Valtakunnansovittelija Minna Helle: Lentolakon sovittelu ei keskeydy talviloman vuoksi

airplane-wing-1467807613npF

Työtaisteluja tai niiden uhkia ei koskaan siirretä valtakunnansovittelijan lomasuunnitelmien tai muunkaan sovittelijan henkilökohtaiseen ajankäyttöön liittyvän syyn vuoksi. Sovittelijan ollessa poissa sivutoiminen sovittelija hoitaa sovittelutehtäviä.

– Kuten suuri osa lapsiperheistä, olin varautunut pitämään koululaisten talvilomaviikolla lomaa. Lomaa olen hakenut jo viime vuoden puolella. Suunnitellun lomani ajaksi on tehty normaalit sijaisjärjestelyt. Sovittelu ei keskeydy hiihtoloman ajaksi, korostaa valtakunnansovittelija Minna Helle.

– Olin varautunut siihen, että ilmailualaa koskevien lakonuhkien vuoksi joudun tekemään muutoksia lomasuunnitelmiini, niin on myös jo käynyt. Muutoksiin varautuminen on työni luonteesta johtuva normaali käytäntö ja koskee kaikkia lomajaksojani vuodenajasta riippumatta.

Lakonuhkien siirron tavoite on saada lisää aikaa sovittelulle, jotta riidat pystytään ratkaisemaan ennen kuin työtaistelut toteutuvat. Kaikkien kannalta olisi ollut paras, mikäli lakonuhat olisi pystytty estämään sopimalla jo tällä viikolla. Tähän ei kuitenkaan ollut riita-asioiden vaikeuden ja lukumäärän takia mahdollisuuksia.

– Lentoliikenteen lakon uhkien sovittelu jatkuu tänään. Sovittelua jatketaan myös ensi viikon ajan minun ja sivutoimisen sovittelijan Jukka Ahtelan toimesta, kertoo Helle.

  • Keskityn nyt sovittelutyöhön ja toivon, että pystyn koululaisen äitinä ja sijaiseni kanssa työt suunnittelemalla pitämään myös hiihtolomaa tyttäreni kanssa.

Pro ja IAU vastustavat Airpro-valtionyhtiön halpalentotoimintaa

medium_Plane1

Jos sopua työehtokiistaan ei synny, työtaistelu alkaa kahden viikon päästä perjantaina 17. helmikuuta. – Pahoittelemme suuresti hiihtolomalaisille työtaistelusta aiheutuvaa haittaa. Pro ja IAU olisivat halunneet neuvotella sovinnollisesta ratkaisusta, mutta työnantajapuolen kieltäytyminen ei jättänyt meille muita vaihtoehtoja, pahoittelee johtaja Else-Mai Kirvesniemi Ammattiliitto Prosta.

Ammattiliitto Pro ja Ilmailualan Unioni IAU ovat tänään jättäneet valtakunnansovittelijalle lakkovaroituksen Airpro Oy:ssä. Toteutuessaan mahdollinen työtaistelu koskisi Airpro Oy:n matkustamohenkilökuntaa, turvatarkastusta, matkustajapalveluita, Travel Service -asiakaspalvelua sekä aula- ja ramp-toimintoja. Airpro vuokraa matkustamohenkilökuntaa esimerkiksi entiselle Finnmatkoille eli Tuille, ja Tjäreborgille. Lentokenttäpalveluita he tarjoavat esimerkiksi Norwegianille.

Perjantaina 17. helmikuuta Airpron työtaistelun piirissä ovat kello 14–18 turvatarkastus, kello 15–18 matkustajapalvelut ja Travel Service sekä kello 16–19 aula- ja ramp-toiminnot.

Matkustamohenkilökunnan työtaistelu alkaa sunnuntaina 19. helmikuuta kello 00.00 ja päättyy maanantaina 20. helmikuuta kello 23:00. Työtaistelu koskee kaikkia Helsingistä lähteviä Tui Flyn, Thomas Cookin ja Thomsonin lentoja. Kyseiset yhtiöt operoivat esimerkiksi Tuin ja Tjäreborgin lomalentoja. Tukitoimenpiteenä Airpron maapalveluita käyttäville lentoyhtiöille IAU ei tee jäänpoistoa Tuille, Thomas Cookille ja Norwegianille mielenilmauksen aikana.

