oli Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluva kahden hengen miehistö.

Kiitotieltä ulos ajautunut kone on hinattu pois, ja lentoaseman toiminta jatkuu normaalisti.

Tapahtuneesta järjestetään lentoturvallisuustutkinta.

HX-hävittäjähankkeen tarkennetun tarjouspyynnön vastaukset saapuivat

ILMAV_HX-Challenge_20191231

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on saanut vastaukset Hornetin seuraajahankkeen (HX-hanke) tarkennettuun tarjouspyyntöön viideltä hävittäjävalmistajalta.

Puolustusvoimat lähetti lokakuussa 2019 tarkennetun tarjouspyynnön Ison-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen hallinnoille välitettäväksi viidelle monitoimihävittäjävalmistajalle. Tarjouspyynnön kohteena olevat konetyypit ovat Boeing F/A-18 Super Hornet (Yhdysvallat), Dassault Rafale (Ranska), Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia), Lockheed Martin F-35 (Yhdysvallat) ja Saab Gripen (Ruotsi).

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on vastaanottanut tammikuun 2020 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä vastaukset tarkennettuun tarjouspyyntöön kaikilta viideltä HX-tarjoajalta. Vastauksissaan tarjoajia on pyydetty kokoamaan alustavassa tarjouksessaan ja neuvotteluissa antamansa tiedot selkeäksi, päivitetyksi ja parannetuksi kokonaisuudeksi.

Vastaukset sisältävät tietoa kunkin monitoimihävittäjävaihtoehdon ympärille rakentuvasta kokonaisratkaisusta ja hankintakokonaisuudesta, jonka tavoitteena on tuottaa Suomen puolustusjärjestelmän kannalta paras mahdollinen suorituskyky Hornet-kaluston korvaajaksi. Tarjoajan on rakennettava hankkeelle asetetun enimmäisbudjetin puitteissa vaatimukset täyttävä suorituskyvyn kokonaisuus, joka pitää sisällään lentokoneiden lisäksi muut tekniset järjestelmät, koulutusjärjestelmät, tarvittavat huoltovälineet, testilaitteet ja varaosat sekä aseet, sensorit ja muut tarvittavat tyyppikohtaiset tukitoiminnot.

Hankkeen tärkein päätöksentekoperuste on sotilaallinen suorituskyky ja sen ylläpito koko elinkaaren ajan. Elinkaarikustannusten, huoltovarmuuden ja teollisen yhteistyön osalta vaaditaan, että tarjous täyttää arvioitaville päätösalueille tarjouspyynnössä määritetyt vaatimukset.

HX-hankkeen tarjouskilpailu käynnistyi alustavalla tarjouspyynnöllä huhtikuussa 2018, johon tarjoajat vastasivat tammikuussa 2019. Tämän jälkeen on neuvoteltu tarjousten sisällöstä kunkin tarjoajan kanssa. Nyt käynnissä on HX-hankkeen toinen neuvotteluvaihe, jossa määritellään lopulliset hankintakokonaisuuksien sisällöt kunkin tarjoajan kanssa heidän antamaansa tarjoukseen perustuen. Toisen neuvotteluvaiheen päätteeksi vuoden 2020 loppupuolella pyydetään lopulliset tarjoukset, jotka puolustushallinto arvioi. Hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto vuonna 2021.

Yölentokoulutusta tammi-helmikuussa 2020

ILMAVE_Hawk-vinoneliö_20140808

Karjalan ja Lapin lennostot lentävät yölentoja viikoilla 3–9.

Arki-iltoihin ajoittuvien lentojen tavoitteena on harjoitella ilmataistelua heikon valaistuksen olosuhteissa. Lennot ovat osa ilmavoimien Hornet-ohjaajien lentokoulutusohjelmaa.

Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään välttämään noudattamalla melua vähentäviä lentomenetelmiä aina kun se on mahdollista.

Yölentojen aikana käytetään F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjien omasuojajärjestelmiin kuuluvia soihtuja, jotka voivat näkyä taivaalla kirkkaina valoilmiöinä.

Alla on listattuna ilmavoimien yölentojen aikataulut kevättalvella 2020. Muutokset lentotoiminnan aikatauluissa ovat mahdollisia.

