Finnairin helmikuun 2017 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 2,4 prosenttia vertailukaudesta kalenterivaikutuksista huolimatta

aircraft-1421918_960_720

Finnairin helmikuun liikennetilastojen vertailukelpoisuuteen vaikutti viime vuoden karkauspäivä, jonka vaikutus kapasiteetin muutokseen oli noin 3,8 prosenttia negatiivinen. Tästä syystä Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna supistui vuoden 2017 helmikuussa 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja ilman karkauspäivää laskettuna se kasvoi 1,6 prosenttia. Matkustajamäärä kasvoi 2,4 % ja oli 834 400 (2016: 814 800) eli keskimäärin 29 800 päivässä (2016: 28 100). Liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 2,5 prosenttia, sillä matkustajakäyttöaste nousi 3,8 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta ja oli 82,9 prosenttia.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti supistui helmikuussa 0,6 prosenttia (karkauspäivällä oikaistuna +3,2 %), mutta liikenne kasvoi 4,8 prosenttia matkustajakäyttöasteen nousun myötä. Kapasiteetin supistuminen johtuu myös siitä, että Chongqingin lentoja ei lennetä 11.1.–2.5.2017 lentäjien A350-koulutusten takia.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti supistui vuodentakaisesta 8,5 prosenttia (karkauspäivällä oikaistuna -4,4 %) ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne supistui 8,9 prosenttia. Reittikohdevalikoima oli sama kuin vertailukaudella. Osa Amerikan liikenteestä operoitiin kuukauden ajan tilapäisellä vuokrakalustolla ja -miehistöllä.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti supistui 4,5 prosenttia (karkauspäivällä oikaistuna -0,8 %), mutta liikenne kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 7,5 prosenttia (karkauspäivällä oikaistuna 11,6 %), ja liikenne kasvoi 5,2 prosenttia, kun lentäminen Pohjois-Suomeen lisääntyi.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna supistui helmikuussa 8,9 prosenttia karkauspäivän ja Aasian lentojen supistumisen myötä. Reittiliikenteen myydyt rahtitonnikilometrit supistuivat vähemmän eli 6,2 prosenttia rahtikäyttöasteen paranemisen ansiosta. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi myös viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

Helmikuussa Finnairin lennoista 83,5 prosenttia (81,6) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2017

  helmikuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 834,4 2,4 1 669,6 4,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 543,8 -2,2 5 277,6 -1,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 108,9 2,5 4 309,4 3,0
Matkustajakäyttöaste % 82,9 3,8 p 81,7 3,2 p
Rahti ja posti tn 9 736,4 -7,7 19 472,5 -8,5
Tarjotut tonnikilometrit 380,0 0,0 788,1 1,0
Myydyt tonnikilometrit 247,8 0,2 502,8 0,1
Kokonaiskäyttöaste % 65,2 0,1 p 63,8 -0,6 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 451,1 2,1 909,9 3,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 919,6 -4,5 1 925,3 -1,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 708,1 1,2 1 431,0 2,0
Matkustajakäyttöaste % 77,0 4,3 p 74,3 2,3 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 19,2 -9,2 41,5 -5,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 187,5 -8,5 401,5 -2,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 144,8 -8,9 311,9 -4,7
Matkustajakäyttöaste % 77,3 -0,3 p 77,7 -1,6 p
         
  Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 149,9 5,0 309,2 4,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 267,2 -0,6 2 620,4 -2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 135,0 4,8 2 337,0 4,0
Matkustajakäyttöaste % 89,6 4,6 p 89,2 5,3 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 214,2 2,4 409,0 8,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 169,5 7,4 330,4 13,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 121,0 5,2 229,4 11,2
Matkustajakäyttöaste % 71,3 -1,5 p 69,4 -1,6 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 8 391,9 -7,1 16 811,5 -8,8
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 587,5 -10,8 3 299,8 -6,9
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 648,7 6,2 1 251,6 -6,3
– Asian rahtiliikenne tn 6 022,1 -7,2 11 986,3 -9,5
– Kotimaan rahtiliikenne tn 133,6 -15,7 273,8 -12,0
Rahtilento tn** 1 344,6 -11,1 2 661,0 -6,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 736,4 -7,7 19 472,5 -8,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 104,1 -8,1 220,3 -5,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 59,1 -6,4 117,3 -8,4
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 96,4 -8,9 204,2 -6,5
Myydyt reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit milj. 52,1 -6,2 103,7 -8,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,8 1,0 p 53,3 -1,5 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 46,3 5,9 p 41,5 0,8 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 58,0 1,8 p 54,4 -1,1 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  54,1 1,6 p 50,8 -1,1 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin marraskuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 2,2 prosenttia vertailukaudesta

