Suomi ja Kiina uudistivat lentoliikennejärjestelyjä

china-25271282424049wNkw

Suomi ja Kiina ovat sopineet uusista lentoreiteistä ja allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU) lentoliikenteestä. Suomen ja Kiinan väliset lentoliikennesopimusneuvottelut pidettiin 20.-21. huhtikuuta Helsingissä.

Neuvotteluissa sovittiin, että lentoyhtiöiden on mahdollista aloittaa liikenne Suomen ja Nanjingin välillä. Lisäksi sovittiin, että Suomi voi lisätä lentoliikennettä Pekingiin myös Rovaniemeltä. Neuvotteluissa poistettiin operoivien yhtiöiden määrää koskevat rajoitteet eli jatkossa maat voivat vapaasti nimetä useita lentoyhtiöitä ilman määrällisiä rajoituksia.

Seuraavat maiden väliset lentoliikenneneuvottelut pidetään Kiinassa viimeistään vuonna 2019.

Malmin lentokentällä valmistellaan hangaaria tapahtumakäyttöön

031c374b-e940-41b9-919b-495705306dfe-w_960

Cruising Night syksyllä 2016 Malmin kentällä. Taustalla hangaari. Kuva: Helsingin kaupunki

Malmin lentokenttä on lähivuosina paitsi lentopaikka, myös helsinkiläisten monipuolinen tapahtumapaikka. Ennen asuntorakentamisen alkamista kentällä on väliaikaisesti käytettävissä parinkymmentä hehtaaria, jota kaupunki vuokraa joko osissa tai kokonaisuutena monenlaiseen käyttöön. Lentokentän alue on jaettu kahtia, toisella puolella on tapahtuma-alue, toisella puolella voidaan lentää.

Kesällä on tulossa muun muassa Finnish Hot Rod Association ry:n Cruising Night kuukausittain toukokuusta syyskuuhun ja jokamiehen kiihdytysajoja. Tekniikan Maailma tekee autojen testiajot Malmin kentällä. Maaliskuussa kentälle päättynyt Päijänteen ympäriajon maaliintulo oli samalla enduron MM-osakilpailu.

”Hangaarista on tarkoitus tarjota suurin osa tapahtumakäyttöön. Vielä on kesken pelastuslaitoksen edellyttämät hallin käyttötarkoituksen muutoslupa-asiat”, kertoo kentän tapahtumakäytön koordinoinnista vastaava Merja Sorakari Tukkutorilta.

5fa46bfd-9505-4b11-8c21-a754707bbf9e

Vuonna 1937 valmistunut lentokonehalli oli tuolloin Euroopan toiseksi suurin. Kuva: Janne Ojanperä / Helsingin kaupunki 2016.

Lentokoneiden säilytyspaikat hangaarissa olleet määräaikaisia

Hangaarista eli koneiden säilytyshallista varsinainen halliosa on vuokrattu lentokoneiden säilyttämistä varten toukokuun 2017 puoliväliin saakka. Koska kaupungin tavoitteena on edistää kentän monipuolista virkistys- ja tapahtumakäyttöä kaikille kaupunkilaisille, on suurin osa hangaarin halliosasta toukokuun puolivälin jälkeen käytettävissä tapahtumien järjestämiseen.

Kaikki tilajärjestelyt, myös lentokoneiden säilytyksen osalta, on sovittu viime syksynä aluetta vuokraavien tahojen kanssa. Myös hangaarin ottaminen tapahtumakäyttöön on ollut vuokralaisten tiedossa jo silloin.

Lentotoiminta kentällä jatkuu näillä näkymin vuoden 2019 loppuun. Kaupunki on vuokrannut Malmin lentokenttäyhdistykselle pohjois–eteläsuuntaisen kiitoradan alueelta noin 40 hehtaaria valvomattomalle lentopaikalle.

Myös lentoasemarakennuksen ja hangaarin toimistotilat on vuokrattu. Suurin osa vuokralaisista on lentotoimintaa harjoittavia yrityksiä.