Karjalan lennosto

Karjalan lennoston Hävittäjälentolaivue 31 lentää F/A-18 Hornet -ohjaajien lentokoulutusohjelmaan liittyviä yölentoja seuraavasti:

 • viikolla 3 maanantaista torstaihin 13.–16.1.
 • viikolla 5 maanantaista torstaihin 27.–30.1.
 • viikolla 6 maanantaista torstaihin 3.–6.2.

Lentoja lennetään päivittäin kello 24:ään asti. Lentotoiminta ulottuu noin 200 kilometrin etäisyydelle Kuopion lentokentästä.

Lapin lennosto

Lapin lennoston Hävittäjälentolaivue 11 lentää F/A-18 Hornet -ohjaajien lentokoulutusohjelman mukaisia yölentoja seuraavasti:

 • viikolla 5 maanantaista torstaihin 27.–30.1.
 • viikolla 6 maanantaista torstaihin 3.–6.2.
 • viikolla 9 maanantaista torstaihin 24.–27.2.

Lentoja suoritetaan päivittäin kello 22:een saakka, ja ne suuntautuvat Rovaniemen tukikohdan lähiharjoitusalueille sekä Ivalo–Kajaani-välisille harjoitusalueille.

Helikopteripataljoonan kevätkauden pimeälentokoulutus alkaa

md500

Hughes MD500-kevythelikopteri (HH) Kuva: Puolustusvoimat

Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan vuoden 2020 pimeälentoharjoitukset alkavat maanantaina 20. tammikuuta. Viikoille 4, 6, 14 ja 16 ajoittuvat koulutuslennot keskittyvät pääosin Kymenlaaksoon.

Helikopterimiehistöjen pimeälentokoulutus toteutetaan NH90-kuljetushelikoptereilla ja MD500-kevythelikoptereilla. Koulutuslennoissa käytetään ajoittain matalaa lentokorkeutta ja niiden aikana tehdään maastolaskuja. Lentotoiminnassa saatetaan käyttää valonheittimiä, joiden valokeilat voivat olosuhteista riippuen näkyä hyvinkin kauas.

Lennot keskittyvät noin 150 kilometrin säteelle Utin lentokentästä. Osa niistä suuntautuu eteläiselle meri- ja rannikkoalueelle. Koulutusviikkoina lentotoiminta alkaa pääsääntöisesti maanantai-iltaisin ja päättyy torstain ja perjantain välisenä yönä. Lennot aloitetaan kello 17 jälkeen pimeän tultua ja ne päättyvät, kun suunnitellut lentokierrokset on saatu tehtyä, kuitenkin viimeistään kello 04 mennessä. Koulutusviikoille sattuvina arkipyhinä ei ole pimeälentokoulutukseen liittyvää lentotoimintaa.

Lentotoiminnasta voi aiheutua meluhaittaa, jota pyritään välttämään suuntaamalla toimintaa harvaan asutuille alueille sekä noudattamalla melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Pimeälentoharjoitukset liittyvät helikopterimiehistöjen koulutukseen sekä virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun.

Helikopterit osallistuvat alkuvuoden aikana myös puolustusvoimien sotaharjoituksiin, joihin liittyvä lentotoiminta voi olla ympärivuorokautista ja poiketa pimeälentokoulutuksen toiminta-alueesta.

HX Challenge tuo hävittäjäkandidaatit Suomeen tammi-helmikuussa

EIRS7S0WkAAvRcc

Ilmavoimat järjestää testaus- ja todennustapahtuma HX Challengen 9.1.‒26.2.2020. Tapahtuman keskuspaikka on Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohta.

HX Challengen tavoite on todentaa hävittäjävalmistajien ilmoittamat tiedot tasapuolisesti Suomen olosuhteissa ja suomalaisten määrittämin testein. Jokaisen kandidaatin testeihin on varattu seitsemän arkipäivää.

Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Juha-Pekka Keränen toimii Ilmavoimien HX-hankejohtajana. Eversti Keränen, mikä on HX Challengen rooli suorituskykyarvioinnissa?