Mistä on kyse?

Airpro on Finavian tytäryhtiö ja täysin valtio-omisteinen yritys, joka on polkenut työehtoja vuosien ajan. Airprossa noudatetaan omaa halpatyöehtosopimusta.

Sen avulla matkustamo- ja maahenkilöstön palkkoja ja työehtoja on pidetty huomattavasti alan standardeja alempana, kertoo palvelusektorin johtaja Else-Mai Kirvesniemi Ammattiliitto Prosta.

Airpro vuokraa noin 150 matkustamohenkilökunnan jäsentä suomalaisille lomalennoille ympäri vuoden.

Airprossa on käytössä yrityskohtainen työehtosopimus, jonka ovat allekirjoittaneet JHL, Pardia ja työnantajaliitto Palta. Pro ja IAU irtisanoivat sopimuksensa määräajassa ja sopimus päättyi molempien osalta 31. tammikuuta 2017.

Finavia haluaa jatkaa työehtojen polkemista, ja tästä syystä työnantaja on kategorisesti kieltäytynyt neuvottelemasta Pron tai IAU:n kanssa. Molemmat liitot ovat pyrkineet neuvottelemaan marraskuusta lähtien, jatkaa johtaja Kirvesniemi.

Koko matkustamohenkilökunta on tällä hetkellä järjestäytynyt Prohon, ja maahenkilökunnasta

Teollinen yhteistyö tuo HX-hävittäjähankinnalle lisähintaa, mutta on Puolustusvoimien suorituskyvylle välttämätöntä

88b9f7d0-3527-44c2-a6f6-f70bf51a79da-main_image

FA-18 Hornet. Kuva: Ilmavoimat / Derek Bower

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi teollisen yhteistyön nykykäytäntöjä, toimivuutta ja edellytyksiä käynnissä olevassa HX-hävittäjähankkeessa, jonka tavoitteena on korvata vuodesta 2025 alkaen poistuvan Hornet-kaluston suorituskyky. Vaikka teollinen yhteistyö tuo hankinnalle lisäkustannuksia, sitä tarvitaan puolustuksen huoltovarmuuden takaamiseksi. Teollista yhteistyötä ei kuitenkaan voida enää edellyttää taloudellisilla perusteilla. Teollista yhteistyötä voidaan perustella säädösten mukaan ja suomalaisen veronmaksajan näkökulmasta vain maanpuolustukseen liittyvillä syillä. Myös teollisen yhteistyön markkinavaikutuksiin on syytä kiinnittää huomiota.

”Vaikka teollinen yhteistyö lisää hankintahintaa, se on investointi uskottavaan puolustukseen. Suomen tulevan hävittäjähankinnan arvo on noin 10 miljardia euroa. Asiantuntija-arvioiden mukaan teollinen yhteistyö – aiemmin vastakauppa – lisää hankintakustannuksia noin 10 prosentilla. Teollinen yhteistyö ei tule kaupan päälle, vaan toimittaja laskee sille oman hinnan”, projektiasiantuntija Susanna-Sofia Keskinarkaus taustoittaa.

Suomi sääti vuonna 2012 lain julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin edellyttämällä tavalla. ”Lainsäädännön muutos ja sen vaikutukset on huomioitu HX-hankkeen valmistelussa, mutta kompensaatiotoiminnan prosesseja ei ole vielä käytännössä päivitetty”, Keskinarkaus kertoo.

Teollisen yhteistyön markkinavaikutukset tulisi tunnistaa

Teollisen yhteistyön mahdollisia negatiivisia vaikutuksia markkinoihin ei ole huomioitu. Euroopan komissio on kuitenkin katsonut teollisen yhteistyön vääristävän vapaita markkinoita, sillä se suojelee ostajamaan omaa teollisuutta. ”Markkinavääristymien riski pitäisi tunnistaa, sillä taloudellisessa mielessä teollinen yhteistyö on veronmaksajien tuki puolustusteollisuudelle”, sanoo Keskinarkaus. Yhteistyölle asetettujen vaateiden tulisi kohdistua kuitenkin puolustuksen suorituskyvyn turvaamiseen eikä tiettyyn prosenttiosuuteen kauppasummasta.

Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisuudessa toimivan kompensaatiotoimikunnan työn sisällöstä ja tuloksista ei raportoida. VTV suosittaa tietojen keräämistä epäsuoran teollisen yhteistyön kohdistumisesta, jotta toiminnan tuloksia voitaisiin seurata nykyistä systemaattisemmin, tuloksista viestiä aktiivisemmin ja kaikesta teollisesta yhteistyöstä muodostaa kokonaiskuva. TEM:ä kehotetaan myös tarkastelemaan toimikunnan toimintaa kriittisesti prosessin läpinäkyvyyden, tehokkuuden ja tietopohjan kannalta. Teollisen yhteistyön avulla tuetaan hankitun suorituskyvyn operointia. Teollinen yhteistyö ei saa olla hankinnan itsetarkoitus.

***
Julkisten puolustus- ja turvallisuushankintojen lainsäädäntö
Vuodesta 2012 eteenpäin vaikuttaneet PUTU-direktiivi (2009/81/EY) ja laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) estävät puolustusvälinehankinnan yhteydessä solmittavat vastakaupat ellei niitä voida perustella puolustussyillä (SEUT 346).

Teollinen yhteistyö
Teollisella yhteistyöllä (ennen vastakaupat) tarkoitetaan puolustusmateriaalihankintojen yhteydessä solmittavaa sopimusta, jolla puolustusjärjestelmän toimittaja sitoutuu tekemään yhteistyötä suomalaisyritysten kanssa. Järjestelyllä mahdollistetaan teollisuudelle ulkoistettujen toimintojen käyttö poikkeusoloissa ja huoltovarmuuden takaava teknologia ja osaaminen.

Suomessa puolustusministeriö solmii teollisen yhteistyön sopimukset ja puolustushallinto seuraa suoraa teollista yhteistyötä. Sopimuksia hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö, jonka alaisuudessa toimii kompen-saatiotoimikunta. Se antaa työ- ja elinkeinoministerille kerran vuodessa yhteenvedon kompensaatio-kertymän täyttymisestä.

Selvitys: Teollinen yhteistyö HX-hävittäjähankkeessa

Malmin lentokentälle monipuolista väliaikaiskäyttöä – myös yleisilmailu saattaa jatkua lähivuosien ajan

malmiairport-iso-5-muok__webiso

Kuvaaja: Janne Ojanperä

Malmin lentokenttä palvelee helsinkiläisiä lähivuosina monipuolisena tapahtumapaikkana. Ennen rakentamisen alkamista kentällä on käytettävissä kymmenien hehtaarien alue, jota kaupunki vuokraa joko osissa tai kokonaisuutena monenlaiseen käyttöön.

Länsiosaan suunnitteilla lentopaikka kolmeksi vuodeksi

Malmin lentokenttä siirtyy Helsingin kaupungin hallintaan 1.1.2017, jolloin Finavia lopettaa toimintansa alueella. Harraste- ja yleisilmailu voi kuitenkin jatkua lentokentällä muun väliaikaiskäytön rinnalla, mikäli Malmin lentokenttäyhdistyksen suunnitelma toteutuu.

Helsingin kiinteistölautakunta käsittelee torstaina 1.12.2016 esitystä, jonka mukaan Malmin lentokenttäyhdistykselle vuokrattaisiin kentän länsiosasta alue valvomattoman lentopaikan pitämistä varten 31.12.2019 asti.

Helsingin kaupunki ja yhdistys ovat neuvotelleet noin 40 hehtaarin kokoisesta vuokra-alueesta, joka sijaitsee pohjois–eteläsuuntaisen kiitoradan ympäristössä. Aluetta voidaan käyttää ns. korpikenttänä sillä edellytyksellä, että yhdistys saa lentopaikan pitämistä varten luvat liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta ja ympäristöviranomaiselta.