1008770_540999812604477_1143623349_o

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi marraskuussa 1,7 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 0,2 prosenttiyksikköä viimevuotisesta ja oli 76,0 prosenttia.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi marraskuussa 2,3 prosenttia, ja liikenne kasvoi hieman enemmän eli 3,9 prosenttia käyttöasteen paranemisen ansiosta. Uudet Fukuokan ja Guangzhoun reitit jäivät lokakuussa talvitauolle, joten kohdevalikoima oli marraskuussa vastaava kuin vertailukaudella ja kapasiteetin kasvu johtui A350-koneiden tuomasta lisäkapasiteetista.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti supistui vuodentakaisesta 4,2 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne väheni 10,3 prosenttia. Kapasiteetin supistuminen johtui ennakoimattoman lentokonehuollon vuoksi perutuista neljästä meno–paluulennosta New Yorkin reitillä, jota operoitiin kuukauden aikana tilapäisellä vuokrakalustolla ja -miehistöllä.

Euroopan-liikenteen muutokset olivat vähäisiä: kapasiteetti kasvoi 1,4 prosenttia ja liikenne väheni 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 6,2 prosenttia ja liikenne kasvoi 6,6 prosenttia, kun lentäminen erityisesti Pohjois-Suomeen lisääntyi.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi marraskuussa 2,2 prosenttia, ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 5,8 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

Marraskuussa Finnairin lennoista 75,9 prosenttia (92,1) saapui aikataulussa.

Joulukuun 2016 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 10.1.2017.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2016

marraskuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat   1000 825,4 2,2 10 025,1 5,5
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 2 570,2 1,7 31 188,7 6,7
Myydyt   henkilökilometrit milj. 1 953,6 1,5 24 915,0 5,6
Matkustajakäyttöaste   % 76,0 -0,2 p 79,9 -0,8 p
Rahti ja   posti tn 12 497,5 2,8 135 671,5 12,9
Tarjotut   tonnikilometrit 385,4 5,3 4 613,3 8,4
Myydyt   tonnikilometrit 249,5 2,2 3 049,1 7,6
Kokonaiskäyttöaste   % 64,7 -2,0 p 66,1 -0,5 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat   1000 481,4 1,6 6 210,4 4,4
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 998,8 1,4 12 270,9 2,6
Myydyt   henkilökilometrit milj. 737,5 -0,3 9 663,9 2,8
Matkustajakäyttöaste   % 73,8 -1,2 p 78,8 0,1 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat   1000 16,1 -13,5 272,1 11,4
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 164,7 -4,2 2 460,5 22,3
Myydyt   henkilökilometrit milj. 118,4 -10,3 1 958,7 16,0
Matkustajakäyttöaste   % 71,9 -4,9 p 79,6 -4,3 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat   1000 133,0 3,8 1 636,7 5,6
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 1 260,1 2,3 15 072,3 7,9
Myydyt   henkilökilometrit milj. 1 001,0 3,9 12 340,0 6,1
Matkustajakäyttöaste   % 79,4 1,2 p 81,9 -1,4 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat   1000 194,9 4,3 1 905,9 8,2
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 146,6 6,2 1 385,0 6,6
Myydyt   henkilökilometrit milj. 96,6 6,6 952,4 8,5
Matkustajakäyttöaste   % 65,9 0,2 p 68,8 1,2 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä   yhteensä 10 993,0 5,3 119 764,7 14,2
– Euroopan   rahtiliikenne tn 2 342,3 6,2 24 079,6 20,2
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne   tn 507,5 -30,0 8 309,2 12,3
– Asian   rahtiliikenne tn 7 979,3 8,4 85 771,5 13,1
– Kotimaan   rahtiliikenne tn 163,9 9,6 1 604,5 1,6
Rahtilento   tn** 1 504,5 -12,6 15 906,8 3,6
Kokonaisrahti-   ja posti tn 12 497,5 2,8 135 671,5 12,9
Tarjotut   rahtitonnikilometrit* milj. 112,2 2,5 1346,0 5,8
Myydyt   rahtitonnikilometrit milj. 74,8 3,9 820,3 13,3
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 104,1 2,2 1258,5 5,9
Myydyt reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit milj. 67,3 5,8 738,5 14,0
Rahtiliikenteen   kokonaiskäyttöaste* % 66,6 0,9 p 60,9 4,0 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 34,8 -4,5 p 40,1 0,6 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 71,0 0,8 p 64,0 5,0 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 64,7 2,2 p 58,7 4,2 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin syyskuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 6,0 prosenttia vertailukaudesta

Finnair airbus tail 01

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi syyskuussa 8,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 0,9 prosenttiyksikköä viimevuotisesta ja oli 80,7 prosenttia.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi syyskuussa 12,4 prosenttia erityisesti kesäkaudeksi lanseerattujen Fukuokan ja Guangzhoun reittien ja A350-koneiden tuoman lisäkapasiteetin myötä, ja liikenne kasvoi 9,4 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi syyskuussa pääasiassa Chicagon vuorolisäysten vuoksi 24,3 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 9,1 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi syyskuussa 2,3 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,4 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 1,3 prosenttia ja liikenne kasvoi 5,7 prosenttia.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK)* laski heinä–syyskuussa 5,1 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7,04 eurosenttiä.