HX Challenge on HX-kandidaattien suorituskykyarvioinnin ensimmäinen vaihe. Tapahtuman tarkoitus on todentaa, että kandidaattien ominaisuudet ja järjestelmät vastaavat suorituskyvyltään valmistajien ilmoittamia tietoja.

Suorituskykyarvioinnin toisessa vaiheessa käytetään HX Challengessa todennettuja suoritusarvoja. Virtuaalisimulaattoreilla toteutettavan toisen vaiheen tavoitteena on selvittää neljän koneen parven menestyminen tarjouspyynnössä asetetuissa skenaarioissa.

Suorituskykyarvioinnin kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa selvitetään kunkin kandidaatin tarjoaman HX-järjestelmän operatiivinen tehokkuus pelaamalla ja simuloimalla pitkäaikainen sotapeli, jossa käytetään kahden ensimmäisen vaiheen tuottamia mitta-arvoja. Sotapelissä kukin HX-kandidaatti kaikkine järjestelmineen on osa Suomen koko puolustusjärjestelmää.

HX Challengen tavoite ei siis ole laittaa koneita paremmuusjärjestykseen, vaan saada varmuus hävittäjävalmistajien tarjouspyyntövastauksissa esittämistä suoritusarvoista Suomen oloissa. Tätä todennettua dataa hyödynnämme suorituskykyarvioinnin toisessa ja kolmannessa vaiheessa.

Todennetaanko HX-kandidaattien ilmoittamia tietoja myös muilla tavoin?

HX Challengella on tärkeä rooli HX-kandidaattien tiettyjen suorituskykyjen ja järjestelmien ominaisuuksien todentamisessa käytännön toimintaa vastaavissa olosuhteissa, mutta todentamista tehdään myös muilla tavoin. Osa todentamisesta on tehty ja tullaan tekemään HX-valmistajien kotimaissa toteutetuin koelennoin ja osassa käytetään apuna simulaatioita ja laboratoriotestejä.

Käytettävän menetelmän valintaan vaikuttaa muun muassa se, mikä menetelmä on turvallisin ja tarkoituksenmukaisin tapa todentaa tarkasteltavan suorituskyvyn ominaisuuksia. Esimerkiksi tiettyjä vain poikkeusoloissa käytettäviä monitoimihävittäjän järjestelmien ominaisuuksia tai suorituskykyjen käyttötapoja testataan operaatioturvallisuussyistä ainoastaan maantieteellisesti hyvin rajatulla alueella tai kokonaan simulaatio- ja laboratorioperustaisesti.

Miksi HX Challenge järjestetään Suomessa?

Testaus- ja todentamistapahtuma järjestetään Suomessa, jotta HX-kandidaattien ilmoittamat suorituskykyarvot voidaan todentaa Suomen olosuhteissa ja suomalaisten määrittämin testein. Tämä on tärkeää kandidaattien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Talviset olosuhteet vaikuttavat erityisesti elektro-optisten sensorien sekä mahdollisesti muidenkin aktiivisten ja passiivisten järjestelmien suorituskykyyn. Monitoimihävittäjän operoinnin kannalta haastavinta ei ole niinkään kova pakkanen, vaan nollan molemmin puolin vaihteleva lämpötila, jolloin taivaalta voi tulla niin vettä, jäätävää tihkua, räntää kuin luntakin.

Osallistuuko HX Challengen läpivientiin henkilöstöä myös muista puolustushaaroista?

HX Challengen keskuspaikka on Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohta, mutta lentotoimintaa on ympäri Suomea. Kandidaatit saavat vastaansa esimerkiksi Hornet- ja Hawk-kalustosta koostuvia maaliosastoja. Satakunnan lennoston organisaatioon kuuluvalla Ilmataistelukeskuksella on merkittävä rooli HX Challengen läpiviennissä. Ilmavoimissa nimenomaan Ilmataistelukeskus vastaa koelentämisestä, lentokaluston operatiivisesta testauksesta sekä taistelutapaan ja taktiikkaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä.