Vuokrasopimuksen toteutuessa Malmin lentokenttäyhdistys toimii itsenäisesti lentopaikan operaattorina sekä huolehtii vuokra-alueen kunnossapidosta ja sitä ympäröivän ruohikkoalueen hoitamisesta. Neuvotellun sopimuksen mukaan myös yhdistyksen vuokra-aluetta voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi tapahtumia varten.

Vuokrasopimuksia solmitaan kiinnostuneiden kanssa

Helsingin kaupunki sai syyskuussa järjestetyssä haussa kymmenkunta yhteydenottoa yhteisöiltä ja yrityksiltä, jotka ovat kiinnostuneita Malmin lentokenttäalueen väliaikaisesta käytöstä. Hakijoihin on oltu yhteydessä ja osan kanssa on sovittu yhteistyöstä.

Myös valtaosa lentokenttäalueen nykyisistä vuokralaisista on ilmoittanut, että he haluavat jatkaa vuokrasopimuksiaan Helsingin kaupungin kanssa Finavian tekemien sopimusten päätyttyä. Sopimusten uusiminen on parhaillaan työn alla.

Lisätietoja alueen väliaikaiskäytöstä ja vuokraamisesta kiinnostuneille kootaan Uutta Helsinkiä -sivustolle (www.uuttahelsinkia.fi/malminkentta).

Asuinalue 25 000 helsinkiläiselle

Helsingin uudessa yleiskaavassa Malmin lentokenttä on kaupungin merkittävin uusi rakentamisalue. Alueelle on määrä kaavoittaa ja rakentaa vuosina 2020–2040 asuntoja 25 000 asukkaalle.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päättää lähiaikoina tarkistetusta kaavarungosta, joka toimii suunnitteluohjeena alueen asemakaavoille. Lautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran 29.11.2016.

Ehdotetun kaavarungon mukaisesti lentokentän alueelle suunnitellaan korkeatasoinen asuinalue, joka yhdistää koko koillista Helsinkiä. Suunnittelu tehdään alueen historiaa kunnioittaen; lentoasemarakennus, lentokonehalli ja niiden välitön ympäristö suojellaan, ja muun muassa puistokokonaisuudessa huomioidaan muistumia kiitoradoista.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 29.11.2016 (tarkistettu kaavarunko)

Malmin lentokenttäyhdistys ry

Uutta Helsinkiä: Malmin lentokentän alue

Kiinteistölautakunnan esityslista 1.12.2016 (alueen vuokraus Malmin lentokenttäyhdistykselle)

Neste uusiutuvalla dieselillä Hampurin lentokentän maakuljetuksista kokonaan vähähiilisiä

111949

Copyright: Michael Penner, Hamburg Airport

Hampurin lentokenttä vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ottamalla käyttöön Nesteen uusiutuvan dieselin. Vaihtamalla tähän helposti käyttöönotettavaan, huippulaatuiseen uusiutuvaan dieseliin lentokenttä pienentää merkittävästi dieselillä kulkevan maakalustonsa hiilijalanjälkeä.

Osa lentokentän maakuljetuksista on jo siirtynyt vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöön. Nyt muutos uusiutuviin saadaan päätökseen, kun myös raskaat ajoneuvot kuten lentokoneiden hinaajat ja palontorjuntakalusto alkavat käyttää uusiutuvaa dieseliä. Hampurin lentokentästä tulee samalla maailman ensimmäinen merkittävä kansainvälinen lentokenttä, joka korvaa maakalustonsa käyttämän fossiilisen dieselin kokonaan uusiutuvalla dieselillä.

Nesteen uusiutuvan polttoaineen korkea suorituskyky vakuutti käyttäjät

Lopullista käyttöönottopäätöstä edeltävän neljän kuukauden mittaisen testijakson aikana polttoaineen käyttäjät raportoivat nokeentumisen ja hajun vähentyneen huomattavasti sekä polttoainekulutuksen pienentyneen hieman. Polttoaine suoriutui käyttäjien mukaan erittäin hyvin moottoreiden käynnistyksistä, minkä lisäksi ajoneuvojen huoltovälejä voitiin pidentää vähäisemmän nokeentumisen ja öljyn vähäisemmän liukenemisen vuoksi.