Taustaa

  • Malmin lentokenttä siirtyi Helsingin kaupungin hallintaan 1.1.2017, kun Finavia lopetti toimintansa alueella.
  • Kiinteistölautakunta päätti 1.12.2016 vuokrata Malmin lentokenttäyhdistykselle kentän länsiosasta noin 40 hehtaarin alueen valvomattoman lentopaikan pitämistä varten. Vuokra-aika jatkuu näillä näkymin 31.12.2019 asti.
  • Helsingin uudessa yleiskaavassa Malmin lentokenttä on kaupungin merkittävin uusi rakentamisalue. Alueelle on määrä kaavoittaa ja rakentaa vuosina 2020–2040 asuntoja 25 000 asukkaalle. Lentoasemarakennus, lentokonehalli ja niiden välitön ympäristö suojellaan.
  • Lisätietoja alueen väliaikaiskäytöstä ja vuokraamisesta kiinnostuneille kootaan Uutta Helsinkiä -sivustolle.

Teiskon lentokenttätoiminnalle myönnettiin ympäristölupa

500px-Tampere.vaakuna.svg

Ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi Teiskon lentokenttätoiminnalle ympäristöluvan 11.4.2017. Luvan hakijana oli Tampereen kaupungin kiinteistötoimi, joka omistaa kiinteistön. Varsinaista lentokenttätoimintaa harjoittaa Vauhtipuisto ry. Ympäristönsuojeluyksikkö asetti toiminnalle useita kymmeniä toimintaa koskevia lupamääräyksiä muun muassa lentoajankohdista, melusta, polttonesteiden jakelusta ja varastoinnista, radoista ja jätevesistä.

Lentokenttä sijaitsee Teiskossa, Velaatan kylässä osoitteessa Moottorikeskuksenhaara 105. Lentokentän kiitorata on 1200 metrin pitkä ja 23 metriä leveä. Lentokentän vieressä on moottoriurheiluratoja. Yhteensä nousuja ja laskuja kentällä on arvioitu olevan vuosittain noin 4700. Moottorilentoja näistä on 2300, joista laskuvarjohyppylentoja on 1800. Purjelentoja on 1600 ja moottoripurjelentoja 800. Laskuvarjohyppylentoja sekä purjelentokoneiden hinauslentoja saa kentällä tehdä huhtikuusta lokakuuhun, ja muita lentoja maaliskuusta marraskuuhun. Moottorikoneiden nousut ja laskut ovat sallittuja arkisin klo 8–21 ja lauantaisin ja pyhisin kello 10–20. Laskuvarjohyppylennoista 85 % tehdään päivällä ja 15 % illalla.

Toimijan on pidettävä lentomääristä kirjaa ja teetettävä melumittauksia ohjeiden mukaisesti puolueettomalla asiantuntijalla. Koneiden nousut ja laskut ja lentoreitit on suunniteltava siten, että meluhaittoja asutukselle ja loma-asutukselle aiheutuu mahdollisimman vähän. Lentotoiminnasta tehdyn melumallinnuksen mukaan melu jää häiriintyvissä kohteissa alle 50dB.

Yöllä kentällä ei lennetä, mutta öisin kenttä toimii muun lentoliikenteen varakenttänä ja sieltä voidaan tehdä viranomaisia palvelevia etsintä-, pelastus- ja palolentoja.

Lentokentälle tulee myös lentokoneiden polttonesteiden jakelupiste, jossa tankataan lentokoneita ja varastoidaan polttoaineita kolmessa kaksoisvaippasäiliössä. Säiliöt varustetaan tarvittavin suojavarustein ja hälytyslaitteistoin, Tankkauspisteen rakenteissa toteutetaan kaksoispidätys. Tankkauspisteen hulevedet johdetaan hiekaneroittimen kautta öljynerotuskaivoon ja sieltä vuonna 2016 rakennettuun hulevesien johtamisjärjestelmään. Koska lentokenttä sijaitsee pohjavesialueelle, on polttonesteiden jakelua ja varastointia ohjattu ja säädetty tarkoin. Jakelutoiminta on varsin pienimuotoista, eikä ole verrattavissa ammattimaiseen jakelutoimintaan. Ylipäätään toimijan on seurattava toimialansa parasta käyttökelpoista tekniikka ja varauduttava sen käyttöönottoon, jotta päästöt ja ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.