”Euroopan ja kotimaan liikenteessä käyttöasteemme parani ja yksikkötuotto kasvoi hieman vertailukaudesta kolmannella vuosineljänneksellä. Kaukoliikenteessämme voimakas kapasiteetin kasvu jatkui matkustajamäärän kasvaessa maltillisemmin. Keskimääräinen käyttöaste ja yksikkötuotto laskivat vuodentakaisesta. Erityisesti Kiinan ja Euroopan välisessä liikenteessä tarjonta kasvoi selvästi. Rahtiliikenteessä yksikkötuotot heikkenivät vuotta aiemmasta, mutta voimakas volyymikasvu kompensoi tämän osittain,” sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi syyskuussa 4,8 prosenttia, ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 24,5 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä lokakuun ensimmäiseen viikkoon saakka osuus kahdesta IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä, minkä jälkeen se korvattiin säännöllisellä A350-yhteydellä Heathrow’lle viisi kertaa viikossa.

Syyskuussa Finnairin lennoista 90,9 prosenttia (92,5) saapui aikataulussa.

Lokakuun 2016 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 8.11.2016.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2016

syyskuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 971,9 6,0 8 267,2 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 941,5 8,5 25 719,9 7,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 374,3 7,2 20 645,0 6,4
Matkustajakäyttöaste % 80,7 -0,9 p 80,3 -0,8 p
Rahti ja posti tn 13 422,8 22,7 109 815,8 15,1
Tarjotut tonnikilometrit 437,5 11,1 3 794,5 8,9
Myydyt tonnikilometrit 294,3 11,3 2 510,0 8,5
Kokonaiskäyttöaste % 67,3 0,1 p 66,1 -0,2 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 607,0 5,5 5 133,6 5,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 143,8 2,3 10 069,0 3,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 909,2 4,4 7 972,1 3,4
Matkustajakäyttöaste % 79,5 1,6 p 79,2 0,3 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 27,2 4,3 234,5 16,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 261,4 24,3 2 102,9 27,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 191,4 9,1 1 687,2 21,1
Matkustajakäyttöaste % 73,2 -10,2 p 80,2 -4,4 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 157,8 9,5 1 353,8 5,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 407,1 12,4 12 423,7 8,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 187,8 9,4 10 208,5 6,4
Matkustajakäyttöaste % 84,4 -2,3 p 82,2 -1,5 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 179,9 5,0 1 545,2 10,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 129,2 -1,3 1 124,3 8,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 85,9 5,7 777,2 9,9
Matkustajakäyttöaste % 66,4 4,4 p 69,1 0,8 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 972,1 24,8 96 667,6 15,8
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 350,6 33,8 19 317,2 25,6
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 970,0 36,3 7 125,1 20,1
– Asian rahtiliikenne tn 8 498,7 22,1 68 921,4 13,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 152,8 -8,8 1 303,9 4,2
Rahtilento tn** 1 450,7 8,2 13 148,2 10,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 422,8 22,7 109 815,8 15,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 124,3 4,5 1111,7 6,7
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 81,8 23,2 662,9 14,8
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 116,4 4,8 1039,9 6,9
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 74,4 24,5 596,1 15,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,8 10,0 p 59,6 4,2 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 45,6 7,8 p 40,6 1,1 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste*   % 70,1 11,6 p 62,4 5,1 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 63,9 10,1 p 57,3 4,1 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin elokuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 2,3 prosenttia vertailukaudesta

finnair_takeover_25_sek_firstframe

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi elokuussa 7,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 3,2 prosenttiyksikköä viimevuotisesta ja oli 83,1 prosenttia (86,3 prosenttia).

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi elokuussa 12,3 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guangzhoun reittiavausten myötä, ja liikenne kasvoi 5,4 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi elokuussa pääasiassa Chicagon vuorolisäysten myötä 17,2 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 8,0 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,5 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 0,7 prosenttia ja liikenne väheni 0,8 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi elokuussa 4,9 prosenttia, ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 8,7 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Elokuussa Finnairin lennoista 88,9 prosenttia (91,9) saapui aikataulussa.