“Olemme erittäin iloisia saadessamme tukea Hampurin lentokenttää sen pyrkimyksissä kohti hiilivapautta. On aina ilo nähdä polttoaineemme laadun ja suorituskyvyn vastaavan sille asetettuja korkeita odotuksia”, sanoo Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnan johtaja Kaisa Hietala.

Nesteen valmistama polttoaine on 100-prosenttista huippulaatuista uusiutuvaa dieseliä, jolla voidaan sellaisenaan korvata fossiilinen diesel. Sen käyttöönotto ei vaadi muutoksia dieselmoottoreihin tai investointeja säilytys- tai kuljetusjärjestelmiin. “C.A.R.E. Diesel” -nimellä toimitettavasta polttoaineesta vastaa paikallisesti Nesteen asiakas Tool Fuel, joka on erikoistunut uusiutuvien polttoaineiden jakeluun.

“Innovatiivisen ja ympäristöystävällisen dieselin käytöllä lisäsimme tärkeän elementin liikkumisen konseptiimme 2020”, sanoo Michael Eggenschwiler, Hampurin lentokentän toimitusjohtaja.

Eurooppalaiset lentokentät, kuten Hampurin lentokenttä, ovat suunnannäyttäjiä hiilivapaaseen yhteiskuntaan johtavassa kehityksessä. Hampurin lentokenttää pienemmät Ruotsin Kiirunan ja Bromman lentokentät ovat jo testanneet 100-prosenttista uusiutuvaa dieseliä maakuljetuksissaan. Oslon Gardemoen-lentokenttää on puolestaan voitu pitää Euroopan lentoliikenteen “bio-hubina” sen jälkeen, kun se aloitti uusiutuvan lentopolttoaineen tarjoamisen kaikille sieltä liikennöiville lentoyhtiöille tammikuussa 2016. Maailman johtavana uusiutuvien polttoaineratkaisujen toimittajana Neste on ollut avainroolissa kaikissa näissä hankkeissa.

Lue myös:
Mitä eroa on uusiutuvalla dieselillä ja perinteisellä biodieselillä?

Neste uusiutuva diesel jälleen suuren kalifornialaiskaupungin polttoaineeksi – San Diegon kaupunki vaihtoi uusiutuviin

Neste maailman johtavien yritysten joukossa ilmastonmuutoksen vastaisten toimiensa perusteella – mukana CDP:n ilmastoindeksin korkeimmalla A-listalla

Sisä-Suomen poliisi on päättänyt lennnon LLX5288 johdosta käynnistetyn esiselvityksen

Sisä-Suomen poliisi on päättänyt lennnon LLX5288 johdosta käynnistetyn esiselvityksen. Poliisi on saanut riittävät tiedot ja niiden perusteella on pääteltävissä, että koneen kaappausta ilmaiseva koodi on lähtenyt koneesta sen ollessa Ranskan ilmatilassa. Koodin lähtemisen syy ei ole selvinnyt. Ranskan ilmailuviranomaiset tekevät siltä osin jatkotutkinnan – mikäli se on tarpeellista.

Koneeseen on kaappauskoodin lähtemisen jälkeen oltu yhteydessä sekä lennonjohdosta että tarkistuslennon suorittaneesta ranskalaisesta hävittäjästä. Koneesta saatujen tietojen perusteella sen sallittiin jatkaa matkaa määränpäähänsä Tampereelle.

Kone on ennen Suomen ilmatilaan saapumista ollut yhteydessä matkan varrella olleisiin lennonjohtoihin. Suomen ilmatilaan tullessaan kone on ollut yhteydessä lennonjohtoon ja tarkistuslennon suorittaneeseen hävittäjään.

Poliisin, ilmavoimien ja lennonjohdon toiminta Suomessa perustui voimassa oleviin ohjeisiin. Ilmavoimat antoi poliisille lainmukaista virka-apua. Toiminnasta ei ole aiheutunut vaaraa matkustajille eikä sivullisille.