Lentokentällä testataan myös autojen nastarenkaita, kun lentokenttä on suljettu lentotoiminnalta kello 22–8 enintään kolmen tunnin ajan. Talvikaudella kenttää käytetään ajoharjoitteluun. Ajoharjoittelusta ja rengastestauksesta aiheutuva meluhaitta rajoittuu ratojen läheisyyteen. Lisäksi kentällä lennätetään pienlennokkeja ja pidetään yleisötapahtumia.

Valtion lennonvarmistusyhtiö aloittaa toimintansa, omistajaohjaus LVM:lle

aircraft-boeing-sun-solar-ortho-48786

Hallitus on 30. maaliskuuta 2017 nimennyt Suomen aluelennonjohdosta ja lähi- ja lähestymislennonjohdon palveluista vastaavan yhtiön Air Navigation Services Finland Oy:n ilmaliikennepalveluiden tarjoajaksi.

Hallitus päätti samalla, että yhtiön omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla. Yhtiö aloittaa toimintansa 1.4.2017.

Valtion kokonaan omistama Air Navigation Services Finland Oy vastaa lennonvarmistukseen liittyvistä erityistehtävistä, kuten ilmatilan hallinnasta, aluevalvonnasta, palveluista valtion ilmailulle ja lentopelastuspalvelusta.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20. joulukuuta 2016 Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttämistä omaksi erityistehtäväyhtiöksi.

Reserviläisliitto: Kansa haluaa Gripenin

Gripen+C

Copyright Saab AB

Suomen Hornet-hävittäjät tulevat tiensä päähän vuosina 2025–2030. Kantar TNS Oy selvitti (n=1002) Reserviläisliiton toimeksiannosta, mikä on suomalaisten suosikki Ilmavoimien uudeksi monitoimihävittäjäksi. Tarjolla on viisi erilaista monitoimihävittäjää Ruotsista, USA:sta ja Ranskasta sekä yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon -hävittäjä.

Suosituimmaksi hävittäjätyypiksi osoittautui ruotsalainen JAS Gripen, jonka valitsisi seuraavaksi monitoimihävittäjäksemme 21 prosenttia suomalaisista. Kakkossijalle ylsi yhdysvaltainen Super Hornet, jonka hankinnan kannalle kallistui 15 prosenttia vastanneista. Hännille jäi ranskalainen Dassault Rafale, jonka hankintaa kannatti vain kaksi prosenttia vastanneista.

Reserviläisliiton jäsenten näkemykset ovat samansuuntaisia. Liiton jäsenkyselyssä selvisi, että neljännes reserviläisistä hankkisi seuraavat hävittäjät länsinaapurista. Kakkossuosikiksi reserviläisten keskuudessa nousi kisan ennakkosuosikki, yhdysvaltainen F-35 -häivehävittäjä 16 prosentin kannatuksellaan. Ranskalainen vaihtoehto on myös reserviläisten keskuudessa epäsuosituin, sillä jäsenkyselyyn osallistuneista vain yksi prosenttia kallistuisi valinnassa Dassault Rafale -monitoimihävittäjään.

Molemmissa tutkimuksissa epävarmojen osuus nousi huomattavan suureksi. TNS Kantarin Gallupissa lähes 40 prosenttia (39%) ei osannut ottaa hankintaan kantaa ja reserviläistenkin keskuudessa 30 prosenttia kyselyyn osallistuneista ei osannut valita suosikkiaan. Molemmissa ryhmissä kolme prosenttia vastaajista ei hankkisi mitään nyt tarjolla olevista vaihtoehdoista nykyisten 62 Hornet-hävittäjän seuraajaksi.