HX-hanke on osa Suomen puolustusjärjestelmän kehittämisen kokonaisuutta, joten HX Challengen läpivientiin tarvitaan myös maa- ja merivoimien sekä Pääesikunnan alaisten laitosten kalustoa ja osaamista. Hornetin seuraajan on kyettävä verkottumaan mahdollisimman saumattomasti maa- ja merivoimien asejärjestelmien kanssa. Ilmavoimien henkilöstön lisäksi HX Challengessa on mukana ammattilaisia muista puolustushaaroista ja Pääesikunnan alaisista laitoksista.

HX Challengessa todennetaan kandidaattien ilmoittamia suorituskykyjä tarjouspyynnössä asetettujen skenaarioiden mukaisissa viidessä tehtävätyypissä: vastailmatoiminta, vastamaatoiminta, vastameritoiminta, kaukovaikuttaminen sekä tiedustelu-, valvonta- ja maalinosoitustehtävät. Todennamme esimerkiksi kandidaattien kykyjä tukea maa- ja merivoimien taistelua, joten on luonnollista, että testeihin osallistuu asiantuntijoita kaikista puolustushaaroista. Tässä vaiheessa painopisteenä on teknisten järjestelmien todentaminen taktisen ja taisteluteknisen tehokkuuden arvioinnin sijaan.

Miten HX Challenge näkyy Tampereen seudulla?

HX Challenge kestää tammikuun alusta helmikuun loppuun. Jokaisen kandidaatin testeihin on varattu seitsemän arkipäivää. Ensimmäiset Eurofighterit saapuvat Pirkkalaan loppiaisen jälkeen ja viimeiset Super Hornetit poistuvat helmikuun lopussa. Suomeen saapuvan kaluston ja henkilöstön määrä vaihtelee tarjoajakohtaisesti. Kukin kandidaatti tuo Pirkkalaan 2‒4 lentokonetta, sillä edellytämme osassa lentotestejä kahden koneen osastoa. Tammi-helmikuu tulee olemaan kiireistä aikaa Satakunnan lennostolle, joten Pirkkalan tukikohdassa on paikalla tavanomaista enemmän puolustusvoimien henkilöstöä.

HX Challenge ei ole lentonäytös tai harjoitus, vaan korostetun tekninen testaus- ja todentamistapahtuma. Tampereen seudulla tapahtuma näkyy lähinnä yksittäisinä lentoonlähtöinä ja laskeutumisina sekä tilapäisinä liikkumisrajoituksina Pirkkalan tukikohdan lähiympäristössä. Satakunnan lennosto osoittaa siviililentoaseman puolelle terminaalien 1 ja 2 väliselle nurmialueelle HX Challengen ajaksi katselupaikan, josta lentoonlähtöjä ja laskeutumisia on mahdollista seurata.

Kandidaattien suoritusarvot todennetaan ja mitataan lentämällä tarkasti suunnitellut lentotehtävät. HX Challengen lentotoiminta toteutetaan pääasiassa arkisin virka-aikaan. Muutamina päivinä testataan hävittäjäkandidaattien järjestelmien toimivuutta heikon valaistuksen olosuhteissa ilta-aikaan. Sen sijaan viikonloppuisin HX Challengeen liittyvää lentotoimintaa ei ole.

Miten HX-hankkeen neuvottelut hävittäjävalmistajien kanssa etenevät HX Challengen jälkeen?

HX-neuvottelut ovat HX Challengesta ja muusta suorituskykyjen todentamisesta erillinen prosessi. Neuvottelujen tavoitteena on parantaa ja optimoida kunkin hävittäjävalmistajan tarjoamaa HX-kokonaisratkaisua.

HX-neuvotteluprosessi jakautuu useampaan vaiheeseen. Lokakuussa 2019 lähetettiin tarkennettu tarjouspyyntö, joka pohjautui alustaviin tarjouksiin ja kandidaattien kanssa käytyyn ensimmäiseen neuvotteluvaiheeseen. Vastaukset saadaan tammikuun 2020 loppuun mennessä. Tarkennetun tarjouspyynnön lähettämisestä käynnistyi toinen neuvotteluvaihe, jossa määritellään lopulliset hankintakokonaisuuksien sisällöt kunkin valmistajan kanssa.

Toisen vaiheen päätteeksi lentokonevalmistajilta pyydetään lopulliset sitovat tarjoukset (Best and Final Offer, BAFO) Hornetin suorituskykyä korvaavista kokonaisuuksista. Hankintapäätöksen HX-hankkeessa hankittavasta monitoimihävittäjästä tekee valtioneuvosto vuonna 2021.