Iberia liittyy Japan Airlinesin, British Airwaysin ja Finnairin Japanin-lentojen yhteishankkeeseen

ib

Lentoyhtiö Iberia liittyy tänään Japan Airlinesin, British Airwaysin ja Finnairin Japanin-lentojen yhteishankkeeseen. 

Lentoyhtiöt jakavat yhteistyöhankkeeseen kuuluvan liikevoiton sekä tekevät yhteistyötä lentojen aikataulujen sekä hinnoittelun suhteen Japanin ja Euroopan välisillä lennoilla. Yhteishanke tuo Euroopan ja Japanin välillä matkustaville asiakkaille laajemman lentoverkoston, enemmän lentoja sekä parempia yhteyksiä ja kanta-asiakasetuja.

Japanin maa-, infrastruktuuri-, kuljetus- ja matkailuministeriö (MLIT) myönsi elokuussa Iberialle tarvittavat hyväksynnät, jotta Iberia voi liittyä Japan Airlinesin, British Airwaysin ja Finnairin yhteishankkeeseen Euroopan ja Japanin välisillä lennoilla. Iberia liityy yhteishankkeeseen tänään, ja aloittaa suorat lennot Madridin ja Tokion välillä kolme kertaa viikossa.

Yhteishanke avaa neljän lentoyhtiön reittiverkoston Japanin ja Euroopan välillä ja mahdollistaa lentoyhtiöiden välisen yhteistyön tällä kasvavalla ja tärkeällä markkinalla. Yhteistyöhanke vahvistaa myös oneworld®-allianssia ja parantaa sen kilpailuasemaa maailmanlaajuisessa lentoliikenteen allianssikilpailussa.

Yhteishankkeen hyödyt matkustajille:

  • Mahdollisuus lentojen varaamiseen kaikkien neljän lentoyhtiön lennoille riippuen omasta aikataulusta ja edullisimmista hinnoista
  • Online-varausmahdollisuus ja -lähtöselvitys kaikilla neljällä lentoyhtiöllä huolimatta siitä minkä lentoyhtiön lento on kyseessä
  •  Yhdistetty asiakaspalvelu
  • Poikkeustilanteiden parempi koordinointi

Iberian mukaantulo yhteishankkeeseen tekee Madridista viidennen hankkeen piiriin kuuluvan kentän Helsinki-Vantaan, Lontoon Heathrown, Madridin, Tokion Hanedan ja Tokion Naritan lentokenttien lisäksi. Kokonaisuudessaan tämä reittiverkosto tarjoaa yli 200 kohdetta Euroopassa ja 59 Japanissa.

“Toivotamme oneworld-kumppanimme Iberian tervetulleeksi kotimarkkinallemme Tokioon”, sanoo Japan Airlinesin pääjohtaja Yoshiharu Ueki. “Japan Airlinesin tavoitteena on lisätä näkyvyyttä Euroopassa ja tarjoamme tämän neljän lentoyhtiön yhteishankkeen kautta parempia etuisuuksia Japanin ja Euroopan välillä matkustaville asiakkaillemme.”

British Airwaysin pääjohtaja Alex Cruz toteaa:  ”On hienoa saada sisaryhtiömme Iberia mukaan tähän oneworld-kumppanien yhteishankkeeseen. Euroopan ja Japanin välisten lentojen lisääntyminen, koordinoidut aikataulut ja parantuneet kanta-asiakasedut ovat loistavia uutisia asiakkaillemme. Iberian suorat lennot Madridista Naritaan saavuttavat varmasti suuren suosion.”

Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo sanoo:  ”oneworld-kumppanimme Iberian mukaantulo yhteistyöhankkeeseen tuo meille lisää voimavaroja, ja odotamme innolla tiiviin yhteistyön aloittamista. Olen erityisen tyytyväinen asiakkaidemme puolesta, jotka matkustavat kahden mantereen väliä. Heille yhteistyö merkitsee uusia etuja ja enemmän vaihtoehtoja.”