Puolustusministeriöllä on parhaillaan on käynnissä Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaiden läpikäynti. Tavoitteena on korvata vuodesta 2025 alkaen käytöstä poistuvan Hornet -kaluston suorituskyky monitoimihävittäjään perustuvalla ratkaisulla. HX-hävittäjähanke on noin 15 vuoden projekti, jossa varsinainen hankintapäätös on tehtävä 2020-luvun alussa.

Tutkimuksesta

Kantar TNS Oy:n tutkimusaineisto kerättiin tietokoneavusteisin puhelinhaastatteluin. Haastattelujen kokonaismäärä on 1.002. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla ja aineisto kerättiin 23.1 – 3.2.2017 välisenä aikana. Haastateltu joukko edustaa maamme 15 vuotta täyttänyttä väestöä (15 – 79 -vuotiaat) pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen Reserviläisliitto ry:n toimeksiannosta.

Reserviläisliiton jäsenkysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen antaneille jäsenille. Vastauksia saatiin 3267. Vastaukset kerättiin 13.-19.2.2017 aikavälillä.

IAU:n lakkotoimenpiteillä huomattavat vaikutukset Finnairin lentoihin perjantaina 10.3. – asiakkaat voivat siirtää lentojaan

7de5f9099257ff95705d3095b02d4730_400x400

Ilmailualan unionin (IAU) ja Palvelutyönantajat Paltan väliseen Airpro Oy:tä koskevaan työehtokiistaan liittyvät perjantaille 10.3. kello 15:00 – 19:00 ilmoitetut lakko- ja tukilakkotoimenpiteet tulevat vaikuttamaan merkittävästi Finnairin lentoihin. Finnair ei millään tavalla ole osapuolena kiistassa.

Toteutuessaan lakkotoimet ajoittuisivat Finnairin päivittäisen liikenteen kannalta kriittisimpään ajankohtaan, jolloin Finnairilla on yli 90 lentoa. Lakon aikana kriittisiä maapalveluita ei ole saatavilla tai niitä on saatavilla vain hyvin rajallisesti.

”Jos lakko toteutuu, joudumme valitettavasti perumaan kymmeniä lentoja perjantailta. Suunnitelmaa työstetään parhaillaan, ja kerromme peruttavista lennoista keskiviikkoillan ja torstain aikana, kun suunnitelmat valmistuvat”, kertoo Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt. ”Viestimme perutuista lennoista myös suoraan asiakkaille tekstiviestein, ja pyrimme löytämään heille sopivan uuden reitityksen.”

Asiakkaat, joilla on varaus perjantaille 10.3. tai jollekin muista ilmoitetuista lakkopäivistä (14.3. ja 17.3.), voivat halutessaan siirtää matkaansa 2.4. asti välttyäkseen matkustamasta päivinä, jolloin lakko vaikeuttaa Finnairin liikennettä.

”On todella surullista, että lakkotoimet vaikeuttavat tuhansien asiakkaidemme matkustamista keskellä kiireisintä talvimatkustussesonkia. Finnair ei ole millään tavalla osapuolena tässä kiistassa, mutta lakon vaikutukset aiheuttavat asiakkaillemme suurta huolta ja vaivaa, ja meille miljoonamenetykset. Toivomme myös, ettei lakko vaikuta Suomen maineeseen kiinnostavana matkailukohteena”, Schildt sanoo.

Lakko vaikuttaa myös tarjoiluun ja matkatavaroiden käsittelyyn

Joidenkin lentojen tarjoiluun tulee myös muutoksia lakkotoimien vuoksi: kotimaan lennoilla on vain vesitarjoilu ja Euroopan lennoilla tarjoilussa on vettä ja sämpylöitä. Ennalta tilattujen aterioiden ja tuotteiden toimituksissa on suuria vaikeuksia.