Syyskuun 2016 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 10.10.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2016

elokuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 981,7 2,3 7 295,3 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 045,8 7,5 22 778,4 7,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 530,9 3,5 18 270,7 6,3
Matkustajakäyttöaste % 83,1 -3,2 p 80,2 -0,8 p
Rahti ja posti tn 12 490,3 9,6 96 415,6 14,2
Tarjotut tonnikilometrit 450,4 9,4 3 357,1 8,6
Myydyt tonnikilometrit 302,6 4,2 2 215,7 8,2
Kokonaiskäyttöaste % 67,2 -3,4 p 66,0 -0,3 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 633,8 2,3 4 526,7 5,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 216,5 1,2 8 925,2 3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 960,4 0,5 7 062,9 3,3
Matkustajakäyttöaste % 78,9 -0,6 p 79,1 0,2 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 30,8 2,5 207,3 18,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 263,9 17,2 1 841,5 28,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 219,0 8,0 1 495,8 22,9
Matkustajakäyttöaste % 83,0 -7,1 p 81,2 -3,6 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 170,6 5,2 1 196,0 5,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 460,1 12,3 11 016,6 7,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 282,4 5,4 9 020,7 6,1
Matkustajakäyttöaste % 87,8 -5,8 p 81,9 -1,4 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 146,4 -1,0 1 365,4 11,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 105,3 -0,8 995,1 10,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 69,1 -0,8 691,4 10,4
Matkustajakäyttöaste % 65,6 -0,0 p 69,5 0,2 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 210,6 12,3 84 695,5 14,7
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 220,0 37,4 16 966,5 24,5
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 884,2 22,8 6 155,1 17,9
– Asian rahtiliikenne tn 7 972,3 6,1 60 422,7 12,1
– Kotimaan rahtiliikenne tn 134,2 1,3 1 151,1 6,2
Rahtilento tn** 1 279,7 -9,5 11 697,5 10,3
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 490,3 9,6 96 415,6 14,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 129,7 5,0 987,4 7,0
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 76,0 6,3 581,1 13,7
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 121,8 4,9 923,4 7,1
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 69,4 8,7 521,7 13,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,6 0,7 p 58,8 3,5 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 37,9 2,4 p 39,9 0,1 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 63,1 2,2 p 61,4 4,3 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 57,0 1,9 p 56,5 3,3 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin heinäkuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 5,5 prosenttia vertailukaudesta

Finnair airbus tail 01

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 9,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 8,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Voimakkaasta kasvusta huolimatta matkustajakäyttöaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli 88,7 prosenttia (89,1 prosenttia).

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi heinäkuussa 13,0 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guangzhoun reittiavausten myötä, ja liikenne kasvoi 10,7 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi heinäkuussa pääasiassa Chicagon vuorolisäysten myötä 24,8 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 19,4 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,0 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,5 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 16,4 prosenttia erityisesti kiitotieremontin vuoksi peruttujen Rovaniemen lentojen ja muiden kotimaan kohteiden lentovuorojen sopeutusten myötä, ja liikenne väheni 12,5 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 7,2 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 13,8 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Heinäkuussa Finnairin lennoista 85,6 prosenttia (89,3) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2016

heinäkuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 1 033,7 5,5 6 387,1 8,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 099,4 9,2 19 732,6 7,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 748,1 8,6 15 739,9 6,8
Matkustajakäyttöaste % 88,7 -0,4 p 79,8 -0,5 p
Rahti ja posti tn 12 925,6 15,9 83 925,3 14,9
Tarjotut tonnikilometrit 455,7 10,9 2 906,7 8,5
Myydyt tonnikilometrit 324,1 9,6 1 913,1 8,8
Kokonaiskäyttöaste % 71,1 -0,9 p 65,8 0,2 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 720,1 6,2 3 892,9 5,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 296,6 4,0 7 708,8 3,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 160,1 5,5 6 102,5 3,8
Matkustajakäyttöaste % 89,5 1,3 p 79,2 0,3 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 33,5 13,1 176,5 21,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 273,2 24,8 1 577,6 30,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 238,0 19,4 1 276,9 25,9
Matkustajakäyttöaste % 87,1 -4,0 p 80,9 -2,9 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 172,7 10,4 1 025,4 5,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 464,9 13,0 9 556,5 7,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 300,2 10,7 7 738,2 6,2
Matkustajakäyttöaste % 88,8 -1,8 p 81,0 -0,8 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 107,5 -7,1 1 218,9 12,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 64,7 -16,4 889,7 11,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 49,9 -12,5 622,3 11,8
Matkustajakäyttöaste % 77,1 3,4 p 69,9 0,2 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 439,4 16,3 73 484,8 15,1
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 330,2 37,1 14 746,6 22,8
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 848,9 18,6 5 270,9 17,1
– Asian rahtiliikenne tn 8 148,4 11,6 52 450,4 13,0
– Kotimaan rahtiliikenne tn 111,9 -8,9 1 016,9 6,9
Rahtilento tn** 1 486,3 13,3 10 417,9 13,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 925,6 15,9 83 925,3 14,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 132,3 7,5 857,7 7,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 78,1 12,7 505,1 15,0
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 124,0 7,2 801,7 7,5
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 70,7 13,8 452,3 14,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 59,0 2,7 p 58,9 3,9 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 33,8 -1,9 p 40,2 -0,3 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,0 4,7 p 61,2 4,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 57,0 3,3 p 56,4 3,5 p