Iberian pääjohtaja Luis Gallego toteaa: “Tämä on hieno päivä Iberialle. Palaamme Japaniin uusimmilla koneillamme ja teemme yhteistyötä upeiden kumppaneidemme British Airwaysin, Japan Airlinesin ja Finnairin kanssa. Olemme ylpeitä siitä, että voimme osaltamme vahvistaa allianssia ja tarjota ainoana lentoyhtiönä matkustajille suorat lennot Espanjan ja Japanin välillä.

Kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmästä ratkaisu

plane-50893_960_720

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn yleiskokouksessa on päätetty tänään 6.10. kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmän (Global Market-Based Measure, GMBM) käyttöönotosta. Päätös on historiallinen, sillä koskaan aikaisemmin kokonainen elinkeinoelämän sektori ei ole tehnyt globaalia ratkaisua päästöjensä sääntelystä markkinaehtoisen järjestelmän kautta.

– ICAOn päätös on merkittävä askel kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuisessa vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hyväksytty malli mahdollistaa lentoliikenteen hiilineutraalin kasvun eikä vääristä lentoliikenteelle tyypillistä globaalia kilpailua. Kansainvälinen lentoliikenne on voimakkaasti kasvava ala ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien sektoreiden on tehtävä osuutensa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Nyt hyväksytyssä järjestelmässä lentoyhtiöt hyvittävät kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvun ostamalla pääosin muilta sektoreilta päästövähennysyksiköitä. Yksiköitä myyvät kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät hankkeet.

Päästöjen vähennykseen lentoliikenteessä pyritään ensisijaisesti teknologisen kehityksen, operationaalisten parannusten ja edistyneiden biopolttoaineiden hyödyntämisen kautta. Näillä keinoilla ei kuitenkaan lähitulevaisuudessa saavuteta hiilineutraalin kasvun tavoitetta, minkä vuoksi hyvitysjärjestelmä on välttämätön.

ICAO on jo aiemmin asettanut tavoitteekseen kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen pysäyttämisen vuoden 2020 tasolle. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästöjen puolittaminen vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Reittipohjainen järjestelmä takaa lentoyhtiöiden yhdenvertaisen kohtelun

ICAOn hyväksymässä järjestelmässä päästöt ja niiden kasvu lasketaan järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiltä reiteiltä. Järjestelmässä kaikkien lentoyhtiöiden, jotka lentävät järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiä reittejä, tulee hyvittää päästöjen kasvu.

Hyvitysjärjestelmään on tarkoitus siirtyä vaiheittain. Vuosina 2021-2023 käynnistyy niin sanottu pilottivaihe, jossa valtiot ilmoittautuvat järjestelmään vapaaehtoisesti ja ne voivat valita päästöhyvitysvelvoitteiden laskentatavan kahdesta eri vaihtoehdosta. Yhteensä 65 valtiota, jotka vastaavat yli 84 prosentista kansainvälisestä lentoliikenteestä, ovat jo ilmoittaneet olevansa mukana hyvitysjärjestelmässä heti sen käynnistyessä.

Järjestelmän ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2024-2026, jolloin valtiot ilmoittautuvat edelleen vapaaehtoisesti, mutta velvoitteiden laskentatapa olisi kaikille sama. Toinen vaihe toteutetaan 2027-2035, jolloin järjestelmään liittyminen on pakollista kaikille paitsi järjestelmästä vapautetuille valtioille. Vapautettuja valtiota ovat eräät saarivaltiot ja niin sanotut vähiten kehittyneet valtiot sekä valtiot, joiden lentotoiminta on vähäistä.

ICAOn yleiskokoukseen 27.9.-7.10. osallistuu yhteensä 185 valtiota ja 51 kansainvälistä järjestöä. Osanottajia on yli 2000.

Malmin kentän väliaikaiskäytöstä päätöksiä loppuvuonna

malmiairport-iso-5-muok__web

Kuvaaja: Janne Ojanperä

Helsingin kaupunki on hakenut yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia, jotka ovat kiinnostuneita Malmin lentokentän käytöstä vuodenvaihteen 2016–2017 jälkeen. Syyskuussa järjestetyssä haussa saatiin kymmenkunta yhteydenottoa.