Hävittäjähanke HX

Suorituskykyarviointi löytää Suomen puolustukseen sopivan HX-monitoimihävittäjän

HX Challengen aikataulu:

 • Eurofighter Typhoon 9.–17.1.2020
 • Dassault Rafale 20.–28.1.2020
 • Saab Gripen 29.–6.2.2020
 • Lockheed Martin F-35 7.–17.2.2020
 • Boeing F/A-18 Super Hornet 18.–26.2.2020

Ilmavoimat harjoittelee Ruotsin ilmavoimien kanssa 9.–12. joulukuuta

image (2)

Ilmavoimat suorittaa yhdessä Ruotsin ilmavoimien kanssa tunnistuslentoharjoitteluun painottuvia yhteistoimintakierroksia. Harjoittelun tavoitteena on kehittää Suomen ja Ruotsin ilmavoimien yhteistoimintakykyä.

Ilmavoimista harjoitukseen osallistuu kaksi F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää, jotka tukeutuvat kotitukikohtiensa lisäksi Visbyn tukikohtaan Gotlannissa. Ruotsin ilmavoimat osallistuu harjoitukseen 1–2 ilma-aluksella. Yhteistoimintakierrokset lennetään Suomen ja Ruotsin ilmatilassa sekä kansainvälisessä ilmatilassa Itämeren alueella.

Harjoittelu on osa Suomen ja Ruotsin ilmavoimien yhteistyötä, johon kuuluvat muun muassa vierailut toisen maan alueella sijaitseviin lentotukikohtiin ja harjoitusalueille. Aikaisemmin ilmavoimat on tukeutunut Gotlannin tukikohtaan esimerkiksi vuonna 2016, jolloin harjoiteltiin huolto- ja lentotoimintaa tukikohtaympäristössä, jossa ei ole valmiina Hornet-monitoimihävittäjien tukeutumiseen tarvittavaa kiinteää materiaalia ja kalustoa.

Ilmavoimat kunnioittaa kapteeni Johannes Brotheruksen muistoa ylilennolla

sa-kuva-143511

Hävittäjälentäjät keskustelevat päivän kokemuksista. Vasemmalla luutnantti Lumme, 15 ja 1/2 pudotusta. Kersantti Kaloinen, vänrikki Brotherus ja oikealla ylikersantti Järvi, 22 voittoa. Vasemmalta: luutnantti Aulis Lumme, kersantti Kosti Kaloinen, vänrikki Johannes Brotherus ja ylikersantti Tapio Järvi. (Kuvaajatiedot: Sot.virk. Eino Nurmi, valokuvaaja
Krigsmuseet)

Hävittäjälentäjänä jatkosodassa palvelleen kapteeni Johannes Brotheruksen siunaustilaisuus järjestetään tiistaina 3. joulukuuta Hietaniemen hautausmaan uudessa kappelissa Helsingissä. Ilmavoimat kunnioittaa tilaisuutta ylilennolla.

Talvisodassa vapaaehtoisena palvellut Brotherus suoritti Ilmavoimien upseerikurssi 13:n vuosina 1941–1943. Joulukuusta 1943 heinäkuuhun 1944 hän palveli ohjaajana Hävittäjälentolaivue 24:ssä lentäen Brewster B-239 ja Messerschmitt Bf 109 G-2 -hävittäjillä. Brotherus saavutti kaksi vahvistettua ilmavoittoa Karjalan kannaksen yllä vuonna 1944. Hän oli tiettävästi ensimmäinen suomalainen lentäjä, joka ampui alas Neuvostoliiton ilmavoimien Lend-Lease -avun puitteissa käyttöönsä saaman yhdysvaltalaisvalmisteisen Bell P-39 Airacobra -hävittäjän.

Heinäkuussa 1944 Brotherus siirtyi Tiedustelulentolaivue 16:een, jossa hän lensi jatkosodan viimeiset viikot kotimaisella VL Myrsky II -hävittäjällä. Sodan jälkeen Brotherus opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa lentokoneenrakennuksen diplomi-insinööriksi. Hän teki työuransa Valmet Oy:n ja Wärtsilä Oy:n palveluksessa ensin lentokoneinsinöörinä ja myöhemmin muun muassa laivanrakennusteollisuuden johtotehtävissä.