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin toukokuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 6,6 prosenttia vertailukaudesta

A350-900_Finnair_Dec2014

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 12,5 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 2,1 prosenttiyksikköä ja oli 72,9 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi toukokuussa 12,1 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guanzhoun reittiavausten myötä ja liikenne kasvoi 6,2 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi toukokuussa liikennöityjen Miamin ja Chicagon reittien myötä peräti 116,7 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 83,7 prosenttia. Kaukoliikenteen käyttöasteet laskivat uusien reittien tuoman voimakkaan kapasiteetin kasvun myötä. Uusien reittien käyttöasteet ovat liikennekauden alkuvaiheessa tavallisesti alhaisia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,4 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 3,8 prosenttia ja liikenne 6,0 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 13,8 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 21,3 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Toukokuussa Finnairin lennoista 91,9 prosenttia (91,0) saapui aikataulussa.

Kesäkuun 2016 liikennetilasto julkaistaan perjantaina 8.7.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2016

toukokuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 923,1 6,6 4 271,4 7,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 976,2 12,5 13 677,6 6,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 169,3 9,4 10 507,1 5,7
Matkustajakäyttöaste % 72,9 -2,1 p 76,8 -0,5 p
Rahti ja posti tn 12 441,6 20,8 58 143,4 14,1
Tarjotut tonnikilometrit 442,5 15,1 2 012,3 6,8
Myydyt tonnikilometrit 267,8 12,2 1 289,2 8,1
Kokonaiskäyttöaste % 60,5 -1,6 p 64,1 0,7 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 593,9 5,7 2 505,9 5,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 180,8 3,2 5 215,3 3,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 896,8 4,4 3 914,1 2,9
Matkustajakäyttöaste % 75,9 0,9 p 75,0 -0,3 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 26,0 71,2 111,6 21,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 251,9 116,7 1 047,6 28,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 184,8 83,7 814,9 25,0
Matkustajakäyttöaste % 73,4 -13,2 p 77,8 -2,4 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 134,4 5,5 698,2 3,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 421,2 12,1 6 690,4 4,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 010,7 6,2 5 277,5 4,2
Matkustajakäyttöaste % 71,1 -4,0 p 78,9 -0,4 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 168,9 4,7 955,8 17,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 122,3 3,8 724,3 17,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 77,1 6,0 500,7 17,1
Matkustajakäyttöaste % 63,0 1,3 p 69,1 -0,3 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 036,5 21,7 50 651,6 13,9
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 379,0 33,3 10 083,8 17,5
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 836,9 67,4 3 555,8 12,5
– Asian rahtiliikenne tn 7 672,4 15,5 36 251,2 13,3
– Kotimaan rahtiliikenne tn 148,2 9,3 760,7 8,4
Rahtilento tn** 1 405,1 13,7 7 491,8 15,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 441,6 20,8 58 143,4 14,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 130,0 13,5 597,6 6,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 73,8 20,4 349,4 15,3
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 121,8 13,8 557,8 6,8
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 67,4 21,3 311,4 14,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,8 3,2 p 58,5 4,4 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 40,0 -4,1 p 42,0 -0,5 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 59,8 4,9 p 60,0 4,9 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,3 3,5 p 55,8 3,7 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

 

Finnairin maaliskuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 6,5 prosenttia vertailukaudesta

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi maaliskuussa 3,3 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 79,5 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti pysyi maaliskuussa vuodentakaisella tasolla ja liikenne kasvoi 0,1 prosenttia hieman korkeamman käyttöasteen ansiosta. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi maaliskuussa liikennöidyn Miamin-reitin myötä 21,9 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi peräti 30,1 prosenttia.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,6 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 16,1 prosenttia ja liikenne 14,5 prosenttia, mihin vaikutti erityisesti se, että Norran kaupalliselta riskiltä siirtyi vertailukauden jälkeen reittejä Finnairin ostoliikenteeksi.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* nousi tammi–maaliskuussa 0,5 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 5,17 eurosenttiä.