Koska myös matkatavaran käsittelyssä tulee olemaan häiriöitä, suosittelemme, että asiakkaat matkustavat käsimatkatavaroin, mikäli mahdollista, ja huomioivat käsimatkatavaran painoon ja kokoon liittyvät rajoitukset.

Asiakaspalvelu todennäköisesti ruuhkautuu, ja toivomme asiakkailtamme kärsivällisyyttä. Asiakkaat voivat olla yhteydessä nettisivujemme chatin kautta, puhelimitse 09 818 0800 (ppm) sekä sosiaalisessa mediassa lähettämällä viestiä Twitterissä @FinnairHelps ’ille ja Facebookissa yksityisviestien kautta.

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: IAU:n lakkoilu aiheuttaa merkittävää vahinkoa Suomen matkailualalle

pexels-photo

Suomi on saanut merkittävää kansainvälistä huomiota upeana matkakohteena. Lapissa on juuri nyt talvisesonki parhaimmillaan. Matkailuyritykset tekevät merkittävän osan tuloksestaan maaliskuun alun ja pääsiäisen välisenä aikana. IAU:n ilmoittama lakko ja sitä tukevat laajat tukilakot perjantaina 10.3. klo 15.00 – 19.00 aiheuttavat merkittävää vahinkoa erityisesti Lapin matkailulle Aasiasta saapuvien koneiden vaihdon ollessa kiivaimmillaan. IAU:n toiminta osoittaa vastuuttomuutta samanaikaisesti kun käytännössä kaikki muut toimialat ovat tehneet kilpailukykysopimuksen mukaiset työehtosopimusratkaisut.

Matkailualan yritykset ovat panostaneet voimakkaasti siihen, että aasialaiset matkailijat jäisivät Suomeen ennen kuin jatkavat muualle Eurooppaan. Työ on alkanut tuottaa tulosta. Aasialaisten yöpymiset kasvoivat viime vuonna 17 prosenttia. Ripeälle kasvulle on hyvät edellytykset myös jatkossa. Kasvun jatkuminen edellyttää muun muassa sujuvia ja häiriöttömiä lentoyhteyksiä Aasiasta Helsinkiin ja sieltä edelleen muualle Suomeen.

”Matkailuala seuraa erittäin huolestuneena IAU:n lakkoilua. Liitto toimii täysin vastuuttomasti kohdistaessaan lakot ja tukilakot ajankohtiin, jolloin ne aiheuttavat suurinta mahdollista vahinkoa ulkopuolisille, kuten suomalaisille matkailuyrittäjille. Lakkoilulla voi olla myös kauaskantoisia seurauksia, jos ulkomaalaiset matkanjärjestäjät ja matkailijat alkavat pitää suomalaista matkailualaa epäluotettavana kumppanina”, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Kaikki maat haluavat aasialaisten matkailijoiden määrän kasvua. Suomella ei ole varaa menettää kasvun mahdollisuuksia siihen, että lakkoilu pilaa Suomen maineen matkakohteena. Matkailun sesonki Lapissa on lyhyt. Matkailuyritysten on tehtävä tuloksensa muutaman kuukauden aikana. Saavutettavuus on Lapin matkailun kasvun välttämätön edellytys, sillä valtaenemmistö ulkomaalaisista matkailijoista saapuu lentäen.

”Lakoilla ja tukilakoilla IAU heikentää luottamusta työmarkkinajärjestelmään. Ei voi olla niin, että kerta toisensa jälkeen pienen avaintoimialan liitto aiheuttaa ulkopuolisille merkittävää vahinkoa omien järjestöpoliittisten asioidensa ajamiseksi. Suomen matkailuala ei kestä lakkoilua talvisesongin ollessa kuumimmillaan. Ratkaisu on saatava aikaan nopeasti”, Lappi jatkaa.