Kaupungin saamat ehdotukset liittyivät sekä ilmailuun että muuhun toimintaan. Ilmailuun liittyvän ehdotuksen esitti muun muassa Malmin lentokenttäyhdistys ry, joka tähtää lentotoiminnan jatkumiseen ja Malmin kentän käyttämiseen ns. korpikenttänä.

Hakemukset arvioidaan ja hakijoiden kanssa käydään tarvittaessa tarkentavia neuvotteluja lokakuun aikana. Tavoitteena on, että päätökset saadaan tehtyä marraskuussa ja väliaikaiskäytön vuokrasopimukset joulukuussa.

Kaupungin tavoitteena on, että Malmin kenttä säilyy monipuolisessa käytössä, ja että erilaiset vuokralaiset voivat toimia kentällä jatkossakin rinnakkain. Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, onko ehdotettu toiminta Malmin lentokentän alueelle soveltuvaa, ja onko hakijalla taloudelliset ja muut edellytykset sen järjestämiseen.

Malmin kentän pinta-ala on yhteensä noin 130 hehtaaria. Alue voidaan vuokrata joko kokonaisuutena tai osissa, ja myös hyvin lyhytaikainen käyttö eri tarkoituksiin on mahdollista. Myös nykyisiä maan- ja huoneenvuokrasopimuksia voidaan jatkaa. Malmin lentokentän nykyisistä toimijoista suurin osa on ilmoittanut haluavansa jatkaa toimintaansa alueella vuodenvaihteen jälkeen Helsingin kaupungin vuokralaisina.

Lentokentän alue kaupungin hallintaan vuodenvaihteessa

Malmin lentokenttä siirtyy Helsingin kaupungin hallintaan 1.1.2017, jonka jälkeen Finavia lopettaa toimintansa alueella.

Koska lentokenttäalueen esirakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2019, kenttää on sitä ennen mahdollista vuokrata esimerkiksi ilmailu-, tapahtuma- ja muuhun väliaikaiskäyttöön.

Kaupungin suunnitelmana on, että Malmin kentän alueelle kaavoitetaan ja rakennetaan vuosina 2020–2040 noin 13 500 asuntoa 25 000 asukkaalle. Mikäli kaavoituksen valmistuminen viivästyy tavoiteaikataulusta, esirakentaminen Malmin lentokentän alueella alkaa arviolta 2020-luvun alussa, ja talonrakennus jonkin verran myöhemmin.

Lex Malmi -kansalaisaloite, joka tähtää Helsinki-Malmin ja sen rakennusten säilyttämiseen pysyvästi ilmailukäytössä, ei vaikuta alueen väliaikaiskäyttöön. Alue rakennuksineen säilyy lähivuosina käytännössä ennallaan rakentamispäätökseen asti.

Pori aikaistaa tukeaan lentoliikenteelle

airest_kone_netti

Porin kaupunki aikaistaa tukeaan Pori-Helsinki-väliä liikennöivälle Airest AS:lle joulukuulta lokakuulle. Se tukee lokakuussa kaikkiaan seitsemää viikoittaista edestakaista lentoa suunnitellun viiden sijaan.

Asiasta päätti 4. lokakuuta kokoontunut Porin kaupunginhallitus. Hallitus sinetöi ostosopimuksen muuttamisen yksimielisesti.

Tehdyllä päätöksellä ei ole vaikutusta Porin kaupungin antaman kokonaistuen määrään. Se maksaa alkuvuodesta sovitun ostoliikennesopimuksen mukaisesti 1770 euroa per lennetty vuoro.

– Lisärahaa ei anneta, apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus painottaa.

Pori-Helsinki-väliset lennot aloitettiin helmikuussa. Niitä jatkettiin syyskuussa kesätauon jälkeen.

Pori on tehnyt aiemmin tänä vuonna päätöksen ostaa Airest AS:ltä Pori-Helsinki yhteysvälin lentoliikenne reitille asetetun julkisen palveluvelvoitteen mukaisesti.