Brotherus lensi vuosina 1941–1956 aktiivipalveluksessa ja kertausharjoituksissa yhteensä 22 ilmavoimien konetyypillä Letov S218 A Smolik -koulukoneesta De Havilland D.H.115 Vampire Trainer -suihkuharjoituskoneeseen. Hän osallistui aktiivisesti sotalentäjien Pilvenveikot-klubin toimintaan sekä ilmailuhistorialliseen perinnetyöhön.

Kapteeni Brotherus oli viimeinen elossa ollut Hävittäjälentolaivue 24:ssä palvellut ohjaaja. Laivue saavutti talvi- ja jatkosodassa yhteensä 877 vahvistettua ilmavoittoa Fokker D.XXI, Brewster B-239 ja Messerschmitt Bf 109 -kalustolla, menettäen sotatoimitappioina vain 38 konetta ja 18 kaatunutta. Hävittäjälentolaivue 24:ssä sotien aikana palvelleista ohjaajista kahdeksan palkittiin Mannerheim-ristillä. Tänä päivänä laivueen perinteitä ilmavoimissa vaalii Karjalan lennoston Hävittäjälentolaivue 31.

Ilmavoimat suorittaa ylilennon Johannes Brotheruksen muiston kunniaksi tiistaina 3. joulukuuta kello 12.40–12.50 välisenä aikana. F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjä lentää Helsingin Hietaniemen hautausmaan uuden kappelin yli noin 300 metrin korkeudessa. Lennolla on säävaraus.

Otava 19 ja Vilkku 19 -lentotoimintaharjoitukset viikolla 48

ILMAV_HN-Otava-Vilkku-tiedote_20191007

Kuva: Ilmavoimat

Lapin lennoston Otava 19 -harjoitus ja Karjalan lennoston Vilkku 19 -harjoitus järjestetään viikolla 48. Oulunsalon ja Rissalan tukikohdista lennettäviin harjoituksiin osallistuu yhteensä 24 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää.

Tavoitteena on harjoittaa ilmavoimien henkilöstöä poikkeusolojen lentotoimintaan. Harjoituslennot suuntautuvat Oulun, Rovaniemen, Kuusamon, Joensuun, Kuopion ja Jyväskylän väliselle alueelle.

Oulunsalosta lennettävä Otava 19 -harjoitus alkaa maanantaina 25.11. kello 9 ja päättyy perjantaina 29.11. kello 14 mennessä. Lentotoimintaa on maanantaista torstaihin kello 9–23 välisenä aikana sekä perjantaina kello 9–14.

Rissalasta lennettävä Vilkku 19 -harjoitus alkaa maanantaina 25.11. kello 8 ja päättyy torstaina 28.11. kello 23 mennessä. Lentotoimintaa on päivittäin kello 8–23 välisenä aikana.

Harjoituksiin liittyy lentoja matalilla lentokorkeuksilla sekä korkealla lennettäviä yliäänilentoja, jotka voivat kuulua maassa yliäänipamauksina. Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheuttaa häiriötä, jota pyritään ehkäisemään välttämällä asutuskeskusten yllä lentämistä sekä noudattamalla lentomelua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Harjoituksissa käytetään hävittäjien omasuojajärjestelmiin kuuluvia heitteitä eli soihtuja ja silppua. Soihdut voivat näkyä taivaalla muutaman sekunnin kestävinä kirkkaina valoilmiöinä ja silppu voi aiheuttaa vääriä säätutkahavaintoja.

Lentoreserviupseerikurssille jälleen useita satoja hakemuksia

Ilmav_Lentajaksi-ilmavoimiin_20161005

Ilmavoimien lentoreserviupseerikurssille on hakenut tänä vuonna yli 780 nuorta. Heistä naisia on 39. Kokonaismäärä jäi hieman viimevuotisesta.

Lentoreserviupseerikurssin hakuaika päättyi tänä vuonna 1. marraskuuta eli kuukautta aiemmin kuin viime vuosina on totuttu. Hakemuksia heinäkuussa 2020 alkavalle kurssille tuli kaikkiaan 783, mikä on 87 hakemusta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Olemme ilman muuta tyytyväisiä. Huolimatta hakuaikaan tulleesta muutoksesta, saimme määräaikaan mennessä paljon hakemuksia, toteaa valintapäällikkö majuri Marko Lehtinen Ilmasotakoulusta. Lentoreserviupseerikurssin valinnoissa ratkaisevampia ovat kuitenkin laadulliset tekijät eli se, kuinka hyvin hakijat täyttävät sotilaslentäjän ammatin vaatimukset. Vuosittainen hakijamäärä kurssille on 2000-luvulla ollut keskimäärin 650.

– Mikäli hakijoita on yli 600, meillä on hyvät edellytykset saada kurssi täyteen, arvioi majuri Lehtinen. Hakukriteerimme ovat avoimesti nähtävillä verkkosivuillamme, ja kiinnostuneiden kannattaa perehtyä niihin ennakkoon.

Esimerkiksi kuntotestien tuloksista sekä koulumenestyksestä saatavia pisteitä hakija voi parantaa harjoittelulla ja vaivannäöllä. Muihin valintaprosessin aikana arvioitaviin kykyihin ja ominaisuuksiin ei hakija itse voi juuri vaikuttaa.

– Jos hakuehdot täyttyvät, ja kiinnostusta riittää, kurssille kannattaa hakea, kannustaa Lehtinen. Valintoja on toteuttamassa joukko ammattilaisia, joilla on erittäin hyvä käsitys siitä, minkälaiset henkilöt sotilaslentäjän ammatissa todennäköisimmin tulevat pärjäämään. Itsekarsintaa ei siis kannata tehdä.

Lentoreserviupseerikurssi 95:lle valitaan nelisenkymmentä oppilasta. Vain lentoreserviupseerikurssin suorittanut voi hakeutua Maanpuolustuskorkeakouluun Lentoupseerin koulutusohjelmaan, josta valmistuu ohjaajia Ilmavoimien, Maavoimien sekä Rajavartiolaitoksen tarpeisiin.

Ilmavoimien komentaja allekirjoittaa avaruustilannekuvayhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan

United_States_Space_Command_emblem_2019

Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Pasi Jokinen ja Yhdysvaltain avaruusesikunnan (USSPACECOM) Rear Admiral Marcus A. Hitchcock allekirjoittavat Suomen ja Yhdysvaltain välisen avaruustilannekuvayhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 4. marraskuuta 2019.

Osana kansallisen avaruustilannekuvakyvyn kehittämistä puolustusministeriö on valtuuttanut Puolustusvoimat allekirjoittamaan yhteisymmärryspöytäkirjan. Puolustusvoimien sisällä avaruustilannekuvan tuottaminen on määritetty Ilmavoimien vastuulle.

Allekirjoitettavan sopimuksen perusteella on tarkoitus vaihtaa Suomen ja Yhdysvaltain kesken julkista avaruustilannetietoa muun muassa avaruusromulta suojautumiseksi ja erilaisten yhteentörmäysriskien pienentämiseksi.

Yhdysvallat on globaalisti keskeinen toimija avaruustilannetietoisuudessa (Space Situational Awareness, SSA) ja sillä on vastaavanlaisia sopimuksia useiden eurooppalaisten maiden kanssa.

Suomessa Ilmavoimat tekee yhteistyötä siviilihallinnon avaruustoimijoiden kanssa – kuten Ilmatieteen laitos ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus – luodakseen ja kehittääkseen kansallista avaruustilannekuvakykyä. Ilmavoimien tuottama avaruustilannekuva täydentää Puolustusvoimien yhteistä tilannekuvaa ja sen perusteella saadaan tietoa muun muassa avaruusesineiden sijainnista ja liikkeistä. Avaruusesineitä tarkkailemalla voidaan esimerkiksi ennakoida avaruusromun saapumista ilmakehään.

Suomi on jo mukana sekä Euroopan Unionin että Euroopan Avaruusjärjestön avaruustilannetietoisuuteen liittyvissä komiteoissa ja yhteistyössä.