”Kaukoreittien matkustajaliikenteen yksikkötuotot nousivat hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Samaan aikaan yksikkötuottokehitys jäi hieman negatiiviseksi kotimaassa ja Euroopassa, jossa kapasiteettimme on kasvanut nopeasti ja käyttöasteen kehitys on ollut vaimeaa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi maaliskuussa 2,5 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,1 prosenttia. Reittiliikennerahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,5 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta Helsingin ja Lontoon välisestä rahtilennosta.

Maaliskuussa Finnairin lennoista 88,7 prosenttia (90,3) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet, maaliskuu 2016

Maaliskuu 2016 muutos % Vuoden 2016 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 905,8 6,5 2 501,1 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 788,8 3,3 8 120,6 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 216,5 4,2 6 400,4 6,3
Matkustajakäyttöaste % 79,5 0,6 p 78,8 0,8 p
Rahti ja posti tn 11 638,2 3,0 32 930,1 8,2
Tarjotut tonnikilometrit 408,2 3,3 1 188,3 4,8
Myydyt tonnikilometrit 268,9 4,6 771,3 7,2
Kokonaiskäyttöaste % 65,9 0,9 p 64,9 1,4 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 512,4 5,0 1 388,9 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 050,7 2,6 2 998,6 5,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 825,8 3,6 2 228,8 4,0
Matkustajakäyttöaste % 78,6 0,8 p 74,3 -0,8 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 24,6 26,0 68,3 8,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 219,2 21,9 632,4 8,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 181,2 30,1 508,6 10,4
Matkustajakäyttöaste % 82,7 5,2 p 80,4 1,8 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 142,8 -1,0 439,3 4,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 341,3 0,0 4 021,5 3,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 081,3 0,1 3 328,5 5,9
Matkustajakäyttöaste % 80,6 0,1 p 82,8 1,9 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 226,0 13,8 604,7 21,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 177,7 16,1 468,2 20,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 128,2 14,5 334,5 20,6
Matkustajakäyttöaste % 72,1 -1,0 p 71,4 0,1 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 093,9 5,6 28 530,2 8,8
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 972,7 10,0 5 515,3 11,3
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 691,4 -10,3 2 027,0 -7,0
– Asian rahtiliikenne tn 7 277,6 6,3 20 524,2 10,0
– Kotimaan rahtiliikenne tn 152,3 -2,2 463,7 9,0
Rahtilento tn** 1 544,3 -11,0 4 399,8 4,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 638,2 3,0 32 930,1 8,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 120,3 2,2 354,0 4,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 70,7 6,1 198,8 10,2
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 112,0 2,5 330,5 5,4
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 62,1 6,1 175,6 9,2
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,8 2,2 p 56,1 2,8 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 42,9 -3,0 p 41,4 -0,1 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 59,5 3,0 p 56,8 2,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,5 1,9 p 53,1 1,8 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Finnairin helmikuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi kaikilla liikennealueilla, yhteensä 13,2 prosenttia vertailukaudesta

Finnair airbus tail 01

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi helmikuussa 8,4 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 8,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Karkauspäivästä aiheutui helmikuussa noin 3 prosentin positiivinen kasvuvaikutus, sillä lentopäiviä oli yksi enemmän kuin vertailukaudella. Matkustajakäyttöaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 79,1 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi helmikuussa 7,9 prosenttia ja liikenne kasvoi 10,5 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 5,3 prosenttia mutta myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenteen kasvu jäi 2,2 prosenttiin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuorolisäysten ja uusien kohteiden myötä 7,9 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,1 prosenttia. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä vertailukauden jälkeen Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi helmikuussa 11,4 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,3 prosenttia. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 52,5 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Helmikuussa Finnairin lennoista 81,6 prosenttia (87,0) saapui aikataulussa.

Maaliskuun 2016 liikennetilasto julkaistaan perjantaina 8.4.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2015

Helmikuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 814,8 13,2 1 595,3 11,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 599,9 8,4 5 331,8 6,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 056,7 8,7 4 183,9 7,4
Matkustajakäyttöaste % 79,1 0,2 p 78,5 0,8 p
Rahti ja posti tn 10 549,7 7,8 21 291,9 11,3
Tarjotut tonnikilometrit 379,9 8,3 780,1 5,7
Myydyt tonnikilometrit 247,2 8,5 502,4 8,7
Kokonaiskäyttöaste % 65,1 0,1 p 64,4 1,8 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 441,8 9,3 876,5 7,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 962,5 7,9 1 947,9 6,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 699,3 5,1 1 403,0 4,3
Matkustajakäyttöaste % 72,7 -1,9 p 72,0 -1,5 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 21,2 1,1 43,7 1,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 204,8 5,3 413,3 1,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 158,9 2,2 327,5 1,9
Matkustajakäyttöaste % 77,6 -2,4 p 79,2 0,1 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 142,8 9,2 296,5 7,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 274,6 7,9 2 680,2 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 083,5 10,5 2 247,1 9,0
Matkustajakäyttöaste % 85,0 2,0 p 83,8 2,8 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 209,1 27,9 378,7 27,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 157,9 19,8 290,5 23,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 115,0 25,9 206,3 24,8
Matkustajakäyttöaste % 72,8 3,5 p 71,0 0,8 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 036,7 6,4 18 436,3 10,7
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 778,9 11,6 3 542,6 12,0
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 610,6 -21,0 1 335,6 -5,3
– Asian rahtiliikenne tn 6 488,8 8,3 13 246,7 12,1
– Kotimaan rahtiliikenne tn 158,5 17,0 311,4 15,5
Rahtilento tn** 1 513,0 16,9 2 855,6 15,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 549,7 7,8 21 291,9 11,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 113,2 10,5 233,8 6,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 63,2 8,1 128,0 12,6
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 105,8 11,4 218,5 6,9
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 55,6 6,3 113,4 11,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 55,8 -1,3 p 54,8 3,1 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 40,4 -4,7 p 40,7 1,2 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 56,2 -2,4 p 55,5 2,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 52,5 -2,5 p 51,9 1,9 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin tammikuun 2016 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi kaikilla liikennealueilla, yhteensä 9,4 prosenttia vertailukaudesta

Finnair_takeover_25_sek_firstFrame

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi tammikuussa 4,4 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 6,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä ja oli 77,9 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi tammikuussa 3,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,6 prosenttia. Kasvu johtui pitkälti A350-koneiden suuremmasta istuinkapasiteetista poistuneisiin A340-koneisiin verrattuna. Amerikan-liikenteessä kapasiteetin lievä supistuminen vertailukaudesta puolestaan johtui muun muassa siitä, että Finnair käytti osan kuukaudesta New Yorkin reitillä normaalia pienempää vuokrakalustoa. Samaan aikaan matkustajamäärä ja käyttöaste Amerikan reiteillä kasvoivat.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuorolisäysten ja uusien kohteiden myötä 5,5 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,5 prosenttia. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä vertailukauden jälkeen Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi tammikuussa 3,1 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,8 prosenttia. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 51,3 prosenttia (45,6). Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Tammikuussa Finnairin lennoista 74,2 prosenttia (81,4) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet, tammikuu 2016

Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 780,5 9,4 780,5 9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 732,0 4,4 2 732,0 4,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 127,2 6,3 2 127,2 6,3
Matkustajakäyttöaste % 77,9 1,4 p 77,9 1,4 p
Rahti ja posti tn 10 742,1 14,9 10 742,1 14,9
Tarjotut tonnikilometrit 400,2 3,3 400,2 3,3
Myydyt tonnikilometrit 255,2 8,9 255,2 8,9
Kokonaiskäyttöaste % 63,8 3,3 p 63,8 3,3 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 434,6 5,5 434,6 5,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 985,3 5,2 985,3 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 703,6 3,5 703,6 3,5
Matkustajakäyttöaste % 71,4 -1,2 p 71,4 -1,2 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 22,5 1,3 22,5 1,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 208,5 -1,4 208,5 -1,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 168,6 1,6 168,6 1,6
Matkustajakäyttöaste % 80,9 2,4 p 80,9 2,4 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 153,7 6,5 153,7 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 405,6 3,0 1 405,6 3,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 163,7 7,6 1 163,7 7,6
Matkustajakäyttöaste % 82,8 3,5 p 82,8 3,5 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 169,6 25,8 169,6 25,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 132,6 27,9 132,6 27,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 91,3 23,5 91,3 23,5
Matkustajakäyttöaste % 68,9 -2,5 p 68,9 -2,5 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 399,5 15,1 9 399,5 15,1
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 763,7 12,4 1 763,7 12,4
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 725,1 13,8 725,1 13,8
– Asian rahtiliikenne tn 6 757,9 16,0 6 757,9 16,0
– Kotimaan rahtiliikenne tn 152,9 13,9 152,9 13,9
Rahtilento tn** 1 342,6 13,8 1 342,6 13,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 742,1 14,9 10 742,1 14,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 120,5 2,5 120,5 2,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 64,8 17,4 64,8 17,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 112,8 3,1 112,8 3,1
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 57,9 15,8 57,9 15,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 53,8 6,8 p 53,8 6,8 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 41,0 6,5 p 41,0 6,5 p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,8 6,5 p 54,8 6,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 51,3 5,7 p 51,3 5,7 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Finnairin marraskuun 2015 liikennetiedot: Matkustajamäärä kasvoi 13,4 prosenttia vertailukaudesta

AAEAAQAAAAAAAAKqAAAAJGMwOTQ2MDA3LTZmNDItNDhiMC1hMzkxLTY0Y2Y1OWVhMmQyMg

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi marraskuussa 9,2 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 0,1 prosenttiyksikköä ja oli 76,2 prosenttia.