Kaupunginvaltuusto päätti: Lentoliikenne Poriin

content_19

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.2. äänestyksen jälkeen (60-5), että VisitPori Oy oikeutetaan tekemään Nextjet Sverige AB:n kanssa vähintään 5 vuoden määräaikaisen sopimuksen lentoliikenteen markkinoinnista ja muusta yhteistyöstä kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Yhteistyösopimus tuodaan ennen sen hyväksymistä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Käsittely eteni äänestykseen, kun Tapio Furuholm (vas.) esitti asian hylkäämistä Pekka Satomaan (Ryhmä Satomaa) kannattamana. Äänestyksessä 60 kannatti lentoliikenteen markkinoinnin yhteistyösopimusta ja viisi vastusti.

Lisäksi Erno Välimäki (vas.) teki ehdotuksen Jari Pajukoski (vas.) kannattamana, että päätösesitykseen lisätään lause: “Yhteistyösopimus tuodaan ennen sen hyväksymistä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.” Välimäen ehdotus päätettiin yksimielisesti lisätä kaupunginhallituksen päätösehdotukseen.

Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvioon 950 000 euron suuruisen lisämäärärahan VisitPori Oy:lle varatun määrärahan korottamiseksi. Lisämäärärahan kattamiseksi käytetään lisätuloa osakkeiden myynnistä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi edellä esitetyn lentoliikenteen markkinointisuunnitelman siten, että lentoliikenteen markkinointiin varataan VisitPori Oy:n käyttöön vuoden 2018 talousarvioon 1 450 000 euron suuruinen määräraha ja vuoden 2019 talousarvioon 675 000 euron suuruinen määräraha.

Valtuuston päätöksen johdosta Nextjet Sverige AB aloittaa liikennöinnin Porista maanantaina 24.4.2017. Arkipäivisin Helsinkiin lennetään kolme edestakaista vuoroa ja Tukholmaan kaksi edestakaista vuoroa. Lisäksi sunnuntaisin lennetään Porista molempiin kohteisiin yksi edestakainen vuoro. Mikäli lentoliikenteen kysyntä kehittyy suotuisasti, voidaan koneen päiväohjelmaan lisätä vielä yksi edestakainen vuoro joko Helsinkiin tai Tukholmaan kysynnän mukaisesti.

Aikataulut on suunniteltu siten, että vaihtoyhteys sekä Euroopan että Aasian lennoille Helsinki-Vantaalta on mahdollisimman sujuvaa. Lisäksi matkustajilla on käytettävissään kaikki Arlandan yhteydet.

Valtakunnansovittelija Minna Helle: Lentolakon sovittelu ei keskeydy talviloman vuoksi

airplane-wing-1467807613npF

Työtaisteluja tai niiden uhkia ei koskaan siirretä valtakunnansovittelijan lomasuunnitelmien tai muunkaan sovittelijan henkilökohtaiseen ajankäyttöön liittyvän syyn vuoksi. Sovittelijan ollessa poissa sivutoiminen sovittelija hoitaa sovittelutehtäviä.

– Kuten suuri osa lapsiperheistä, olin varautunut pitämään koululaisten talvilomaviikolla lomaa. Lomaa olen hakenut jo viime vuoden puolella. Suunnitellun lomani ajaksi on tehty normaalit sijaisjärjestelyt. Sovittelu ei keskeydy hiihtoloman ajaksi, korostaa valtakunnansovittelija Minna Helle.

– Olin varautunut siihen, että ilmailualaa koskevien lakonuhkien vuoksi joudun tekemään muutoksia lomasuunnitelmiini, niin on myös jo käynyt. Muutoksiin varautuminen on työni luonteesta johtuva normaali käytäntö ja koskee kaikkia lomajaksojani vuodenajasta riippumatta.

Lakonuhkien siirron tavoite on saada lisää aikaa sovittelulle, jotta riidat pystytään ratkaisemaan ennen kuin työtaistelut toteutuvat. Kaikkien kannalta olisi ollut paras, mikäli lakonuhat olisi pystytty estämään sopimalla jo tällä viikolla. Tähän ei kuitenkaan ollut riita-asioiden vaikeuden ja lukumäärän takia mahdollisuuksia.

– Lentoliikenteen lakon uhkien sovittelu jatkuu tänään. Sovittelua jatketaan myös ensi viikon ajan minun ja sivutoimisen sovittelijan Jukka Ahtelan toimesta, kertoo Helle.

  • Keskityn nyt sovittelutyöhön ja toivon, että pystyn koululaisen äitinä ja sijaiseni kanssa työt suunnittelemalla pitämään myös hiihtolomaa tyttäreni kanssa.

Pro ja IAU vastustavat Airpro-valtionyhtiön halpalentotoimintaa

medium_Plane1

Jos sopua työehtokiistaan ei synny, työtaistelu alkaa kahden viikon päästä perjantaina 17. helmikuuta. – Pahoittelemme suuresti hiihtolomalaisille työtaistelusta aiheutuvaa haittaa. Pro ja IAU olisivat halunneet neuvotella sovinnollisesta ratkaisusta, mutta työnantajapuolen kieltäytyminen ei jättänyt meille muita vaihtoehtoja, pahoittelee johtaja Else-Mai Kirvesniemi Ammattiliitto Prosta.

Ammattiliitto Pro ja Ilmailualan Unioni IAU ovat tänään jättäneet valtakunnansovittelijalle lakkovaroituksen Airpro Oy:ssä. Toteutuessaan mahdollinen työtaistelu koskisi Airpro Oy:n matkustamohenkilökuntaa, turvatarkastusta, matkustajapalveluita, Travel Service -asiakaspalvelua sekä aula- ja ramp-toimintoja. Airpro vuokraa matkustamohenkilökuntaa esimerkiksi entiselle Finnmatkoille eli Tuille, ja Tjäreborgille. Lentokenttäpalveluita he tarjoavat esimerkiksi Norwegianille.

Perjantaina 17. helmikuuta Airpron työtaistelun piirissä ovat kello 14–18 turvatarkastus, kello 15–18 matkustajapalvelut ja Travel Service sekä kello 16–19 aula- ja ramp-toiminnot.

Matkustamohenkilökunnan työtaistelu alkaa sunnuntaina 19. helmikuuta kello 00.00 ja päättyy maanantaina 20. helmikuuta kello 23:00. Työtaistelu koskee kaikkia Helsingistä lähteviä Tui Flyn, Thomas Cookin ja Thomsonin lentoja. Kyseiset yhtiöt operoivat esimerkiksi Tuin ja Tjäreborgin lomalentoja. Tukitoimenpiteenä Airpron maapalveluita käyttäville lentoyhtiöille IAU ei tee jäänpoistoa Tuille, Thomas Cookille ja Norwegianille mielenilmauksen aikana.

Mistä on kyse?

Airpro on Finavian tytäryhtiö ja täysin valtio-omisteinen yritys, joka on polkenut työehtoja vuosien ajan. Airprossa noudatetaan omaa halpatyöehtosopimusta.

Sen avulla matkustamo- ja maahenkilöstön palkkoja ja työehtoja on pidetty huomattavasti alan standardeja alempana, kertoo palvelusektorin johtaja Else-Mai Kirvesniemi Ammattiliitto Prosta.

Airpro vuokraa noin 150 matkustamohenkilökunnan jäsentä suomalaisille lomalennoille ympäri vuoden.

Airprossa on käytössä yrityskohtainen työehtosopimus, jonka ovat allekirjoittaneet JHL, Pardia ja työnantajaliitto Palta. Pro ja IAU irtisanoivat sopimuksensa määräajassa ja sopimus päättyi molempien osalta 31. tammikuuta 2017.

Finavia haluaa jatkaa työehtojen polkemista, ja tästä syystä työnantaja on kategorisesti kieltäytynyt neuvottelemasta Pron tai IAU:n kanssa. Molemmat liitot ovat pyrkineet neuvottelemaan marraskuusta lähtien, jatkaa johtaja Kirvesniemi.

Koko matkustamohenkilökunta on tällä hetkellä järjestäytynyt Prohon, ja maahenkilökunnasta