Lentoliikenteessä siirryttiin lokakuun lopussa talvikauteen, jolloin Finnairin kesäliikennöinti muun muassa Chicagoon, Torontoon ja Xi’aniin asteittain päättyi. Samaan aikaan vuoroja lisättiin muun muassa Miamiin, Bangkokiin sekä Delhiin ja talviliikennöinti aloitettiin Phuketiin, Krabiin ja Etelä-Euroopan lomakohteisiin. Uusi A350-kone liikennöi marraskuun kolme ensimmäistä viikkoa lähinnä Euroopassa, kunnes se siirtyi Shanghain reitille 21. marraskuuta.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi marraskuussa 4,4 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 2,7 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat erityisesti edellä mainitut liikenneohjelman muutokset sekä A350:stä johtuva kapasiteetin kasvu. Amerikan-liikenteen voimakas kasvu johtui siitä, että viime vuodesta poiketen Finnair lensi marraskuussa 2015 New Yorkin lisäksi Miamiin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 8,4 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 10,5 prosenttia. Viikkovuorolisäysten ja uusien kohteiden ohella Euroopan-liikenteen kapasiteettia kasvattivat alkukuussa väliaikaisesti A350-laajarunkokoneella operoidut lennot. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi marraskuussa 31,6 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 7,1 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 62,5 prosenttia. Finnairin kapasiteettiin sisältyi kaksi IAG:n kanssa jaettua rahtilentoa viikossa Helsingin ja Lontoon välillä syyskuun puolivälistä lähtien.

Marraskuussa Finnairin lennoista 92,1 prosenttia (89,1) saapui aikataulussa.

Joulukuun 2015 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 11.1.2016.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet, marraskuu 2015

Marraskuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 807,3 13,4 9 502,8 6,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 526,8 9,2 29 236,4 2,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 925,4 9,0 23 594,2 2,9
Matkustajakäyttöaste % 76,2 -0,1 p 80,7 0,2 p
Rahti ja posti tn 12 160,0 -2,2 120 205,2 -12,8
Tarjotut tonnikilometrit 366,1 5,5 4 256,6 -0,6
Myydyt tonnikilometrit 244,2 4,2 2 834,8 -2,1
Kokonaiskäyttöaste % 66,7 -0,8 p 66,6 -1,0 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 473,8 11,1 5 946,7 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 984,8 8,4 11 956,8 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 739,5 10,5 9 399,3 4,9
Matkustajakäyttöaste % 75,1 1,4 p 78,6 -0,3 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 18,6 43,8 244,3 20,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 171,8 53,6 2 011,7 24,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 132,0 54,3 1 688,6 21,5
Matkustajakäyttöaste % 76,8 0,4 p 83,9 -2,0 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 128,1 3,5 1 549,9 -1,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 232,1 4,4 13 968,8 -2,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 963,3 2,7 11 628,2 -1,4
Matkustajakäyttöaste % 78,2 -1,3 p 83,2 1,0 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 186,9 25,4 1 761,9 13,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 138,1 21,5 1 299,0 9,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 90,7 24,8 878,0 12,2
Matkustajakäyttöaste % 65,6 1,7 p 67,6 1,6 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 438,1 7,1 104 844,3 -1,4
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 204,9 7,3 20 025,8 -9,2
– Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 724,9 6,7 7 400,8 6,0
– Asian rahtiliikenne tn 7 358,7 7,3 75 837,7 0,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 149,6 -4,9 1 580,0 -4,2
Rahtilento tn** 1 721,9 -35,8 15 360,9 -51,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 160,0 -2,2 120 205,2 -12,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 109,5 14,3 1272,5 -2,7
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 72,0 -5,6 723,9 -14,1
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 101,8 31,6 1188,1 11,8
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 63,6 7,1 647,6 -0,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,8 -13,9 p 56,9 -7,6 p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 39,3 -18,2 p 39,5 -12,9 p
– Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 70,2 -12,9 p 59,0 -4,7 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,5 -14,3 p 54,5 -6,5 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä